login »

Problematische Jeugdgroepen in Nederland, omvang en aard in het najaar van 2012

15 april 2013

In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de aantallen problematische jeugdgroepen, zoals deze door de politie in beeld zijn gebracht in het najaar van 2012. Hiermee wordt voor de vierde keer – volgend op rapportages in 2009, 2010 en 2011 – een landelijk beeld gepresenteerd.

Beschrijving

Het onderzoek geeft een cijfermatig overzicht van de aantallen hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen, gerelateerd aan de bevolkingssamenstelling en de mate van verstedelijking. Deze rapportage gaat over 2012 en omdat de Nederlandse politie in dat jaar nog regionaal georganiseerd was, wordt er op het niveau van de 25 ‘oude’ politieregio’s gerapporteerd.

Wel wordt aan het eind van de rapportage een visueel overzicht gegeven van de verdeling van het aantal en de ernst van problematische jeugdgroepen over de tien politie-eenheden die met de vorming van de nationale politie op 1 januari 2013 zijn ontstaan.

Conclusies

Het aantal problematische jeugdgroepen in Nederland blijft verder dalen. Nederland kent eind 2012 in totaal 976 jeugdgroepen (731 hinderlijke, 186 overlastgevende en 59 criminele jeugdgroepen). Daarmee is een daling van 16% ten opzichte van 2011 gerealiseerd en 46% ten opzichte van het eerste landelijk beeld uit 2009. Dat is een significante afname.

Auteurs

Henk Ferwerda en Tom van Ham

Organisatie

Bureau Beke, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.