login »

Verslag Algemeen Overleg Veiligheidshuizen

15 mei 2012

In het Algemeen Overleg van 12 april 2012 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer overleg gevoerd met minister Opstelten. Dit naar aanleiding van de brief van de minister van 20 april 2011 over het rapport Resultaten van Veiligheidshuizen.

In de verslaglegging staan ook drie andere onderwerpen. Veiligheidshuizen vormt het eerste blok (per spreker en in het algemeen). De commissieleden achten Veiligheidshuizen belangrijk in het terugdringen van criminaliteit, overlast en zaken zoals huiselijk geweld. Vragen zijn gesteld over de stand van zaken op de geconstateerde knelpunten in het rapport Resultaten van Veiligheidshuizen, de afstemming en mogelijke overlap met diverse overleggen buiten het Veiligheidshuis, de effectiviteit van de Veiligheidshuizen, de medewerking van moederorganisaties (in het bijzonder OM) en de financiering. Het onderwerp Veiligheidshuizen wordt halverwege pagina 13 afgerond.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.