login »

Over het Zorg- en Veiligheidshuis

Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda is een netwerksamenwerking tussen straf-, zorg- en gemeentelijke partners. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De focus in de samenwerking ligt op complexe veiligheidscasuïstiek.

De partners signaleren ketenoverstijgende problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk.

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht. Klik op de afbeelding om het filmpje te starten.