login »

Bestuurlijke prioriteiten

De activiteiten in het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) zijn verbonden met (vooraf gedefinieerde) bestuurlijke prioriteiten. Dit houdt in dat deze activiteiten bijdragen aan “doen wat nodig is” ten behoeve van de doelstelling (meer veiligheid, minder overlast en criminaliteit en minder recidive). De bestuurlijke prioriteiten op het snijvlak van straf en zorg brengen direct focus met zich mee, waardoor de krachtige regie en de integrale, persoonsgerichte aanpak ook haalbaar en effectief kan zijn. Een van deze bestuurlijke prioriteiten is en blijft de Top600, inmiddels uitgebreid met 400 ‘jeugdige high potentials’.

Het Actiecentrum moet zodanig flexibel zijn (en met generieke functies zijn ingericht) dat er in de loop van de tijd ook nieuwe/andere bestuurlijke prioriteiten (bijvoorbeeld radicalisering) op een vergelijkbare wijze kunnen worden opgepakt.