login »

Waarvoor kunt u onze hulp inschakelen?

De doelgroep van team Bemoeizorg bestaat uit burgers van 18 jaar en ouder die in Tilburg of in de regio verblijven, die in een zorgwekkende situatie verkeren en daarbij geen hulp zoeken of willen.

Denk hierbij aan:

  • Verslavingsproblematiek zoals drugs-, medicatie- en/of alcoholmisbruik
  • Verstandelijke beperking
  • Dakloosheid of dreigende uithuiszetting
  • Grove verwaarlozing of vervuiling
  • Ernstige vereenzaming
  • Een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving
  • Zorgen voor overlast en/of onrust of ongemak