login »

Derde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

26 februari 2013

De Monitor Nazorg geeft inzicht in de omstandigheden van de gedetineerden binnen het Nederlandse gevangeniswezen.

Beschrijving

De monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC is ontwikkeld om de problemen van (ex-)gedetineerden op het gebied van identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg in kaart te brengen. Concreet wordt in de monitor gekeken in welke mate (ex-)gedetineerden een identiteitsbewijs (ID-bewijs), inkomen, huisvesting, schulden en contact met een zorginstelling hebben op drie momenten in de tijd:

  • op het moment dat zij een PI binnenkomen;
  • op het moment dat hun detentie wordt beĆ«indigd;
  • op het moment dat zij zich zes maanden in de vrije samenleving bevinden.

Dit is de derde keer dat de monitor nazorg is uitgevoerd. De resultaten van deze meting hebben betrekking op gedetineerden die langer dan twee weken vastzitten en zijn vergeleken met de resultaten van de twee eerdere metingen. In dit onderzoek zijn ex-gedetineerden bestudeerd die in de periode 1 juli 2010 tot en met 30 november 2010 uitstroomden uit een penitentiaire inrichting.

Conclusies

Bij ontslag uit detentie is het percentage gedetineerden dat een identiteitsbewijs heeft hetzelfde als bij binnenkomst. Dit percentage is iets lager dan in 2008 en 2009. Bij het behouden en verkrijgen van een inkomen tijdens detentie worden min of meer dezelfde resultaten als in voorgaande jaren geboekt. Bij ontslag uit detentie hebben meer gedetineerden huisvesting dan bij binnenkomst. Het percentage is wel iets lager dan in 2008 en 2009.

Auteurs

S. Noordhuizen en G. Weijters

Organisatie

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Links

De monitor en de beleidsreactie van het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn te downloaden op de website van de Rijksoverheid.