login »

MaSS overleg

Bespreekt complexe problematiek in de lokale MaSS-netwerken (9 regiogemeenten, 4 stadsdelen gemeente Breda), daarnaast wordt er middels de werkwijze van de zorgconferentie procesregie gevoerd op individuele casuïstieken.

De lokale MaSS-netwerken zijn actie georiënteerd; politie, gemeente, woningbouwcorporaties en zorg- en dienstverlenende instellingen bespreken complexe problematiek, stellen een casusverantwoordelijke aan en voeren de geplande acties uit. De zorgconferentie wordt ingezet om met de cliënt en allen die betrokken zijn een doorbraak te bewerkstelligen in de vaak lang bestaande problematiek vanuit een gezamenlijk plan van aanpak.