login »

Effectmeting Veiligheidshuis Nijmegen

16 februari 2012

Het Veiligheidshuis Nijmegen heeft een effectmeting laten uitvoeren naar de ketens veelplegers en huiselijk geweld. Vanuit de stuurgroep ontstond de behoefte om meer inzicht te krijgen in de effecten van de integrale persoonsgerichte aanpak van het Veiligheidshuis. De effectmeting laat zien dat er sprake is van een stevig maatschappelijk rendement.

Doelstelling

Zicht krijgen op effecten en maatschappelijke rendementen van de persoonsgerichte aanpak in de ketens veelplegers en huiselijk geweld.

Beschrijving

De opzet van de effectmeting is die van een 0-meting. De casussen die vanaf peildatum zijn doorgelicht worden in vervolgmetingen gemonitord. Zo kan iets verteld worden over het effect van deze casussen.

In deze effectmeting is ook gekeken naar de al afgesloten casussen sinds de start van het Veiligheidshuis. Zodoende kan er nu, in één meting, al ‘meer’ gezegd worden over het effect van de aanpak dan met louter een 0-meting. De bekeken casussen worden doorgelicht op diverse leefgebieden, recidive en de maatschappelijke kosten die voorkomen worden met het voeren van een ketenaanpak.

Conclusies

Hoewel het hier slechts gaat om een eerste effectmeting, is volgens het onderzoek sprake van een stevig maatschappelijk rendement. Dit sterkt in de overtuiging dat het Veiligheidshuis een betekenisvolle bijdrage levert aan lokale veiligheid.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.