login »

Gezinsmanagement

Wat doet Gezinsmanagement?
De gezinsmanager kan intensief en langdurig hulp verlenen en hulp coördineren (vier uur per week voor maximaal 12 maanden), als de hulpverlening binnen complexe gezinnen dreigt vast te lopen of is vastgelopen.

Waarvoor kun je terecht?
Als je te maken hebt met huishoudens of gezinnen met meervoudige en complexe problematiek met het risico op transgeneratio- nele overdracht. Daar waar verschillende hulpverleners betrokken zijn en onvoldoende negatieve patronen doorbroken worden, kan de gezinsmanager onder drang en dwang deze noodzakelijke veranderingen proberen te realiseren.

Hoe kun je contact opnemen?
Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de teammanager of de gedragswetenschapper van Gezinsmanagement door een e-mail te sturen naar gezinsmanagement@tilburg.nl.

Gezinsmanagement is net als het Zorg- en Veiligheidshuis gevestigd op de Spoorlaan 448 in Tilburg.