login »

Factsheet landelijke ontwikkelingen aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

13 juni 2013

Deze factsheet kan een hulpmiddel zijn voor gemeentelijke transitiemanagers en beleidsambtenaren die jeugd en huiselijk geweld in hun dossier hebben. De factsheet geeft inzicht in de afzonderlijke trajecten en draagt bij aan de opgave om het beleid op genoemde terreinen in samenhang vorm te geven.

Beschrijving

Gemeenten krijgen de komende tijd te maken met drie grote beleidsveranderingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling:

  • Stelselherziening geweld in huiselijke kring/“Regio aanpak veilig thuis”
  • Het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK)
  • Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (wet Meldcode)

Hoewel vormgegeven in afzonderlijke trajecten hangen deze veranderingen onderling samen. In deze factsheet worden de belangrijkste elementen uit de afzonderlijke trajecten naast elkaar gezet:

  • wettelijk traject;
  • financiële aspecten;
  • regionale context;
  • ondersteuning;
  • planning.

Organisatie

Dit is een uitgave van het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de VNG

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.