login »

Evaluatie Veiligheidshuis regio Alkmaar

14 april 2011

Deze evaluatie van het Veiligheidshuis regio Alkmaar (VHHrA) moet inzichtelijk maken in hoeverre de doelstellingen van het Veiligheidshuis zijn bereikt en of ze hebben geleid tot het gewenste effect, namelijk een vermindering van overlastgevende jeugdgroepen en minder mensenhandel.

Aanleiding

De stuurgroep van het VHHrA besloot de resultaten en toegevoegde waarde van het VHHrA vervroegd te evalueren. Aanleiding hiervoor was de vraag vanuit de gemeenteraad van Alkmaar over de meerwaarde van het Veiligheidshuis ten opzichte van andere initiatieven/bestaande aanpakken in de gemeente.

Doel

Het doel van de evaluatie was om inzichtelijk te maken in hoeverre het Veiligheidshuis bijdraagt aan een effectievere en efficiëntere samenwerking en aan het terugdringen van criminaliteit.

Conclusies

Uit de evaluatie blijkt dat alle partners positief zijn over het functioneren het VHHrA. De partners geloven dat met het Veiligheidshuis resultaten kunnen worden geboekt door meer integraal en persoonsgericht te werken dan voorheen. Ze geloven erin maatschappelijke effecten te bereiken die voor burgers en bedrijven een veiliger regio Alkmaar opleveren. Het vertrouwen van de partners wordt gestoeld door het resultaat uit meerdere landelijke onderzoeken naar Veiligheidshuizen. Daaruit blijkt dat Veiligheidshuizen zorgen voor meer afstemming en samenhang in de interventies van de betrokken (keten)partners.

De uitkomsten van de onderzoeken wijzen op een betekenisvol recidiveverminderend effect, maar ook op een positieve kosten-batenratio. Of meer concreet: de meerwaarde van het concept Veiligheidshuis wordt aangetoond op zes onderwerpen. Te weten: meer productie, meer afstemming en samenhang in de interventies, vroegtijdiger/beter signaleren en eerder interveniëren, toename veiligheid/afname van recidive cliënten, toename welzijn cliënten en kosten-baten voordelen.

Auteurs

P. van Beers en R.M. Kouwenhoven

Organisatie

Twynstra Gudde

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.