login »

Veelplegers

Monitor Veelplegers 2017

21 maart 2018
Het aantal zeer actieve veelplegers (ZAVP’s) in Nederland was in 2015 op één van zijn laagste niveaus sinds 2004. De daling van het aantal ZAVP’s vond voornamelijk plaats tussen 2005 tot en met 2010. Daarna hebben de aantallen zich gestabiliseerd. Dat blijkt uit de Monitor Veelplegers 2017.
Lees het hele artikel

Monitor Veelplegers 2016

14 juni 2016
Het WODC heeft de Monitor Veelplegers 2016 gepubliceerd. Deze monitor en bijbehorende factsheet brengen de trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003 tot en met 2014 in kaart.
Lees het hele artikel

Monitor Veelplegers 2013

7 januari 2014
De Monitor Veelplegers 2013 van het WODC beschrijft trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003-2013. De monitor brengt de aantallen veelplegers in Nederland in kaart en volgt de ontwikkelingen in de tijd. Ook wordt bijgehouden welke achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive zeer actieve volwassen veelplegers hebben.
Lees het hele artikel

Onmogelijke levens, botsende logica en eigenzinnige professionals

31 januari 2013
Een kleine groep veelplegers blijkt onbehandelbaar. Deze groep veelplegers stelt hun omgeving en de betrokken hulpverleners voor vrijwel onmogelijke opgaven. Geen interventie, of dit nu psychische hulp of tijdelijke detentie is, biedt structureel soelaas. Hierdoor vormen zij een bedreiging voor de veiligheid van de burger, zo blijkt uit dit onderzoek naar veelplegers.
Lees het hele artikel

Wie kent de veelpleger?

18 december 2012
Voor dit onderzoek zijn alle veelplegers uit het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf in beeld gebracht. Op basis van justitiële en niet-justitiële gegevens zijn de kenmerken en achtergronden van de veelplegers beschreven.
Lees het hele artikel

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.