login »

Recidive na een reclasseringscontact

24 april 2014

Overzicht en analyse van de terugval van personen na beëindiging van een toezicht of een werkstraf in de periode 2002-2009. Het onderzoek laat zien dat werkgestraften minder vaak en minder ernstig opnieuw in de fout gaan vergeleken met ondertoezichtgestelden en dat die op hun beurt minder vaak recidiveren dan ex-gedetineerden.

Dit rapport gaat in op de opzet van een systeem voor periodiek recidiveonderzoek op het terrein van de reclassering en doet verslag van de de eerste bevindingen. Daarnaast is er een verdiepende analyse uitgevoerd om te achterhalen welke daderkenmerken en executiefactoren kunnen voorspellen of een reclassent na afsluiting van een werkstraf of toezicht opnieuw met justitie in aanraking komt.

Conclusies

In 2009 werd in totaal bij bijna 33.000 volwassenen een werkstraf afgesloten en werd bij ruim 12.000 personen een periode van toezicht beëindigd. De reclassenten en ex-gedetineerden zijn vergelijkbaar qua leeftijd en sekse: de daders zijn gemiddeld 34 jaar (met een vergelijkbare spreiding) en voornamelijk van het mannelijke geslacht.

Twee jaar na beëindiging van de werkstraf in 2009 kwam 31 procent van de werkgestraften opnieuw in contact met justitie voor het plegen van enig misdrijf. Voor de ondertoezichtgestelden bedroeg dit percentage 39 procent en voor de ex-gedetineerden bijna 48 procent.

Auteurs

Zebel, S., Alberda, D.L., Wartna, B.S.J.

Organisatie

WODC, Universiteit Twente

ISBN

978-94 6236-405-9

Links

  • Het onderzoek is te downloaden op de website van het WODC