login »

Werkwijze

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) start geen nieuwe aanpak naast alles wat er al is, maar voegt iets wezenlijks toe aan bestaande aanpakken, namelijk informatie & analyse, krachtige regie, heldere escalatielijnen en sturing op resultaat.

Met de werkwijze van het AcVZ is een definitieve omslag van zaakgericht werken (in de ketenunits en het Veiligheidshuis) – met aandacht voor de persoon – naar persoonsgericht werken ingezet. Hiermee geeft de gemeente invulling aan de regietaak die haar is toebedeeld sinds enkele jaren en die is overgenomen van de regie op het Veiligheidshuis die voorheen bij het OM lag.

De strafrechtelijke afdoening is daarmee zeer relevant als onderdeel van een persoonsgerichte aanpak, maar staat niet langer centraal: de persoon „als totaal” is de focus met daarbij zowel strafrechtelijke als zorginterventies. Deze persoonsgerichte aanpak in het Actiecentrum is ook in lijn met het Landelijk kader veiligheidshuizen. Bovendien sluit het aan bij de ontwikkeling van ZSM in de strafrechtketen, waarin het OM het proces regisseert om te komen tot een strafrechtelijke afdoening.