login »

Veilig Thuis

Wat is Veilig Thuis?
Veilig Thuis is het wettelijke advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Het biedt slachtoffers, daders en omstanders deskundige hulp en advies. Veilig Thuis biedt ook ondersteuning aan professionals.

Waarvoor kun je terecht?
Veilig Thuis hanteert de Meldcode HG/KM als uitgangspunt. Bel of loop binnen voor advies, ondersteuning of het doen van een melding als er vermoedens zijn van (vormen van) kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling. De mensen van Veilig Thuis trekken graag samen met jou als professional - als tandem - op.

Hoe kun je contact opnemen?
Veilig Thuis kun je als professional bereiken via het rechtstreekse telefoonnummer: 013 7516789. Je kunt ook binnenlopen of een afspraak maken om een vraag te bespreken. Slachtoffers, daders en omstanders kunnen voor deskundig hulp en advies terecht via het landelijk telefoonnummer 0800 2000 (gratis). Na het inspreken van de woonplaats worden zij direct doorverbonden. Het landelijke nummer is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Veilig Thuis heeft ook Bruggenbouwers aangesteld voor de Toegangsteams. Deze kunnen gebeld worden als de samenwerking niet loopt zoals gehoopt of een (werk)proces onduidelijk is.

Veilig Thuis is net als het Zorg- en Veiligheidshuis gevestigd op de Spoorlaan 448 in Tilburg.