login »

De aanpak van multi-problematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond

15 maart 2013

Een steviger en consequentere benadering van multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond helpt kinderen in deze gezinnen aan een betere toekomst. Dit rapport, opgesteld door de Politieacademie, biedt handreikingen aan hulpverleners en wetshandhavers in de aanpak van zaken, zoals overlast, schoolverzuim en de inzet van kinderen bij criminaliteit.

De focus van het rapport ligt vooral in het verbeteren van de positie van minderjarigen. Multi-probleemgezinnen worden op maat benaderd en ouders worden gewezen op rechten en plichten jegens hun kinderen en het verbeteren van hun situatie.

Ervaringen in drie zogeheten proeftuingemeenten – Lelystad, Nieuwegein en Veldhoven – hebben laten zien dat deze stevige en consequente benadering op termijn werkt. Deze gemeenten constateerden onder meer een toename van deelname door Roma-kinderen aan het basisonderwijs.

Deze benadering vraagt geen nieuwe of veranderde wet- of regelgeving, maar wel stevig bestuurlijk commitment voor een ontkokerde, integrale lange termijn aanpak onder regie van gemeenten. Het gaat erom door te kunnen pakken. De uitvoerende professionals moeten hoe dan ook niet het gevoel hebben er alleen voor te staan.

Auteurs

Henk Sollie, Vina Wijkhuijs, Walter Hilhorst, Ronald van der Wal en Nicolien Kop

Organisatie

Politieacademie, lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde

Downloads