login »

Effecten van de ISD-maatregel

29 maart 2012

De maatregel om veelplegers voor twee jaar in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) te plaatsen draagt bij aan het verminderen van criminaliteit en recidive. Dit blijkt dit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Veelplegers die de ISD-maatregel hebben ondergaan, gaan minimaal twaalf tot zestien procent minder vaak in de fout. En door het feit dat veelplegers gedurende twee jaar van de straat zijn, worden duizenden strafzaken voorkomen.

ISD-maatregel

Zeer actieve veelplegers zijn een complexe doelgroep. Vrijwel alle veelplegers hebben een verslavingsachtergrond en meer dan de helft kampt met psychiatrische problemen of een persoonlijkheidsstoornis, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. De ISD-maatregel, sinds oktober 2004 van kracht, is voor deze veelplegers. Het doel van de maatregel is vermindering van criminaliteit door de veelplegers maximaal twee jaar in te sluiten en door middel van behandeling en resocialisatie de recidive te verminderen.

WODC-onderzoek

De onderzoekers concluderen dat de ISD-maatregel effectiever lijkt in het reduceren van criminaliteit en recidive dan standaard vrijheidsstraffen voor veelplegers.

De recidive onder de ex-ISDers is wel aanzienlijk, maar fors lager dan onder vergelijkbare veelplegers die een standaardvrijheidsstraf kregen. Bij ex-ISD'ers ligt de recidive op 72 procent, terwijl 84 tot 88 procent van vergelijkbare veelplegers met een standaardvrijheidsstraf recidiveerde.

Ook is onderzocht hoeveel strafzaken en welk type strafbare feiten zijn voorkomen gedurende de periode dat de ISD'ers waren ingesloten. Door de langdurige insluiting van 550 ISDers in een penitentiaire inrichting werden naar schatting ruim drieduizend strafzaken voorkomen. Het betreft voornamelijk winkeldiefstal, woninginbraak of vernieling en openbare orde misdrijven.

Auteurs

N. Tollenaar en A.M. van der Laan

Organisatie

WODC

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.