login »

De onaantastbaren

13 december 2011

In meer gemeenten dan vaak wordt gedacht zijn intimiderende jongeren en jongemannen actief, tegen wie de buurt niets durft te ondernemen. Dit onderzoek richt zich op de destructieve doorwerking van deze 'onaantastbaren' op de wijk en de buurt.

Beschrijving

Voor deze verkenning is gesproken met zon 40 frontline medewerkers uit grotere en kleine gemeenten. Onder deze professionals, zoals wijkagenten, reclasseringswerkers en jeugdhulpverleners, bestaat grote frustratie over het tekortschieten van de aanpak.

Conclusies

Ook de overheid lijkt geen recept tegen deze overlastgevers te hebben. Zij wanen zich onaantastbaar, en zijn dat feitelijk ook. Dat is funest voor de veiligheidsbeleving van het publiek. Daarnaast hebben het zelfvertrouwen en de trots van professionals in het veiligheidsdomein eronder te lijden, de politie voorop.

De huidige aanpak heeft volgens de onderzoekers te lijden onder drie problemen. Het is lastig om alle instanties die een rol zouden moeten spelen ook daadwerkelijk tot actie te brengen. Een tweede probleem is dat intimiderende jongeren door een mix van factoren strafrechtelijk meestal de dans weten te ontspringen. Ook zijn burgers en overheid bang om iets tegen deze jongeren te ondernemen; de overheid vaak uit angst om iets verkeerd te doen.

De 'onaantastbaren' aanpakken, is echter wel degelijk mogelijk. Maar daarvoor moet die aanpak op een andere leest worden geschoeid. Allereerst moeten bestuurders het probleem in volle omvang onder ogen durven zien. Zij moeten inzien dat het hier niet gaat om een veiligheidsvraagstuk, maar om een moreel vraagstuk. Kunnen we accepteren dat op meerdere plekken in ons land het recht van de sterkste de rechtsstaat verdringt?

Auteurs

Marnix Eysink Smeets en Eric Bervoets m.m.v. Jan Nap

Organisatie

Nicis Institute / Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.