login »

Interview Janneke van der Zalm, manager Veiligheidshuis Hollands Midden (Leiden)

‘In je eentje ga je sneller, maar samen kom je verder’

De Veiligheidshuizen zijn in beweging. In veel regio’s wordt de samenwerking opnieuw onder de loep genomen. In de regio Hollands Midden zijn de Veiligheidshuizen van Leiden en Gouda samengegaan. Het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen sprak over deze ontwikkeling met Janneke van der Zalm, manager VHH Hollands Midden, locatie Leiden.

In hoeverre werkten de twee veiligheidshuizen al samen?

“We werken al jaren samen, omdat we in dezelfde regio opereren en ook met dezelfde partners. In 2010 hebben we de ambitie uitgesproken om intensiever te gaan samenwerken. In 2011 hebben we daarvoor een plan opgesteld, toen ook samen met Den Haag. In juni 2012 hebben Gouda en Leiden een gezamenlijke Stuurgroep en Regiekamer (managersoverleg) ingesteld. En ter voorbereiding op de samenvoeging hebben we de naam alvast veranderd naar Veiligheidshuis Hollands Midden, locatie Gouda en locatie Leiden. De samenvoeging wordt gerealiseerd per 1 januari 2014. Nu is de stap om ook met het Veiligheidshuis Den Haag samen te gaan, nog te groot, maar op termijn gaat dat misschien wel gebeuren.”

Wat merk je in de dagelijkse praktijk van de samenwerking?

“Dat ik met mijn collega ketenmanager in Gouda continu inhoudelijke beslissingen afstem over hoe we toewerken naar het samengaan per 2014. Samen bepalen we welke stappen we daarvoor nog moeten zetten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan welke voorstellen we aan de Stuurgroep voorleggen en welke aan de Regiekamer. De gezamenlijke Stuurgroep wordt om beurten voorgezeten door de burgemeester van Leiden of de burgemeester van Gouda. En in het kader van de regionale functie van het Veiligheidshuis schuiven ook een wethouder van Alphen aan den Rijn en een wethouder van Katwijk aan.”

Hoe zitten de gemeenten erin?

“We hebben nu te maken met twee sturende gemeenten. Leiden is de centrumgemeente. Gouda heeft net een nieuwe burgemeester en recent een top-60 aanpak opgesteld, in navolging van de top-600 van Amsterdam. De aanpak van die top-60 hangt nauw samen met het Veiligheidshuis. De gemeenten hebben een grote stem in het prioriteren van de in te richten thematafels. De top-60 zou zo’n thematafel kunnen zijn.”

Wat zijn voordelen van samenvoeging?

“Voordelen van samengaan zijn een efficiencyslag qua personeel en qua huisvesting. En we maken ook meteen een kwaliteitsslag. We kijken opnieuw naar onze processen, brengen daar verbeteringen in aan en we ontwikkelen door conform het Landelijk Kader Veiligheidshuizen. We kijken nu echt naar welke problematiek binnen het Veiligheidshuis past. Hoe meer casuïstiek je te behappen hebt, hoe minder je kunt doen. Door te focussen op de echt moeilijke zaken, kunnen we meer betekenen voor de doelgroep. En door te investeren in goede informatievoorziening kunnen we ook het lokale zorg- en veiligheidsveld versterken.”

Wat ging goed in de samenvoeging en wat kon beter?

“Op hoofdlijnen zijn we het eens en we blijven continu in gesprek met elkaar. Ook als we het met elkaar oneens zijn. Want dat houd je; omdat je van twee naar één gaat. Maar tot nu toe komen we daar uit. Dat komt omdat we elkaar niet willen ‘inlijven’, maar dat we samen tot iets nieuws willen komen. We hebben de ambitie om een zorg- en veiligheidshuis te worden. Dat zijn we nu nog niet. Het is heel leuk om daar naartoe te werken en met alle partners te praten over hoe zij hun rol daarin zien. Wat kan beter? We hebben maar een jaar om te fuseren, dat is heel krap. We zitten nog teveel in het proces om te zeggen wat beter had gekund.”

Welke tips zou je andere Veiligheidshuizen /regio’s die in hetzelfde proces zitten willen meegeven?

  • “Zorg dat je op hoofdlijnen hetzelfde beeld hebt van het eindplaatje.”
  • “Betrek alle lagen van de organisatie erbij om het draagvlak zo groot mogelijk te maken. Want elke verandering brengt onrust met zich mee. Maar als je mensen onderdeel van de verandering laat zijn, kun je die onrust enigszins beperken.”
  • “Neem er de tijd voor.”
  • “Eet elkaar niet op, maar kom samen tot een nieuw Veiligheidshuis.” “Kernwoorden voor alles zijn: verbinden en samen doen. Dat is ook de slogan op onze website: ‘samen doen voor de samenleving’. Je kunt bijna niets meer in je eentje. Dat moet je ook niet willen. In je eentje ga je sneller, maar samen kom je verder. En dat is precies waar het om draait in een Veiligheidshuis.”