login »

De Haagse Samenwerking, eindrapport

11 december 2012

In het najaar van 2010 is in Den Haag begonnen met het experiment ‘de Haagse Samenwerking’. Het doel is de ontwikkeling en toepassing van een doeltreffende aanpak voor hulp en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen. De gemeente Den Haag en Bureau Jeugdzorg voor dit onderzoek de opdracht gegeven om het experiment te monitoren en te evalueren.

De Haagse Samenwerking

De Haagse Samenwerking is een experimenteel samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag (Programmabureau Jeugd) en haar partners Bureau Jeugdzorg, Jeugdformaat, De Jutters en Ipse de Bruggen. De Haagse Samenwerking richt zich op een specifieke groep van vijftien multiprobleemgezinnen.

Deze gezinnen hebben vaak eerder langdurige hulpverlening ontvangen zonder dat er tastbare resultaten zijn geboekt. In de Haagse Samenwerking wordt toegewerkt naar een doeltreffend, integraal aanbod dat gezinnen verder helpt. Het is de bedoeling dat de hulpverlening ‘ontschot’ wordt aangeboden ongeacht de aanwezigheid van de vereiste indicaties en bestaande wachtlijsten.

Onderzoek

In dit onderzoek worden de aanleiding, doelstelling en werkwijze van de Haagse Samenleving behandeld. In het daarop volgende hoofdstuk wordt de onderzoekopzet en gevolgde methode van werken gepresenteerd. In hoofdstuk 4 volgen de monitorgegevens.

In totaal is in de monitor drie keer gerapporteerd over de voortgang in het project. Met behulp van de monitorgegevens heeft de beleidsevaluatie van de Haagse Samenwerking plaatsgevonden. Deze wordt beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 volgen de conclusies en aanbevelingen.

Auteurs

Jesse Hoogenbosch, Esther Klaster, Timo Kruijt, José Rijnen en Yermo Wever

Organisatie

B&A

Download