login »

Regionaal Expertiseteam

Wat is het Regionaal Expertiseteam?
Het Regionaal Expertiseteam is een pool van specialisten die snel en flexibel beschikbaar is.

Waarvoor kun je terecht?
Het Regionaal Expertiseteam geeft je een onafhankelijk advies. Gebaseerd op het principe één gezin, één plan, één coördinator. Het advies is niet bindend. Jij geeft altijd het uiteindelijke advies. Je kunt ook terecht voor ondersteuning bij complexe en ingewikkelde vragen. Deze ondersteuning kan ook bestaan uit het bij- wonen van gesprekken met inwoners. Je kunt bij het

Regionaal Expertiseteam terecht voor advies over:

  • De aard en zwaarte van de problematiek van persoon en/of gezin.
  • De in te zetten (verklarende) diagnostiek om problematiek te duiden.
  • De volgorde of gelijktijdigheid van de aanpak van problemen.
  • De meest gepaste interventie.
  • Een onafhankelijk advies bij een verschil van inzicht tussen collega’s in de teams of tussen een Toegangsprofessional en een specialist uit de 2e lijn.

Het Expertiseteam adviseert specifiek bij niet-gecontracteerde zorg Jeugd en oordeelt of er naar haar mening sprake is van een dergelijk uitzonderlijke situatie dat deze niet binnen het gecontracteerde aanbod kan worden afgehandeld. Tevens adviseert het Expertiseteam in deze gevallen over de beoogde omvang van de zorginzet.

Hoe kun je contact opnemen?
Stuur een e-mail naar expertiseteamhvb@tilburg.nl of bel 013- 464 3262