login »

Code Rood: Eindevaluaties pilots Enschede, Eindhoven en Noord-Limburg

15 juli 2013

Code Rood is een gerichte aanpak waarbij een verscherpte strafrechtelijke aanpak en actieve zorg wordt ingezet bij daders van ‘intimate terrorism’. De pilots, uitgevoerd bij een drietal Veiligheidshuis, mogen volgens deze eindevaluatie een succes worden genoemd. De goede samenwerking tussen ketenpartners die elkaar voorheen niet regulier zagen en het daardoor snel en slagvaardig reageren zijn de belangrijkste uitkomsten.

‘Intimate terrorism’

Daders van ‘intimate terrorism’ willen hun slachtoffers domineren door controle en macht uit te oefenen met veelal eenrichtingsverkeer van ernstig geweld van man op vrouw. In verband met de ernst van de situatie wordt deze aanpak bestempeld met ‘code rood’.

Aanpak

Met een aantal Veiligheidshuizen is een gerichte aanpak ontwikkeld, waarbij het zowel kan gaan om een verscherpte strafrechtelijke aanpak als het actiever inzetten van zorg. In pilotvorm is gewerkt aan:

  • het definiëren van groepen daders met ‘code rood’
  • het selecteren van deze zaken in de veiligheidshuizen
  • het ontwikkelen van een verscherpte aanpak voor deze zaken in de veiligheidshuizen.

Conclusies

De Beleidsreactie op pilots ‘Code Rood’ stelt de conclusie dat de pilot een succes mag worden genoemd. De goede samenwerking tussen ketenpartners die elkaar voorheen niet regulier zagen en het daardoor snel en slagvaardig reageren zijn de belangrijkste uitkomsten.

Afzonderlijke punten uit de pilot

  • Er zijn naast de gedefinieerde groepen daders (recidiverende daders en daders van ‘intimate terrorism’) andere groepen te bestempelen als Code Rood-groep: het gaat dan om acute situaties, waarbij onmiddellijk moet worden ingegrepen; bijvoorbeeld een vader die dreigt om zijn vrouw en kinderen te doden. Overigens is gebleken dat de groepen elkaar ook vaak overlappen: daders van ‘intimate terrorism’ blijken bijvoorbeeld ook te recidiveren. En soms gaat het dan ook nog om een acute situatie.
  • De Veiligheidshuis Code Rood-meldingen zijn geselecteerd met behulp van het ontwikkelde risicotaxatie-instrument. Dit instrument is een combinatie van het risicotaxatie-instrument dat voor het tijdelijk huisverbod wordt gebruikt en elementen uit de ODARA (Ontario Domestic Assault Risk Assessment: een wetenschappelijk getest instrument). Het is lastig om op basis van alleen de ‘papieren informatie’ een inschatting te kunnen maken. Een goede inschatting van het risico kan alleen plaatsvinden nadat door partijen is gesproken over de casus.
  • Het is mogelijk om een verscherpte aanpak te ontwikkelen voor Code Rood-zaken: door gerichte screening van alle zaken kwamen zaken werden aan de orde die niet eerder in beeld waren bij andere instellingen; door frequenter multidisciplinair casusoverleg kon men sneller en gerichter handelen; het face tot face overleg zorgde voor een betere kruisbestuiving en tenslotte kwamen de kinderen beter in beeld.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.