login »

De uitvoering van de isd-maatregel

28 juni 2013

In het laatste kwartaal van 2012 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de tenuitvoerlegging van de strafrechtelijke maatregel: ‘plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders’, oftewel de ‘isd-maatregel’. Het betrof een vervolg op het thema- onderzoek naar de tenuitvoerlegging van de isd-maatregel in het laatste kwartaal van 2007.

Beschrijving

Het doel van dit vervolgonderzoek is om vast te stellen in hoeverre bij de tenuitvoerlegging van de isd-maatregel de betreffende penitentiaire inrichtingen en reclasseringsinstellingen in toegenomen mate doen wat van hen mag worden verwacht. Daarbij wordt vooral gekeken in hoeverre de gesignaleerde knelpunten zijn opgelost.

Conclusies

De Inspectie constateert dat er ten opzichte van 2007 belangrijke verbeteringen zijn gerealiseerd op alle locaties en op tal van punten, maar dat de wenselijke verbeteringen nog niet overal en niet in alle opzichten zijn gerealiseerd. De Inspectie benadrukt dat de ingrijpendheid van de maatregel vereist dat alle betrokkenen voortdurend op de verbetering van de tenuitvoerlegging gericht zijn.

Organisatie

Inspectie Veiligheid en Justitie

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.