login »

Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH): Kennisknooppunt (KKP)

Het Kennisknooppunt is de ingang voor professionals. Hier komen alle informatieverzoeken, adviesvragen en aanmeldingen voor complexe casuïstiek binnen.

Kennisdeling, Advies en Routering
Het Kennisknooppunt verbindt informatie, geeft advies en leidt een casus door naar een partner die het beste in staat is de problemen op te lossen.

Vastgelopen casuïstiek
Bij zeer complexe casuïstiek kunnen regisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (tijdelijk) de regie en coördinatie overnemen.
Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant kan opschalen, zodra (keten)partners tegen de eigen grenzen aanlopen óf van mening blijven verschillen en een oplossing uitblijft.

Samenvattend

  • het Kennisknooppunt is een informatiecentrum voor professionals
  • het Kennisknooppunt geeft advies aan professionals
  • het Kennisknooppunt leidt casuïstiek door naar de meest geschikte ketenpartner
  • het Kennisknooppunt kan opschalen/ escaleren

Het is niet in alle gevallen nodig om vooraf persoonsgegevens te delen; wanneer gewenst kan een adviesvraag ook anoniem gesteld worden aan de regisseurs.