login »

Landelijk beleid

Voorjaarnota 2016 Openbaar Ministerie

13 juni 2016
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zijn Voorjaarsnota 2016 gepubliceerd. Deze nota gaat in op de veranderende rol van het OM in het sociale domein, de extra taken van het OM en de noodzaak tot extra investeringen.
Lees het hele artikel

Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid

24 november 2015
Het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van het rapport van de commissie Hoekstra (over de gang van zaken rond Bart van U.) een verbeterprogramma opgesteld. Dat Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid is door minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie inmiddels aan de Tweede Kamer verstuurd.
Lees het hele artikel

Kamerbrief over eindrapport pilot zsm rechtsbijstand

16 november 2015
Minister van der Steur (VenJ) heeft het eindrapport van het evaluatieonderzoek naar de pilot ZSM en rechtsbijstand naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze pilot heeft van november 2014 tot 1 mei 2015 in drie regio’s (Rotterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland) gedraaid.
Lees het hele artikel

Plan van Aanpak verwarde personen

29 oktober 2015
Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag – mede namens minister Ard van der Steur (VenJ) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) – het Plan van Aanpak van het aanjaagteam voor ondersteuning en zorg voor verwarde personen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan ‘Aandacht voor verwardheid, op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak’ beschrijft hoe de problematiek van verwarde personen zal worden aangepakt.
Lees het hele artikel

Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

13 januari 2015
Het generieke model dat de basis moet vormen voor de verbinding tussen de ketensamenwerking ZSM en het Veiligheidshuis is werkbaar. Dat blijkt uit het Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen. Het is, volgens het rapport, de basis op grond waarvan de regionale ambitie nader uitgewerkt kan worden.
Lees het hele artikel

Zorgvuldig en bewust

27 mei 2014
Deze beleidsvisie beschrijft richtlijnen voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in de gemeentelijke praktijk in het kader van de decentralisaties. De visie is gebouwd op drie pijlers: balans tussen noodzakelijke gegevensverwerking vanuit de maatschappelijke opgave in het sociaal domein en borging van de privacy, versterking van de positie van de burger, en versterken van de democratische verantwoording over gegevensverwerking en privacy op lokaal niveau.
Lees het hele artikel

Landelijk kader Veiligheidshuizen

5 februari 2013
Vandaag vond tijdens het landelijk congres Veiligheidshuizen de officiële presentatie van het Landelijk kader Veiligheidshuizen plaats. Door de totstandkoming van het kader is er helderheid en consensus over de gemeenschappelijke kern van Veiligheidshuizen, waarbij ruimte is gelaten voor lokale en regionale invulling.
Lees het hele artikel

Jaarlijks 7,7 miljoen beschikbaar voor Veiligheidshuizen

13 juli 2012
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks 7,7 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten. De bijdrage is bedoeld voor de basisfaciliteiten en de kosten die voortkomen uit de samenwerking in de Veiligheidshuizen. Opstelten ondertekende met Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de bestuurlijke afspraken over de verdeling van het bedrag.
Lees het hele artikel

Verslag Algemeen Overleg Veiligheidshuizen

15 mei 2012
In het Algemeen Overleg van 12 april 2012 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie overleg gevoerd met minister Opstelten. Dit naar aanleiding van de brief van de minister van 20 april 2011 over het rapport Resultaten van Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.