login »

Recidivebericht 2002-2008

27 maart 2012

Dit Recidivebericht 2002-2008 beschrijft de ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Zo goed als iedereen die in Nederland als verdachte met justitie te maken kreeg, wordt met het onderzoek van de Recidivemonitor gevolgd.

Het WODC berekent jaarlijks met behulp van de Recidivemonitor de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Deze Factsheet richt zich op jeugdigen en volwassenen die in de jaren tussen 2002 tot en met 2008 een strafzaak hadden, dan wel zijn uitgestroomd uit een justitiële inrichting.

Conclusies

Voor het derde jaar op rij is het aantal ex-gedetineerden dat opnieuw de fout in gaat gedaald. De recidivemonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) laat zien dat van alle volwassen gedetineerden die in 2008 de gevangenis verlieten, 48,5 procent binnen twee jaar opnieuw in aanraking kwam met Justitie. In 2002 was dit nog 55,2 procent.
Ook de recidive onder jeugdigen is gedaald. Van alle jeugdigen die in 2008 waren vervolgd wegens een misdrijf, kwam 35,9 procent binnen twee jaar opnieuw in aanraking met Justitie. In 2002 gold dit voor 39,1 procent van de jeugdige daders.

Reactie staatssecretaris Teeven

In een reactie op de WODC-recidivemontor laat staatssecretaris Teeven weten dat het kabinet volop inzet om het recidivecijfer nog verder terug te dringen. De doelstelling van het kabinet is tien procent minder recidive onder ex-gedetineerden die in 2010 een justitiële inrichting verlieten, ten opzichte van degenen die in 2002 vrijkwamen.

Inzet op gedragsverandering

Om te voorkomen dat daders opnieuw de fout ingaan, wordt onder meer ingezet op gedragsverandering door middel van interventies die zijn erkend door de onafhankelijke Erkenningscommissie Gedragsinterventies. Deze interventies kunnen zowel tijdens detentie als in het kader van voorwaardelijke sancties worden toegepast.

Auteurs

B.S.J. Wartna, N. Tollenaar, M. Blom, S.M. Alma, I.M., Bregman en A.A.M. Essers

Organisatie

WODC

Links

  • De recidivemonitor is te downloaden op de website van het WODC.
  • De reactie van staatssecretaris Teeven is te vinden op rijksoverheid.nl.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.