login »

Probleemgezinnen

Rapport en factsheet over aanpak multiproblematiek gezinnen

6 augustus 2018
Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren. Hiervoor wil het ministerie een domein overstijgende aanpak stimuleren. Als basis daarvoor brachten het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies de huidige stand van zaken van onderzoek naar deze problematiek in kaart.
Lees het hele artikel

Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

25 juli 2018
De Veilig Thuis-regio’s hebben de ontwikkeling van MDA++, de integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, verschillend aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.
Lees het hele artikel

Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis

25 april 2018
Het actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. De ambitie van het programma is om geweld te stoppen en de gezinssituaties veilig te maken.
Lees het hele artikel

Recidive onder daders van huiselijk geweld

5 april 2018
De recidive onder daders van huiselijk geweld die veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2013 is vrij stabiel. Zo’n 30 tot 33 procent van de veroordeelde daders van huiselijk geweld is binnen twee jaar opnieuw veroordeeld voor enig delict. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.
Lees het hele artikel

Voorkom escalatie bij probleemgezinnen met AVE

17 maart 2015
Een gezin met problemen krijgt soms hulp van meerdere professionals. Wie heeft de regie als problemen groter worden? Wanneer is opschalen nodig? Hoe kan verdere escalatie voorkomen worden? De publicatie Aanpak Voorkoming Escalatie geeft antwoord.
lees meer

Inspecties willen meer drang en dwang bij hulp aan multiprobleemgezinnen

30 oktober 2014
Gemeenten en netwerkpartners zouden bij de hulp aan multiprobleemgezinnen meer volgens het principe ‘1 gezin 1 plan 1 regisseur’ moeten werken, het sociale netwerk meer betrekken en vaker gebruik maken van drang en dwang. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de samenwerkende jeugdinspecties in vier Nederlandse gemeenten: Delft, Lelystad, Maastricht en Zwolle.
Lees het hele artikel

De aanpak van multi-problematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond

15 maart 2013
Een steviger en consequentere benadering van multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond helpt kinderen in deze gezinnen aan een betere toekomst. Dit rapport, opgesteld door de Politieacademie, biedt handreikingen aan hulpverleners en wetshandhavers in de aanpak van zaken, zoals overlast, schoolverzuim en de inzet van kinderen bij criminaliteit.
Lees het hele artikel

De Haagse Samenwerking, eindrapport

11 december 2012
In het najaar van 2010 is in Den Haag begonnen met het experiment ‘de Haagse Samenwerking’. Het doel is de ontwikkeling en toepassing van een doeltreffende aanpak voor hulp en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen. De gemeente Den Haag en Bureau Jeugdzorg voor dit onderzoek de opdracht gegeven om het experiment te monitoren en te evalueren.
Lees het hele artikel

Dwars door verbanden

30 oktober 2012
‘Dwars door verbanden’ is een evaluatie van het Groningse pilotproject Multiprobleemgezinnen ‘De Ploeg’. De evaluatie werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Intraval.
Lees het hele artikel

Ernstig overlastgevende gezinnen aangepakt

25 april 2012
Dit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut geeft een beschrijving en de resultaten van de Utrechtse aanpak van ernstig overlastgevende gezinnen met politie- en justitiecontacten. De aanpak richt zich op gezinnen die zich in hun buurt onderscheiden van andere multiprobleem- en overlastgevende gezinnen, vanwege de ernst van hun criminele gedrag en de overlast die zij veroorzaken.
Lees het hele artikel

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.