login »

Actieprogramma Criminele jeugdgroepen en Kamerbrief

9 juni 2011

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 18 mei 2011 het actieprogramma Criminele jeugdgroepen en een brief over de aanpak van criminele jeugdgroepen verzonden aan de Tweede Kamer.

In de brief geeft de minister aan dat de aanpak van criminele jeugdgroepen een van de prioriteiten voor deze Kabinetsperiode is. De aanpak staat de komende periode dan ook centraal, en is ingegeven door een heldere en stevige doelstelling.

Op het bestuursdepartement heeft het actieprogramma Criminele jeugdgroepen de opdracht om samen met de ketenpartners zorg te dragen voor de doelstelling zoals de minister vermeld in de brief.

Een landelijk actieteam vervult een ondersteunende en faciliterende rol richting de Veiligheidshuizen, gemeenten OM, politie en de andere partners. Zodoende kunnen we er zorg voor dragen dat de aanpak die de afgelopen periode bij u in de regio al in gang is gezet wordt verbeterd, doorontwikkeld en worden gedeeld met andere regios.

Op deze wijze krijgen alle regios ondersteuning en kunnen zij gebruik maken van elkaars opgedane ervaringen en kennis in de aanpak van criminele jeugdgroepen en sleutelfiguren binnen de overlastgevende groepen.

Naast dit landelijke actieteam worden er regionale coördinatoren aangewezen (gekoppeld aan de nieuwe politieregio's), die het centrale aanspreekpunt van regio vormen en tevens optreden als coördinator. Zij zullen gezamenlijk met u en het lokale projectteam de knelpunten en good practices in kaart brengen en de aanpak van de criminele groepen in de regio monitoren. Daarnaast zijn deze regiocoördinatoren de verbindende schakel naar het landelijke actieteam, zodat op landelijk niveau kennis en good practices kunnen worden gedeeld en knelpunten, die om een oplossing op rijksniveau vragen, aangedragen kunnen worden.

Indien u op dit moment vragen en/of aanvullende informatie heeft ten aanzien van de aanpak van criminele jeugdgroepen kunt u ons per email bereiken via: jeugdcriminaliteit@minjus.nl en vanaf 1 juni 2011 via: criminelejeugdgroepen@minjus.nl.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.