login »

Jeugdbeschermingstafel (JBT) Midden-Brabant

Wat is de JBT Midden-Brabant?
Aan de JBT Midden-Brabant wordt besproken of een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming noodzakelijk is. Dat gebeurt altijd samen met de ouder(s), betrokken professionals en de Raad voor de Kinderbescherming. Als vrijwillige hulp niet meer mogelijk is, stuurt de JBT aan op drang. Hierbij ontvangt het gezin hulp, maar moet het gezin wel meewerken en zich houden aan een aantal voorwaarden (niet vrijblijvende hulp). Voldoet het gezin daar niet aan, dan kan er besloten worden tot een raadsonderzoek. In dat geval start de Raad voor Kinderbescherming een onderzoek.

Waarvoor kun je terecht?
Bij de Jeugdbeschermingstafel kun je terecht als de volgende punten allemaal aan de orde zijn:

  • Er is sprake van een ontwikkelingsbedreiging van het (ongeboren) kind;
  • Er is sprake van zeer zorgelijke gezins- en/of omgevingsfactoren. Deze vormen een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind, nu of in de nabije toekomst;
  • Vrijwillige hulpverlening komt onvoldoende tot niet van de grond of is niet toereikend;
  • Er zijn geen andere mogelijkheden meer om de ontwikkelingsbedreiging op te heffen.

Je kunt een verzoek tot onderzoek (VTO) doen. Je hebt dan, indien mogelijk, al een veiligheidsplan gemaakt met de ouder(s)/netwerk en het VTO besproken met het gezin en de reacties hierin verwerkt.

Hoe kun je contact opnemen?
Je stuurt een verzoek tot onderzoek (VTO) met daarin de reactie van ouders, kinderen en het eventuele veiligheids-, herstel- of gezinsplan naar info@jeugdbeschermingstafelMB.nl. Voor het invullen van het VTO kun je hulp vragen bij Veilig Thuis.