login »

KR8-Kollektief West-Brabant

Het KR8-Kollektief is de jeugdbeschermingstafel (JBT) van de regio West-Brabant-Oost. Deze regio wordt gevormd door de gemeenten Breda, Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Altena. Een JBT is een samenwerking tussen de gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Aan deze tafel wordt een Verzoek tot Onderzoek (VTO) besproken. Een VTO wordt ingediend door een medewerker van de gemeente, het CJG of Sociaal Wijkteam, Veilig Thuis of een gecertificeerde instelling. Van een VTO ontvangen beide ouders in principe een afschrift.

Waarom wordt er een Verzoek Tot Onderzoek ingediend?

Er zijn ernstige zorgen over de ontwikkeling van het kind/ de kinderen in een gezin. Veiligheid kan daarbij in het geding zijn. Hulpverlening in het vrijwillige kader komt niet (voldoende) van de grond of heeft niet voldoende effect, waardoor de zorgen blijven bestaan. De indiener van het VTO vindt het nodig dat de RvdK onderzoek gaat doen naar de vraag of een gedwongen kader van hulpverlening nodig is. Het gaat hierbij om een kinderbeschermingsmaatregel, meestal een ondertoezichtstelling (OTS).

Wat wordt er besproken?

Voor de bespreking worden in principe beide ouders en het kind/de kinderen vanaf 12 jaar uitgenodigd, samen met de indiener van het VTO. Eventuele betrokken hulpverleners kunnen ook uitgenodigd worden. Daarnaast zijn standaard aanwezig: een onafhankelijke voorzitter, een secretaris, een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming en een medewerker van Jeugdbescherming Brabant. Het kind/de kinderen worden apart gesproken (15-30 min), voorafgaande aan de bespreking met de volwassenen (60-90 min).

Tijdens de bespreking wordt aangegeven welke zorgen er over het kind/ de kinderen zijn, maar ook wat er goed gaat in het gezin. Er wordt gekeken waar het is vastgelopen in het vrijwillige kader en of er alsnog afspraken gemaakt kunnen worden die maken dat een raadsonderzoek (nog) niet nodig is. Als dat mogelijk is, zal de beslissing een aantal maanden worden aangehouden.

Na verloop van deze periode dient de indiener van het VTO aan het Kr8-Kollektief terug te koppelen of de afspraken worden nagekomen en of een raadsonderzoek nog nodig is. Op dat moment kan het Kr8-Kollektief alsnog besluiten om een raadsonderzoek te starten. Als het tijdens de bespreking niet mogelijk is om tot afspraken te komen, wordt besloten dat de RvdK onderzoek gaat doen. Het VTO zal dan naar de RvdK worden doorgestuurd.

Uitgebreidere informatie over een beschermingsonderzoek door de RvdK en een ondertoezichtstelling is te vinden op de website van de RvdK:

Praktische informatie

De besprekingen van het KR8-Kollektief vinden voor alle gemeenten plaats op een maandag in het stadskantoor van de gemeente Breda (Claudius Prinsenlaan 10, Breda). Er is een groot parkeerterrein (betaald) op het tegenover het stadskantoor gelegen Chasséveld.

Indienen nieuw Verzoek Tot onderzoek

Voor meer informatie en voor het indienen van een VTO kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met het secretariaat van het Kr8-Kollektief, dat onderdeel uitmaakt van het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda (zie contact).