login »
20 april 2023

Effectief inzetten op re-integratie van ex-gedetineerden

De intensieve nazorg van ex-gedetineerden door de ZVH’en Noord- en Midden-Limburg betaalt zich ruimschoots terug. Dat blijkt uit dit onderzoek dat deze ZVH’en hebben laten uit laten voeren. De onderzoekers concluderen dat de baten ruimschoots opwegen tegen de jaarlijkse kosten.

Beschrijving

Voordat ze in vrijheid zijn gesteld, voeren de ZVH-nazorgcoördinatoren in de PI al een eerste gesprek met gedetineerden. Zo wordt ingezet op optimale ondersteuning op verschillende leefgebieden. In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen de onderzoeksgroep en een controlegroep (vergelijkbaar op kenmerken als crimineel verleden, leeftijd en omvang en aard van de problematiek).

Interviews en politiecijfers
De onderzoekers keken onder meer naar recidive, dagbesteding/werk, welzijn en zorgconsumptie. Hiervoor zijn interviews gehouden met ex-gedetineerden en met veiligheidshuispersoneel en hulpverleners. Ook zijn politiecijfers verzameld.

Opbrengsten
De nazorg van de ZVH’en bereikt zo’n 24 procent van de totale groep uitgestroomde gedetineerden. De onderzoekers zien dat de baten ruimschoots opwegen tegen de jaarlijkse kosten. Zo blijkt dat elke investering van 1,00 euro in nazorg, ten minste 2,28 euro oplevert.

De werkelijke opbrengsten zijn vermoedelijk hoger, gezien de positieve resultaten op het vlak van wonen, verslaving, psychische gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

Auteur

Collin Hoogeveen (Bureau Alpha)

Meer weten

Neem voor meer informatie over dit onderzoek en de werkwijze in Noord- en Midden-Limburg contact op met Hans Mehlkop (manager ZVH Midden-Limburg).

Downloads