login »

Collegiaal overleg justitiële samenwerking

In een wekelijks overleg worden meer- en veelplegers (minderjarig en meerderjarig) besproken waarvoor afstemming tussen de justitiële partners noodzakelijk is voor een goed verloop van het strafrechtelijk proces. Ook bepalen zij welke interventie of interventiemix er nodig is ter voorkoming van doorgroei in criminele carrière. Daarbij worden zowel strafinterventies overwogen als de mogelijkheden voor zorginterventies.

Deelnemers:
Openbaar Ministerie, Politie, Reclassering Nederland, Verslavingsreclassering, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering en/of William Schrikker Groep.