login »

Monitor Veelplegers 2013

7 januari 2014

De Monitor Veelplegers 2013 van het WODC beschrijft trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003-2013. De monitor brengt de aantallen veelplegers in Nederland in kaart en volgt de ontwikkelingen in de tijd. Ook wordt bijgehouden welke achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive zeer actieve volwassen veelplegers hebben.

In de afgelopen jaren is de aanpak van veelplegers een belangrijk speerpunt van het beleid geweest. Het idee is een aanzienlijke reductie in de recidive teweeg te kunnen brengen door je te richten op een hoog-risicogroep van bekende daders die veel delicten plegen.

De meest actieve groep veelplegers binnen de veelplegerspopulatie, namelijk de zeer actieve actieve volwassen veelplegers (ZAVP’s), staat centraal in dit specifieke beleid. Om de omvang van deze groep en de delicten die ze plegen te volgen, ontwikkelde het WODC de Monitor Veelplegers.

De hoofdvraag die in deze factsheet wordt beantwoord, is: Welk verschuivingen hebben zich voorgedaan in de aantallen veelplegers, hun delictgedrag, hun achtergrondkenmerken, de recidive en hun insluitingspercentage?

Auteurs

N. Tollenaar, A.M. van der Laan

Organisatie

WODC

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.