login »

Overzicht van onderzoek naar de PIJ-maatregel tussen 2006-2011

16 oktober 2012

De PIJ-maatregel is een maatregel binnen het jeugdstrafrecht. Dit onderzoek gaat na waar de knelpunten liggen en wat de successen zijn bij de oplegging en de tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel.

De PIJ-maatregel kan worden opgelegd aan jongeren die ernstige delicten hebben gepleegd (en in veel gevallen lijden aan een ‘gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens’). De maatregel houdt in dat deze jongeren voor behandeling in jeugdinrichtingen worden geplaatst.

In de zogeheten PIJ-brief die in de zomer van 2006 naar de Tweede Kamer werd gestuurd, noemde de toenmalige minister van Justitie een aantal verbeterpunten en stelde voor extra geld vrij te maken voor onderzoek naar de PIJ-maatregel. Dit leidde onder andere tot de PIJ-onderzoeksprogrammering, vormgegeven door het WODC. Daarbij werd kennis vergaard omtrent de oplegging, de uitvoering en de populatie van de PIJ-maatregel.

Auteur

M. Kempes

Organisatie

WODC

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.