login »

Crisisinterventieteam Hart van Brabant (CIT)

Wat is het CIT?
Het CIT is een samenwerkingsverband van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, Kompaan en de Bocht, Amarant Groep en GGZ Breburg. Het CIT kan gebeld worden bij crisis. Een crisis is een ernstige en acute verstoring van het alledaagse functioneren waarbij onmiddellijk professioneel gehandeld moet worden om (verdere) schade bij de betrokkene en diens omgeving te voorkomen. Bij een crisis kan het gaan om problemen tussen ouders en kinderen, zoals mishandeling, verwaarlozing of ernstige conflicten. Het kan ook gaan om problemen rondom echtscheidingen, psychiatrische problematiek, dementie of een poging tot zelfdoding. Indien nodig komt het CIT ter plaatse.

Waarvoor kun je terecht?
Het CIT is in staat om 24 uur per dag ambulante crisishulp of verblijf te bieden. Het team maakt een snelle inzet van ambulante spoedhulp mogelijk, waardoor zoveel mogelijk mensen in de thuissituatie worden geholpen en de benodigde zorg beter en efficiënter wordt ingezet. Met één telefoonnummer wordt de professional geholpen in het maken van de juiste inschatting waardoor de cliënt direct bij de juiste instantie komt. Intensieve samenwerking tussen de genoemde partijen bewerkstelligt stroomlijning van het aanbod aan crisiszorg. Hierdoor wordt het zicht op het aanbod van ambulante spoedhulp en crisisbedden vergroot.

Hoe kun je contact opnemen?
Je kunt 24 uur per dag bellen met 0800 8013. Bel in noodsituaties 112.