login »

Onmogelijke levens, botsende logica en eigenzinnige professionals

31 januari 2013

Een kleine groep veelplegers blijkt onbehandelbaar. Deze groep veelplegers stelt hun omgeving en de betrokken hulpverleners voor vrijwel onmogelijke opgaven. Geen interventie, of dit nu psychische hulp of tijdelijke detentie is, biedt structureel soelaas. Hierdoor vormen zij een bedreiging voor de veiligheid van de burger, zo blijkt uit dit onderzoek naar veelplegers.

Beschrijving

Het onderzoek richt zich op veelplegers met veelvoudige problemen. Vaak is er sprake van verslaving en persoonlijkheidsstoornissen in combinatie met een verstandelijke beperking. Bovendien hebben ze al een lang strafrechtelijk en hulpverleningscircuit achter de rug.

Ook al is het onderzoek gericht op de aanpak van veelplegers, de resultaten zijn ook zeker van toepassing op de andere doelgroepen van de Veiligheidshuizen: jeugd, huiselijk geweld, nazorg, overvallers en high impact crime.

Conclusies

  • De maatschappelijke problemen die dit type veelpleger veroorzaakt, kunnen alleen worden beperkt als de partijen goed geregisseerd hun interventies inzetten, is één van de conclusies van het onderzoek.
  • Zorg en Justitie sluiten slecht op elkaar aan. Niet alleen qua organisatiecultuur en –structuur, maar ook qua mogelijkheden om in te grijpen. De zorg verwacht soms van justitie dat zij ingrijpt, maar die heeft daarvoor geen strafrechtelijke basis. Omgekeerd is dit ook het geval waardoor een effectieve samenwerking wordt belemmerd.
  • Ondanks deze problemen is een effectievere aanpak mogelijk. De veiligheidshuizen bieden hiervoor een platform. Naast een gemeenschappelijke visie, de korte communicatielijnen en de casusregie die de veiligheidshuizen bieden, geven zij ook ruimte aan creatieve, eigenzinnige professionals die vaak de doorslag geven in de zorg voor deze moeilijke groep.

Auteurs

J. Vos, C. Balder, B. van Hemert, H. Wagenaar

ISBN

9789491711008

Organisatie

Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van Platform31 door TNO, de Hogeschool Leiden, de universiteit van Sheffield, het LUMC en de steden Rotterdam en Leiden.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.