login »

Factsheet Nazorgproblematiek 18- t/m 26-jarige gedetineerden

26 februari 2013

De factsheet geeft een beschrijving van de problematiek op inkomensgebied van 18- tot en met 26-jarige gedetineerden. Uit onderzoek blijkt dat de aanpassingen van de Wet werk en bijstand problematisch zijn voor een deel van deze groep.

Probleemstelling

Met ingang van 1 januari 2012 veranderde de Wet werk en bijstand (WWB). Jongeren tot 27 jaar die in 2012 een bijstandsuitkering aan willen vragen, moeten eerst vier weken actief op zoek naar werk of een opleiding. Als jongeren na vier weken geen werk of opleiding hebben gevonden, kunnen ze een bijstandsuitkering aanvragen. Deze nieuwe regels maken het voor jongeren in detentie extra lastig om te zorgen dat zij op het moment dat hun detentie erop zit een vorm van inkomen hebben.

Beschrijving

Uit dit onderzoek blijkt dat jongere gedetineerden weliswaar vaker geen inkomen hebben voor detentie dan ouderen, maar dat dit enigszins kan worden genuanceerd doordat een groot deel bij familie woont. Verder blijken jongere gedetineerden die wel een inkomen hebben voor detentie dit vaker te hebben uit arbeid dan oudere gedetineerden. Al met al lijkt het erop dat jongere gedetineerden minder vaak dan oudere gedetineerden direct na detentie een beroep doen op een bijstandsuitkering.

Toch doet nog een behoorlijk deel van de 18- tot en met 26-jarigen een beroep doen op de bijstand na detentie. Zo heeft namelijk 13,1 procent van de jongere gedetineerden geen inkomen en geen huisvesting voor detentie. Verder heeft 18,6 procent van de jongeren met een inkomen voor detentie een bijstandsuitkering. De kans is groot dat deze jongeren na detentie opnieuw een bijstandsuitkering aan willen vragen. Ten slotte is het opvallend dat schulden vaak voorkomen onder jongeren die voor detentie een bijstandsuitkering ontvingen.

Auteur

G. Weijters en S. Noordhuizen

Organisatie

WODC

Links