login »

Nazorg ex-gedetineerden

Monitor nazorg ex-gedetineerden

4 september 2018
Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie gewerkt aan hun re-integratie. Belangrijk daarbij zijn vijf basisvoorwaarden: identiteitsbewijs, werk en inkomen, huisvesting, schulden en zorg. De monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC beschrijft de situatie op de basisvoorwaarden voor en na detentie en legt de relatie met strafrechtelijke recidive.
Lees het hele artikel

Rapport RSJ: Re-integratie ex-gedetineerden schiet ernstig tekort

4 oktober 2017
De inspanningen van penitentiaire inrichtingen en gemeenten om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving in goede banen te leiden, schieten nog ernstig tekort. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een vandaag gepubliceerd advies aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

30 maart 2016
Het WODC heeft de vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden gepubliceerd. Deze monitor is ontwikkeld om de problemen van (ex-)gedetineerden op het gebied van identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg goed in kaart te brengen.
Lees het hele artikel

Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld

19 januari 2016
De recidive van plegers van huiselijk geweld is tussen 2007 en 2011 afgenomen van 37,2 tot 33,2 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC dat vorig week gepresenteerd werd. De uithuisplaatsing van plegers heeft in die periode opmerkelijk genoeg niet geleid tot lagere recidive ten opzichte van de controlegroep.
Lees het hele artikel

Na de vrijlating

22 mei 2015
Het re-integratieproces van ex-gedetineerden jihadisten verloopt vaak niet soepel, zo blijkt uit dit onderzoek. Een deel van hen raakt juist sterker verbonden met radicale netwerken, doordat zij op de terroristenafdeling van de gevangenis in aanraking komen met andere jihadisten.
Lees het hele artikel

Recidive na een reclasseringscontact

24 april 2014
Overzicht en analyse van de terugval van personen na beƫindiging van een toezicht of een werkstraf in de periode 2002-2009. Het onderzoek laat zien dat werkgestraften minder vaak en minder ernstig opnieuw in de fout gaan vergeleken met ondertoezichtgestelden en dat die op hun beurt minder vaak recidiveren dan ex-gedetineerden.
Lees het hele artikel

Derde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

26 februari 2013
De Monitor Nazorg geeft inzicht in de omstandigheden van de gedetineerden binnen het Nederlandse gevangeniswezen. De monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC is ontwikkeld om de problemen van (ex-)gedetineerden op het gebied van identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg in kaart te brengen.
Lees het hele artikel

Factsheet Nazorgproblematiek 18- t/m 26-jarige gedetineerden

26 februari 2013
De factsheet geeft een beschrijving van de problematiek op inkomensgebied van 18- tot en met 26-jarige gedetineerden. Uit onderzoek blijkt dat de aanpassingen van de Wet werk en bijstand problematisch zijn voor een deel van deze groep.
Lees het hele artikel

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.