login »

Wat werkt in Nederland en wat niet?

25 maart 2013

Strafrechtelijke interventies gericht behandeling en/of begeleiding vertonen vaker positieve effecten dan interventies gericht op repressie. Dat is één van de belangrijke conclusies uit deze meta-analyse van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Probleemstelling

Welke uitkomsten leveren studies naar het speciaal preventieve effect van strafrechtelijke interventies op, in termen van recidivereductie. Welke typen interventies laten in dit opzicht (on)gunstige resultaten zien?

Beschrijving

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw worden in Nederland recidivemetingen verricht om de effectiviteit van strafrechtelijke interventies te helpen bepalen. Inmiddels zijn 150 tot 200 van dergelijke effectevaluaties verricht.

Omdat het doorgaans gaat om kleinschalige studies gericht op specifieke dadergroepen, hebben de evaluaties weinig tot geen algemene kennis opgeleverd over de toepassing van straffen en maatregelen in Nederland. Een systematische samenvatting van de resultaten van de diverse studies brengt hierin wellicht verandering.

Conclusie

Inhoudelijk leverde de meta-analyse twee belangrijke uitkomsten op:

  • Interventies gericht op volwassenen bleken in Nederland over het algemeen succesvoller dan programma’s bedoeld voor andere leeftijdsgroepen. De oorzaak hiervan is onduidelijk en verdient nader onderzoek.
  • Projecten gestoeld op het principe van 'resocialisatie' laten in de loop der jaren betere resultaten zien dan sancties gericht op 'afschrikking'. Dit wil zeggen dat interventies die behandeling en/of begeleiding hoog in het vaandel hebben staan, vaker positieve effecten vertonen dan interventies waarbij repressie het uitgangspunt vormt. De meta-analyse kan geen verklaring geven voor het relatieve succes van de resocialisatie.

De onderzoekers plaatsen kanttekeningen bij de representativiteit van het onderzoeksmateriaal en de kwaliteit van het evaluatieonderzoek.

Auteurs

B.J.S. Wartna, D.L. Alberda en S. Verweij

ISBN

978-90-5931-980-6

Organisatie

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), ministerie van Veiligheid en Justitie

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.