login »

Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen gemeente Breda

Maakt een aanpak om maatschappelijke beroering te voorkomen bij terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij. Deze zijn bekend met zeden- en/of zware geweldsdelicten.