login »

Referentiewerkprocessen

23 mei 2012

Organisatieadviesbureau ConQuaestor is in het najaar van 2011 begonnen met het beschrijven van referentiewerkprocessen. De referentiewerkprocessen zijn opgezet als handreiking voor de Veiligheidshuizen.

Wat zijn de referentiewerkprocessen?

ConQuaestor heeft werkprocessen uitgewerkt voor de thema's jeugd, huiselijk geweld, veelplegers en nazorg ex-gedetineerden. Bovendien is een algemeen referentiewerkproces ontwikkeld, waarin alle basiselementen uit de werkprocessen opgenomen zijn. De focus van de referentiewerkprocessen ligt op informatiedeling. Bij de ontwikkeling van de werkprocessen is uitgegaan van de optimale situatie. Er is geen rekening gehouden met (wettelijke) beperkingen, maar gekeken naar een ideaaltypische situatie waarin de Veiligheidshuizen kunnen werken.

Hoe zijn de referentiewerkprocessen tot stand gekomen?

De Veiligheidshuizen zijn betrokken geweest bij verschillende fasen in de ontwikkeling van de referentiewerkprocessen. Zij hebben (indien beschikbaar) bestaande procesbeschrijvingen aangeleverd bij ConQuaestor. Op basis van deze bestaande beschrijvingen heeft ConQuaestor een eerste opzet van de procesbeschrijvingen ontwikkeld.

In het najaar van 2011 zijn vervolgens workshops georganiseerd waar ketenmanagers en medewerkers van Veiligheidshuizen (dus van de verschillende ketenpartners) voor uitgenodigd zijn. Er hebben workshops plaatsgevonden voor de thema's jeugd, huiselijk geweld, veelplegers en nazorg ex-gedetineerden. Voor ieder thema is de eerste versie van de procesbeschrijving besproken en hebben de deelnemers input kunnen leveren. Dit heeft als basis gediend voor de verdere ontwikkeling van de referentieprocessen. Ook op de netwerkdag Veiligheidshuizen van 1 maart 2012 zijn de referentieprocessen nog kort aan bod gekomen.

Wat kunnen de referentiewerkprocessen voor de Veiligheidshuizen betekenen?

De referentiewerkprocessen vormen een handreiking voor de Veiligheidshuizen. Met deze handreiking kunnen de Veiligheidshuizen hun werkprocessen optimaliseren, door werkzame bestanddelen te integreren in hun bestaande werkprocessen.

Bovendien geven de referentieprocessen inzicht in de belangrijke momenten van informatiedeling binnen het proces. De referentiewerkprocessen zijn absoluut niet als blauwdruk bedoeld. De Veiligheidshuizen kunnen zelf bezien welke werkzame bestanddelen van meerwaarde kunnen zijn in hun situatie.

Documenten

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.