login »

KR8-Kollektief West-Brabant

Het Kr8-Kollektief is de jeugdbeschermingstafel van de Regio West-Brabant 0ost (gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout). Een jeugdbeschermingstafel is een samenwerking tussen de gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming.

Aan deze tafel wordt een Verzoek tot Onderzoek (VTO) besproken. Een VTO wordt ingediend door een medewerker van de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of Sociaal Wijkteam, Veilig Thuis of een gecertificeerde instelling, zoals Jeugdbescherming Brabant.