login »
26 april 2018

Kamerbrief Preventie Radicalisering

Kamerbrief over de preventie van radicalisering. Volgens de betrokken bewindspersonen moet de integrale lokale aanpak (met de verbinding van zorg, onderwijs en veiligheid) worden doorontwikkeld en bestendigd.

Beschrijving

Radicalisering en extremisme hebben vele oorzaken en voedingsbodems. Gemeenten hebben vooral een belangrijke rol in de preventieve aanpak. Het Rijk biedt gericht expertise en ondersteuning, ontwikkelt waar nodig instrumenten en stelt de bestaande ‘versterkingsgelden’ en trainingen ter beschikking aan gemeenten.

Een belangrijk onderdeel daarvan is landelijke ondersteuning voor preventief beleid. In het Interbestuurlijk Programma (IBP) formuleren Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijke ambities om personen die vatbaar zijn voor extremisme en radicalisering (waaronder jongeren) eerder te signaleren en te bereiken.

Organisatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Downloads