login »

Nieuwsarchief

Handreiking re-integratie ex-gedetineerden beschikbaar

20 december 2019
De handreiking ‘Kansen bieden voor Re-integratie’ is beschikbaar. Deze beschrijft de praktijk van re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers. De handreiking is nadrukkelijk niet bedoeld als een keurslijf, maar biedt gemeenten de mogelijkheid om hun eigen beleid hieraan te spiegelen.
lees meer

Derde voortgangsrapportage GHNT

19 december 2019
Ministers de Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) hebben gisteren de derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) naar de Tweede Kamer gestuurd. De voortgangsrapportage laat zien dat steeds meer regio’s werken aan integrale sturing om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen.
lees meer

Verslag landelijke netwerkdag procesregisseurs zvh'en

18 december 2019
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft op 2 december een netwerkdag voor procesregisseurs van de zorg- en veiligheidshuizen (zvh’en) verzorgd. Deelnemers konden collega’s ontmoeten, interessante workshops volgen en werden bijgepraat over landelijke ontwikkelingen.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: december-nummer verschenen

13 december 2019
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Onderzoek en Kamerbrief over stand van zaken kwetsbare personen

12 december 2019
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) hebben de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen. In de brief staat ook waar zij de komende tijd op gaan inzetten. “De urgentie voor een structurele aanpak en de borging daarvan, blijven onverminderd hoog”, aldus de bewindslieden.
lees meer

Nieuwsbrief Veiligheidshuizen Gelderland Midden

10 december 2019
De Veiligheidshuizen in Gelderland Midden hebben een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeren de Veiligheidshuizen hun relaties over actuele ontwikkelingen.
lees meer

Vacature kwartiermaker/zorgcoördinator mensenhandel ZVH Baronie Breda

10 december 2019
Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda heeft een vacature voor een kwartiermaker / zorgcoördinator mensenhandel. Als kwartiermaker bouw je aan een relevant netwerk, breng je de aard en omvang van het slachtofferschap in beeld en coördineer je de hulp aan slachtoffers van mensenhandel.
lees meer

NCTV: 'Dreigingsniveau naar 3, aanslag in Nederland voorstelbaar'

9 december 2019
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau in Nederland vastgesteld op niveau 3 van de 5. De terroristische dreiging is nog steeds aanzienlijk, zoals meerdere incidenten en arrestaties, ook in Nederland, hebben aangetoond. Een aanslag is dus voorstelbaar. Dat staat in het 51ste Dreigingsbeeld van de NCTV.
lees meer

Landelijke netwerkdag procesregisseurs Zorg- en Veiligheidshuizen

3 december 2019
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid verzorgde gisteren een netwerkdag voor procesregisseurs van de Zorg- en Veiligheidshuizen. Deelnemers konden collega’s ontmoeten, interessante workshops volgen en werden bijgepraat over landelijke ontwikkelingen.
lees meer

Veiligheidshuis Zeeland wordt Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland

26 november 2019
Het Veiligheidshuis Zeeland heeft een nieuwe naam: Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Die is gisteren onthuld tijdens een informatiebijeenkomst voor burgemeesters, wethouders en raadsleden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan.
lees meer

De aanpak van multiproblematiek vraagt om creativiteit en durf

26 november 2019
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV) heeft een dossier gelanceerd: Multiproblematiek Veiligheid & Overlast. Het dossier zoomt in op de uitdagingen bij multiproblematiek waar veiligheid- en overlastproblemen een rol spelen.
lees meer

Interview Miranda Martens: 'Wat minder structuur en wat meer praktijk'

25 november 2019
De Veiligheidshuizen Oost-Nederland zijn bezig om aan te kunnen sluiten bij de lokale verschillen én om meer samen te werken in de omgeving. Twee veiligheidshuizen die daaronder vallen zijn West Veluwe Vallei en Regio Arnhem. Miranda Martens is Ketenmanager van deze twee Veiligheidshuizen. In dit interview legt ze uit welke stappen al zijn gemaakt.
lees meer

Video themabijeenkomst Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

18 november 2019
Evaluatie Veiligheidshuis 2.0. Dat was het onderwerp van de themabijeenkomst die vorige maand werd gehouden in het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek. Tijdens de bijeenkomst is een video gemaakt waarin ketenpartners aan het woord komen over de kracht van het Veiligheidshuis.
lees meer

Publicatie Privacy in het sociaal domein: veelgestelde vragen

21 november 2019
Wanneer mogen professionals een kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren? Wat valt nu wel en niet onder een ‘dossier’? Hoe zit het met persoonlijke aantekeningen? Om antwoord te geven op deze en andere vragen, is er nu het document 'Privacy in het sociaal domein: Veelgestelde vragen'.
lees meer

Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek publiceert Jaarrapportage 2018

13 november 2018
Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek heeft zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag geeft een terugblik op het jaar 2018 en biedt perspectief op 2019.
lees meer

Aanpak criminele families vraagt om lange adem

12 november 2019
Een lange adem, een integrale aanpak, onconventionele maatregelen, lef. Dat zijn slechts een paar van de ingrediënten die werden genoemd voor de aanpak van criminele families tijdens de verdiepingsbijeenkomst 'Criminele families en criminele aanwas' op 7 november in Utrecht.
lees meer

Eerste resultaten onderzoek aanpak huiselijk geweld

11 november 2019
Gemiddeld maken gezinnen die bij Veilig Thuis zijn gemeld 71 geweldsincidenten per jaar mee. Dat blijkt uit de eerste tussenresultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

5 november 2019
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het ZVHHBZO zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: oktober-nummer verschenen

31 oktober 2019
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Dekker informeert Tweede Kamer over voortgang maatregelen forensische zorg

18 oktober 2019
Naar aanleiding van de kritische onderzoeken naar het detentieverloop van Michael P. zijn er dit voorjaar verschillende maatregelen genomen in de forensische zorg. Daarnaast heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) in juni aangekondigd een Programma Forensische Zorg in te richten. Vandaag informeert de minister de Tweede Kamer over de voortgang van deze maatregelen en het programma Forensische Zorg.
lees meer

In gesprek over de nieuwe zorgen in de wijk

15 oktober 2019
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) verzorgde op 4 oktober 2019 een gesprekstafel over de nieuwe zorgen in de wijk. Wat zien professionals uit het veiligheidsveld en het sociaal domein aan ontwikkelingen, problemen en nieuwe fenomenen in wijken opkomen?
lees meer

Inspectierapport Hümeyra naar Tweede Kamer

9 oktober 2019
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag het Inspectierapport naar de aanpak van de stalking van Hümeyra door Bekir E. naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusie van de Inspectie is dat de aanpak van de stalking ernstig tekort is geschoten.
lees meer

MDA++ Friesland publiceert ontwikkeldocument

9 oktober 2019
Tijdens de landelijke Voor de Jeugd Dag is gisteren in Amsterdam het Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak gepresenteerd. Dit document beschrijft de ontwikkeling van het MDA++ Friesland.
lees meer

Uniek onderzoek naar personen met verward gedrag

1 oktober 2019
GGD Flevoland en onderzoeksbureau Care2Research hebben samen met 13 Flevolandse organisaties een uniek onderzoek uitgevoerd naar personen met verward gedrag en de werking van de bemoeizorgketen. Aanleiding voor het onderzoek is het toenemende aantal politiemeldingen verward gedrag.
lees meer

Beleidsbrief Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy Sociaal Domein

30 september 2019
Om knelpunten rond gegevensverwerking bij een integrale aanpak van meervoudige problematiek weg te nemen, wil het kabinet onder meer een explicietere invulling geven aan de taken van het college van Burgemeester & Wethouders. Dat heeft minister Ollongren (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
Lees het hele artikel

Vacature: Medewerker Nazorg ex-gedetineerden Kennemerland

20 september 2019
Het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland is voor het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden op zoek naar een medewerker Nazorg ex-gedetineerden.
Lees het hele artikel

Verward gedrag: VNG-position paper voor Rondetafelgesprek

20 september 2019
Om de gevolgen van ambulantisering en afname van bedden in de GGZ op te vangen, is een stevig fundament nodig in financiering, organisatie en infrastructuur. Dat stelt de VNG in een position paper met oog op een Rondetafelgesprek over personen met verward gedrag in de Tweede Kamer.
Lees het hele artikel

Vacature manager Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

17 september 2019
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een vacature voor een manager. Ben jij een manager die zowel ketenpartners als een bestuurlijke omgeving weet te binden? Heb jij ervaring met samenwerken, netwerken en leidinggeven in een complexe omgeving? Dan is dit de baan voor jou.
Lees het hele artikel

Veiligheidsregio start commissie Zorg en Veiligheid

13 september 2019
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een bestuurlijke tafel ingericht waar op regionaal niveau samengewerkt wordt op het gebied van zorg en veiligheid: commissie ‘Zorg en Veiligheid’. De commissie is opgericht om gezamenlijk domein- én gemeentegrensoverschrijdende problematiek aan te pakken.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland publiceert jaarverslag 2018

13 september 2019
Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft onlangs zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de cijfers 2017-2018 en gaat in op de speerpunten voor 2019.
Lees het hele artikel

Halfjaarcijfers personen met verward gedrag: +8 procent

5 september 2019
Het aantal overlastregistraties waarbij personen met verward gedrag waren betrokken is in de eerste helft van 2019 opnieuw toegenomen. De politie kreeg in de eerste helft van 2019 47.632 meldingen, dat is acht procent meer dan in de eerste helft van 2018 (44.153).
Lees het hele artikel

Toolkit voor preventie radicalisering

27 augustus 2019
Er is een online toolkit ontwikkeld die gemeenten ondersteunt om radicalisering effectiever te bestrijden. Deze ‘Toolkit Evidence Based Werken bij de Preventie van Radicalisering’ is ontwikkeld in opdracht van SZW en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
Lees het hele artikel

Regionale bijeenkomsten Wet zorg en dwang

26 augustus 2019
De Wet zorg en dwang treedt op 1 januari 2020 in werking. Deze wet vervangt, samen met de Wvggz, de Wet Bopz. Ter voorbereiding organiseert het Ministerie van VWS in september 2019 acht informatiebijeenkomsten voor zorgprofessionals en beleidsmakers. Deelname is gratis.
Lees het hele artikel

Onderzoeksactiviteiten programma Geweld hoort nergens thuis

21 augustus 2019
Het actieprogramma start met 2 onderzoeken: een impactmonitor en een kennisprogramma. De onderzoeken duren langer dan de looptijd van het programma omdat langjarig onderzoek en monitoring waardevolle informatie geeft om in de samenleving kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen en op te lossen.
Lees het hele artikel

Het CCV inventariseert de ‘nieuwe zorgen in de wijk’

20 augustus 2019
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) inventariseert de uitdagingen waar veiligheidsprofessionals en professionals in het sociaal domein zich de komende jaren voor gesteld zien. Dit doet zij op 3 thema’s: cybercriminaliteit, nazorg ex-justitiabelen en jeugd & veiligheid.
Lees het hele artikel

Interview manager Veiligheidshuis Veiligheidshuis Fryslân

5 augustus 2019
Het Veiligheidshuis Fryslân maakt van de aansluiting met sociale wijk- en gebiedsteams een prioriteit. Dit vanuit de overtuiging dat de aansluiting met het lokale veld essentieel is in de verbinding tussen zorg en veiligheid. Daarnaast ligt een hoge prioriteit bij het op orde hebben van de basis, aldus Maureen de Boer, manager van het Veiligheidshuis Fryslân.
Lees het hele artikel

Samen leren van complexe casuïstiek in zorg voor de jeugd

5 augustus 2019
De Expertteamdag, georganiseerd door het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, bood eind juni een mooi programma rondom het leren van complexe casuïstiek. Ruim 60 expertteamleden kwamen samen om workshops te volgen en afspraken te maken om nog meer van elkaar te leren. We delen de belangrijkste lessen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Drenthe publiceert jaarverslag 2018

1 augustus 2019
Het Veiligheidshuis Drenthe heeft zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de succesfactoren, cijfers, aandachtsgebieden en financiën.
Lees het hele artikel

Gegevensdeling (ex-)gedetineerden veranderd

29 juli 2019
De gegevensdeling over gedetineerden tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en gemeenten is veranderd door aangescherpte privacywetgeving (AVG). In samenspraak met casemanagers van de DJI en gemeenten is een nieuwe werkwijze ontwikkeld via een tijdelijke applicatie.
Lees het hele artikel

Vacature procesregisseur Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

25 juli 2019
Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek is per direct op zoek naar een procesregisseur. Het betreft een functie voor de duur van 7 maanden (ter vervanging van zwangerschapsverlof). Als procesregisseur word je verantwoordelijk voor het voeren van procesregie op complexe, domeinoverstijgende casuïstiek.
Lees het hele artikel

Programmadirecteur Jan Dirk Sprokkereef blikt terug op één jaar GHNT

22 juli 2019
Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft een zomercolumn geschreven. Hierin blikt hij terug op het eerste jaar van het programma GHNT.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Straf met Zorg

17 juli 2019
Het programma ‘Straf met Zorg’ van het Openbaar Ministerie heeft weer een nieuwsbrief gepubliceerd. In deze zomereditie staat het thema Licht Verstandelijke Beperking (LVB) in de strafrechtketen centraal.
Lees het hele artikel

Vacature manager Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

9 juli 2019
Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft een vacature voor een nieuwe manager. Heb jij ervaring met veiligheid en zorg? Ben je bovendien een netwerker en uitstekend in relatiebeheer? Dan is dit de baan voor jou.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: juli-nummer verschenen

5 juli 2019
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
Lees het hele artikel

Terugblik Dag van Zorg en Veiligheid

4 juli 2019
Op 17 juni vond voor de derde keer de Dag van Zorg en Veiligheid plaats in Den Bosch. Deze dag werd georganiseerd door VNG, JenV en VWS, en dit jaar ook in samenwerking met het programma Geweld hoort nergens thuis. Het was een dag waarop 750 deelnemers vanuit het hele land bij elkaar kwamen om de samenwerking tussen zorg, veiligheid en sociaal domein een stap verder te brengen.
Lees het hele artikel

Stijging recidive onder jeugdige daders

3 juli 2019
De recidive onder jeugdige daders laat, na jaren van daling, een stijgende ontwikkeling zien. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse recidivemeting onder de vaste dadergroepen die gevolgd worden met de recidivemonitor van het WODC. Onder volwassen dadergroepen is sprake van een stabilisatie van de recidive in de laatste jaren.
Lees het hele artikel

Tweede voortgangsrapportage GHNT naar Tweede Kamer

3 juli 2019
De tweede voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren naar de Tweede Kamer verzonden. In 14 van de 28 GHNT-regio’s is inmiddels sprake van integrale sturing op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lees het hele artikel

Interview manager Veiligheidshuis Noord-Holland Noord

2 juli 2019
Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord ontwikkelt zich in snel tempo. In dit interview komt manager Anton Wildoer aan het woord. Hij is sinds 2014 hoofd van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. “De casuïstiek leert ons dat je problemen meestal oplost door het bieden van passende zorg en ondersteuning en niet vanuit veiligheid (straf), maar soms helpt straf als stok achter de deur.”
Lees het hele artikel

Bestuurlijk akkoord getekend door minister, Reclassering, DJI en gemeenten

1 juli 2019
Jaarlijks keren ongeveer 30.000 ex-gedetineerden na hun gevangenisstraf weer terug in de samenleving. Om ervoor te zorgen dat dat goed en veilig verloopt is samenwerking belangrijk. Daarom tekenen de 3 reclasseringsorganisaties (3RO), de gemeenten en de Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) vandaag samen met de minister voor Rechtsbescherming een bestuurlijk akkoord om deze samenwerking te bekrachtigen.
Lees het hele artikel

Einde aan de recidivedaling onder daders van high impact crimes

1 juli 2019
De nieuwste recidivemeting onder daders van high impact crimes (HIC) duidt op een trendbreuk in de recidiveontwikkeling. Tot 2013 daalde de recidive onder woninginbrekers, straatrovers en overvallers (ofwel HIC-daders), maar in 2014 en 2015 is dit gestagneerd en is bij straatrovers en overvallers zelfs sprake van een stijging van de recidive. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC.
Lees het hele artikel

Zorg-en Veiligheidshuis Brabant Noordoost presenteert jaarplan 2019

1 juli 2019
Het Zorg-en Veiligheidshuis Brabant Noordoost heeft zijn jaarplan voor 2019 gepresenteerd. Dit jaarplan maakt, aan de hand van de onderwerpen uit de landelijke meerjarenagenda, inzichtelijk welke actiepunten het zorg- en veiligheidshuis in 2019 oppakt.
Lees het hele artikel

Recidive onder daders van huiselijk geweld licht gedaald

27 juni 2019
De recidive onder daders van huiselijk geweld is licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. Dit geldt zowel voor het opnieuw plegen van enig delict als het opnieuw plegen van huiselijk geweld.
Lees het hele artikel

Jaarverslag Veiligheidshuis Haaglanden 2018

25 juni 2019
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de prioriteiten, ontwikkelingen en praktijkverhalen.
Lees het hele artikel

Nieuwe inzichten voor een aanpak van multiprobleemgezinnen

19 juni 2019
Voor een effectieve aanpak van multiprobleemgezinnen (MPG) waar veiligheid en overlast een rol spelen, is het nodig dat partners met elkaar om de tafel gaan. Ook moeten professionals hun kennis, vaardigheden en competenties verbreden.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Fryslân publiceert jaarverslag 2018

19 juni 2019
Het Veiligheidshuis Fryslân heeft vorig jaar 192 zaken afgesloten, waarvan 93 procent met goed resultaat. Dat stelt het Veiligheidshuis in zijn jaarverslag 2018. Het verslag beschrijft de highlights, cijfers, aandachtsgebieden en financiën.
Lees het hele artikel

Vacature: Informatiemakelaar Veiligheidshuis Drenthe

14 juni 2019
Veiligheidshuis Drenthe heeft een vacature voor een Informatiemakelaar. Als Informatiemakelaar werk je ondersteunend aan en samen met de procesregisseur bij de regie op complexe, domein overstijgende casuïstiek. Reageren kan tot met 27 juni 2019.
Lees het hele artikel

Sfeerimpressie bestuurdersatelier Zorg en Veiligheid Drenthe

12 juni 2019
Op YouTube is een sfeerimpressie verschenen van het bestuurdersatelier Zorg en Veiligheid Drenthe dat eerder dit jaar in Hoogeveen plaatsvond. Het thema van deze bijeenkomst was de verbinding van zorg en veiligheid in Drenthe.
Lees het hele artikel

CCV-Meet & Greet Veiligheid en Zorg

10 juni 2019
De eerste CCV-Meet & Greet Veiligheid en Zorg vindt plaats op 19 september 2019 in het centrum van Utrecht. Tijdens deze Meet & Greet geven prominenten op het snijvlak van Veiligheid en Zorg een inkijkje in hun succesformule en delen hun laatste inzichten. Het voorlopige programma is inmiddels bekend en ook online aanmelden is nu mogelijk.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis wordt Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen

3 juni 2019
De twaalf gemeenten in de provincie Groningen hebben vorige week een convenant met justitiële partners en zorginstellingen ondertekend. Aanleiding is de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis naar het Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen, kortweg AVZ.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: mei-nummer verschenen

21 mei 2019
Er is weer een nieuw nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
Lees het hele artikel

Verslag landelijke stuurgroep zorg en veiligheid

21 mei 2019
De Stuurgroep Zorg en Veiligheid kwam op donderdag 9 mei 2019 bijeen voor een overleg. Er werd onder meer gesproken over de zorg en begeleiding van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico, de re-integratie van (ex-)gedetineerden, en leidende principes voor zorg en veiligheid en de nieuwe landelijke ondersteuning. Het verslag van de bijeenkomst is inmiddels beschikbaar.
Lees het hele artikel

Projectenpool ‘Van denken naar doen’ van start

20 mei 2019
De projectenpool: 'Van denken naar doen' is vandaag van start gedaan. Vanuit deze pool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s, via gemeenten om hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen.
Lees het hele artikel

Eenheidsworst staat haaks op een goede lokale aansluiting

17 mei 2019
Het Veiligheidshuis in Flevoland laat sommige taken los en heeft tezelfdertijd haar takenpakket verbreed. Dit interview laat Maria Kooijman, manager van het Veiligheidshuis Flevoland, aan het woord. "Onze focus is verschoven."
Lees het hele artikel

10 jaar bestrijding van high impact crimes

14 mei 2019
Het afgelopen decennium zijn overvallen, straatroven, woninginbraken en geweld stevig aangepakt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid spreekt vandaag op het congres '10 jaar bestrijding van high impact crimes' om terug te blikken op de succesvolle aanpak; zo is het aantal overvallen ruimschoots gehalveerd.
Lees het hele artikel

Onderzoek naar gezinnen met multiproblematiek

13 mei 2019
Recent is een onderzoek gestart naar een effectieve maatwerk-aanpak op MultiProbleemGezinnen (MPG): 1,5% van de gezinnen die hardnekkig vastlopen in meerdere en belangrijke leefgebieden, zoals veiligheid, schulden, werk, inkomen, wonen, middelengebruik, gezondheid en onderwijs. In een maatwerkaanpak worden de domeinen zorg, sociaal en veiligheid met elkaar verbonden.
Lees het hele artikel

Procesevaluatie pilots ISD-maatregel jongvolwassenen

13 mei 2019
Hoe kan de ISD-maatregel bij jongvolwassen stelselmatige daders beter worden benut? Die vraag stond centraal in vier pilots die de afgelopen twee jaar in de regio’s Zeeland/West-Brabant, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht plaatsvonden. Hiervan is nu een procesevaluatie verschenen.
Lees het hele artikel

Vier-jaren verslag Top X-aanpak Veiligheidshuis Regio Utrecht

6 mei 2019
In het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) wordt samengewerkt onder de noemer 'Top X aanpak regio Utrecht'. Dit vier-jaren verslag geeft inzicht in de werkwijze en resultaten van deze aanpak in de periode 2015-2018.
Lees het hele artikel

Factsheet over informatievoorziening Wvggz

2 mei 2019
Het uitwisselen van informatie speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De werkprocessen en ondersteuning zijn nog volop in ontwikkeling, maar we merken dat bij gemeenten veel vragen leven over 'de IV-kant' van de Wvggz.
Lees het hele artikel

Verband geweld binnen en buiten onvoldoende belicht

1 mei 2019
Er bestaat een duidelijk verband tussen huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte. Dat blijkt uit recent onderzoek dat in opdracht van het WODC werd uitgevoerd. Experts vinden dat er onvoldoende aandacht is voor deze relatie en de specifieke impact ervan.
Lees het hele artikel

Vacature procesregisseur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

29 april 2019
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost heeft een vacature voor een procesregisseur. Als procesregisseur word je verantwoordelijk voor het voeren van procesregie op complexe, domein overstijgende casuïstiek.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

26 april 2019
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het ZVHHBZO zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: april-nummer verschenen

23 april 2019
Er is weer een nieuw nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Brabant Zuidoost, jaarverslag 2018

19 april 2019
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft het jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit cijfermatige overzichten, een overzicht van de activiteiten en een toelichting op de maatschappelijke ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Zorg en hulp onvoldoende toegerust op patiënten met ernstige psychische aandoening

18 april 2019
De veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening en die van hun omgeving is onvoldoende geborgd in het huidige zorgsysteem. Zij zijn voor zorg en hulp afhankelijk van veel verschillende organisaties, die niet vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. Dit blijkt het uit rapport ‘Zorg voor veiligheid' dat vandaag door de Onderzoeksraad is gepubliceerd.
Lees het hele artikel

Persoonsgerichte aanpak voor kwetsbaren: bestuurlijk overleg

18 april 2019
Op 12 april was er een eerste bestuurlijk overleg over de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare mensen tussen VWS, JenV, BZK en de VNG. Het ondersteunen van gemeenten en hun partners in de regio is een nóg groter aandachtspunt dan voorheen, zo bleek uit het overleg.
Lees het hele artikel

Meer verwarde mensen op straat

11 april 2019
De politie constateert een toename van het aantal mensen met verward gedrag. Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) komt dit onder meer door de afbouw van het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg.
Lees het hele artikel

PrivacyApp Jeugd uitgebreid

8 april 2019
De PrivacyApp Jeugd geeft nu ook antwoord op vragen van ouders die met jeugdzorg te maken hebben. De app was er al voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en -bescherming. De app toont de verschillende groepen welke rechten en plichten zij hebben op het gebied van privacy en informatie-uitwisseling.
Lees het hele artikel

ZVH De Markiezaten publiceert jaarverslag 2018

5 april 2019
Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft onlangs zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder andere de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en de financiën.
Lees het hele artikel

Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

28 maart 2019
De Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid heeft op 7 maart de nieuwe versie van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein' vastgesteld. De nieuwe versie is volledig aangepast aan de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)en de gewijzigde wetgeving naar aanleiding van de invoering van de Europese Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging.
Lees het hele artikel

Forensische instellingen te weinig gericht op veiligheid

28 maart 2019
In de vier jaar dat Michael P forensische zorg ontving, zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen en de forensische instelling in Den Dolder niet nagegaan welke risico’s van hem uitgingen en hoe groot de kans was dat hij opnieuw een ernstig delict zou plegen. Dit blijkt uit het rapport ‘Forensische zorg en veiligheid – lessen uit de casus Michael P’ dat vandaag is gepubliceerd.
Lees het hele artikel

Handreiking voor het Verkennend Onderzoek Wvggz

27 maart 2019
De komende Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bepaalt dat een ieder een melding kan doen over een persoon bij wie het volgens hem noodzakelijk is te onderzoeken of hij/zij (verplichte) ggz nodig heeft. De VNG maakte een handreiking voor dit 'Verkennend Onderzoek'.
Lees het hele artikel

Regie voeren is een vak

18 maart 2019
‘Regie voeren is een vak’: het was het statement waarmee álle procesregisseurs van de 30 zorg- en veiligheidshuizen uit het land werden uitgenodigd voor een gezamenlijk netwerkdag op 11 maart jl. op een mooie locatie in Utrecht. Ruim 100 bevlogen professionals kwamen erop af en het werd letterlijk en figuurlijk een prachtig feestje!
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek ontschot dagelijks

14 maart 2019
Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek maakte de afgelopen jaren een grote ontwikkeling door. Dit heeft geleid tot de breed gevoelde wens, door zowel het Veiligheidshuis als ketenpartners, om de samenwerking de komende jaren nog verder te versterken. Dit interview van de VNG laat Erik Duijf, coördinator bij het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek, aan het woord.
Lees het hele artikel

Katwijk spreekt met bewoners over Veiligheidshuis

14 maart 2019
De gemeente Katwijk houdt op 21 maart een informatieve sessie over 'Ontwikkelingen bij het Veiligheidshuis'. De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het Veiligheidshuis en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten.
Lees het hele artikel

Tool Triggerfactoren radicalisering vernieuwd

06 maart 2019
De Tool Triggerfactoren radicalisering is deze week opnieuw gelanceerd. De tool, een initiatief van het ministerie van SZW, geeft professionals inzicht in wat zij kunnen doen om mogelijke radicalisering tegen te gaan.
Lees het hele artikel

Aanpak Veiligheidshuis Midden-Limburg lijkt vruchten af te werpen

05 maart 2019
Meer dan de helft (59%) van de cliënten van het Veiligheidshuis Midden­-Limburg pleegde in de twee jaar na het volgen van een Veiligheidshuis-traject, geen of minder delicten. Dat blijkt uit de eerste regionale meting met een recidivemonitor.
Lees het hele artikel

Interview met Godfried van Gestel, directeur ZVH Brabant Zuidoost

1 maart 2019
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is volop in ontwikkeling: van het herwaarderen van de eigen rol ten opzichte van gemeenten tot het bundelen van de krachten met nabijgelegen regio’s. Dat stelt manager Godfried van Gestel, sinds juni 2018 directeur van het ZVH Brabant Zuidoost, in dit interview.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuizen Oost-Nederland ontwikkelen animatie

28 februari 2019
De Veiligheidshuizen Oost-Nederland hebben de handen ineengeslagen en een animatie van en voor professionals ontwikkeld. De animatie legt uit waarom er Veiligheidshuizen zijn, wat ze doen en hoe ze dit doen.
Lees het hele artikel

Nog 1 maand om jouw project aan te melden voor de Hein Roethofprijs 2019

28 februari 2019
Je hebt nog een maand de tijd om jouw project aan te melden als kanshebber voor de Hein Roethofprijs 2019. De prijs geeft nationale bekendheid aan projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit. De winnaar ontvangt € 10.000 om het project uit te bouwen of te versterken.
Lees het hele artikel

Stappenplan voor het delen van gegevens zonder privacyschending

22 februari 2019
Het Programma Sociaal Domein heeft een stappenplan opgesteld die gemeenten, het Rijk en organisaties in het sociaal domein moet helpen bij het delen van gegevens. Welke gegevens over mensen mogen ze delen zonder hun privacy te schenden.
Lees het hele artikel

Koning Willem-Alexander bezoekt Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

21 februari 2019
Zijne Majesteit de Koning heeft op dinsdagmiddag 19 februari een bezoek gebracht aan ZSM en het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. Dit werkbezoek maakte onderdeel uit van een bezoek aan de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken en stond in het teken van veiligheid, wonen, wijkvernieuwing, jeugdzorg en ondernemerschap.
Lees het hele artikel

Bijeenkomst ‘De-escaleren’ ZVH’en De Markiezaten en Baronie Breda

21 februari 2019
Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten en Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda verzorgden begin deze maand in Roosendaal een bijeenkomst over het thema de-escaleren. Alle documenten die tijdens de bijeenkomst aan bod kwamen, zijn inmiddels online beschikbaar.
Lees het hele artikel

Onderzoek houdbaarheid medisch beroepsgeheim bij kindermishandeling

19 februari 2019
Hoelang moet of mag een arts blijven zwijgen bij een vermoeden van kindermishandeling? Mirjam Sombroek-van Doorm onderzocht hoe houdbaar het beroepsgeheim van de arts is. Vandaag verdedigt ze haar proefschrift aan de Universiteit Leiden.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: februari-nummer verschenen

15 februari 2019
De landelijke campagne tegen huiselijk geweld, regiobijeenkomsten zorg en veiligheid, een nieuwe handreiking over polarisatie, de eerste landelijke netwerkbijeenkomst over mensenhandel: een greep uit de onderwerpen van de vijfde aflevering van de VNG Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid.
Lees het hele artikel

Top 600 criminele jongeren legt focus op drugscriminaliteit en geweld

12 februari 2019
Amsterdammers ondervinden veel overlast van drugshandel. Reden om te onderzoeken of meer drugscriminelen kunnen vallen onder de Top 600 aanpak. In deze aanpak werken ruim 40 instanties samen om jonge criminelen op het rechte pad te brengen.
Lees het hele artikel

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

6 februari 2019
5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld – veel daarvan betreft ernstige verwaarlozing. Dit blijkt uit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd onder regie van het WODC.
Lees het hele artikel

LVMV-voorzitter Petra Nijmeijer over uitkomsten WODC-onderzoek naar recidive

1 februari 2019
Zorgt een zorg- en veiligheidshuis daadwerkelijk voor minder recidive? Dat is lastig aantoonbaar vast te stellen. "Het is wel precies onze doelstelling en ik kan het me daarom voorstellen", zegt LVMV-voorzitter Petra Nijmeijer in een interview met Trouw.
Lees het hele artikel

Vacature secretarieel medewerker zorg- en veiligheidshuis Baronie Breda

30 januari 2019
Het zorg- en veiligheidshuis Baronie Breda zoekt een collega secretaresse die parttime ons team komt versterken. In het ZVH werkt een klein administratief team en een team complexe casuïstiek. Verder werken er professionals van partnerorganisaties. Reageren kan tot uiterlijk 15 februari 2019.
Download de volledige vacaturetekst

Aanpak ex-tbs’ers levert resultaat op

28 januari 2019
Tbs’ers vervallen na hun behandeling minder vaak in crimineel gedrag, blijkt uit onderzoek van het WODC. Onderzoeker Klaus Drieschner ziet een relatie met de komst van zorg- en veiligheidshuizen in gemeentes.
Lees het hele artikel

WODC brengt recidive na uitstroom gehele forensische zorg in kaart

25 januari 2019
Voor het eerst heeft het WODC onderzocht hoe hoog de recidive is na uitstroom uit de hele forensische zorg. Eerder beperkte het recidiveonderzoek voor de forensische zorg zich tot de maatregelen Terbeschikkingstelling (tbs) en Plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), die samen slechts een klein deel van de forensische zorg uitmaken.
Lees het hele artikel

Enthousiasme voor inzet wijk-GGD blijft groeien

23 januari 2019
Hoe zorg je ervoor dat personen met verward gedrag de juiste hulp en ondersteuning ontvangen? Problemen die zich voordoen op het snijvlak van veiligheid en zorg, zijn immers lastig onder te brengen bij een specifieke hulpinstantie. De doortastende en flexibele werkwijze van een wijk-GGD’er blijkt hierbij in de praktijk van onschatbare waarde.
Lees het hele artikel

Schrijf jouw project in voor de Hein Roethofprijs 2019!

22 januari 2019
Werk je met een interessante aanpak op gebied van criminaliteitspreventie en sociale veiligheid? Of ken je een dergelijk bijzonder project? Schrijf je dan in voor de Hein Roethofprijs!
Lees het hele artikel

Vierde aflevering Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

21 januari 2019
Het vierde nummer van de VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid is verschenen. Hierin aandacht voor: Privacy en gegevensdeling, het programma 'Geweld hoort nergens thuis', de aanpak van radicalisering, mensenhandel , de Zorg- en Veiligheidshuizen en meer.
Lees het hele artikel

Privacy en gegevensdeling

17 januari 2019
2019 wordt het jaar van de privacy! Privacy en gegevensdeling zijn lastige vraagstukken. Het goede nieuws is, dat er in het land steeds meer mooie oplossingen worden gevonden voor een zorgvuldige domeinoverstijgende gegevensdeling.
Lees het hele artikel

Steun voor versterken samenwerking zorg en veiligheid

16 januari 2019
De VNG gaat in drie nader te selecteren regio’s gemeenten en partners helpen bij het tot stand brengen van een duurzame integrale regionale samenwerking van zorg, welzijn, veiligheid en straf ('regiovisie Zorg + Veiligheid'). Via het GGU-fonds is hiervoor geld ter beschikking gesteld.
Lees het hele artikel

Vacature secretarieel medewerker zorg- en veiligheidshuis Baronie Breda

14 januari 2019
Het zorg- en veiligheidshuis Baronie Breda zoekt een collega secretaresse die parttime ons team komt versterken. In het ZVH werkt een klein administratief team en een team complexe casuïstiek. Verder werken er professionals van partnerorganisaties. Reageren kan tot uiterlijk 20 januari 2019.
Download de volledige vacaturetekst

Website jeugd en veiligheid vernieuwd

8 januari 2019
De website jeugd en veiligheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is vernieuwd. De site heeft een nieuwe, frisse en eigentijdse look & feel en geeft een helder idee waarvoor je het CCV-team kunt inzetten.
Lees het hele artikel

De Middenvelder maakt landelijke check op bekendheid mogelijk

08 januari 2019
Er is een nieuwe voorziening geïntroduceerd waarmee kan worden nagegaan of een persoon al bekend is in een ander zorg- en veiligheidshuis: de Middenvelder. Deze vervangt de bestaande functionaliteiten ‘landelijk raadplegen’ en ‘ZSM-raadplegen’.
Lees het hele artikel

Fusie Veiligheidshuizen Brabant Noordoost

3 januari 2019
De twee veiligheidshuizen in Brabant Noordoost zijn per 1 januari 2019 gefuseerd tot het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost (ZVH BNO). Het ZVH BNO heeft een werkgebied van 16 gemeenten in de regio Brabant Noordoost en werkt samen met alle relevante partners uit het zorg- en veiligheidsdomein. Door deze fusie zijn er in het arrondissement Oost-Brabant twee Zorg- en Veiligheidshuizen actief.
Lees het hele artikel

Voortgang voorbereidingen op de Wvggz

24 december 2018
De afgelopen maand zijn er vijf regionale informatiebijeenkomsten gehouden over de Wet verplichte ggz (Wvggz). Met deelname van circa 200 verschillende gemeenten is er in korte tijd veel gesproken over wat deze wet voor gemeenten gaat betekenen.
Lees het hele artikel

Geld voor gemeenten om radicalisering te voorkomen en aan te pakken

20 december 2018
Gemeenten ontvangen volgend jaar weer financiële steun voor hun lokale aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van ruim €7 miljoen beschikbaar gesteld aan twintig gemeenten om hun aanpak van jihadistische radicalisering te versterken.
Lees het hele artikel

Vervolg op het Schakelteam Personen met Verward gedrag

20 december 2018
De ministeries van VWS, JenV en BZK en de VNG hebben de contouren voor het vervolg op het Schakelteam Personen met Verward gedrag afgesproken. Er komt een generieke ondersteuning voor gemeenten en regio's vanuit de VNG.
Lees het hele artikel

Derde aflevering Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

14 december 2018
Vandaag verscheen het derde nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid. Hierin aandacht voor: het programma 'Geweld hoort nergens thuis', Scheiden zonder schade, de aanpak van radicalisering, de Zorg- en Veiligheidshuizen en meer.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Haaglanden presenteert Jaarplan en Koerskaart 2019

14 december 2018
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het Jaarplan en de Koerskaart 2019 afgerond. Het jaarplan beschrijft de activiteiten voor het komende jaar. De Koerskaart brengt de doelen en de topprioriteiten voor volgend jaar overzichtelijk in beeld.
Lees het hele artikel

ZVH De Markiezaten werkt nét even anders

6 december 2018
Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten in Bergen op Zoom is geen doorsnee ZVH. Wat opvalt zijn drie recente ontwikkelingen: de introductie van het methodisch werken, de hechte samenwerking met bemoeizorg, en de inzet van ervaringsdeskundigen. Daar worden al positieve resultaten mee geboekt.
Lees het hele artikel

Zorg- en Veiligheidshuizen: monitoren, leren en beter worden

4 december 2018
De (Zorg- en) Veiligheidshuizen hebben prioriteiten en doelstellingen vastgelegd in de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020. Jaarlijks wordt gemonitord waar de Zorg- en Veiligheidshuizen nu staan en wat hun belangrijkste opgaven zijn, dit met oog op het continu willen leren en beter worden.
Lees het hele artikel

Officiële opening Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

3 december 2018
Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek presenteerde vorige week woensdag trots officieel haar nieuwe onderkomen aan alle genodigden in het voormalige GGD-gebouw aan de Geleenbeeklaan in Geleen. De nieuwe huisvesting valt samen met een belangrijke volgende fase voor de ketenpartners in het Veiligheidshuis. Een fase waarin nóg meer de verbinding met elkaar moet worden gezocht, nu de regie voor zorg en veiligheid steeds meer in handen van de gemeenten komt te liggen.
Lees het hele artikel

Gedetineerden met verstandelijke beperking beter geholpen

28 november 2018
Zo'n 40 procent van de gedetineerden heeft te maken met een licht verstandelijke beperking. Effectieve, tijdige ondersteuning bij huisvesting, werk, zo nodig schuldhulpverlening etc. voorkomt recidive en andere problemen. De (ex-)gedetineerden én de maatschappij hebben daar baat bij.
Lees het hele artikel

Tweede aflevering Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

22 november 2018
Het tweede nummer van de VNG-nieuwsbrief Zorg + Veligheid is verschenen. Met deze nieuwsbrief houdt de VNG professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
Lees het hele artikel

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslân ondertekend

15 november 2018
Alle burgemeesters en directies van ketenpartners hebben gisteren de Samenwerkingsovereenkomst en het Privacyprotocol Veiligheidshuis Fryslân 2019 en verder ondertekend.
Lees het hele artikel

Regionale top X- aanpak voor personen met verward gedrag

7 november 2018
Een aantal zorg- en veiligheidshuizen ontwikkelt een intensieve persoonsgerichte aanpak om in de regio personen met verward gedrag – de top X - beter in beeld te krijgen. Er zijn personen met een psychiatrische aandoening, die in verschillende mate agressief, ontwrichtend en gevaarlijk gedrag vertonen. Een specifieke groep lijkt verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de overlast en risicovolle situaties. Deze groep vraagt extra aandacht van alle partijen: de politie, openbaar ministerie (OM), zorgverzekeraars, gemeenten, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gehandicaptenzorg (GHZ).
Lees het hele artikel

VNG lanceert themapagina Zorg + Veiligheid

30 oktober 2018
De VNG heeft onlangs op haar website de themapagina Zorg + Veiligheid gelanceerd. Tevens verscheen deze maand de eerste VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid.
Lees het hele artikel

Regionale informatiebijeenkomsten Wvggz

26 oktober 2018
Om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz, houdt de VNG binnenkort vijf regionale informatiebijeenkomsten. Deze gratis bijeenkomsten vinden plaats in Zwolle, Nijmegen, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam, in de periode 21 november t/m 11 december.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

13 oktober 2018
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het ZVHHBZO zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

VNG presenteert Discussienotitie Zorg en Veiligheid

12 oktober 2018
De VNG heeft een discussienotitie over zorg en veiligheid gepubliceerd. Met de notitie wil de VNG het gesprek op gang brengen tussen alle partners over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding van zorg, welzijn, veiligheid en straf.
Lees het hele artikel

Eerste editie VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

12 oktober 2018
Het eerste nummer van de VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid is verschenen. De brief wordt geïntroduceerd door wethouder Sven de Langen (Rotterdam), voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, en burgemeester Theo Weterings (Tilburg), voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid.
Lees het hele artikel

Nieuwe subsidie maatwerk-aanpak multiprobleemgezinnen

09 oktober 2018
Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van een model voor een effectieve maatwerk-aanpak voor multiprobleemgezinnen die een disproportionele impact hebben op de maatschappij.
Lees het hele artikel

Start Kennisnetwerk personen met verward gedrag

1 oktober 2018
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), MIND, Movisie, Phrenos, Platform 31, Trimbos-instituut en Vilans, slaan de handen ineen om kennis over verward gedrag beschikbaar te stellen. Het doel is om praktijkprofessionals uit de verschillende domeinen, ervaringsdeskundigen en hun naasten te ondersteunen bij het vinden en toepassen van een kennis gedreven aanpak.
Lees het hele artikel

Kanttekeningen VNG bij wetsvoorstel Gegevensverwerking samenwerkingsverbanden

1 oktober 2018
De VNG heeft een aantal bezwaren tegen het (concept)wetsvoorstel voor gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Dat heeft zij in een brief aan het ministerie van JenV laten weten. Een van de bezwaren is dat het element ‘zorg’ nergens terugkomt. Hierdoor komt er geen oplossing voor de nodige informatie-uitwisseling op het snijvlak van zorg en veiligheid.
Lees het hele artikel

Landelijk meldpunt personen met verward gedrag

27 september 2018
Er komt een landelijk telefoonnummer voor mensen die zich zorgen maken over iemand die verward gedrag vertoont. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis toegezegd aan het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, dat vandaag zijn eindrapportage presenteert.
Lees het hele artikel

Tilburg komt met nieuw zorgaanbod complexe problematiek

21 september 2018
Tilburg wil een 'sluitend zorgaanbod' realiseren voor zo’n 25 tot 30 mensen met complexe zorgbehoefte: een mix van psychiatrische problemen, verslaving, verstandelijke beperkingen en delictgedrag. Het gaat om een vernieuwende aanpak binnen het landelijke programma Koers en Kansen.
Lees het hele artikel

Kritische tussenrapportage toezicht verwarde personen

14 september
De overheid heeft nauwelijks vooruitgang geboekt in de aanpak van en zorg voor gevaarlijke psychiatrische patiënten. Dat heeft Rein Jan Hoekstra aan ministers Grapperhaus (Justitie) en De Jonge (VWS) geschreven, naar aanleiding van een evaluatie-onderzoek.
Lees het hele artikel

NCTV: Jihadistische dreiging blijft substantieel

10 september 2018
De jihadistische dreiging is de afgelopen periode veranderd, maar de dreiging tegen Nederland blijft substantieel. Ondanks een stagnerende groei, geeft de omvang van de Nederlandse jihadistische beweging reden tot zorg. Dat blijkt uit het 48ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de NCTV.
Lees het hele artikel

Ex-gedetineerden gaan vaker weer in de fout als basisvoorwaarden van re-integratie niet op orde zijn

4 september 2018
Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie gewerkt aan hun re-integratie. Belangrijk daarbij zijn vijf basisvoorwaarden: identiteitsbewijs, werk en inkomen, huisvesting, schulden en zorg. De monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC beschrijft de situatie op de basisvoorwaarden voor en na detentie en legt de relatie met strafrechtelijke recidive.
Lees het hele artikel

Verwarde mensen verdienen betere hulp

28 augustus 2018
Nieuwe spelregels voor de politie, gezondheidsdiensten GGD en GGZ, het Openbaar Ministerie en gemeenten in Brabant moeten zorgen voor betere hulp aan verwarde personen. De Brabantse Stuurgroep Personen met verward gedrag' stelde afspraken en maatregelen op voor een uniforme werkwijze voor de politie, justitie, het Openbaar Ministerie, hulpinstanties zoals GGD en GGZ, huisartsen(posten), wijkteams en gemeenten.
Lees het hele artikel

Privacy App Jeugd volledig vernieuwd

22 augustus 2018
De privacy App Jeugd voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is volledig vernieuwd. De informatie is nu volledig aangepast aan de nieuwe Europese wetgeving rond privacy. Daarnaast zijn er informatie-flows toegevoegd voor nieuwe categorieën professionals. Naast informatie voor jeugdhulpverleners biedt de app nu ook informatie op maat voor jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-GGZ, wijkteams en gemeente.
Lees het hele artikel

Slotcongres Schakelteam personen met verward gedrag

13 augustus 2018
Het landelijk schakelteam Personen met verward gedrag verzorgt op 27 september 2018 zijn slotcongres. Een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen, cliënt- en familieorganisaties, bestuurders, professionals en beleidsmakers, die samen werken aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

Rapport en factsheet over aanpak multiproblematiek gezinnen

6 augustus 2018
Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren. Hiervoor wil het ministerie een domein overstijgende aanpak stimuleren. Als basis daarvoor brachten het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies de huidige stand van zaken van onderzoek naar deze problematiek in kaart.
Lees het hele artikel

Rol familie van uitreizigers en terugkeerders uit strijdgebieden vaak latent

1 augustus 2018
Welke rol spelen familieleden bij het voorbereiden van, uitreizen naar en terugkeren uit een buitenlands strijdgebied waar jihadistische strijdgroepen actief zijn? In opdracht van het WODC deed de Universiteit Leiden onderzoek naar dit vraagstuk. Voor dit onderzoek zijn naast een literatuurstudie en beleidsanalyse, tientallen interviews afgenomen met professionals en familieleden van (vermeende) Syriëgangers.
Lees het hele artikel

Verdere ontwikkeling MDA++ vraagt om sturingsinstrumenten

25 juli 2018
De Veilig Thuis-regio’s hebben de ontwikkeling van MDA++, de integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, verschillend aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.
Lees het hele artikel

Vraag en antwoord bij het modelconvenant en -protocol

20 juli 2018
Eerder dit jaar werden het modelconvenant en –protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen gepresenteerd. Een aantal ZVH-en zijn de documenten al aan het implementeren binnen hun organisatie. De vragen waar zij tegenaan lopen (en de antwoorden op die vragen) zijn verwerkt in een FAQ-rubriek.
Lees het hele artikel

VNG-ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' en Handelingsperspectief

19 juli 2018
Het is nodig samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen. Met de ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' wil de VNG het gesprek op gang brengen over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding tussen zorg, welzijn, jeugdhulp, veiligheid en straf.
Lees het hele artikel

Flexteam ondersteunt ZVH-en bij aanpak radicalisering en extremisme

12 juli 2018
Het flexteam is begin 2018 opgericht met als doel om in 2020 samen met alle Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH-en) in Nederland de basis van de integrale aanpak radicalisering en extremisme landelijk op orde te hebben en de kwaliteit en kennis te vergroten. Het flexteam bestaat uit een groep ervaren procesregisseurs die dagelijks werkzaam zijn in de aanpak van radicalisering en extremisme.
Lees het hele artikel

Meerjarig onderzoek naar multiprobleemgezinnen

12 juli 2018
Hoe kunnen overheden en instanties multiprobleemgezinnen het beste helpen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Lees het hele artikel

Intakemodule GCOS in de lucht

11 juli 2018
De intakemodule GCOS is in gebruik genomen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om belangrijke wijzigingen door te voeren in de intakemodule. Het doel van de intakemodule is om meldingen die binnen komen bij een zorg- en veiligheidshuis apart te registeren.
Lees het hele artikel

Doorbraken realiseren bij complexe casussen zorg én veiligheid

11 juli 2018
Medio mei 2018 is het landelijk programma voor de zorg- en Veiligheidshuizen gestart. Het programma ondersteunt de 32 zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) om doorbraken te forceren bij complexe casussen met zorg- én veiligheidsaspecten. Het landelijk programma Zorg- en Veiligheidshuizen ondersteunt bij de uitvoering van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.
Lees het hele artikel

Dien uw projectvoorstel in voor 2e ronde Koers en kansen

9 juli 2018
Heeft u een project (in ontwikkeling) om te voorkomen dat (ex-)gedetineerden terugvallen in de criminaliteit? Meld dit project dan aan voor het projectenlab van Koers en kansen. Het gaat om initiatieven uit de lokale praktijk rond straf en zorg.
Lees het hele artikel

Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren

3 juli 2018
Wijkagenten, jongerenwerkers, trainers van sportclubs, buurtbewoners en leden van religieuze organisaties. Deze sleutelfiguren zijn samen beter in staat polarisatie en radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden. De handreiking Lokaal Netwerk sleutelfiguren helpt gemeenten.
Lees het hele artikel

Kijkje in het kernteam Zorg en Veiligheid

2 juli 2018
De Algemene ledenvergadering van de VNG heeft ingestemd met deelname aan het interbestuurlijk programma (IBP). Rijk, gemeenten en andere overheden gaan samen enkele grote maatschappelijke opgaven oppakken. Daaronder ook enkele op het gebied van zorg en veiligheid.
Lees het hele artikel

Passend vervoer voor personen met verward gedrag in Friesland en Drenthe

2 juli 2018
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) hebben vandaag met samenwerkingspartners in de provincies Drenthe en Friesland een convenant ondertekend over passend vervoer voor personen met verward gedrag. Het doel van de afspraken is om die personen onder minder stressvolle omstandigheden te vervoeren.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland: jaarverslag 2017 & vooruitblik 2018

26 juni 2018
Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft zijn Jaarverslag 2017 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit een overzicht van de activiteiten, de inzet per doelgroep en een cijfermatig overzicht.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Sensitiviteit voor mensen met een LVB

21 juni 2018
Het Schakelteam Personen met verward gedrag heeft een speciale nieuwsbrief uitgegeven over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze nieuwsbrief belicht een aantal projecten en handreikingen om de herkenning én erkenning van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, een licht verstandelijke beperkingen of autisme te verbeteren.
Lees het hele artikel

Grapperhaus beantwoordt Kamervragen over wettelijke grondslag gegevensuitwisseling

21 juni 2018
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil de uitwerking van het programma Sociaal Domein afwachten voor hij een wetsvoorstel voor een wetswijziging indient om het veiligheidshuis wettelijke grondslag te geven om informatie uit te wisselen.
Lees het hele artikel

ZVH De Markiezaten publiceert jaarverslag 2017

14 juni 2018
Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft onlangs zijn jaarverslag 2017 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder andere de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en de financiën.
Lees het hele artikel

Nauwere samenwerking Veiligheidshuis en Veiligheidsregio Twente

7 juni 2018
Veiligheidshuis Twente (VHT) wordt met ingang van oktober 2018 ondergebracht bij Veiligheidsregio Twente (VRT). De VRT werkt samen met verschillende partners aan een veilig Twente. Het biedt een platform voor meerdere initiatieven op het gebied van veiligheid. Het VHT is een belangrijke veiligheidspartner die nauw samenwerkt met organisaties uit de strafrecht- en zorgketen.
Lees het hele artikel

VNG: 'Integrale hulp vraagt om goed geregelde gegevensuitwisseling'

29 mei 2018
Uitwisseling van persoonsgegevens 'over wetten heen' is nodig bij integrale hulp aan gezinnen of personen die op meerdere terreinen ondersteuning nodig hebben. Toch is hierover weinig geregeld, zo stelt de VNG in een mail aan de Tweede Kamer.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

25 mei 2018
In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor de nieuwe handelingsbank verward gedrag, tools voor een goedwerkende aanpak en een analyse van E33 politiemeldingen die verder gaat dan alleen de aantallen.
Lees het hele artikel

Drie-jaren verslag Top X-aanpak Veiligheidshuis Regio Utrecht

25 mei 2018
In het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) wordt samengewerkt onder de noemer 'Top X aanpak regio Utrecht'. Dit drie-jaren verslag (2015-2016-2017) geeft inzicht in de werkwijze en resultaten van deze aanpak.
Lees het hele artikel

Schakelteam introduceert handelingsbank verward gedrag

18 mei 2018
Het Schakelteam Personen met Verward heeft een handelingsbank verward gedrag ontwikkeld. Deze digitale bank bevat handelingsopties, voorbeelden, instrumenten, interventies en oplossingen voor problemen die vaak voorkomen rondom mensen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

Vacature informatieregisseur Veiligheidshuis Baronie Breda

15 mei 2018
Het Veiligheidshuis Baronie Breda heeft een vacature voor een informatieregisseur. De informatieregisseurs van het Veiligheidshuis Baronie Breda vormen met twee procesregisseurs de kern van het team complexe casuïstiek.
Lees het hele artikel

Tablets voor gedetineerden ter voorbereiding op terugkeer in de maatschappij

14 mei 2018
Drie gevangenissen starten na de zomer met een proef om gedetineerden een iPad ter beschikking te geven. Hiermee kunnen zij voortaan zelf hun bezoek en geldzaken regelen. Nu doen ze dat met briefjes en in gesprekken met gevangenispersoneel.
Lees het hele artikel

Intervisiebijeenkomst Veiligheid en Zorg: Ontdek ‘anders samenwerken’

9 mei 2018
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) verzorgt op donderdag 7 juni een intervisiebijeenkomst Veiligheid en Zorg. Het thema van de bijeenkomst is ‘anders samenwerken’.
Lees het hele artikel

Modelconvenant en protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen beschikbaar

4 mei 2018
Vanaf vandaag zijn een modelconvenant en modelprotocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) beschikbaar. Beide documenten zijn opgesteld door de werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein. Zij zijn vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg- en Veiligheid.
Lees het hele artikel

Doorontwikkeling preventieve aanpak radicalisering

2 mei 2018
Radicalisering en extremisme hebben vele oorzaken en voedingsbodems. Gemeenten hebben vooral een belangrijke rol in de preventieve aanpak. De integrale lokale aanpak (met de verbinding van zorg, onderwijs en veiligheid) moet worden doorontwikkeld en bestendigd.
Lees het hele artikel

Ombudsman start onderzoek privacy in ketenoverleggen

1 mei 2018
De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning.
Lees het hele artikel

Inperking voorwaardelijke invrijheidstelling

1 mei 2018
Gedetineerden komen voortaan niet meer vanzelf voorwaardelijk vrij na het uitzitten van twee derde van hun straf. In plaats daarvan zal per gevangene individueel worden getoetst of deze in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarnaast wordt de periode hiervan beperkt tot maximaal twee jaar.
Lees het hele artikel

Aanbieders en verzekeraars maken afspraken over inkoop beveiligde ggz

1 mei 2018
GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben afspraken gemaakt over de inkoop van beveiligde ggz. De afgelopen maanden kwam veelvuldig in het nieuws dat de capaciteit voor dit zorgtype tekort schoot. De brancheverenigingen hebben nu afspraken gemaakt over de inkoop van de beveiligde zorg. Deze afspraken moeten leiden tot voldoende capaciteit voor deze patiëntengroep. GGZ Nederland verwacht dat er behoefte is aan zo’n 150 extra bedden.
Lees het hele artikel

Bent u al goed voorbereid op de AVG?

1 mei 2018
Per 25 mei 2018 is de AVG rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. Zorg dat u er klaar voor bent! Om u te helpen bij de voorbereiding op de AVG, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de interactieve tool 'de AVG-regelhulp' ontwikkeld.
Lees het hele artikel

Concept convenant en protocol goedgekeurd

26 april 2018
De afgelopen maanden heeft de werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein hard gewerkt aan de concepten van het samenwerkingsconvenant en het privacyprotocol. Afgelopen vrijdag is er definitief door alle partijen die hiertoe de opdracht hadden gekregen van de stuurgroep Zorg en Veiligheid, een akkoord gegeven op de stukken.
Lees het hele artikel

Subsidie integraal aanbod zorg en begeleiding verward gedrag

26 april 2018
Het Actieprogramma Verward Gedrag van ZonMw verstrekt subsidie voor de opzet en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor jongeren of volwassenen met verward gedrag. De subsidie is bedoeld voor het opzetten en coördineren van samenwerking tussen gemeente(n), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s).
Lees het hele artikel

Rijk en gemeenten presenteren nieuwe aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

25 april 2018
Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) binden met de gemeenten de strijd aan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met Annemarie Penn-te Strake namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteren ze het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis NOG ziet 2017 als 'tussenjaar'

19 april 2018
Een 'tussenjaar', zo omschrijft Aart Schoenmaker, manager van Veiligheidshuis Noord- en Oost- Gelderland (NOG) 2017 in het onlangs verschenen jaarverslag. "Er vonden weliswaar geen ingrijpende veranderingen plaats, maar dat wil niet zeggen dat het rustig was."
Lees het hele artikel

’s-Hertogenbosch en Maas en Leijgraaf publiceren infographics 2017

13 april 2018
Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch e.o. en het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf hebben beide onlangs een infographic gepubliceerd dat een overzicht geeft van de behandelde casuïstiek in 2017.
Lees het hele artikel

‘Aanpak verward gedrag mag niet ontbreken in gemeentelijk coalitieakkoord’

12 april 2018
Voor het realiseren van onze plannen is een gedragsverandering nodig die meer tijd vraagt dan we van tevoren hebben voorzien. Dat stelt het Schakelteam personen met verward gedrag in zijn tussenbericht 'Weerbarstige werkelijkheid'. "Het onderwerp mag dan ook niet ontbreken in de gemeentelijke coalitieakkoorden", aldus voorzitter Onno Hoes.
Lees het hele artikel

'Bezuinigingen zorgen niet voor meer overlast van verwarde personen'

06 april 2018
Bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg hebben niet geleid tot een toenemende overlast van 'verwarde personen'. Dat blijkt uit cijfers van de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, op basis van de declaraties die bij verzekeraars zijn ingediend, aldus de Volkskrant.
Lees het hele artikel

Recidive onder daders van huiselijk geweld stabiel

5 april 2018
De recidive onder daders van huiselijk geweld die veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2013 is vrij stabiel. Zo’n 30 tot 33 procent van de veroordeelde daders van huiselijk geweld is binnen twee jaar opnieuw veroordeeld voor enig delict. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.
Lees het hele artikel

Jaarverslag Actiecentrum Veiligheid en Zorg beschikbaar

05 april 2018
Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) heeft onlangs zijn jaarverslag gepubliceerd: 'Met zorg aangepakt'. Het AcVZ fungeert als Veiligheidshuis voor Amsterdam-Amstelland.
Lees het hele artikel

'Koers en kansen' zoekt projecten die recidive verminderen

5 april 2018
Het ministerie van JenV is voor zijn programma ‘Koers en kansen’ op zoek naar lokale initiatieven rond straf en zorg die voorkomen dat mensen terugvallen in de criminaliteit.
Lees het hele artikel

Toename toepassing ISD-maatregel in Zeeland

03 april 2018
In Zeeland wordt steeds vaker de Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) opgelegd. Rechters leggen de maatregel volgens het Openbaar Ministerie sneller op doordat de rapportages zijn verbeterd.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Hollands Midden publiceert jaarverslag 2017

29 maart 2017
Het Veiligheidshuis Hollands Midden heeft zijn jaarverslag 2017 gepubliceerd. Het jaarverslag gaat onder meer in op effectiviteit, financiën en de doorontwikkeling van casusoverleggen.
Lees het hele artikel

Vacature manager Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

28 maart 2018
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een vacature voor een nieuwe manager. Heb jij ervaring met veiligheid en zorg? Ben je bovendien een netwerker en uitstekend in relatiebeheer? Dan is dit de baan voor jou.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Zeeland: jaarplan 2018

27 maart 2018
Het Veiligheidshuis Zeeland heeft het document ‘Focus op verbinden: terugblik 2017 en jaarplan 2018' gepubliceerd. Een jaardocument waarin zowel voor- als achteruit wordt gekeken.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

22 maart 2018
Deze nieuwsbrief staat volledig in het teken van het congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’. Dit congres voor mensen die zich inzetten voor een inclusieve en veilige wijk vond op 15 maart 2018 in Nieuwegein plaats.
Lees het hele artikel

Aantal zeer actieve veelplegers stabiel

21 maart 2018
Het aantal zeer actieve veelplegers (ZAVP’s) in Nederland was in 2015 op één van zijn laagste niveaus sinds 2004. De daling van het aantal ZAVP’s vond voornamelijk plaats tussen 2005 tot en met 2010. Daarna hebben de aantallen zich gestabiliseerd. Dat blijkt uit de Monitor Veelplegers 2017.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

15 maart 2018
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het ZVHHBZO zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Aanpak high impact crimes werpt vruchten af

15 maart 2018
Daders van high impact crimes (HIC) vallen aanmerkelijk minder vaak in herhaling. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. “Deze monitor laat zien dat de geïntensiveerde aanpak van HIC haar vruchten afwerpt”, aldus minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Wel blijft intensieve aandacht voor dit fenomeen volgens hem noodzakelijk. “Onder andere via de integrale persoonsgerichte aanpak van de Veiligheidshuizen”.
Lees het hele artikel

Daling geregistreerde jeugdcriminaliteit zet door

7 maart 2018
De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland is in de periode 2007 tot 2017 jaarlijks gedaald. Dat blijkt uit de meest recente Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) van het WODC en het CBS. Mogelijke verklaringen zijn onder meer veranderende opsporingsprioriteiten, registratie-effecten, de digitalisering van de samenleving en toegenomen beveiliging.
Lees het hele artikel

Het Schakelteam pleit voor brede verspreiding Crisiskaart

5 maart 2018
Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag pleit ervoor dat elke gemeente meewerkt aan het beschikbaar stellen van de crisiskaart. Op dit moment hebben zo’n 1.500 mensen zo’n kaart op zak, maar de verwachting is dat dat vele duizenden meer gaan worden, aldus het Schakelteam.
Lees het hele artikel

Meer overlastincidenten verwarde personen

28 februari 2018
In 2017 registreerde de politie weer meer overlastincidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. Het aantal geregistreerde incidenten steeg met 12 procent ten opzichte van 2016. Alle politie-eenheden volgen min of meer de landelijke trend.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

14 februari 2018
In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de aangepaste subsidieregeling onverzekerden, een nieuwe subsidieoproep en de handreiking beoordelingsfunctie. Daarnaast een artikel over het werken aan wijken waarin iedereen meedoet en een verhaal van een ervaringsdeskundige.
Lees het hele artikel

Enquête beeldvorming forensische zorg

14 februari 2018
GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland hebben een enquête opgesteld over de beeldvorming rond de forensische zorg. De organisaties willen graag nagaan hoe stakeholders en de maatschappij aankijken tegen de forensische zorg.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Haaglanden presenteert Jaarplan en Koerskaart 2018

8 februari 2018
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het Jaarplan en de Koerskaart 2018 afgerond. Het jaarplan beschrijft de activiteiten voor het komende jaar. De Koerskaart brengt de doelen en de topprioriteiten voor dit jaar overzichtelijk in beeld.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

7 februari 2018
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft weer nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Beatrice de Graaf: ‘Geradicaliseerde zoekt verlossing'

2 februari 2018
Het is essentieel dat gemeenten hun kennis over radicalisering op peil houden, en om in gesprek te blijven met de netwerken die daarvoor nodig zijn. Dat vereist contacten met religieuze leiders, het is belangrijk dat gemeenten niet in een religieuze kramp schieten.
Lees het hele artikel

Nog 4 maanden voorbereidingstijd voor de AVG

31 januari 2018
Nog 4 maanden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht. Om gemeenten klaar te stomen voor de invoeringsdatum van 25 mei brengt de VNG maandelijks handreikingen en tips uit.
Lees het hele artikel

Noord-Hollandse samenwerking bij aanpak personen met verward gedrag

26 januari 2018
De vier gemeenten in de kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) gaan nog beter samenwerken bij de aanpak van personen die verward gedrag vertonen. De reeds bestaande samenwerking zal verder worden versterkt.
Lees het hele artikel

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen zorg en dwang

23 januari 2018
De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die te maken hebben met zorg en dwang. Eerder deze maand debatteerde de Eerste Kamer met de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) over de Wet forensische zorg, de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
Lees het hele artikel

Aedes wil duidelijke informatie-richtlijnen voor snellere hulp bij verward gedrag

18 januari 2018
Informatie-uitwisseling bij de gezamenlijke aanpak van en hulp aan mensen met verward gedrag kan beter, ook met de huidige privacyregels. Betrokken partijen weten lang niet altijd wat al mogelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes, vereniging van woningcorporaties.
Lees het hele artikel

Wet verplichte GGZ verbetering, wel meer duidelijkheid nodig

9 januari 2018
De Wet verplichte GGZ is een flinke verbetering in vergelijking met de huidige wet- en regelgeving. De VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zijn voor een zo spoedige mogelijke gefaseerde invoering van de wet. Maar op een aantal punten is wel meer duidelijkheid nodig.
Lees het hele artikel

Geld naar gemeenten voor lokale aanpak radicalisering en jihadisme

5 januari 2018
Gemeenten ontvangen ook volgend jaar financiële steun voor hun aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft hiervoor, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van bijna zes miljoen euro beschikbaar gesteld aan twintig gemeenten. Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de persoonsgerichte aanpak.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

27 december 2017
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Privacy Protocol en Samenwerkingsconvenant

21 december 2017
Het Privacy Protocol en Samenwerkings-convenant voor de zorg- en veiligheidshuizen komt naar alle waarschijnlijk op 1 februari 2018 beschikbaar. De werkgroep 'Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein' legt momenteel samen met de privacy experts van Considerati de laatste hand aan beide documenten.
Lees het hele artikel

ICT gegevensuitwisseling ex-gedetineerden toe aan vervanging

21 december 2017
Sinds 2007 wisselen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en gemeenten via het systeem DPAN gegevens van gedetineerden uit in verband met hun re-integratie. Het systeem is in technisch opzicht toe aan vervanging, bovendien is de wet- en regelgeving voor gegevensuitwisseling aangescherpt.
Lees het hele artikel

Minister Ollongren (BZK) reageert op Corporatiemonitor 'Personen met verward gedrag'

18 december 2017
Minister Ollongren (BZK) heeft in een Kamerbrief gereageerd op de Corporatiemonitor Personen met Verward Gedrag 2017 van Aedes. De Ollongren gaat in haar brief onder andere in op de privacyaspecten waar woningcorporaties tegen aan lopen bij het delen van informatie. Daarnaast wordt ook het veelal ontbreken van regie en eigenaarschap aangehaald.
Lees het hele artikel

VNG wijst op behoefte informatiedeling en regionale plaatsing (ex)gedetineerden

11 december 2017
De VNG heeft deze maand in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor twee knelpunten bij de opvang en re-integratie van ex-gedetineerden. Het gaat om het belang van regionale plaatsing van gedetineerden en de behoefte om meer informatie te kunnen delen.
Lees het hele artikel

Subsidieoproep: Passende hulp LVB

6 december 2017
ZonMw heeft een subsidieoproep uitgeschreven: Passende hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). U kunt nu subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een domeinoverstijgende en persoonsgerichte aanpak om de hulp en ondersteuning te verbeteren.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

30 november 2017
In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de verbetervoorstellen van het voorlopig model melding en een webtool om het handvat gegevensdeling in de praktijk te brengen. Daarnaast informatie over de subsidieoproepen van zonMw, de regiobezoeken en praktijkvoorbeelden.
Lees het hele artikel

Rechtbank Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken

30 november 2017
De rechtbank in Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken. In samenwerking met het Veiligheidshuis behandelt één rechter bij wijze van proef op themazittingen het huiselijk geweld en alle andere zaken die daarmee verbonden zijn.
Lees het hele artikel

VWS wil aansluiting zorgpartijen bij zvh’s verder bevorderen

28 november 2017
Staatssectretaris Paul Blokhuis (VWS) wil de aansluiting van de zorgpartijen bij de zorg- en veiligheidshuizen verder bevorderen. Dat heeft hij de Tweede Kamer laten weten.
Lees het hele artikel

Kabinetsreactie tussenrapportage schakelteam naar Kamer

28 november 2017
De staatssecretaris van VWS heeft (mede namens JenV en in afstemming met de VNG) een reactie op de tussenrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit de brief spreekt veel waardering voor het werk dat al gedaan is, maar ook een gedeeld gevoel van urgentie.
Lees het hele artikel

Nationaal programma tegen kindermishandeling

28 november 2017
Onder aanvoering van VWS zal het rijk, samen met gemeenten, starten met een nationaal programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat heeft minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
Lees het hele artikel

Kabinet presenteert nieuwe notitie aanpak terrorisme

27 november 2017
De huidige aanpak van terrorisme wordt doorgezet en op een aantal punten uitgebreid. Hierbij worden alle mogelijkheden benut om extremisme en terrorisme te bestrijden en nieuwe aanwas te voorkomen. Van preventie tot repressie, van lokaal tot internationaal. Dat staat in de notitie ‘Integrale Aanpak Terrorisme’ van het kabinet, waarin ook de rol van de Veiligheidshuizen naar voren komt.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief personen met verward gedrag - bouwsteen 1 & 2

22 november 2017
Ervaringsdeskundigheid, herstelinitiatieven en inbreng van familie en naasten vormen een onmisbare schakel voor een goedwerkende aanpak personen met verward gedrag. Een speciale nieuwsbrief naar aanleiding van het onlangs gehouden ontwikkelplein Herstel en Meedoen (bouwsteen 1 en 2).
Lees het hele artikel

Webtool 'Gegevensdeling binnen het Zorg- en Veiligheidshuis'

21 november 2017
Welke gegevens mag ik met wie uitwisselen en wanneer? Bijna alle partijen die in het zorg- en veiligheidshuis vertegenwoordigd zijn, lopen vroeg of laat tegen deze vragen aan. Op de website veiligheidshuizen.nl is een tool gelanceerd die de ketenpartners hierbij kan helpen.
Lees het hele artikel

VNG start Werkgroep Zorg en Veiligheid Jeugd

17 november 2017
Een knelpunt in jeugdbeleid is dat er geen verbinding is tussen het zorg- en het veiligheidsdomein. Bestuurlijk én ambtelijk zijn dit in veel gemeenten aparte kolommen, die elkaar niet kennen en weinig weten van elkaars afspraken. Om dit te veranderen is er nu de Werkgroep Zorg en Veiligheid Jeugd.
Lees het hele artikel

Psychiatrische Eerste Hulp Leiden voorziet in behoefte

31 oktober 2017
De nieuwe Psychiatrische Eerste Hulp in Leiden ving sinds de zomer zo'n 150 verwarde mensen op. De verwarde personen worden daar beter geholpen dan in een politiecel. En de politie houdt meer tijd over voor criminaliteitsbestrijding.
Lees het hele artikel

Landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid

17 oktober 2017
De Stuurgroep Zorg en Veiligheid (voorheen: Stuurgroep Veiligheidshuizen) kwam vorige week bijeen voor een overleg. Er werd onder meer gesproken over gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein, de uitvoering van de meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen en de landelijke samenwerking van Zorg- en Veiligheidshuizen bij de aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme.
Lees het hele artikel

Bijdrageregeling begeleiding (ex-)gedetineerden ook in 2018

13 oktober 2017
Gemeenten kunnen in 2018 weer gebruik maken van de bijdrageregeling 'Begeleiden (ex-)gedetineerden voor Wonen en Werken’. Nieuw is de introductie van een verdelingsmechanisme voor niet-aangevraagde gelden.
Lees het hele artikel

Niet alle gemeenten hoeven eigen antiradicaliseringsbeleid

11 oktober 2017
Niet alle gemeenten hoeven een eigen beleid te voeren ten aanzien van radicalisering. Dat stelt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Wel vindt hij het van belang dat op regionaal niveau de problematiek in kaart is gebracht, kennis en kunde op orde is en samenwerkingsverbanden en structuren bestaan.
Lees het hele artikel

Tussentijdse rapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag

5 oktober 2017
Er wordt in alle regio’s van Nederland hard gewerkt aan ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Dat was een jaar geleden nog anders. Het is echter niet voldoende stelt het Schakelteam in zijn voortgangsrapportage. Deze kwetsbare groep mensen heeft vaak meerdere problemen waar geen eenvoudige oplossing voor bestaat.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

5 oktober 2017
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Rapport RSJ: Re-integratie ex-gedetineerden schiet ernstig tekort

4 oktober 2017
De inspanningen van penitentiaire inrichtingen en gemeenten om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving in goede banen te leiden, schieten nog ernstig tekort. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een vandaag gepubliceerd advies aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Aantal meldingen van verwarde personen neemt toe

26 september 2017
Het aantal meldingen van verwarde personen neemt toe. In de eerste helft van 2017 ontving de politie al 41.082 meldingen. Dat zijn er meer dan in heel 2011. Dat meldt De Monitor.
Lees het hele artikel

Opening Veiligheidshuis Parkstad

21 september 2017
Het Veiligheidshuis Parkstad is gisteren officieel geopend. Het nieuwe Veiligheidshuis, een fusie van de voormalige Veiligheidshuizen Kerkrade en Heerlen, is gehuisvest in het stadskantoor in Kerkrade.
Lees het hele artikel

Evaluatie Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

14 september 2017
Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme heeft een positieve impuls gegeven aan de integrale aanpak van radicalisering. Maar toch wordt in de helft van de gemeenten nog niets gedaan aan de aanpak. Vooral kleine en middelgrote gemeenten negeren hun taak, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Corporatiemonitor Personen met verward gedrag

12 september 2017
Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Personen met verward gedrag van Aedes.
Lees het hele artikel

Instroom strafzaken Raad voor de Kinderbescherming daalt

29 augustus 2017
De afgelopen 10 jaar is de instroom van het aantal jongeren dat via het strafrecht bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) binnenkomt meer dan gehalveerd. Bij de daling speelt de inzet van methoden als Preselect politie, context gericht werken en ZSM een rol.
Lees het hele artikel

Aantal jeugdbendes daalt

29 augustus 2017
Het aantal actieve jeugdbendes is sinds 2008 flink gedaald. Dat meldt de Telegraaf vandaag. Tussen 2009 en 2014 daalde het aantal criminele jeugdgroepen met 27%. Volgens het kabinet komt dat door de toen ingezette 'persoonsgerichte aanpak' van justitie.
Lees het hele artikel

Essay over intensievere samenwerking reclassering en gemeenten

23 augustus 2017
Om de kans op recidive door delictplegers te verminderen, moeten reclassering en gemeenten de handen vaker ineenslaan. Dat stellen Sjef van Gennip en Liesbeth Spies, respectievelijk algemeen directeur van Reclassering Nederland en voorzitter van de Raad van Toezicht van diezelfde organisatie in een essay in Binnenlands Bestuur.
Lees het hele artikel

Trainingen Gegevensdeling in het Zorg- en Veiligheidsdomein

7 augustus 2017
Hoe kom je tot zinvolle samenwerking bij complexe veiligheids- en zorgvragen, met oog voor een zorgvuldige en rechtmatige omgang met persoonsgegevens? Dat is de kernvraag bij de trainingen/e-learning Gegevensdeling in het Zorg- en Veiligheidsdomein.
Lees het hele artikel

Jaarverslag Veiligheidshuis Fryslân 2016

4 augustus 2017
Het Veiligheidshuis Fryslân heeft zijn jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de highlights, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Tot slot geeft het jaarverslag een korte blik op de toekomst.
Lees het hele artikel

Gemeente Rotterdam zorgt voor soepele overgang 18- naar 18+

31 juli 2017
Op 18-jarige leeftijd krijgt een jongere de rechten en plichten die horen bij een volwassene. Deze overgang is moeilijk voor kwetsbare jongeren, die veel hebben meegemaakt. Lees over de aanpak van Rotterdamse jongeren, waarbij zorg, veiligheid, school en werk gelijk betrokken worden.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland: jaarverslag 2016 & vooruitblik 2017

31 juli 2017
Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft zijn Jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit een overzicht van de activiteiten, de inzet per doelgroep en een cijfermatig overzicht.
Lees het hele artikel

Subsidieoproepen projecten personen met verward gedrag

25 juli 2017
Wilt u samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag verbeteren? Werkt u samen met ketenpartners aan een pilotproject, lokale aanpak of een experimenteel vervoersproject? Vraag dan nu subsidie aan of bezoek een van de informatiebijeenkomsten.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

20 juli 2017
In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor de nieuwe subsidieronde van ZonMw, de wet aanpak woonoverlast en de afsluiting van het programma Continuïteit van Zorg.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief 13, Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

14 juli 2017
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft zijn dertiende nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

13 juli 2017
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft weer nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Nieuwe versie 'Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein'

11 juli 2017
Er is een nieuwe versie van het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein gepubliceerd. Het handvat richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag - Bouwsteen 9

7 juli 2017
Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft een speciale nieuwsbrief uitgebracht waarin recente ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden op het gebied van informatievoorziening aan de orde komen. Een verdieping van bouwsteen 9.
Lees het hele artikel

Domeinoverstijgende informatie-uitwisseling in samenwerkingsverbanden

6 juli 2017
De Landelijke stuurgroep zorg- en veiligheidsdomein heeft onlangs het handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein vastgesteld. Dit handvat biedt inzicht in het bestaande juridische kader voor gegevensdeling, de mogelijkheden en beperkingen daaraan. In aanvulling op het handvat, heeft PWC een verkenning gedaan naar de knelpunten in de huidige juridische kaders, die op wetgevingsniveau moeten worden opgelost.
Lees het hele artikel

Verslag Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

5 juli 2017
De Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen wil vol gaan inzetten op de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020. De stuurgroep roept managers van de Zorg- en Veiligheidshuizen op om nu door te pakken. Dat gebeurde vorige maand tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep in Den Haag.
Lees het hele artikel

Model APV-bepaling aanpak woonoverlast

3 juli 2017
Gemeenten hebben sinds 1 juli meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Door de Wet aanpak woonoverlast kunnen burgemeesters overlastgevers voortaan specifieke gedragsaanwijzingen geven.
Lees het hele artikel

Schakelteam: ‘Gemeentelijk regisseur voor aanpak verwarde personen’

30 juni 2017
Elke gemeente een regisseur die in kan grijpen als voor mensen met complexe problemen hulp te lang op zich laat wachten. Zorg voor lokale doorzettingskracht ook in de financiële afhandeling. Dat adviseert het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan de ministers van VWS en VenJ en aan de VNG.
Lees het hele artikel

Regiogemeenten en ketenpartners tekenen samenwerkingsovereenkomst Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant

23 juni 2017
De burgemeesters van de regiogemeenten Hart van Brabant en partners op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid en justitie tekenden gisteren de samenwerkingsovereenkomst van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. Daarna plaatsten alle bestuurders een bouwblokje in een grote piramide: een symbool dat men de komende jaren samen verder bouwt aan een sterk Zorg- en Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Presentaties Dag van Zorg en Veiligheid

15 juni 2017
In Den Bosch werd onlangs de Dag van Zorg en Veiligheid gehouden. Omdat er voor dit congres meer aanmeldingen waren dan plaatsen, heeft de organisatie besloten om alle presentaties digitaal beschikbaar te stellen.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

15 juni 2017
In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor het onderzoeksrapport 'Verward gedrag in de wijk, en nu?', de verdiepingsregio's en de landelijke uitrol van de crisiskaart.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

9 juni 2017
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Rapporteur Azough presenteert rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’

30 mei 2017
Zorgen dat professionals er niet alleen voor staan en een intensievere samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerkers, onderwijs en het veiligheidsdomein zijn twee belangrijke aspecten die bijdragen aan het voorkomen van sociale spanningen en de preventie van extremisme. Dit schrijft speciaal rapporteur Naima Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals dat zij vandaag heeft aangeboden aan minister Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag - Bouwsteen 8

25 mei 2017
Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft een speciale nieuwsbrief uitgebracht waarin recente ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden op het gebied van zorg en straf aan de orde komen. Een verdieping van bouwsteen 8. Passende ondersteuning, zorg en straf voor mensen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

Zorg- en Veiligheidshuizen presenteren meerjarenagenda 2017-2020

22 mei 2017
Een stevig fundament voor elk Zorg- en Veiligheidshuis (goede ICT-basis, informatiedeling en privacy, duidelijke positionering in de regio) en een goede verbinding met actuele thema's en netwerken zoals personen met verward gedrag, radicalisering, sociale wijkteams, Veilig Thuis en ZSM. Dat zijn de hoofdlijnen van de vandaag gepresenteerde Meerjarenagenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Veiligheidshuis Gelderland-Zuid (locatie Tiel) verhuist

Het Veiligheidshuis Gelderland-Zuid (locatie Tiel) verhuist op 22 mei naar een nieuw pand. De medewerkers trekken in op de tweede etage in het pand van IrisZorg aan de Pr. Beatrixlaan 25.
Lees het hele artikel

Kwaliteitskader voor multidisciplinaire aanpak ++

12 mei 2017
Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie hebben een Kwaliteitskader gepubliceerd voor de Multidisciplinaire Aanpak ++. Deze aanpak (MDA ++) moet eind volgend jaar in heel Nederland herkenbaar worden uitgevoerd door de betrokken professionals.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

9 mei 2017
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Onderzoek Bureau Regioburgemeesters naar ontwikkelingen PGA en Top X

2 mei 2017
Het Bureau Regioburgemeesters heeft onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken rond de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Doel van het onderzoek was overzicht verkrijgen op de ontwikkelingen rond de PGA en Top X: hoe ziet het landschap er op hoofdlijnen uit? Daarbij is aandacht besteed aan de relatie met Veiligheidshuizen en sociale wijkteams.
Lees het hele artikel

Zorg voor kwetsbare gezinnen via wijkteams voldoet nog niet

24 april 2017
Kwetsbare gezinnen hebben een andere aanpak nodig dan momenteel vanuit de wijkteams wordt geboden. De samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein hebben gekeken naar de effectiviteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen vanuit de wijkteams in zes gemeenten. Omdat de problemen bij kwetsbare gezinnen vaak complex zijn, is er een gerichte aanpak nodig.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

21 april 2017
In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor de uitkomsten van een inventarisatie over hoe de eerste opvang en beoordeling van personen met verward gedrag in diverse delen van Nederland is vormgegeven, de brief van het Schakelteam aan informateur Schippers en de nieuwe subsidieoproepen van ZonMw.
Lees het hele artikel

Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht 2016

20 april 2017
Het Veiligheidshuis Regio Utrecht heeft zijn jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit cijfermatige overzichten, een overzicht van de activiteiten en een toelichting op de maatschappelijke ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Schakelteam Personen met verward gedrag schrijft informateur

13 april 2017
Het Schakelteam Personen met verward gedrag heeft een brief gestuurd aan informateur Edith Schippers. De vorming van een nieuw kabinet en het opstellen van een regeerakkoord is een goed moment om extra aandacht te vragen voor een aantal relevante aspecten van dit urgente vraagstuk.
Lees het hele artikel

Gros deelnemers Project UIT heeft nu werk en inkomen

13 april 2017
Het Friese project UIT begeleidde vorig jaar 36 ex-gedetineerden naar werk en inkomen. Dertig van deze trajecten zijn inmiddels positief afgesloten. “Een mooi resultaat”, aldus Imar van der Ark van Zienn. Deze opvangorganisatie neemt samen met Veiligheidshuis Fryslân, het Leger des Heils, Limor en de PI’s Ter Apel, Lelystad, Veenhuizen en Leeuwarden deel aan het project.
Lees het hele artikel

Verslag Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

31 maart 2017
De Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen heeft ingestemd met het document Gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein’. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep begin deze maand. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren de meerjarenagenda Veiligheidshuizen, het Inspectierapport ‘Meer bekend maakt meer bemind’ en de Dag van Zorg & Veiligheid.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Zeeland: jaarplan 2017

28 maart 2017
Het Veiligheidshuis Zeeland heeft het document 'De kerntaken in de praktijk: terugblik 2016 en jaarplan 2017' gepubliceerd. Een jaardocument waarin zowel achteruit als vooruit wordt gekeken.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

23 maart 2017
In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor projecten die via het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag (AVG) van ZonMw een subsidie ontvingen. In totaal gaan er veertig subsidieprojecten van start in tien provincies.
Lees het hele artikel

City Deal moet voor veiligheid in de stad gaan zorgen

21 maart 2017
De steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer hebben gisteren samen met vier ministeries de “City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad” gelanceerd. Met deze City Deal gaan de betrokken ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden.
Lees het hele artikel

Achterhoek initieert drie projecten rond mensen met verward gedrag

15 maart 2017
Met drie nieuwe projecten willen organisaties in de Achterhoek de problemen rondom mensen met verward gedrag aanpakken. De projecten richten zich op triage en toeleiding, de behandeling van de meest complexe en risicovolle casussen, en het dwangmiddel de Voorwaardelijke machtiging.
Lees het hele artikel

Stuurgroep Veiligheidshuizen stelt handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vast

13 maart 2017
De stuurgroep Veiligheidshuizen heeft op 2 maart het handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld. Hiermee is er voor het eerst een richtinggevend document voor gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein beschikbaar. Het document is specifiek bedoeld voor professionals in de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

10 maart 2017
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoostheeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Werkwijzer inzet wijk GGD'er

2 maart 2017
Wat in 2015 als pilotproject begon is in Vught uitgegroeid tot een werkzame en productieve aanpak: de inzet van wijk GGD'ers bij de aanpak personen met verward gedrag. Om de opgedane kennis en ervaringen te kunnen delen heeft de GGD Hart voor Brabant samen met de gemeente een werkwijzer opgesteld.
Lees het hele artikel

Schakelteam Personen met Verward Gedrag wil één landelijk nummer voor niet-acute zorg

27 februari 2017
Mensen die zich zorgen maken over iemand die even de grip op zijn leven kwijt is moeten met hun zorgen – dag en nacht – makkelijk ergens terecht kunnen. Dit kan het beste bij bestaande regionale advies- en meldpunten. Dit schrijft Onno Hoes van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag in een nieuwsflits.
Lees het hele artikel

Meer incidenten met verwarde personen

21 februari 2017
Het aantal meldingen over verwarde personen blijft fors stijgen en de incidenten worden ernstiger. Zo steeg het aantal meldingen dat de politie kreeg met 14% naar zo’n 75.000 in 2016.
Lees het hele artikel

Tweede Kamer stemt in met Wet verplichte ggz

17 februari 2017
De Tweede Kamer stemde 14 febuari in met de Wet verplichte ggz (WvGGZ). Deze wet is de opvolger van de Wet Bopz en maakt het mogelijk om mensen in verband met psychiatrische problematiek gedwongen te laten opnemen en behandelen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuizen en ZSM in Oost-Nederland dichter bij elkaar

15 februari 2017
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft onlangs samen met het bureau Learning By Simulation (LBS) vijf werksessies gehouden in de veiligheidsregio Oost-Nederland voor medewerkers van Veiligheidshuizen en ZSM. Het waren niet alleen inspirerende middagen, maar de sessies hebben ook tot meer vertrouwen, inzicht en begrip in elkaars werkwijzen geleid.
Lees het hele artikel

Nieuwe subsidieronde projecten personen met verward gedrag

14 februari 2017
Wilt u ook aan de slag met het verbeteren van de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag? Werkt u samen met ketenpartners aan een pilotproject, lokale aanpak of een experimenteel vervoerproject? Vraag dan subsidie aan of bezoek een van de informatiebijeenkomsten.
Lees het hele artikel

Eerste Kamer stemt in met wetten uit het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme

8 februari 2017
De Eerste Kamer heeft drie wetten aangenomen die voortvloeien uit het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme. Dit programma heeft tot doel het beschermen van de democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. Met de aanvaarding van deze wetten is een belangrijk deel van de wetgeving uit het actieprogramma gerealiseerd.
Lees het hele artikel

Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen

6 februari 2017
Neurowetenschappelijke kennis biedt een kans om jonge delinquenten beter te begrijpen en effectiever te behandelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC).
Lees het hele artikel

Ggz-organisaties waarderen samenwerking in Veiligheidshuizen met een 7,2

2 februari 2017
Van de ggz-organisaties in Nederland is 92 procent actief in één of meerdere Veiligheidshuizen. Dit blijkt uit een enquête die GGZ Nederland onder haar leden heeft uitgevoerd. De ggz-organisaties waarderen de samenwerking in de Veiligheidshuizen met een 7,2.
Lees het hele artikel

Mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitiële domein

23 januari 2017
In 2016 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie prevalentieonderzoek laten doen naar de omvang van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het justitiële domein. Ook is een verkenning uitgevoerd naar de knelpunten in het justitiële beleid en de uitvoering gericht op deze groep, waarbij gekeken is naar de (jeugd)strafrechtketen, slachtofferzorg, jeugdbeschermingsketen en het gemeentelijk veiligheidsdomein.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

16 januari 2017
In deze nieuwsbrief onder meer de Oost-Brabantse aanpak, ervaringsdeskundige Joris over het belang van een vertrouwensband en de ondersteuningsmogelijkheden van het Schakelteam bij het opzetten van een sluitende aanpak mensen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

VHRR presenteert brochure ‘Ernstig verwarde personen’, knelpunten en dilemma's’

11 januari 2017
Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) heeft deze week de brochure ‘Ernstig verwarde personen’, knelpunten en dilemma's’ gepubliceerd. De professionals binnen het Veiligheidshuis lopen dagelijks tegen dilemma’s aan die een adequate aanpak van deze doelgroep in de weg staan. Om inzicht te krijgen in de werkwijze én in de doelgroep heeft het VHRR een aantal casussen op papier gezet.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Haaglanden presenteert Koerskaart 2017

4 januari 2017
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft een infographic gepubliceerd waarin de koers voor 2017 wordt gepresenteerd. Deze Koerskaart brengt de doelen en de topprioriteiten voor dit jaar overzichtelijk in beeld.
Lees het hele artikel

Onderzoek Inspectie VenJ naar samenwerking ZSM en Veiligheidshuizen

27 december 2016
Aan de onderlinge aansluiting tussen de ZSM-locaties en de Veiligheidshuizen wordt nog niet overal invulling gegeven. Waar er wel aansluiting is, bestaat er zeker nog ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Meer bekend maakt meer bemind’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ).
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

23 december 2016
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Extra geld voor lokale aanpak radicalisering en jihadisme

23 december 2016
Gemeenten ontvangen volgend jaar weer financiële steun voor hun aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van € 6,3 miljoen beschikbaar gesteld aan 18 gemeenten om hun integrale aanpak van jihadistische radicalisering te versterken. Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de persoonsgerichte aanpak.
Lees het hele artikel

Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming is inzetbaar

21 december 2016
Jeugdbeschermers moeten soms ingrijpen bij een gezin dat als erg agressief bekend staat. Dan kan de veiligheid van de jeugdbeschermers in gevaar komen. In zulke situaties is het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET-JB) inzetbaar. De VNG heeft een factsheet over dit team opgesteld.
Lees het hele artikel

Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden 2017

19 december 2016
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het concept jaarplan voor 2017 gereed. In dit jaarplan heeft het Veiligheidshuis samen met zijn partners de speerpunten voor 2017 bepaald
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

16 december 2016
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft weer nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Schakelprogramma Personen met Verward Gedrag gepresenteerd

15 december 2016
Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft gisteren haar programma voor de komende twee jaar gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Onder de titel 'Niemand tussen wal en schip' zet het Schakelteam in op de implementatie van alle bouwstenen, waarbij de persoon zelf centraal staat.
Lees het hele artikel

CCV lanceert webdossier 'Multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond'

13 december 2016
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft gisteren een webdossier over multi-probleemgezinnen met een Roma achtergrond gelanceerd. Dit gebeurde tijdens de slotmanifestatie van het programma 'Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen'. In het webdossier zijn de opbrengsten van het programma samengevat.
Lees het hele artikel

Ronde langs de stuurgroepen: eerste indrukken

7 december 2016
De afgelopen weken hebben de VNG, VenJ en het CCV zich laten informeren door vijftien regionale stuurgroepen of besturen van Veiligheidshuizen. Dit gebeurde via een bezoek of middels een schriftelijke inbreng. Hoewel de diversiteit tussen de Veiligheidshuizen groot is, staat het leveren van maatwerk overal centraal, met aandacht voor de gehele context van de cliënt.
Lees het hele artikel

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Brabant Zuidoost ondertekend

5 december 2016
Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (VHHBZO) heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het bestuur, gemeenten en ketenpartners ondertekenden afgelopen vrijdag de overeenkomst die de fundering is onder het VHHBZO.
Lees het hele artikel

Ontwikkelingen meerjarenagenda Veiligheidshuizen

5 december 2016
De meerjarenagenda Veiligheidshuizen heeft de afgelopen weken inhoudelijk vorm gekregen. De VNG, het ministerie van VenJ en het CCV zijn bezig met een ronde langs de regionale stuurgroepen om de agenda verder in te vullen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Bonaire ondertekent samenwerkings- en privacyconvenant

28 november 2016
De ketenpartners van het Veiligheidshuis Bonaire hebben vorige week een samenwerkingsconvenant ondertekend. In het convenant beschrijven zij onder meer afspraken over de bescherming van persoonsgegevens.
Lees het hele artikel

Stand van zaken aanpak personen met verward gedrag

23 november 2016
De VNG heeft ledenbrief opgesteld met daarin een overzicht van de stand van zaken rond de aanpak van personen met verward gedrag. De brief gaat in op de rol van gemeenten, geeft een doorkijk naar verwachte ontwikkelingen en stelt de onverzekerdenproblematiek aan de orde.
Lees het hele artikel

Verslag Landelijke Stuurgroep Veiligheidshuizen

16 november 2016
Het Schakelteam personen met verward gedrag, informatiedeling en de verbinding van zorg en veiligheid. Deze thema’s stonden centraal tijdens de bijeenkomst van de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen op donderdag 27 oktober. Tevens kwam de verdere invulling van de meerjarenagenda uitgebreid aan bod.
Lees het hele artikel

Factsheet Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis

11 november 2016
Begin 2017 worden alle Veilig Thuis-organisaties getoetst of zij samenwerkingsafspraken hebben vastgelegd met gemeenten over de overdracht van meldingen aan het lokale veld. De VNG-factsheet 'Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis' geeft een overzicht van de minimale afspraken.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag

11 november 2016
In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de start van de Vliegende brigade personen met verward gedrag die hulp biedt bij het realiseren van een sluitende aanpak, de subsidiemogelijkheden voor pilot projecten, het verhaal van Danny en zijn verbeterpunten voor hulpverleners.
Lees het hele artikel

Vliegende brigade voor hulp bij aanpak verwarde personen

11 november 2016

Werkt u met uw partners aan een sluitende aanpak en komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de vliegende brigade Personen met Verward Gedrag. De brigade levert expertise die u kan helpen bij uw vraagstukken.
Lees het hele artikel

Bijdrageregeling begeleiding ex-gedetineerden 2017

4 november 2016
De subsidieregeling ‘Begeleiden (ex-)gedetineerden voor wonen en werken’ wordt volgend jaar voortgezet als bijdrageregeling. Inhoudelijk wijzigt de regeling niet. Gemeenten hebben tot 15 november de tijd om een aanvraag in te dienen.
Lees het hele artikel

Jantine Kriens: 'Complexe problemen horen niet thuis bij wijkteams'

4 november 2017
'Sociale wijkteams houden zich nog te veel bezig met de kleine groep mensen die meerdere vormen van zorg en ondersteuning nodig heeft. Dat gaat ten koste van de groep waar ze zich op zouden moeten richten.' Dat zei Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad, vorige week tijdens de Hannie van Leeuwenlezing 2016.
Lees het hele artikel

Website voor effectieve justitiële interventies

3 november 2016
Op zoek naar een goed onderbouwde en effectieve justitiële interventie? Deze zijn vanaf vandaag beschikbaar via de website van Justitiële Interventies. De site biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van justitiële interventies.
Lees het hele artikel

Tweede CCV-intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg

2 november 2016
Vanwege de grote belangstelling voor de eerste intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg (op 27 oktober) organiseert het CCV een tweede gratis intervisiebijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt op dinsdag 22 november gehouden in Utrecht.
Lees het hele artikel

Subsidie voor gemeenten voor aanpak mensen met verward gedrag

26 oktober 2016
Het ministerie van VWS stelt geld beschikbaar voor de implementatie van een sluitende aanpak van zorg en opvang voor mensen met verward gedrag. Het gaat om € 48 miljoen in totaal, te verdelen over een periode van vier jaar.
Lees het hele artikel

Ontdek het werk van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies

25 oktober 2016
Ontwikkelaars, onderzoekers en beleidsmakers worden door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies uitgenodigd om een bijeenkomst van de commissie bij te wonen. Op 3 november is het mogelijk om te zien hoe de kwaliteitsbeoordeling van justitiële interventies precies in zijn werk gaat.
Lees het hele artikel

Internationale toolkit voor preventie radicalisering

24 oktober 2016
Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad voor Euorpa heeft een toolkit voor de preventie van radicalisering gepresenteerd. De toolkit biedt lokale en regionale overheden handvatten bij het organiseren van interculturele en interreligieuze dialoog.
Lees het hele artikel

Tweede CCV-intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg

19 oktober 2016
De geplande intervisiebijeenkomst 'Veiligheid en zorg' in oktober is zo populair dat lang niet alle gegadigden een plekje konden krijgen. Daarom organiseert het CCV een tweede gratis intervisiebijeenkomst op dinsdag 22 november 2016.
Lees het hele artikel

Het CCV ondersteunt lokale aanpak van risicojongeren en jeugdgroepen

12 oktober 2016
Het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt haar huidige lokale ondersteuningsactiviteiten rondom de aanpak van risicojongeren en jeugdgroepen over aan het CCV. Het CCV heeft veel ervaring op dit onderwerp en groot draagvlak, zowel onder lokale partners als in Den Haag.
Lees het hele artikel

Steun voor nieuwe aanpak om straffen beter en sneller uit te voeren

10 oktober 2016
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) aangenomen om straffen beter en sneller uit te voeren. Doel is te voorkomen dat veroordeelden hun straf te laat of niet volledig ondergaan.
Lees het hele artikel

Speciale taskforce gaat Utrecht adviseren over radicalisering

6 oktober 2016
Een speciale taskforce gaat het Utrechts college van B&W adviseren over het tegengaan van polarisatie en radicalisering. Vaste leden van de taskforce zijn hoogleraren prof. dr. Beatrice de Graaf (terrorisme-expert en hoogleraar Internationale betrekkingen) en prof. dr. Micha de Winter (hoogleraar pedagogiek).
Lees het hele artikel

Project Informatie delen en Privacy

4 oktober 2016
Welke gegevens mag ik met wie uitwisselen en wanneer? Bijna alle partijen die in het Veiligheidshuis vertegenwoordigd zijn, lopen vroeg of laat tegen deze vraag aan. Om helderheid te bieden, werd een jaar geleden het project ‘Informatie delen en privacy in Veiligheidshuizen’ opgericht. Inmiddels heeft dit project zijn eerste concrete resultaten opgeleverd.
Lees het hele artikel

Meerjarenagenda Veiligheidshuizen

4 oktober 2016
Er komt een meerjarenagenda voor de Veiligheidshuizen. Dat heeft de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen afgesproken naar aanleiding van de toekomstverkenning ‘Zorg voor het Veiligheidshuis. De gemeente aan zet’. De agenda, die in samenspraak met alle partners wordt opgesteld, bevat concrete doelen en een planning voor de verdere ontwikkeling van de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Aanjaagteam Verwarde Personen presenteert eindrapportage

30 september 2016
Het Aanjaagteam Verwarde Personen presenteerde vandaag zijn eindrapportage. Het fundament voor een sluitende aanpak is gelegd, maar het werk is niet af. Het is nu aan de samenwerkende partijen om ook echt door te pakken, dwars door de muren van de systeemwereld en organisatiekokers heen.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Aanjaagteam Verwarde Personen

29 september 2016
Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft een nieuwsbrief gepubliceerd. Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft als doel gemeenten en hun ketenpartners te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

Multifocus erkend als goed onderbouwde interventie

21 september 2016
De interventie Multifocus is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Multifocus is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld.
Lees het hele artikel

Jeugdcriminaliteit vooral veroorzaakt door leefomgeving

19 september 2016
Migrantenjongeren plegen vaker een geweldsdelict dan autochtone jongeren. Dat komt vooral doordat ze vaker in achterstandswijken wonen waar problemen samenkomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) in 30 Europese landen.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis IJsselland, september 2016

16 september 2016
Het Veiligheidshuis IJsselland heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Het paard achter de wagen

15 september 2016
Voor triage, aanpak op maat en begrip van achtergronden is specialistische kennis onontbeerlijk. Dat stelt Janine Janssen in het Tijdschrift voor de Politie. Hierin beschrijft zij de geschiedenis van de triage en de huidige selectie in de veiligheidszorg, waarbij zowel generalisten als specialisten een rol vervullen. De positie van de laatste is echter onder druk komen te staan.
Lees het hele artikel

Intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg

14 september 2016
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor zorg. Inmiddels zijn de decentralisaties in de praktijk doorgevoerd. Het veld is nog in beweging en zo ontstaat er ook oog en ruimte voor de verbinding met andere domeinen. Zo zien we interessante samenwerkingen op het gebied van veiligheid ontstaan. Het CCV wil deze tijdens de intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg op donderdag 27 oktober 2016 graag met u delen.
Lees het hele artikel

Anton Wildoer (Veiligheidshuis Noord-Holland Noord) over aanpak verwarde personen

14 september 2016
Anton Wildoer, manager van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, vraagt in een interview met het Noord-Hollands Dagblad aandacht voor de problematiek rondom verwarde personen. Deze doelgroep bezorgt niet alleen de politie meer meldingen, ook het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord heeft er handenvol werk aan.
Lees het hele artikel

Aantal zeer actieve veelplegers in 10 jaar gehalveerd

29 augustus 2016
Veelplegers zijn verantwoordelijk voor een onevenredig groot aandeel van de criminaliteit. De zwaarste categorie daders van hen wordt 'zeer actieve veelpleger' genoemd. Sinds 2005 is hun aantal sterk teruggelopen.
Lees het hele artikel

Ministeriële regeling Jeugdwet in werking getreden

26 augustus 2016
Welke persoonsgegevens mogen jeugdhulpverleners en gemeenten uitwisselen? Gegevensuitwisseling heeft nu een wettelijke grondslag in de wijziging van de Regeling Jeugdwet. Gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding is hiermee wettelijk geregeld.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Aanjaagteam Verwarde Personen

11 augustus 2016
Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft een nieuwsbrief gepubliceerd. Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft als doel gemeenten en hun ketenpartners te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten, jaarverslag 2015

10 augustus 2016
Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) De Markiezaten heeft deze week zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder andere de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en de financiën.
Lees het hele artikel

Nieuwe publicatie 'Zicht op LVB-jongeren'

2 augustus 2016
Voor hulpverleners in de zorg is het meestal geen probleem, maar voor politie, jongerenwerkers en professionals uit de wijkteams blijkt het herkennen van jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) heel lastig. In de nieuwe infosheet 'Zicht op LVB-jongeren' brengt het CCV knelpunten in kaart en geeft praktische tips voor de herkenning van LVB en hoe je ermee om gaat.
Lees het hele artikel

Jaarverslag Veiligheidshuis Fryslân 2015

15 juli 2016
Het Veiligheidshuis Fryslân heeft zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de highlights, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Tot slot geeft het jaarverslag een korte blik op de toekomst.
Lees het hele artikel

Tussenbericht: Gegevensuitwisseling tussen ketenpartners in Veiligheidshuizen

8 juli 2016
De werkgroep die zich voor de Veiligheidshuizen bezighoudt met gegevensuitwisseling tussen ketenpartners heeft een procesbeschrijving opgesteld waarin alle fasen van samenwerking en de momenten van informatiedelen staan beschreven. Ook is een compleet overzicht gemaakt van de juridische randvoorwaarden waaraan de verschillende ketenpartners zijn gebonden.
Lees het hele artikel

Verslag landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

8 juli 2016
De doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen, de komst van de sociale wijkteams, Veilig Thuis, en veranderingen bij belangrijke partners. Deze thema’s stonden centraal tijdens de bijeenkomst van de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen op 23 juni. Tevens kwam de invulling van de Meerjarenagenda uitgebreid aan bod.
Lees het hele artikel

Tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze

7 juli 2016
Snel, betekenisvol en zorgvuldig is de titel van een tussenevaluatie die het WODC heeft laten uitvoeren naar de ZSM-werkwijze. De evaluatie laat dat er een hechte samenwerking is ontstaan tussen de vijf ZSM-ketenpartners. Er komen ook een aantal knelpunten naar voren waarop ketenpartners verder zouden moeten investeren.
Lees het hele artikel

Observatiemaatregel voor verwarde personen

7 juli 2016
Er komt een time out-procedure waardoor het mogelijk wordt verwarde mensen die als gevolg van een psychische stoornis gevaarlijk gedrag kunnen gaan vertonen, te observeren. Zo komt er tijd en gelegenheid om vast te stellen wat er nodig is om hen te helpen. Ook wordt de positie en betrokkenheid van de familie van verwarde personen versterkt.
Lees het hele artikel

Pilot Kleinschalige Voorziening (KV) voor jongeren in voorlopige hechtenis

6 juli 2016
Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Amsterdam starten in september een pilot met een Kleinschalige Voorziening (KV) voor jongeren in voorlopige hechtenis in Amsterdam. In plaats van in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) kunnen ze nu worden geplaatst in deze voorziening. De pilot loopt tot 1 juli 2017.
Lees het hele artikel

2e tussenrapportage van het aanjaagteam Verwarde Personen

5 juli 2016
De eerste stappen zijn gezet, maar om daadwerkelijk verschil te maken moeten we nu met volharding samen verder doorpakken. In de tweede tussenrapportage stelt het aanjaagteam Verwarde Personen prioriteiten en geeft aanbevelingen om te versnellen en belangrijke doorbraken te realiseren.
Lees het hele artikel

Rotterdam start advies- en meldpunt verwarde personen

5 juli 2016
Rotterdam start na de zomer een Advies- en Meldpunt verwarde personen. Familie, buren en andere Rotterdammers kunnen 24 uur per dag hun zorgen en signalen over verwarde personen in hun omgeving kenbaar maken.
Lees het hele artikel

Gemeenten en zorgaanbieders maken werk van privacybescherming

4 juli 2016
Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals hebben in een manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is.
Lees het hele artikel

Belang van samenwerken bij de aanpak verwarde personen

4 juli 2016
Al wordt er lokaal/regionaal op verschillende manieren gewerkt aan een sluitende aanpak verwarde personen, bij iedereen staat samenwerking voorop. Dit bleek vorige week tijdens een interactieve bijeenkomst in Utrecht. Naast best practices en het uitwisselen van ervaringen, kwamen ook knelpunten aan de orde.
Lees het hele artikel

Tiende nieuwsbrief Gelderland Zuid

28 juni 2016
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Dit nummer gaat onder meer in op een onderzoek naar het rendement van het Veiligheidshuis - een onderzoek met verrassende inzichten.
Lees het hele artikel

Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

17 juni 2016
In opdracht van de VNG is er een toekomstverkenning gemaakt over de Veiligheidshuizen. Deze verkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis: de gemeente aan zet' is nu klaar en als download beschikbaar.
Lees het hele artikel

E-book 'Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang'

15 juni 2016
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) monitorde in de periode 2015-2016 Rotterdam, Schiedam en Groningen in de aanpak van tijdig signaleren en ingrijpen in zogenoemde proeftuinen. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, portefeuille Integrale aanpak kindermishandeling en Jeugdgroepen. Over deze aanpak is nu een e-book gepubliceerd.
Lees het hele artikel

WODC-monitor Veelplegers 2016

14 juni 2016
Het WODC heeft de Monitor Veelplegers 2016 gepubliceerd. Deze monitor en bijbehorende factsheet brengen de trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003 tot en met 2014 in kaart.
Lees het hele artikel

Voorjaarsnota 2016 Openbaar Ministerie

13 juni 2016
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zijn Voorjaarsnota 2016 gepubliceerd. Deze nota gaat in op de veranderende rol van het OM in het sociale domein, de extra taken van het OM en de noodzaak tot extra investeringen.
Lees het hele artikel

Symposium 'Kijk op radicalisering'

8 juni 2016
Op vrijdag 3 juni vond in Bar-Beton te Utrecht het symposium 'Kijk op radicalisering' plaats. De dag stond in het teken van perspectief bieden aan jongeren en verbindingen leggen tussen enerzijds het sociaal domein en anderzijds het veiligheidsdomein.
Lees het hele artikel

Samen investeren in een succesvolle terugkeer naar de maatschappij

7 juni 2016
Het ministerie van Veiligheid en Justitie, ABN AMRO, Start Foundation en Oranje Fonds zijn een innovatieve samenwerking gestart om ex-gedetineerden aan het werk te helpen en zo recidive te verlagen. Deze samenwerking is tot stand gebracht door Society Impact.
Lees het hele artikel

Structureel 30 miljoen voor aanpak verwarde personen

2 juni 2016
Vanaf 2017 wordt structureel 30 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de aanpak van personen met verward gedrag. Dat staat in de voorjaarsnota van het kabinet. Voor de rest van 2016 wordt 15 miljoen beschikbaar gesteld.
Lees het hele artikel

Meer gemeenten ontvangen versterkingsgelden voor de aanpak van radicalisering

1 juni 2016
Twaalf gemeenten mogen € 2,2 miljoen verdelen om jihadistische radicalisering in hun gemeente aan te pakken. De minister van Veiligheid en Justitie heeft dit bedrag beschikbaar gesteld. Het gaat om de gemeenten Almere, Amersfoort, Culemborg, Gouda, Haarlemmermeer, Hilversum, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Nuenen, Schiedam en Zwolle.
Lees het hele artikel

Vijf jaar ZSM en reclassering, een paar cijfers op een rij

31 mei 2016
Vorig jaar werd 24% van alle reclasseringsadviesaanvragen door justitiële partners via ZSM verstrekt. ZSM werd vandaag vijf jaar geleden gestart om een betere doorstroming in de strafrechtketen te realiseren. Tijd om de balans op te maken.
Lees het hele artikel

Beeldvorming sociale wijkteams bijgesteld

25 mei 2016
In tegenstelling tot wat veel berichten in de media beweren, gaat het helemaal zo slecht nog niet met de sociale (wijk)teams. Dat stelt Marjon Breed, adviseur bij RadarAdvies, in een artikel op Consultancy.nl.
Lees het hele artikel

VVD Nijmegen hekelt bezuinigingen Veiligheidshuis Gelderland Zuid

23 mei 2016
De VVD Nijmegen begrijpt niet waarom er de afgelopen twee jaar streng bezuinigd is op het Veiligheidshuis Gelderland Zuid. VVD-raadslid Fleur Kossen heeft inmiddels vragen gesteld over de bezuiniging en noemt het college zelfs een dief van zijn eigen portemonnee.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Fryslân publiceert handboek 'mensen met verward gedrag'

18 mei 2016
Het Veiligheidshuis Fryslân heeft op zijn website het Friese Veiligheidshandboek 'mensen met verward gedrag' gepubliceerd. Dit handboek biedt informatie over ontwikkelingen, routes, interventies en een leidraad voor een persoonsgerichte aanpak op maat.
Lees het hele artikel

Engelse versie animatiefilm Veiligheidshuizen

12 mei 2016
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een animatie laten ontwikkelen waarin in drie minuten de werking van de Veiligheidshuizen wordt uitgelegd. Deze animatie is sinds kort ook beschikbaar in het Engels.
Lees het hele artikel

WODC presenteert onderzoek Veiligheidshuizen

11 mei 2016
Het WODC heeft het onderzoek 'Landelijk kader voor de Veiligheidshuizen; invoering, ontwikkelingen en knelpunten' gepubliceerd. Volgens de onderzoekers heeft het Landelijk kader de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Haaglanden, jaarverslag 2015

4 mei 2016
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de prioriteiten, ontwikkelingen en succesverhalen.
Lees het hele artikel

Brede aanpak onverzekerdheid personen met verward gedrag

3 mei 2016
Het kabinet en de VNG gaan gezamenlijk het probleem van onverzekerdheid van verwarde personen aanpakken. Dit schrijven ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer. De minister reageren met de brief op een tussenrapportage van het aanjaagteam verwarde personen uit februari 2016.
Lees het hele artikel

Onderzoek Doorontwikkeling Veiligheidshuizen afgerond

2 mei 2016
Het Landelijk kader heeft de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven. Dat is één van de conclusies uit het WODC-onderzoek dat de afgelopen maanden werd uitgevoerd naar de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en het Landelijk kader. Het onderzoek is afgerond en wordt binnenkort openbaar.
Lees het hele artikel

Versterken gemeentelijke regie in Hart van Brabant

28 april 2016
Binnen het Hart van Brabant is een groot aantal samenwerkingsverbanden dat elk een rol heeft ten aanzien van specifieke onderwerpen. Dat levert een onoverzichtelijke situatie op waarin regie moeilijk te voeren is. Dit gaat ten koste van de effectiviteit en efficiëntie.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond: perspectief 2016, terugblik 2015

26 april 2016
Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond heeft een publicatie gepresenteerd waarin het terugkijkt op het afgelopen jaar en het perspectief voor 2016 schetst. Volgens ketenmanager Esther Jongeneel is dat perspectief volop aanwezig.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Brabant Zuidoost, jaarverslag 2015

26 april 2016
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft het jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit cijfermatige overzichten, een overzicht van de activiteiten en een toelichting op de maatschappelijke ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Baronie Breda, jaarverslag 2015

22 april 2016
Het Veiligheidshuis Baronie Breda heeft zijn jaarverslag 2015 gepresenteerd. Na een korte inleiding, waarin het Veiligheidshuis in vogelvlucht wordt beschreven, volgt een hoofdstuk over de aanpak van complexe problematiek. Verder bestaat het jaarverslag uit een beschrijving van de netwerkfunctie en een financiële verantwoording.
Lees het hele artikel

Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

20 april 2016
De VNG laat een toekomstverkenning voor de Veiligheidshuizen uitvoeren. De verkenning moet uitwijzen in welke richting de Veiligheidshuizen zich zouden moeten ontwikkelen. De bevindingen worden naar verwachting rond de zomer gepresenteerd.
Lees het hele artikel

Tilburg werkt aan sluitende aanpak verwarde personen

20 april 2016
Zo snel mogelijk gepaste opvang en ondersteuning bieden aan personen met verward gedrag. Dat is het uitgangspunt van de integrale aanpak waar de gemeente Tilburg mee aan de slag gaat. Het gaat in totaal om tien projecten die de komende maanden verder worden uitgewerkt.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek presenteert factsheet

19 april 2016
Het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek heeft een factsheet opgesteld over zijn werk. Het document behandelt het doel, de pijlers, de partners en de activiteiten van het Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Openbaar Ministerie past aanwijzingen kwetsbare personen aan

18 april 2016
De aanwijzingen 'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling', 'Zeden' en 'Kinderpornografie' van het Openbaar Ministerie (OM) worden per 1 mei aangepast en onderling met elkaar in lijn gebracht. De aanwijzingen geven kaders en regels voor de strafrechtelijke aanpak volgens de Jeugd, Gezin en Zeden (JGZ) benadering om bij te dragen aan de veiligheid en veerkracht van kwetsbare personen.
Lees het hele artikel

Het sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding

18 april 2016
Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland en kenniscentrum Movisie hebben een handreiking opgesteld met daarin tips voor goede verbinding tussen het sociaal- en veiligheidsdomein. Een optimale verbinding tussen deze domeinen is van cruciaal belang om in te grijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lees het hele artikel

Principebesluit: Veiligheidshuizen Heerlen en Kerkrade samen

15 april 2016
De Veiligheidshuizen van Heerlen en Kerkrade gaan binnenkort samenwerken vanaf de locatie stadskantoor Kerkrade. Dat hebben de colleges van beide gemeenten besloten. De verhuizing en de samenwerking zijn een opmaat voor een echte fusie per 1 januari 2017.
Lees het hele artikel

Gemeenten beslissende rol in aanpak kindermishandeling

14 april 2016
Gemeenten kunnen een beslissende rol spelen in een betere aanpak van kindermishandeling. Verbetering is nodig, want nog steeds zijn er elk jaar 119.000 kinderen slachtoffer. In de praktijk blijkt dat het echt helpt als gemeenten zich hiervoor inzetten, vertelt Wicher Pattje.
Lees het hele artikel

De nieuwe Jeugdbescherming en Jeugdreclassering!

11 april 2016
'Zorg voor een goed aanbod voor begeleiding van jongeren van 16 jaar en ouder die in aanraking kwamen met het jeugdstrafrecht of die onder toezicht hebben gestaan en na hun 18e jaar langer in een gezinsvervangende omgeving wonen'. Dit is een van de adviezen uit de publicatie ‘De nieuwe jeugdbescherming en jeugdreclassering’.
Lees het hele artikel

Derde nieuwsbrief 'Personen met verward gedrag'

8 april 2016
Het Aanjaagteam verwarde personen heeft een nieuwsbrief gepubliceerd. Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft als doel gemeenten en haar ketenpartners te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

Onderzoekers pleiten voor meer aandacht preventie huiselijk geweld

6 april 2016
Het Verwey-Jonker Instituut en Atria hebben vandaag een rapport gepubliceerd over best practices die ze in vijf Europese landen hebben verzameld. De onderzoeksinstituten concluderen in dit rapport dat de vicieuze cirkel van huiselijk geweld wel degelijk doorbroken kan worden.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omstreken presenteert '2015: casuïstiek in beeld'

4 april 2016
Het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omstreken heeft een factsheet opgesteld over de casuïstiek in 2015. De infographic brengt de casuïstiek en de resultaten daarvan in beeld.
Lees het hele artikel

Start programma & website continuïteit zorg ex-gedetineerden

31 maart 2016
Het realiseren van continuïteit van zorg voor cliënten na afloop van een periode in forensische zorg en/of in detentie: dat is het doel van het Programma continuïteit van zorg. Het programma is onlangs van start gegeaan, tegelijkertijd is ook een website gelanceerd.
Lees het hele artikel

Raad van Europa komt met toolkit aanpak radicalisering

31 maart 2016
Het Congress of Local and Regional Authorities van de Raad van Europa presenteerde vorige week een rapport over de aanpak van radicalisering via het bevorderen van de interculturele en interreligieuze dialoog.
Lees het hele artikel

Vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

30 maart 2016
Het WODC heeft de vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden gepubliceerd. Deze monitor is ontwikkeld om de problemen van (ex-)gedetineerden op het gebied van identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg goed in kaart te brengen.
Lees het hele artikel

Tweede nieuwsbrief 'Personen met verward gedrag'

25 maart 2016
Bij de aanpak voor personen met verward gedrag staat de persoon met verward gedrag zelf altijd centraal! De tweede nieuwsbrief van het aanjaagteam Verwarde Personen begint daarom met het verhaal van een ervaringsdeskundige.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, maart 2016

18 maart 2018
Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Veel minder jongeren radicaliseren

8 maart 2016
Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) ziet dat via de Hulplijn Radicalisering dat veel minder jongeren radicaliseren. Ouders die zich zorgen maken over hun kinderen kunnen sinds een jaar terecht bij die hulplijn.
Lees het hele artikel

Jeugdcriminaliteit blijft dalen

2 maart 2016
De jeugdcriminaliteit blijft dalen, zo blijkt uit een rapportage van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over de periode 1997-2015. Politie- en justitiestatistieken laten een sterkere daling zien dan de zelfrapportage van jongeren over hun betrokkenheid bij criminaliteit.
Lees het hele artikel

Utrecht blijft zich richten op aanpak jeugdoverlast en -criminaliteit

1 maart 2016
De samenwerking tussen de gemeente, politie, OM, jongerenwerk en buurt- en SAVE-teams in de Utrechtse aanpak van jeugdoverlast- en criminaliteit gaat in 2016 onverminderd door. De focus ligt hierbij zowel op de aanpak van jeugdgroepen als op een persoonsgerichte aanpak, de Top X aanpak. Hierin werken diverse partijen samen in het Veiligheidshuis Regio Utrecht.
Lees het hele artikel

Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden 2016

25 februari 2016
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft het jaarplan 2016 afgerond. In dit jaarplan beschrijft het Veiligheidshuis de activiteiten voor het komende jaar.
Lees het hele artikel

Tussenrapportage aanjaagteam Verwarde Personen

23 februari 2016
Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft vrijdag een tussenrapportage gepresenteerd. De rapportage beschrijft wat het aanjaagteam in de oriënterende fase heeft opgehaald over de huidige situatie rondom personen met verward gedrag in Nederland.
Lees het hele artikel

Pilot Eindhoven: beoordeling verwarde personen op locatie

19 februari 2016
De politie Oost-Brabant en GGzE starten een pilot om het vervoer en de beoordeling van verwarde personen verbeteren. Gedurende drie maanden zetten zij hiervoor op zaterdagavond een rapid responder met psycholance in.
Lees het hele artikel

Ondertekening privacyconvenant Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland

18 februari 2016
De samenwerkingspartners van het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland hebben vandaag een privacyconvenant getekend. De ondertekening is een belangrijke stap richting het verder uitbouwen en optimaliseren van de samenwerking.
Lees het hele artikel

Onderzoek samenwerking tussen ZSM, Veiligheidshuis en justitiepartners

12 februari 2016
Wat betekent de ketensamenwerking in ZSM voor de Veiligheidshuizen en de taakuitvoering van de justitiële partners? Die vraag staat centraal in een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ). Het plan van aanpak voor dit onderzoek werd deze week opgeleverd.
Lees het hele artikel

Terugblik Strategisch Beraad Veiligheid

12 februari 2016
De VNG sprak tijdens het Strategisch Beraad Veiligheid op 22 januari met minister Van der Steur (V&J) en minister PLasterk (BZK) over diverse onderwerpen. Hieronder een korte terugblik op de belangrijkste agendapunten.
Lees het hele artikel

Meer incidenten met verwarde personen in 2015

10 februari 2016
De politie registreerde vorig jaar zo’n 66.000 meldingen van overlast door een verward persoon. Dat was meer dan in 2014. Overal in het land stegen deze meldingen, behalve in Amsterdam. De meldingen van verwarde personen variëren van een schreeuwend persoon op straat tot iemand die op een dak klimt.
Lees het hele artikel

Interview met Karel van Duijvenbooden (Veiligheidshuis Regio Utrecht)

3 februari 2016
De Veiligheidshuizen staan ook in 2016 voor een aantal grote uitdagingen. Denk aan de hulp aan verwarde personen en de aanpak van jihadisme. Daarnaast valt er ook in de samenwerking met de wijk- en buurtteams nog een hoop werk te verzetten.
Lees het hele artikel

Website ondersteunt samenwerking in hulpverlening

28 januari 2016
Op de nieuwe website Samen1plan.nl kunnen cliënten, hulpverleners en andere betrokkenen een online hulpverleningsplan opstellen en de uitvoering daarvan coördineren. Verschillende kennisinstituten, gemeenten en ggz-instellingen hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de website.
Lees het hele artikel

Nieuwe toolkit helpt bij aanpak radicalisering

27 januari 2016
Een toolkit en een database met evaluatieresultaten kunnen professionals helpen om effectieve interventies tegen radicalisering te selecteren en te evalueren. Beide zijn ontwikkeld door het Europese project IMPACT Europe, zo is te lezen in een artikel op Platform Secondant.
Lees het hele artikel

Nieuwe kwaliteitsrapportages Veilig Thuis

21 januari 2016
De Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben opnieuw rapporten gepubliceerd over de kwaliteit van een aantal van Veilig Thuis organisaties. Deze keer kwamen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Rotterdam Rijnmond en Zeeland aan de beurt.
Lees het hele artikel

Afname recidive plegers huiselijk geweld

19 januari 2016
De recidive van plegers van huiselijk geweld is tussen 2007 en 2011 afgenomen van 37,2 tot 33,2 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC dat vorig week gepresenteerd werd. De uithuisplaatsing van plegers heeft in die periode opmerkelijk genoeg niet geleid tot lagere recidive ten opzichte van de controlegroep.
Lees het hele artikel

Presentaties Kennisatelier Jeugdreclassering beschikbaar

18 januari 2016
Wat weten gemeentelijke beleidsmedewerkers over jeugdreclassering? Voor deze groep organiseerde het VNG Ondersteuningsprogramma Innovatie Jeugdbescherming een Kennisatelier. Van deze expertmeeting zijn nu presentaties en factsheets beschikbaar.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Haaglanden presenteert Koerskaart 2016

7 januari 2015
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn koers voor 2016 vormgegeven in een infographic. De infographic brengt de doelen en de topprioriteiten voor dit jaar in beeld.
Lees het hele artikel

Impressie vergadering landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

6 januari 2016
De landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen gaat prioriteit geven aan het ondersteunen van regionale kennismakings- en kennisuitwisselingsbijeenkomsten rondom ZSM, én samenwerking met de eerste lijn. Dat maakte de stuurgroep tijdens haar laatste vergadering van vorig jaar bekend. De partners gaven aan behoefte te hebben aan ondersteuning op deze punten.
Lees het hele artikel

Aanpak problemen 'verwarde mensen op straat' schiet te kort

22 december 2015
'Verwarde mensen op straat'; wie zijn dat eigenlijk? Wat is kenmerkend voor deze relatief nieuwe groep van dak- en thuislozen? Hoe zijn deze mensen het beste geholpen? Om dit te weten te komen, liet de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderzoek doen.
Lees het hele artikel

VNG Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis in 2016

20 december 2015
Het VNG Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis gaat het komende jaar in afgeslankte vorm door. Op de website van de VNG geeft het Programma aan wat de medewerkers het afgelopen jaar gedaan hebben en wat er in 2016 kan worden verwacht.
Lees het hele artikel

Secondant: Groepsscan vormt nieuwe basis aanpak jeugdgroepen

17 december 2015
Op het Secondant platform een artikel over de groepsscan die als nieuwe basis moet dienen bij de aanpak van jeugdgroepen. De nieuwe methode komt in de plaats van de veel gebruikte shortlistmethodiek.
Lees het hele artikel

Tiende nieuwsbrief Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

14 december 2015
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft zijn tiende nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Negende nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

10 december 2015
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft weer nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

'High potential' jongeren in criminele Top 400

9 december 2015
De eerste 105 Amsterdamse jongeren die dreigen af te glijden in de serieuze criminaliteit, zijn geselecteerd voor de nieuwe Top 400. Zij gaan met de bestaande Top 600 van plegers van zware geweldsmisdrijven de nieuwe Top 1000 vormen.
Lees het hele artikel

Twents project Code Rood succesvol

8 december 2015
De Twentse aanpak van huiselijk geweld 'Code Rood' is een succes. Dat meldde het dagblad Tubantia vorige week. De aanpak richt zich op gezinnen met een extra hoog risico op een gezinsdrama.
Lees het hele artikel

Jaarverslag 2014 Veiligheidshuis Haaglanden

8 december 2015
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit cijfermatige overzichten, een overzicht van de activiteiten en een toelichting op de maatschappelijke ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Drie nieuwe Leerkringen Jeugd en Veiligheid in 2016

2 december 2015
Platform31 en het CCV bieden ook dit jaar weer leerkringen Jeugd en Veiligheid aan. De leerkringen zijn een combinatie van boeiende sprekers, goede praktijkvoorbeelden en veel veel ruimte is voor interactie. Dit jaar wordt voor het eerst drie leerkringdagen aangeboden.
Lees het hele artikel

Internationale methode tegen radicalisering

30 november 2015
Nederlandse hulpverleners, leerkrachten en politieagenten gaan een nieuwe internationale methode gebruiken tegen het radicaliseren van jongeren. Deze methode, TerRa, is inmiddels in het Nederlands vertaald en gepresenteerd op de TerRa-conferentie in Amsterdam, meldt BNR.
Lees het hele artikel

OM presenteert Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid

24 november 2015
Het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van het rapport van de commissie Hoekstra (over de gang van zaken rond Bart van U.) een verbeterprogramma opgesteld. Dat Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid is door minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie inmiddels aan de Tweede Kamer verstuurd.
Lees het hele artikel

Haagse burgemeester Van Aartsen over radicalisering en jihadisme

23 november 2015
Den Haag doet er alles aan om radicalisering en jihadisme te voorkomen en te bestrijden. Dat schrijft de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen in een open brief in het AD.
Lees het hele artikel

Kamerbrief over eindrapport pilot zsm rechtsbijstand

16 november 2015
Minister van der Steur (VenJ) heeft het eindrapport van het evaluatieonderzoek naar de pilot ZSM en rechtsbijstand naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze pilot heeft van november 2014 tot 1 mei 2015 in drie regio’s (Rotterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland) gedraaid.
Lees het hele artikel

VNG-ledenbrief: Aandacht voor verwardheid

11 november 2015
Diverse organisaties geven aan een toename te zien van problematiek van mensen die verward gedrag vertonen, zowel thuis als op straat. Verschillende gemeenten hebben VNG om aandacht gevraagd voor dit probleem.
Lees het hele artikel

Aanpak radicalisering politie Den Haag wint Gonsalvesprijs

10 november 2015
De politie Den Haag heeft de zesde Mr. Gonsalvesprijs voor rechtshandhaving gewonnen. De prijs werd gisteren uitgereikt door minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Handboek tegen groeiende overlast verwarde personen

9 november 2015
Het Veiligheidshuis Fryslân ontwikkelt voor justitiële en hulpverlenende instanties een handboek overlastgevende personen. Dit handboek moet onder meer de stijgende overlast door verwarde personen tegengaan. Ook zullen de gegevens van alle bekende, notoire overlastgevers door de Friese gemeenten worden gedeeld.
Lees het hele artikel

Mini-krant bijeenkomst ‘Continuïteit van forensische en intensieve zorg’

6 november 2015
Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond heeft een mini-krant gepubliceerd over de bestuurlijke bijeenkomst ‘Continuïteit van forensische en intensieve zorg’. Deze bijeenkomst, die in samenwerking met het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid en de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam werd georganiseerd, vond plaats op 30 september 2015 in Rotterdam.
Lees het hele artikel

Promotieonderzoek: Verwijsindex Risicojongeren geen succes

5 november 2015
De Verwijsindex Risicojongeren werd bij de invoering gepresenteerd als hét antwoord op problemen in de jeugdhulpverlening. Vijf jaar later concludeert promovendus Inge Lecluijze dat Verwijsindex in de praktijk niet werkt.
Lees het hele artikel

Plan van Aanpak verwarde personen naar Tweede Kamer

29 oktober 2015
Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag – mede namens minister Ard van der Steur (VenJ) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) – het Plan van Aanpak van het aanjaagteam voor ondersteuning en zorg voor verwarde personen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan ‘Aandacht voor verwardheid, op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak’ beschrijft hoe de problematiek van verwarde personen zal worden aangepakt.
Lees het hele artikel

Bijscholing huiselijk geweld voor wijkteams hard nodig

27 oktober 2015
"Huiselijk geweld en kindermishandeling staan aan de top van de problemen in de wijkteams. Het is namelijk heel vaak ofwel de oorzaak, ofwel het gevolg van vele andere problemen." Dat stelt Marjanne van Esveld, trainer van wijkteamleden, in een interview op JSO.nl.
Lees het hele artikel

CBS: daling aantal minderjarige verdachten

19 oktober 2015
Het aantal minderjarige verdachten dat minstens één keer als verdachte werd geregistreerd, daalde in 2014 met meer dan de helft: van 53.000 naar 23.000. Dit blijkt uit de jaarlijkse publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak en het CBS.
Lees het hele artikel

OM past werkwijze ZSM aan

20 oktober 2015
De werkwijze binnen het ZSM-proces is sinds 1 oktober op een aantal punten aangepast. Het Openbaar Ministerie (OM) wil hiermee de kwaliteit van het ZSM-proces beter waarborgen.
Lees het hele artikel

Vijfde nieuwsbrief ‘GCOS blijft in ontwikkeling’

14 oktober 2015
Het project ‘Doorontwikkeling GCOS’ realiseert de komende maanden een groot aantal verbeteringen. Om alle betrokken partijen zo goed mogelijk te informeren, stelt het project regelmatig een nieuwsbrief op.
Lees het hele artikel

Opvoeding niet van invloed op radicalisering

13 oktober 2015
Radicalisering wordt niet of nauwelijks beïnvloed door de opvoeding en reacties van ouders, familie en andere opvoeders. Dat stelt hoogleraar Pedagogiek Micha de Winter van de Universiteit Utrecht. De zoektocht naar identiteit van de jongere is veel belangrijker in het radicaliseringsproces.
Lees het hele artikel

Goed netwerk bij aanpak radicalisering onmisbaar

12 oktober 2015
Gemeenten hebben behoefte aan een goed netwerk om radicalisering te signaleren en tegen te gaan. Bijna een derde van de gemeenten heeft momenteel nog onvoldoende capaciteit om radicalisering aan te pakken. Dat blijkt uit een quickscan onder 49 gemeenten.
Lees het hele artikel

Subsidiebeleidskader begeleiding ex-gedetineerden 2016

9 oktober 2015
Het Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant samen met de wijziging van het Subsidiebeleidskader 2014. Tot 15 november hebben gemeenten de tijd om een beroep te doen op deze Van der Staaij-middelen.
Lees het hele artikel

Werkatelier 'Verbind de veiligheidsketen met de zorg'

30 september 2015
Het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD) houdt in oktober en november vier bijeenkomsten over de verbinding van veiligheid met het sociaal domein. Wat is de dominante problematiek: zorg of veiligheid. Wie heeft de regie als problemen groter worden? En wanneer is opschalen of afschalen nodig?
Lees het hele artikel

Jaarverslag 2014 Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland

30 september 2015
Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft haar Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit een cijfermatig overzicht, columns, een overzicht van de activiteiten en een toelichting op de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de keten.
Lees het hele artikel

Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

28 september 2015
De landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen is blij met de erkenning van de positie van de Veiligheidshuizen bij de aanpak van verwarde personen. Tegelijkertijd wijst zij erop dat het Veiligheidshuis zich in essentie richt op complexe, keten-overstijgende problematiek. Dat kwam aan de orde tijdens een bijeenkomst van de stuurgroep op 9 september.
Lees het hele artikel

Producten actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel beschikbaar

25 september 2015
De commissie Azough heeft, in samenwerking met jeugdzorgorganisaties, verschillende producten ontwikkeld met betrekking tot meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel. Deze publicaties zijn nu beschikbaar via de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).
Lees het hele artikel

Amsterdam experimenteert met pleegzorg jonge verdachten

18 september 2015
Amsterdam experimenteert met pleegzorg voor jongens die met justitie in aanraking zijn gekomen. Jonge verdachten worden tijdens de voorlopige hechtenis niet opgesloten in een jeugdgevangenis, maar krijgen de kans om drie maanden in een pleeggezin te wonen.
Lees het hele artikel

Pilot om voedingsbodems voor radicalisering in de wijk te herkennen

17 september 2015
Het Kennisplatform Integratie & Samenleving werkt aan een instrument om voedingsbodems voor radicalisering in een vroeg stadium te herkennen. Om radicalisering onder jongeren effectief tegen te gaan, is het immers van belang dat gemeenten scherp zicht hebben op de voedingsbodems.
Lees het hele artikel

Betere samenwerking bij aanpak huiselijk geweld

11 september 2015
De VNG, Nationale Politie en het Openbaar Ministerie hebben gezamenlijk een model opgesteld om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. Dat hebben zij vandaag bekendgemaakt.
Lees het hele artikel

Versterkingsgelden voor gemeentelijke aanpak jihadisme

9 september 2015
Acht gemeenten krijgen geld voor de versterking van hun integrale aanpak van jihadisme. Met een aantal andere gemeenten wordt de komende maanden bepaald waar zij het beste ondersteund kunnen worden in hun aanpak.
Lees het hele artikel

Engelse versie animatiefilm Veiligheidshuizen

9 september 2015
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft twee jaar geleden een animatie laten ontwikkelen waarin in drie minuten de werking van de Veiligheidshuizen wordt uitgelegd. Deze animatie is sinds kort ook beschikbaar in het Engels.
Lees het hele artikel

Kabinet en VNG installeren ‘aanjaagteam’ verwarde personen

4 september 2015
De ministers Ard van der Steur (VenJ) en Edith Schippers (VWS) en Jantine Kriens voorzitter van de VNG-directieraad hebben het 'Aanjaagteam verwarde personen' geïnstalleerd. Het team staat onder leiding van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn.
Lees het hele artikel

Van aanpak jeugdgroepen naar aanpak groepsgedrag

28 augustus 2015
Politie, Openbaar Ministerie en gemeenten zijn twintig proeftuinen gestart rondom het in kaart brengen van jeugdgroepen. In deze gemeenten wordt een nieuwe systematiek beproefd, die de politie heeft ontwikkeld: de groepsscan. Op basis daarvan besluit de gemeente een groep al dan niet aan te pakken.
Lees het hele artikel

Netwerkanalyse Jeugd geactualiseerd

21 augustus 2015
De netwerkanalyse op de wegwijzerjeugdenveiligheid.nl is geactualiseerd. Hierin zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt, zoals de Wet passend onderwijs en de veranderingen in het sociale domein in relatie tot jeugd.
Lees het hele artikel

Gebrek aan informatie radicale inwoners belemmert gemeentelijke aanpak

19 augustus 2015
Een gebrekkige informatie-uitwisseling tussen landelijke partijen en gemeenten, belemmert de uitvoering van gemeentelijke taken waar het gaat om de aanpak van radicalisering. Dit concludeert Lili-Anne de Jongh in haar afstudeeronderzoek aan de Universiteit van Leiden.
Lees het hele artikel

Publicatie privacybeleid Raad voor de Kinderbescherming

14 augustus 2015
De Raad voor de Kinderbescherming heeft een zogenaamde two-pager geschreven om het privacybeleid van de organisatie inzichtelijk te maken.
Lees het hele artikel

Partners Veiligheidshuizen streven naar helderheid over informatie delen

7 augustus 2015
Er komt een digitaal document dat duidelijkheid moet scheppen over de wettelijke grondslagen voor samenwerking en informatie-uitwisseling in de Veiligheidshuizen. Dat is een van de afspraken die betrokken ketenpartners met elkaar hebben gemaakt.
Lees het hele artikel

Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

3 augustus 2015
Het VNG-programma Veilig Thuis heeft vorige week het model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en Openbaar Ministerie gepubliceerd. Dit model is de vervanging van het convenant tussen de Bureaus Jeugdzorg, politie en OM.
Lees het hele artikel

Plan van aanpak radicalisering in Alkmaar

29 juli 2015
Het college van burgemeester en wethouders in Alkmaar heeft ingestemd met een plan van aanpak radicalisering. Alkmaar onderneemt vooral actie om duidelijk zicht te krijgen op de omvang van de problematiek en om radicalisering te voorkomen.
Lees het hele artikel

Factsheet 'Raad voor de Kinderbescherming en radicalisering'

27 juli 2015
De Raad voor de Kinderbescherming heeft een factsheet opgesteld over welke rol de organisatie kan spelen bij de aanpak van radicalisering. Als een gemeente opmerkt dat jongeren behoren tot de risicogroepen, kunnen ze de Raad raadplegen of inschakelen.
Lees het hele artikel

Minder problematische jeugdgroepen in Utrecht

17 juli 2015
Het aantal problematische jeugdgroepen in Utrecht is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Ook het aantal jongeren dat in aan jeugdgroep deelneemt, daalde.
Lees het hele artikel

Rotterdam pakt overlastgevende en criminele jongeren aan

10 juli 2015
Rotterdam pakt overlastgevende en criminele jongeren de komende jaren harder aan. De gemeente presenteerde deze week 'Stok achter de deur', de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit tot 23 jaar.
Lees het hele artikel

Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG) over de Veiligheidshuizen

8 juli 2015
De regie op de Veiligheidshuizen is sinds 1 januari 2013 overgegaan van het Openbaar Ministerie naar de gemeenten. Door veranderde rol van de gemeenten, heeft ook de VNG een grotere rol gekregen in de relatie tot de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

GCOS: Speerpunten voor de toekomst

8 juli 2015
In het project GCOS is de afgelopen periode hard gewerkt aan het realiseren van verbeteringen op het gebied van Flexibiliteit, Privacy, Verbindingen, Sturing en Gebruiksvriendelijkheid. Met deze verbeteringen biedt GCOS de gewenste functionaliteit op het huidige speelveld. Tegelijkertijd dienen zich nieuwe gebruikers en nieuwe wensen aan. Daarom is er ook gekeken naar de speerpunten voor de komende tijd.
Lees het hele artikel

Jaarplan Veiligheidshuis Drenthe 2015

1 juli 2015
Het Jaarplan van het Veiligheidshuis Drenthe 2015- 2016 is afgerond. Het plan benoemt de aandachtspunten voor 2015 en geeft een doorkijkje naar 2016.
Lees het hele artikel

Schippers stuurt hoofdlijnen plan van aanpak verwarde personen naar Tweede Kamer

1 juli 2015
Elke gemeente wordt in staat gesteld om voor het eind van het jaar te beschikken over een voorziening die een sluitende aanpak regelt voor de problematiek van verwarde personen. Deze voorziening staat in rechtstreekse verbinding met de Veiligheidshuizen waarin de deelname van de geestelijke gezondheidszorg geborgd gaat worden. Dit zijn de hoofdlijnen van een plan van aanpak dat minister Edith Schippers (VWS) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees het hele artikel

Secondant-artikel over Veiligheidshuizen en sociale wijkteams

1 juli 2015
In het nieuwste nummer van tijdschrift SECONDANT is een artikel opgenomen over de samenwerking tussen de Veiligheidshuizen en de sociale wijkteams. In het artikel komen onder andere Ro Kartodirdjo (Veiligheidshuis in Breda), Michiel Geuzinge (VNG) en Werner ten Kate (waarnemend burgemeester van Giessenlanden, tevens vicevoorzitter van de commissie Jeugdzorg van de VNG) aan het woord.
Lees het hele artikel

GGZ Nederland pleit voor regionale aanpak voor veiligheid en zorg

25 juni 2015
GGZ Nederland pleit naar aanleiding van het rapport van de Commissie Hoekstra voor een regionale aanpak van signalering en preventie van kwetsbare burgers met problemen. Met de aanbeveling voor deelname van de ggz in Veiligheidshuizen is GGZ Nederland het eens.
Lees het hele artikel

Commissie-Hoekstra: aanpak verwarde mensen faalt

25 juni 2015
Politie, Openbaar Ministerie (OM) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) falen bij de inschatting van het gevaar dat verwarde mensen kunnen vormen voor de samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van de commissie-Hoekstra.
Lees het hele artikel

Aanpak risicojeugd Weert werkt

22 juni 2015
In de gemeente Weert is geen criminele jeugdgroep meer. Dit blijkt uit de evaluatie van het project risicojeugd Weert. Het succes is te danken aan de persoonsgerichte aanpak waarmee het Veiligheidshuis Midden-Limburg in augustus 2013 is gestart.
Lees het hele artikel

Nieuwe focusbladen voor Kernbeleid Veiligheid

18 juni 2015
Kernbeleid Veiligheid is een methode waarmee gemeenten integraal veiligheidsbeleid kunnen ontwikkelen. Als aanvulling op de handreiking Kernbeleid Veiligheid publiceert de VNG zogenaamde focusbladen. Er zijn nu nieuwe gepubliceerd: Decentralisaties sociaal domein en Veilig thuis.
Lees het hele artikel

OM haalt afgesproken doelstellingen 2014

16 juni 2015
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in 2014 de maatschappelijke doelstellingen gehaald. Dit blijkt uit het jaarbericht 2014 van het OM. De maatschappelijke opdracht blijft onverminderd groot, want nog altijd gaan criminelen te vaak vrijuit en blijft correctie en vergelding van het criminele gedrag achterwege. Ook is het beeld van de ondermijnende criminaliteit in Nederland zorgwekkend.
Lees het hele artikel

Negende nieuwsbrief Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

15 juni 2015
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft zijn negende nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Opschalingsmodel Utrecht: wie hakt wanneer de knoop door bij calamiteiten

11 juni 2015
Een heftige crisis heeft Utrecht nog niet gehad. Toch is de gemeente daarop voorbereid, met het opschalingsmodel zorg en veiligheid. Paul van Dijk, beleidsadviseur en projectleider in de gemeente Utrecht, licht het model toe op de website van het Programma Gemeente van de Toekomst.
Lees het hele artikel

Westland wint Aanmoedigingsprijs Privacy 2015

8 juni 2015
De gemeente Westland heeft de Aanmoedigingsprijs Privacy 2015 gewonnen. In het juryrapport wordt Westland geprezen om haar voortvarendheid en energie. De projectleider Privacy Sociaal Domein bij de gemeente, Yvonne Sieverts: “Privacy is niet een kwestie van juridisch zwart/wit.”
Lees het hele artikel

Handreiking CORV beschikbaar

3 juni 2015
De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiële partijen en het gemeentelijke domein. De handreiking CORV is nu beschikbaar. Hierin wordt onder andere uitgelegd welke informatie via CORV wordt uitgewisseld.
Lees het hele artikel

Rol gemeenten in integrale aanpak radicalisering

2 juni 2015
De VNG en het NGB brengen vandaag een beknopte factsheet uit over de rol van de gemeente in de aanpak van radicalisering. De factsheet geeft bestuurders handelingsperspectief aan de hand van drie fasen waarin de preventieve rol van gemeenten expliciet nodig is.
Lees het hele artikel

Amsterdam versterkt aanpak radicalisering

1 juni 2015
Amsterdam scherpt de aanpak van radicalisering in de stad verder aan. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het college van burgemeester en wethouders. De komende jaren wordt nog meer aandacht besteed aan het leggen van verbindingen tussen Amsterdammers, het beschermen van kwetsbare groepen en individuen en het aanpakken van personen in de stad die de grootste risico’s vormen.
Lees het hele artikel

Beeldverslag Symposium ‘Veiligheidshuizen breed in beeld’

28 mei 2015
Hoe kunnen we de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen laten aansluiten op de 3D-ontwikkeling? Over die vraag bogen Limburgse bestuurders zich vorige maand tijdens een bijeenkomst in Roermond. Inmiddels is het beeldverslag van dit symposium gereed.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

27 mei 2015
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft weer nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Re-integratie veroordeelde jihadisten vergt aanpassingen

26 mei 2015
Het re-integratieproces van ex-gedetineerden jihadisten verloopt vaak niet soepel. Dit blijkt uit het onderzoek 'Na de vrijlating' van Beatrice de Graaf en Daan Weggemans. Een deel van hen raakt juist sterker verbonden met radicale netwerken, doordat zij op de terroristenafdeling van de gevangenis in aanraking komen met andere jihadisten.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis IJsselland, mei 2015

22 mei 2015
Het Veiligheidshuis IJsselland heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Jaarverslag 2014 Veiligheidshuis IJsselland

20 mei 2015
De Stuurgroep Veiligheidshuis IJsselland heeft het jaarverslag 2014 vastgesteld. Basis voor dit jaarverslag is het meerjarenplan.
Lees het hele artikel

Jaarverslag en Strategische agenda Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

18 mei 2015
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft het jaarverslag 2014 gepresenteerd. Het jaarverslag werd vergezeld door de Strategische agenda 2015 – 2016.
Lees het hele artikel

Oproep: 'Verbind de Veiligheidshuizen met ZSM'

8 mei 2015
Uit pilots blijkt dat de werkwijze 'Zorgvuldig Snel Maatwerk' (ZSM) en de Veiligheidshuizen elkaar daadwerkelijk versterken. De combinatie van snel strafrechtelijk optreden en de informatie uit de (lokale) netwerkomgeving van het Veiligheidshuis leidt tot beter op de persoon afgestemde, betekenisvollere interventies binnen ZSM.
Lees het hele artikel

Matrix Vroegsignalering up-to-date

4 mei 2015
De partners Veilig Thuis, Sociaal Wijkteam en Jeugdhulp zijn met hun taken, rollen en verantwoordelijkheden toegevoegd aan de matrix Vroegsignalering. Daarmee is deze matrix op de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid aangepast aan de laatste ontwikkeling die spelen in het sociale domein.
Lees het hele artikel

Tilburg werkt samen tegen radicalisering

28 april 2015
Diverse Tilburgse partijen, zoals de politie, de gemeente en onderwijsinstellingen, gaan samenwerken om radicalisering tegen te gaan. Ze richten zich onder meer op het versterken van het netwerk voor signalering en een gemeenschapsnetwerk voor onderlinge hulp. Ook worden er trainingen ontwikkeld en wordt er contact gelegd met (geloofs)gemeenschappen.
Lees het hele artikel

Netwerkbijeenkomst ketenmanager Veiligheidshuizen

21 april 2015
Voor ketenmanagers van de Veiligheidshuizen wordt op 21 mei 2015 in Utrecht een Netwerkbijeenkomst gehouden. Het centrale thema van deze middag is de aansluiting van Veiligheidshuizen bij het sociale domein en de doorontwikkeling van GCOS.
Lees het hele artikel

Handreiking vernieuwd GCOS

17 april 2015
Optimale ondersteuning van de ketensamenwerking met GCOS, vergt mogelijk aanvullende maatregelen. Het gaat dan vooral om verbeteringen op het gebied van flexibiliteit en privacy. Deze thema’s hebben in het bijzonder betrekking op de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Twente publiceert jaarplan 2015 en jaarverslag 2014

16 april 2015
Mede door de komst van nieuwe ketenpartners en bestuurders moet het privacy convenant van het Veiligheidshuis Twente dit jaar worden aangepast. De verwachting is dat het nieuwe convenant nog voor de zomer door alle partners is ondertekend. Dat schrijft het Veiligheidshuis in zijn Jaarplan 2015.
Lees het hele artikel

Gezinnen met geringe sociale redzaamheid. Casuïstiek Groningen

10 april 2015
Verslag van een onderzoek van het Samenwerkend Toezicht Jeugd naar de zorg en ondersteuning aan een gezin met geringe sociale redzaamheid. Aanleiding voor het onderzoek naar deze casus was een melding bij de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Uit de melding bleek dat één van de kinderen uit het gezin was overleden als gevolg van huiselijk geweld.
Lees het hele artikel

Minder problematische jeugdgroepen in Nederland

7 april 2015
Er zijn steeds minder groepen jongeren in Nederland die zorgen voor overlast, hinder en criminaliteit. Eind vorig jaar waren er in Nederland nog 623 problematische jeugdgroepen, een daling van ruim 18 procent ten opzichte van 2013. Sinds 2009 daalt het aantal ieder jaar, toen waren er 1760 problematische jeugdgroepen. Dat blijkt uit cijfers die minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie vandaag bekend heeft gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees het hele artikel

Midden-Limburg ondertekent privacy-convenant

1 april 2015
De ketenpartners van het Veiligheidshuis Midden-Limburg hebben onlangs tijdens een platformbijeenkomst in Nederweert een privacy-convenant ondertekend.
Lees het hele artikel

Infographic Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omstreken

30 maart 2015
Het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omstreken heeft een infographic ontwikkeld. De infographic brengt de casuïstiek die in 2014 werd behandeld in één oogopslag in beeld.
Lees het hele artikel

Politiechef Liesbeth Huyzer over eindrapport Politie in Veiligheidshuizen

24 maart 2015
Deze maand verscheen het eindrapport ‘Politie in Veiligheidshuizen’. Met deze publicatie geeft de Nationale Politie duidelijkheid over rollen en taken binnen de Nederlandse Veiligheidshuizen. Veiligheidshuizen.nl sprak met Liesbeth Huyzer, politiechef van de Eenheid Noord-Holland, die namens de Nationale Politie portefeuillehouder Veiligheidshuizen is.
Lees het hele artikel

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Haaglanden

20 maart 2015
Het Jaarplan van het Veiligheidshuis Haaglanden bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt beschreven welke koers het Veiligheidshuis Haaglanden voor 2015 inzet en aanhoudt en wat de prioriteiten voor het jaar 2015 zijn. Deel twee beschrijft de algemene doelstellingen, de taken, de organisatie en de werkwijze van het Veiligheidshuis Haaglanden. In het derde deel vindt u de begroting voor 2015.
Download het jaarplan

Tweede release van GCOS

18 maart 2015
De tweede release van GCOS in het kader van het project Doorontwikkeling GCOS staat gepland voor 31 maart 2015. Ook bij deze release worden verbeteringen gerealiseerd op vijf thema’s: Flexibiliteit, Privacy, Verbindingen en koppelingen, Sturing en Gebruiksvriendelijkheid.
Lees het hele artikel

Verslag Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

18 maart 2015
Gemeenten en ketenpartners krijgen concrete ondersteuning bij het versterken van de verbinding van ZSM met de Veiligheidshuizen, er komen geen landelijke afspraken over gemeenten die zich aansluiten bij een Veiligheidshuis in een ander arrondissement en de VNG gaat frontlijnwerkers en ketenpartners met elkaar in gesprek brengen over de relatie met sociale wijkteams. Dit zijn enkele uitkomsten van het overleg van de stuurgroep van maandag 9 maart 2015.
lees meer

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Zeeland

17 maart 2015
In dit jaarplan wordt beschreven welke ontwikkelingen het Veiligheidshuis Zeeland in 2014 heeft doorgemaakt, welke soorten overleggen er zijn en hoeveel casussen daarin zijn besproken. Daarnaast is te lezen wat de verwachtingen zijn voor 2015. Eveneens is bij het jaarplan de begroting van 2015 toegevoegd.
Download het jaarplan

Effectmeting Wet tijdelijk huisverbod

17 maart 2015
Het WODC voert een onderzoek uit naar de recidive na inzet van een huisverbod. Het is een vervolg op het onderzoek dat enige tijd geleden door Regioplan is uitgevoerd. In het effectenonderzoek van Regioplan is de onderzoeksgroep slechts 1 tot 1,5 jaar gevolgd; het nieuwe onderzoek beslaat derhalve een langer tijdsbestek.
lees meer

Voorkom escalatie bij probleemgezinnen met AVE

17 maart 2015
Een gezin met problemen krijgt soms hulp van meerdere professionals. Wie heeft de regie als problemen groter worden? Wanneer is opschalen nodig? Hoe kan verdere escalatie voorkomen worden? De publicatie Aanpak Voorkoming Escalatie geeft antwoord.
lees meer

Inventarisatie Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

17 maart 2015
De VNG heeft gemeenten en ketenpartners gevraagd welke onderwerpen aandacht moeten krijgen om de Veiligheidshuizen verder te brengen in hun ontwikkeling. De uitkomsten zijn verwerkt in een inventarisatie met de onderwerpen waar de Landelijke stuurgroep zich het komend jaar op gaat richten. De inventarisatie is inmiddels definitief vastgesteld.
lees meer

Vierde nieuwsbrief ‘GCOS nu toekomstbestendig’

13 maart 2015
Het project ‘Doorontwikkeling GCOS’ realiseert de komende maanden een groot aantal verbeteringen. Om alle betrokken partijen zo goed mogelijk te informeren, stelt het project regelmatig een nieuwsbrief op.
Lees het hele artikel

Werkconferentie 'talenten' van mensen met LVB

10 maart 2015
Het Veiligheidshuis Fryslan organiseert op 24 maart a.s. een werkconferentie over de ‘talenten’ van mensen met een Licht Verstandelijke Beperking; herkenning en erkenning. Een substantiële groep delinquente jongeren en volwassen heeft een Licht Verstandelijke Beperking. Hoe herken je mensen met deze beperking en hoe ga je er mee om?
Lees het hele artikel

Flinke daling High Impact Crimes

3 maart 2015
Het aantal High Impact Crimes, misdaden met een grote impact op het slachtoffer, is ook dit jaar flink gedaald. Zo vonden er 19% minder (pogingen tot) woninginbraken plaats, het aantal overvallen en straatroven daalden beide met 22%. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de nationale politie.
Lees het hele artikel

Extra geld voor bestrijding extremisme en terrorisme

27 februari 2015
Het kabinet heeft besloten om bijna €129 miljoen uit te geven om terrorisme en jihadistische dreiging tegen te kunnen gaan. 'Met dit pakket is de huidige inzet gewaarborgd voor de langere termijn'. Dat zei minister-president Rutte na afloop van de ministerraad.
Lees het hele artikel

OM Rotterdam ziet sterke toename huiselijk geweld-zaken

26 februari 2015
Het aantal gevallen van huiselijk geweld in Rotterdam is ten opzichte van 2013 met een derde gestegen. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2014 van het Openbaar Ministerie Rotterdam.
Lees het hele artikel

Integrale aanpak van criminaliteit in Tiel werpt zijn vruchten af

10 februari 2015
De integrale aanpak van criminaliteit in Tiel door politie, Openbaar Ministerie, gemeente en, via het Veiligheidshuis, met tal van andere partners werpt zijn vruchten af. Dat blijkt uit de misdaadcijfers over 2014 die de gemeente gisteren presenteerde.
Lees het hele artikel

Kernbeleid Veiligheid krijgt update

10 februari 2015
Kernbeleid Veiligheid van de VNG krijgt, met het oog op de decentralisaties in het sociaal domein, een update. Nieuwe thema’s worden kort beschreven, met goede voorbeelden uit de praktijk en tips hoe deze toe te passen. Dit stelt raadsleden in staat om bij het vaststellen van het lokale veiligheidsbeleid de verbinding te leggen met de sociale beleidsdoelstellingen.
lees meer

Nieuw type veelpleger is slimmer en flexibeler

10 februari 2015
De politie krijgt steeds vaker te maken met een nieuw type veelpleger. Zij zijn flexibeler dan de traditionele veelplegers in de delicten die zij plegen. Ook zijn zij mobiel en opereren niet alleen lokaal, maar ook regionaal en landelijk.
Lees het hele artikel

Tweede Kamer akkoord met Wet voetbalvandalisme en overlast

5 februari 2015
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de aanscherping van de Wet Maatregelen voetbalvandalisme en ernstige overlast (MVBEO). Bij ernstige overlast kunnen burgemeesters straks eerder een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht opleggen.
Lees het hele artikel

CCV lanceert barrièremodel loverboyproblematiek

28 januari 2015
Het CCV heeft het digitale barrièremodel loverboyproblematiek gelanceerd. Het model visualiseert de werkwijze van loverboys in vier stappen. In deze stappen worden signalen van daders en slachtoffers beschreven, zodat professionals deze kunnen herkennen.
Lees het hele artikel

Eerste nieuwsbrief Veiligheidshuis Fryslan van 2015

22 januari 2015
Het Veiligheidshuis Fryslan heeft zijn eerste nieuwsbrief van 2015 uitgebracht. De nieuwsbrief 2015 is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Film over Europese Family Justice Centers in première

21 januari 2015
Het Europese Family Justice Center-project hadden vorige week een afsluitend congres in Brussel. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden zes pilots de uitkomsten van het tweejarige project. Daarnaast ging een film in première die het principe van de Family Justice Centers op indringende wijze in beeld brengt.
Lees het hele artikel

Samenwerkende inspecties presenteren Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd

19 januari 2015
In het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 hebben de vijf samenwerkende inspecties hun gezamenlijke voornemens voor het toezicht in 2015 gepresenteerd. Het programma omvat een reeks van toezichtactiviteiten in het kader van de continuïteit van de zorg voor jongeren en gezinnen. Ook wordt aandacht besteed aan het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en signalen.
Lees het hele artikel

Expertise Landelijk programma Aanpak geweld overgedragen

15 januari 2015
Het programmateam Aanpak geweld van de politie heeft de afgelopen drie jaar hard gewerkt om een slagvaardige integrale aanpak voor geweld te ontwikkelen. Per 1 januari 2015 is het Landelijk programma Aanpak geweld opgeheven en zijn de ontwikkelde producten overgedragen aan de politie.
Lees het hele artikel

Onevenredige media-aandacht voor jeugdcriminaliteit

15 januari 2015
De jeugdcriminaliteit daalde tussen 2007 en 2011 met 44 procent, maar de belangstelling voor jeugdcriminaliteit daalde met slechts 13 procent in dezelfde periode. In de populaire kranten en nieuwe media bleef de aandacht voor jeugdcriminaliteit gelijk of nam zelfs toe. Dit blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).
Lees het hele artikel

Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

13 januari 2015
Het generieke model dat de basis moet vormen voor de verbinding tussen de ketensamenwerking ZSM en het Veiligheidshuis is werkbaar. Dat blijkt uit het Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen. Het is, volgens het rapport, de basis op grond waarvan de regionale ambitie nader uitgewerkt kan worden.
Lees het hele artikel

Betere sociale en cognitieve vaardigheden, minder kans op criminaliteit

12 januari 2015
Heb je als kind sociale en cognitieve vaardigheden ontwikkeld, dan loop je als volwassene minder kans om crimineel te worden. Dat blijkt uit een onderzoek van Geert Mesters aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Lees het hele artikel

Subsidiemogelijkheden ondersteuning ex-gedetineerden

8 januari 2015
Gemeenten kunnen voor het jaar 2015 subsidie aanvragen voor het begeleiden van ex-gedetineerden waar het wonen en werken betreft. De subsidieaanvraag moet vóór 1 maart 2015 gebeuren.
Lees het hele artikel

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Midden-Limburg

6 januari 2015
Het jaarplan 2015 van het Veiligheidshuis Midden-Limburg is gereed. Dit jaar staan diverse thema’s en ontwikkelpunten centraal. In het jaarplan wordt nader ingaan op deze punten.
Lees het hele artikel

Jaarwisseling Oost-Nederland: 76 zaken bij ZSM

5 januari 2015
Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft tijdens de jaarwisseling 76 zaken voorgelegd gekregen bij ZSM, waarvan 61 zaken uit Gelderland en 15 uit Overijssel. Bij ZSM beslist het OM na overleg met politie, reclassering en slachtofferhulp zo snel en samenlevingsgericht mogelijk over de afdoening van zaken.
Lees het hele artikel

== Voorzitters GGZ Nederland en KNMG over beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden ==

18 december 2014
Deze week verscheen de ‘Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden’. Deze publicatie voor zorgprofessionals zet de onmogelijkheden én mogelijkheden rondom het beroepsgeheim op een rij. Voorzitter van GGZ Nederland Jacobine Geel en KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag waren nauw betrokken bij de totstandkoming van de publicatie. “De wegwijzer is bedoeld om samenwerking te bevorderen, niet om deze tegen te werken”.
Lees het hele artikel

Nieuwe release GCOS geïmplementeerd

18 december 2014
De nieuwe release van GCOS is vandaag geïmplementeerd. Dit is de eerste release (fase 1) van het project Doorontwikkeling GCOS en wordt nog gevolgd door een tweede release (fase 2) eind maart 2015.
Lees het hele artikel

Netwerkdag ketenmanagers Veiligheidshuizen

15 december 2014
De landelijke vereniging voor ketenmanagers (LVMV) en het CCV hielden afgelopen donderdag alweer de derde netwerkdag van dit jaar. Deze bijeenkomst voor ketenmanagers Veiligheidshuizen vond plaats in De Zilveren Vosch in Utrecht.
Lees het hele artikel

Workshop Privacy Governance voor de Veiligheidshuizen

15 december 2014
Het project ‘Doorontwikkeling GCOS’ houdt zich actief bezig met de behoefte van de Veiligheidshuizen op gebied van privacy. Zo is er een Handreiking Privacy Governance voor de Veiligheidshuizen gemaakt. Deze handreiking dient als praktisch hulpmiddel bij (het organiseren van) een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in en rondom het Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Handreiking 'Richting aan Re-integratie in de praktijk'

12 december 2014
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Annemarie Jorritsma, ondertekenden deze week het Convenant Re-integratie van (ex-) gedetineerden. Het convenant bevat de nieuwe richtlijnen voor de re-integratie van (ex)-gedetineerden in de samenleving. Voor de lokale invulling van het convenant werd een handreiking ontwikkeld.
Lees het hele artikel

Jeugdmonitor 2014: Jeugdcriminaliteit opnieuw gedaald

10 december 2014
De jeugdcriminaliteit daalt al sinds 2007. In dat jaar werd 3,7 procent van de jongeren tussen 12 en 25 jaar aangehouden als verdachte, in 2012 was dat 2,5 procent. Dat waren bijna 75 duizend jongeren. Dat blijkt uit het jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor.
Lees het hele artikel

Actieplan voor slachtoffers van loverboys

8december 2014
Er moet een integrale aanpak komen gericht op preventie, herkenning en opvang van slachtoffers van loverboys. Daarvoor pleit de commissie Azough in een actieplan dat vandaag wordt aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn (VWS). Gemeenten moeten een belangrijke rol spelen in deze aanpak.
Lees het hele artikel

Voorlichtingsfilm COSA ontwikkeld

5 december 2014
Reclassering Nederland heeft een voorlichtingsfilm ontwikkeld over COSA. COSA is een methode om daders van zedenmisdrijven te begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij.
Lees het hele artikel

Geslaagde bijeenkomst over positieve rolmodellen

2 december 2014
Het Programma Risicojeugd en Jeugdgroepen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) organiseerden samen op 1 december een bijeenkomst in de Witte Vosch in Utrecht over de inzet van positieve rolmodellen in de aanpak jeugdgroepen en jeugdcriminaliteit.
Lees het hele artikel

Handreikingen aanpak radicalisering en terrorismebestrijding

2 december 2014
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) publiceert twee handreikingen voor de aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding. Eén handreiking voor lokale overheden en één voor bedrijven. De handreikingen gaan in op de aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding en de rol van gemeenten en bedrijven hierin.
Lees het hele artikel

VNG memo veilige informatie-uitwisseling

28 november 2014
In het kader van Veilig Thuis moeten alle justitiële partijen en het gemeentelijk domein straks veilig informatie kunnen uitwisselen binnen het jeugdveld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en KING hebben een memo opgesteld met voorbeeldteksten om dit goed te regelen.
Lees het hele artikel

Bezielende leerkring Verbinding Zorg en Veiligheid

25 november 2014
Platform 31 en het CCV organiseerden op 11 november een leerkring over de verbinding tussen zorg en veiligheidsprofessionals met de focus op jeugd. In deze leerkring gingen gemeenten, jeugd-, zorg- en veiligheidsprofession in gesprek en aan de slag met Erik Gerritsen (Jeugdbescherming Regio Amsterdam) en Joost Vos (TNO) over de botsende logica’s van zorg en veiligheid.
Lees het hele artikel

ZSM: OM straft zwaarder dan rechter

24 november 2014
Lichte vergrijpen zoals drugsbezit, diefstal en vandalisme worden door het Openbaar Ministerie (OM) zwaarder bestraft dan door de rechter. Steeds vaker bepaalt het OM zelf de strafmaat voor veelvoorkomende criminaliteit, waarbij het zwaardere richtlijnen gebruikt dan de rechter.
Lees het hele artikel

Rendementsanalyse Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

20 november 2014
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een rendementsanalyse uitgevoerd. De analyse moest het maatschappelijk rendement van het Veiligheidshuis inzichtelijk maken.
Lees het hele artikel

Terugblik Diner Pensant

19 november 2014
De context waarin de Veiligheidshuizen opereren is continu aan verandering onderhevig. Welke consequenties dit heeft, was een van de belangrijkste punten die werden besproken tijdens het Diner Pensant dat op 12 november 2014 plaatsvond in Bergen op Zoom.
Lees het hele artikel

Tweede nieuwsbrief ‘Op weg naar een toekomstbestendig GCOS’

13 november 2014
Het project ‘Doorontwikkeling GCOS’ realiseert de komende maanden een groot aantal verbeteringen. Om alle betrokken partijen zo goed mogelijk te informeren, stelt het project regelmatig een nieuwsbrief op.
Lees het hele artikel

Netwerkbijeenkomst nazorg ex-gedetineerden

12 november 2014
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid organiseerde op 11 november samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een netwerkbijeenkomst over de nazorg aan ex-gedetineerden. De bijeenkomst werd bezocht door gemeentelijke coördinatoren nazorg en managers van Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

‘Rechter moet ZSM altijd kunnen toetsen’

10 november 2014
Binnen de ZSM-aanpak van het Openbaar Ministerie moet een rechterlijke toetsing mogelijk blijven. Dit stelden rechters Huup Cleerdin, Mette Jöbsis en Bart Beuving vorige week tijdens een debat in Amsterdam over de voor-en nadelen van de ZSM-werkwijze.
Lees het hele artikel

Bestuurlijke Begeleidingscommissie bespreekt rapportage pilots ZSM-VHH

5 november 2014
De Bestuurlijke Begeleidingscommissie heeft op 30 oktober de eindrapportage van de pilots aansluiting ZSM–Veiligheidshuizen besproken. De commissie sprak zijn waardering uit voor het verzette werk in de afgelopen maanden. Ook is een aantal basisprincipes benoemd die van belang zijn voor de nadere uitwerking van een gezamenlijk werkprogramma.
Lees het hele artikel

Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

4 november 2014
ZSM en de Veiligheidshuizen kunnen elkaar daadwerkelijk versterken. Dat constateerden de deelnemers van een bijeenkomst van de Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen op 14 oktober. Aanleiding hiervoor waren het concept eindrapport Uitkomsten pilots aansluiting ZSM-Veiligheidshuizen en een uitvraag van het bureau Regioburgemeesters onder alle Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

DJI en VNG sluiten convenant ‘Re-integratie van (ex-)gedetineerden’

3 november 2014
Staatssecretaris Fred Teeven en VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma ondertekenen op 10 december namens DJI en de VNG het convenant Re-integratie van (ex-)gedetineerden. Dit convenant benoemt de ambities op het gebied van de re-integratie van (ex-) gedetineerden en legt de nadruk op ieders verantwoordelijkheid.
Lees het hele artikel

Handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’

3 november 2014
De handreiking ‘Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’ is klaar. Het gezamenlijk product van GGZ Nederland, GGD GHOR Nederland en KNMG geeft een duidelijk beeld van hoe om te gaan met gegevens. De schematische beslisboom die hierbij hoort geeft een stappenplan weer over de gegevensuitwisseling in de bemoeizorg.
Lees het hele artikel

Verbeteringen GCOS

30 oktober 2014
Het ministerie van Veiligheid en Justitie is een project gestart om op korte termijn een aantal verbeteringen in GCOS te realiseren. De verbeteringen hebben betrekking op ontwikkelingen in de samenwerking tussen ketenpartners onderling en bij de verschillende ketenpartners zelf.
Lees het hele artikel

Inspecties willen meer drang en dwang bij hulp aan multiprobleemgezinnen

30 oktober 2014
Gemeenten en netwerkpartners zouden bij de hulp aan multiprobleemgezinnen meer volgens het principe ‘1 gezin 1 plan 1 regisseur’ moeten werken, het sociale netwerk meer betrekken en vaker gebruik maken van drang en dwang. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de samenwerkende jeugdinspecties in vier Nederlandse gemeenten: Delft, Lelystad, Maastricht en Zwolle.
Lees het hele artikel

Start pilot ‘ZSM en rechtsbijstand’

28 oktober 2014
‘ZSM en rechtsbijstand’ is de naam van een pilot die vanaf 3 november gefaseerd wordt ingevoerd.. In deze pilot participeren het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast is de advocatuur op lokaal niveau bij ‘ZSM en rechtsbijstand’ betrokken.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis IJsselland, oktober 2014

22 oktober 2014
Het Veiligheidshuis IJsselland heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Regio Utrecht is verhuisd

21 oktober 2014
Het Veiligheidshuis Regio Utrecht is verhuisd. Sinds maandag 20 oktober is het Veiligheidshuis gehuisvest op de derde verdieping van het oude stadhuis van Utrecht.
Lees het hele artikel

Almere: huiselijk geweld is ‘high impact crime’

20 oktober 2014
De Almeerse wethouder Froukje de Jonge heeft huiselijk geweld voor de komende periode aangemerkt als ‘high impact crime’. Op die manier kan er volgens haar intensiever worden ingezet op het tegengaan van de vele gewelddadige incidenten in Almeerse huishoudens.
Lees het hele artikel

Teeven wil vaker ISD-maatregel voor veelpleger

16 oktober 2014
De ISD-maatregel is effectief bij de aanpak van veelplegers. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven wil daarom dat rechters vaker voor deze speciale straf kiezen. Veelplegers die een ISD-maatregel krijgen opgelegd, zitten langer vast, waardoor zij minder misdrijven kunnen plegen.
Lees het hele artikel

Evaluatie 'Een jaar Goudse Top60 aanpak'

16 oktober 2014
De Top60 is nu ruim één jaar actief in Gouda en de voorzichtige positieve ontwikkeling sinds de start, heeft zich in het tweede half jaar verder doorgezet. Sinds 1 juli 2014 is de werkwijze van de Top60 aanpak ondergebracht in het Veiligheidshuis Midden-Holland. Nieuwe instroom voor de Top60 aanpak vindt nu plaats via de briefing van het Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis NOG lanceert nieuwe website

8 oktober 2014
Het Veiligheidshuis NOG heeft sinds deze maand een nieuwe website. De lancering van de site werd gecombineerd met het communiceren van de nieuwe naam van het Veiligheidshuis. NOG Veiligerhuis werd Veiligheidshuis NOG.
Lees het hele artikel

Evaluatie Gooi en Vechtstreek: doorontwikkeling van een Veiligheidshuis

7 oktober 2014
Het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek heeft een evaluatie laten uitvoeren. Doel van de evaluatie was terugblikken en de resultaten van de inspanningen in kaart brengen.
Lees het hele artikel

Vijfde nieuwsbrief Veiligheidshuis Noord-Limburg

2 oktober 2014
In deze nieuwsbrief een voorwoord van Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en voorzitter Stuurgroep Veiligheidshuis Noord-Limburg. Daarnaast stellen de procesregisseurs van het team multi complexe casuïstiek zich voor.
download nieuwsbrief nummer 5

Jonge veelplegers worstelen om te stoppen met criminaliteit

25 september 2014
Ido Weijers, hoogleraar Jeugdrechtspleging en Diane van Drie, promovenda Strafrecht, presenteren vandaag hun boek Stoppen of volharden? Deze studie naar jonge veelplegers biedt een indringende analyse van de worsteling om te stoppen met criminaliteit als die eenmaal tot routine is geworden.
Lees het hele artikel

Jeugdinrichting Veenhuizen start Pas Op de Plaats

22 september 2014
Jongeren, die een (ernstig) risico lopen op het ontwikkelen danwel voortzetten van een criminele carrière, kunnen een nieuwe vorm van vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel opgelegd krijgen door de rechter: Pas Op de Plaats (POP). Jongeren die in POP worden geplaatst, volgen vanaf binnenkomst in de Justitiële Jeugdinrichting Juvaid een strak opgezet veertiendaags programma.
Lees het hele artikel

Monitor 2014 huiselijk geweld Twente

19 september 2014
Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten van huiselijk geweld in Twente is tussen 2012 en 2013 opnieuw gestegen. In de afgelopen jaar steeg het aantal incidenten geleidelijk van 3.081 in 2004 naar 3.831 in 2013. Dit blijkt uit de 'Monitor 2014 huiselijk geweld Twente'.
Lees het hele artikel

Secondant-artikel over aanpak jeugdcriminaliteit

19 september 2014
Op het onlineplatform Secondant formuleert Hans Werdmölder 7 principes voor een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit. Zijn aanbevelingen variëren van het vergroten van de rol van ouders tot het opschonen van de vele instanties die om de gezinnen en de betrokken jongeren cirkelen.
Lees het hele artikel

Huiselijk geweld in Rijksbegroting 2015

17 september 2014
Er komt volgend jaar een onderzoek naar de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zal in 2015 een onderzoek over de aard en omvang van ouderenmishandeling worden afgerond. Dat staat in de begroting van het ministerie van VWS, die gisteren bekend is gemaakt.
Lees het hele artikel

Werken stopt crimineel gedrag jongeren

17 september 2014
Jongeren die in een jeugdinrichting hebben gezeten, hebben veel baat bij werk. Door werk stoppen ze eerder met crimineel gedrag. Ook leidt werk hebben tot verbeteringen op het gebied van relaties, zorg voor kinderen en gezondheid. Dit blijkt uit onderzoek van Janna Verbruggen van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.
Lees het hele artikel

Criminele jeugdbendes aanpakken met straf, onderwijs en zorg

16 september 2014
Steeds minder jongeren laten zich verleiden tot het plegen van misdrijven. Dat is goed nieuws. Toch zijn er nog altijd jongeren die niet willen deugen. Veiligheid en Justitie verscherpt de aanpak van problematische jeugdgroepen. Dat maakte het ministerie bekend in de Prinsjesdageditie van het Veiligheid en Justitie Bulletin.
Lees het hele artikel

Aanpak loverboyproblematiek Veiligheidshuis Noord-Holland Noord

9 september 2014
Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord voert casusoverleg met de Jeugdzorg Plus instelling Transferium. Onderwerp van gesprek zijn de kinderen die bij Transferium geplaatst zijn en loverboy signalen afgeven. “Gezamenlijk gaan we bekijken of de zorgen terecht zijn en gevalideerd kunnen worden”, aldus Anton Wildoer, hoofd van het Veiligheidshuis. Hij vertelt in deze nieuwsbrief over de nut en noodzaak van het nieuwe casusoverleg.
Lees het hele artikel

Nieuw CCV-dossier: Decentralisaties in het sociale domein

8 september 2014
Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een nieuw dossier gepubliceerd 'Decentralisaties in het sociale domein'. Het CCV wil met het nieuwe dossier de bewustwording van de ambtenaren OOV vergroten.
Lees het hele artikel

Balans tussen zorg en straf bij Veiligheidshuizen

8 september 2014
Voor deze publicatie in opdracht van de VNG is onderzoek gedaan naar de balans tussen zorg en straf in de Veiligheidshuizen. Hoe is dat nu vormgegeven en hoe kan de VNG de Veiligheidshuizen ondersteunen om dit zo goed mogelijk te organiseren?
Lees het hele artikel

Reclassering Nederland positief over langdurig toezicht

5 september 2014
Reclassering Nederland staat positief tegenover het wetsvoorstel dat de mogelijkheid biedt langdurig toezicht te houden op een dader. Mensen die zijn veroordeeld voor gewelds- en zedenmisdrijven en ex-TBS'ers kunnen na hun vrijlating nu voor maximaal negen jaar worden gevolgd. In het wetsvoorstel verdwijnt dat maximum en kan het toezicht worden verlengd, tot eventueel levenslang.
Lees het hele artikel

Burgemeester Eindhoven wint hoger beroep huisverbod

28 augustus 2014
De oplegging van een huisverbod door burgemeester Van Gijzel van Eindhoven, in augustus vorig jaar, is gisteren in hoger beroep gegrond verklaard. Het oordeel van de rechtbank Oost-Brabant, die een beroep daartegen gegrond verklaarde, werd vernietigd.
Lees het hele artikel

Stresstest transitie jeugdzorg

28 augustus 2014
Het Transitiebureau Jeugd biedt een test aan waarmee gemeenten kunnen zien of ze klaar zijn voor de transitie van de jeugdzorg. De inschrijving voor de stresstest is gestart en duurt tot 15 oktober 2014.
Lees het hele artikel

Nijmegen organiseert zorg en ondersteuning in de wijk

27 augustus 2014
Het college van B&W in Nijmegen heeft het beleidskader Wmo&Jeugd vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In dit beleidskader staat hoe Nijmegen de zorg en ondersteuning voor inwoners gaat regelen vanaf 2015.
Lees het hele artikel

Rapportage aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM

26 augustus 2014
Op verzoek van de Regioburgemeesters heeft er een uitvraag plaatsgevonden bij de Veiligheidshuizen over enkele strategische vraagstukken die gaan over een goede aansluiting tussen de ZSM-werkwijze en de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Toolkit Toegang beschikbaar

21 augustus 2014
De documenten die van pas komen bij het inrichten van de toegang tot zorg bij gemeenten zijn nu handig bij elkaar gezet. In de toolkit Toegang staan alle documenten die gemeenten nodig hebben om de toegang tot zorg goed in te richten.
Lees het hele artikel

Plan van aanpak criminele jeugdgroep Almelo

15 augustus 2014
De gemeente Almelo stelt 88.500 euro beschikbaar voor extra inzet bij het bestrijden van een criminele jeugdgroep. Behalve gemeente, politie en justitie zijn ook maatschappelijke organisaties bij de aanpak betrokken.
Lees het hele artikel

Gemeente Haarlem: aanpak criminele jeugdgroep werkt

14 augustus 2014
Onder regie van de gemeente Haarlem is het afgelopen jaar intensief samengewerkt met politie, het Openbaar Ministerie en andere partners om tot een succesvolle aanpak van de criminele jeugdgroep uit de Haarlemse wijk Schalkwijk te komen. De gemeente concludeert dat er veel is bereikt en schrijft de afname in het aantal high impact crimes in Haarlem toe aan de aanpak.
Lees het hele artikel

Reclassering in de knel door werkdruk

12 augustus 2014
De reclassering luidt de noodklok over toename van het aantal werkstraffen, toezichten en adviezen. ‘De werkdruk loopt steeds verder op en er blijven zaken op de plank liggen’, aldus algemeen directeur Sjef van Gennip. 'En dat met extra bezuinigingen in het verschiet. Het is een zorgelijke situatie.'
Lees het hele artikel

Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader beschikbaar

11 augustus 2014
Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) en de zorgtoeleiding naar JB.
Lees het hele artikel

Subsidie beschikbaar voor nazorg ex-gedetineerden

5 augustus 2014
Het Rijk heeft subsidie beschikbaar voor de nazorg aan ex-gedetineerden. Het geld is bedoeld om initiatieven op het terrein van wonen en werken te stimuleren. In totaal gaat het om € 2,4 miljoen. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 1 september hun subsidieaanvragen indienen.
Lees het hele artikel

Honderd jongeren in vizier gemeente Rotterdam

5 augustus 2014
De gemeente Rotterdam houdt honderd jongeren in de gaten die deel uitmaken van een criminele jeugdgroep. De honderd jongeren maken deel uit van zes groepen, waarvan er zich vier in IJsselmonde bevinden.
Lees het hele artikel

Handreiking Uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering beschikbaar

1 augustus 2014
De Handreiking Uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering is gereed. In deze handreiking is te lezen welke afspraken gemeenten en gecertificeerde instellingen met elkaar moeten maken in aanloop naar het nieuwe stelsel voor de jeugd.
Lees het hele artikel

Jaarverslag 2013 Veiligheidshuis Regio Utrecht

30 juli 2014
Het Veiligheidshuis Regio Utrecht heeft zijn Jaarverslag 2013 gepubliceerd. Het jaar 2013 was het eerste jaar van het Veiligheidshuis Regio Utrecht nieuwe stijl. Vanaf januari 2013 zijn de tot dan toe relatief autonome locaties ‘Veiligheidshuis Amersfoort’ en ‘Veiligheidshuis Utrecht’ samengevoegd tot één Veiligheidshuis; het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU).
Download het jaarverslag

Infosheet Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies

30 juli 2014
Hoe voorkom je dat een jongere de fout ingaat, wat zijn indicatoren om dat tijdig te signaleren en wat zijn dan vervolgens werkzame ingrediënten voor interventies? Om succesvol te voorkomen dat jongeren het criminele pad op gaan, is tijdig signaleren en ingrijpen van groot belang.
Lees het hele artikel

Gemeente Zuid Hollandse eilanden pakken huiselijk geweld samen aan

23 juli 2014
De gemeenten op de Zuid Hollandse eilanden kwamen vorige week bij elkaar voor een conferentie over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeenten willen samen een visie opstellen en samen met partners en inwoners huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen en terugdringen.
Lees het hele artikel

BASTA! brengt 12-minners met risicovol gedrag in beeld

23 juli 2014
Dankzij betere vroegsignalering kunnen 12-minners met risicovol gedrag tegenwoordig beter gevonden en geholpen worden. “Dit biedt kansen voor de hulpverlening om vat te krijgen op deze, tot voor kort vaak ongrijpbare, groep kinderen”, stelt Nita van Veluw van Kennis- en adviesbureau JSO, in tijdschrift SECONDANT.
Lees het hele artikel

Jaarbericht Openbaar Ministerie 2013

16 juli 2014
Het aantal overvallen op het laagste punt in de laatste 25 jaar. 950 criminele samenwerkingsverbanden aangepakt. En de lokale veelvoorkomende criminaliteit gezamenlijk en slachtoffergericht bestreden. Het is een greep uit de OM-resultaten over 2013.
Lees het hele artikel

Van Rijn en Teeven: financiële garanties voor continuïteit jeugdhulp

15 juli 2014
Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) stellen maximaal €200 miljoen beschikbaar tot 2018 om jeugdhulpinstellingen te helpen die in problemen (dreigen te) komen als gevolg van de invoering van het nieuwe jeugdstelsel. Dat bedrag is inclusief €40 miljoen die dit voorjaar bij het Begrotingsakkoord Zorg hiervoor beschikbaar is gekomen.
Lees het hele artikel

Kamerbrief geweld in afhankelijkheidsrelaties

11 juli 2014
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).
Lees het hele artikel

Artikel 'Toepassing jeugdstrafrecht bij 18-t/m 20-jarigen beperkt'

7 juli 2014
Dit artikel in het e-magazine Secondant beschrijft de ontwikkelingen in de geregistreerde criminaliteit en in het strafrecht onder jongeren voor wie het adolescentenstrafrecht geldt. Het jeugdstrafrecht blijkt bij jongvolwassenen tussen 2002 en 2012 beperkt te zijn toegepast.
Lees het hele artikel

Subsidieaanvragen voor nazorg ex-gedetineerden

2 juli 2014
Gemeenten kunnen tussen 1 juli en 1 september 2014 een subsidieaanvraag doen voor begeleiding rond werk en wonen voor ex-gedetineerden. Het subsidiebeleidskader hiertoe is deze week gepubliceerd in de Staatscourant.
Lees het hele artikel

Tienjarig CCV-jubileum centraal in jaarbericht

1 juli 2014
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid bestaat vandaag tien jaar. Genoeg reden om deze mijlpaal centraal te stellen in het CCV-jaarbericht.
Lees het hele artikel

Jaarverslag 2013 Veiligheidshuis Haaglanden

30 juni 2014
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn jaarverslag 2013 gepresenteerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2013.
Download het jaarverslag 2013

Belgisch bezoek over integratie ex-gedetineerden

19 juni 2014
Een groep van zo’n vijftien Belgen bezocht vorige week het Veiligheidshuis in Utrecht. Ook werd de Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein bezocht. Het CCV organiseerde en begeleidde dit werkbezoek.
Lees het hele artikel

Infosheet over (buurt)veiligheid in het sociale domein

18 juni 2014
Het sociale domein is volop in beweging: de rijksoverheid hevelt kerntaken op het gebied van jeugd, zorg en participatie over naar gemeenten. Dat deze veranderingen implicaties hebben voor de veiligheid in het sociale domein is duidelijk.
Lees het hele artikel

Amsterdams Top 600 wordt Top 1000

13 juni 2014
Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam wil de criminaliteit terugdringen door de Top-600 aanpak uit te breiden tot een Top 1000. Dit staat in het coalitieakkoord dat de partijen D66, VVD en SP gisteren presenteerden.
Lees het hele artikel

Extra geld voor kwaliteitsimpuls aanpak huiselijk geweld

13 juni 2014
In verband met de kwaliteitsimpuls voor de aanpak van huiselijk geweld stelt het Rijk vanaf volgend jaar 10 miljoen euro extra beschikbaar. Daarvan wordt 8,55 miljoen verdeeld onder alle centrumgemeenten. Dat staat in de meicirculaire gemeentefonds 2014.
Lees het hele artikel

Gedragsinterventie ARopMaat is veelbelovend

12 juni 2014
De gedragsinterventie Agressie Regulatie op Maat (ARopMaat) is veelbelovend voor jeugdige en jongvolwassenen tussen de zestien en vierentwintig jaar met ernstige agressieproblematiek. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Larissa Hoogsteder, programmamanager bij de Waag.
Lees het hele artikel

Maastrichtse aanpak onaantastbaren

11 juni 2014
Onder regie van het Veiligheidshuis werkt een aantal partners sinds januari dit jaar intensief samen om de onaantastbaren in Maastricht aan te pakken. Deze nieuwe aanpak zorgt er in Maastricht voor dat er niet alleen misdrijven opgelost worden, maar ook dat burgers en ondernemers zich veiliger voelen.
Lees het hele artikel

Kabinet wil veroordeelden sneller hun straf laten uitzitten

10 juni 2014
Om te voorkomen dat veroordeelden hun straf te laat of niet volledig ondergaan, of zelfs ontlopen, komt de regie over de tenuitvoerlegging in handen van de minister van Veiligheid en Justitie in plaats van het Openbaar Ministerie. Doel is de organisaties in de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen efficiënter te laten samenwerken om straffen sneller en beter uit te voeren en slachtoffers, nabestaanden, zorginstanties en gemeenten beter te informeren over de veroordeelde en zijn straf.
Lees het hele artikel

Alleen intensieve en gespecialiseerde hulp bant geweld uit gezin

4 juni 2014
Melden van huiselijk geweld zorgt voor afname van agressie. Voordat mensen hulp zoeken kent het gezin vaak al een lange geschiedenis van huiselijk geweld. Alleen intensieve en gespecialiseerde hulp bant ernstige agressie uit. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut dat vandaag in Utrecht is aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Lees het hele artikel

Aanpak probleemjongeren Terneuzen en Goes

2 juni 2014
Politie, justitie en de gemeenten Goes en Terneuzen gaan optreden tegen groepen jongeren die in beide gemeenten voor grote overlast zorgen.
Lees het hele artikel

Gemeenten weinig oog voor mannelijke slachtoffers huiselijk geweld

2 juni 2014
Veel gemeenten hebben mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld onvoldoende in beeld, evenals de omvang van deze doelgroep. Dat blijkt uit een evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012, door het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Lees het hele artikel

Privacy Governance Handreiking Veiligheidshuizen

2 juni 2014
Deze handreiking dient als praktisch hulpmiddel bij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in en rondom het Veiligheidshuis. Hierbij staat het begrip ‘privacy governance’ centraal . Privacy governance komt kort gezegd neer op ‘goed huisvaderschap’ bij het verwerken van persoonsgegevens.
Lees het hele artikel

Verstandelijk beperkten vaak klem in strafrecht

29 mei 2014
Mensen met een licht verstandelijke beperking vallen snel tussen wal en schip, ook binnen de strafrechtsketen. Met de juiste kennis en een passende aanpak valt hier veel winst te behalen. Dat zeggen de redacteuren Hendrien Kaal, Nico Overvest en Marjan Boertjes in hun boek 'Beperkt in de keten'.
Lees het hele artikel

Ex-delinquenten en verslaafden weinig kans op werk

28 mei 2014
Drugsverslaafden en ex-gedetineerden worden door een werkgever minder gemakkelijk geaccepteerd dan werknemer dan andere mensen met een arbeidsbeperking. Dit blijkt uit onderzoek van Start Foundation.
Lees het hele artikel

Zorgvuldig en bewust

27 mei 2014
Deze beleidsvisie beschrijft richtlijnen voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in de gemeentelijke praktijk in het kader van de decentralisaties. De visie is gebouwd op drie pijlers: balans tussen noodzakelijke gegevensverwerking vanuit de maatschappelijke opgave in het sociaal domein en borging van de privacy, versterking van de positie van de burger, en versterken van de democratische verantwoording over gegevensverwerking en privacy op lokaal niveau.
Lees het hele artikel

'Nieuwe generatie criminelen anders aanpakken'

27 mei 2014
Met de huidige middelen staat de overheid machteloos tegenover de nieuwe generatie jonge, gewelddadige criminelen, stelt Marjolein Smit van de Amsterdamse recherche. Alleen 'een breder scala' aan straffen en maatregelen kan helpen.
Lees het hele artikel

Beeldverslag regiobijeenkomsten Detentie en Re-integratie

21 mei 2014
In april organiseerde het CCV samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten acht regio-bijeenkomsten Detentie en Re-integratie over de actuele ontwikkelingen op dit terrein.
Lees het hele artikel

Jaarplan Veiligheidshuis Haaglanden 2014

26 mei 2014
Het Jaarplan van het Veiligheidshuis Haaglanden bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een beschrijving van de doelstellingen, de taken, de organisatie en de werkwijze van het Veiligheidshuis Haaglanden. In het tweede deel wordt beschreven wat de belangrijkste plannen en aandachtspunten voor het jaar 2014 zijn.
Lees het hele artikel

Delinquente 12-minners vaak ook later op verkeerde pad

16 mei 2014
Kinderen die voor hun twaalfde met de politie in aanraking komen, hebben vaak psychische problemen. Een politiecontact is daarmee een kans om bij deze kinderen problemen te herkennen en zo nodig te behandelen. Het tijdig herkennen van wie wel en wie juist geen problemen heeft, maakt passende hulp mogelijk voor wie dat echt nodig heeft. Dit concludeert onderzoeker Charlotte Geluk die vandaag promoveert bij het VU medisch centrum.
Lees het hele artikel

Eerder voorlopige hechtenis in combinatie met snelrechtzitting

14 mei 2014
De Eerste Kamer heeft met een ruime meerderheid het wetsvoorstel van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) aangenomen dat het mogelijk maakt meer verdachten in afwachting van hun berechting via snelrecht vast te houden. Daarbij gaat het om geweldsmisdrijven in de publieke ruimte of geweld tegen personen met een publieke taak, zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel.
Lees het hele artikel

Slachtofferhulp Nederland gaat hulp ZSM-traject intensiveren

13 mei 2014
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het mogelijk gemaakt dat Slachtofferhulp Nederland de dienstverlening aan slachtoffers binnen het ZSM-traject kan intensiveren. Door extra subsidie kan Slachtofferhulp alle slachtoffers op ZSM-locaties zeven dagen per week, 12 uur per dag ondersteuning bieden.
Lees het hele artikel

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis Tiel fors omhoog

13 mei 2014
De inwoners van Rivierenland gaan vanaf volgend jaar aanzienlijk meer betalen voor het Veiligheidshuis in hun regio. Het Veiligheidshuis Tiel kost nu nog 25 cent per inwoner, dat wordt 65 cent.
Lees het hele artikel

Jaarverslag 2013 Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch e.o.

7 mei 2014
Het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omstreken heeft haar Jaarverslag 2013 gepubliceerd. In dit jaarverslag wordt aan de hand van realistische casussen teruggeblikt op 2013.
Lees het hele artikel

Problematische jeugdgroepen in Nederland 2013

6 mei 2014
Het aantal jeugdgroepen is in vier jaar tijd flink afgenomen. Dat schrijft minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer. In 2009 waren er 1760 jeugdgroepen actief, aan het eind van 2013 waren dat er nog 764. Dat is een daling van 56 procent.
Lees het hele artikel

ZSM-werkwijze in Limburg succesvol

5 mei 2014
ZSM Limburg is gestart per 3 september 2012. In het ruime anderhalf jaar dat deze wijze van door het OM afhandelen van zaken loopt, hebben Officieren van Justitie al voor € 100.000 aan schadevergoedingen voor slachtoffers opgelegd èn uitgekeerd aan hen.
Lees het hele artikel

PI Leeuwarden start proeftuin aanpak recidive

30 april 2014
Na een gevangenisstraf pleegt bijna de helft van de veroordeelden binnen twee jaar opnieuw een strafbaar feit. Penitentiaire Inrichting (PI) Leeuwarden, hulp- en opvangorganisaties, onderwijs en gemeente ontwikkelden ideeën om dat percentage naar beneden te brengen. Of en hoe deze ideeën werken, wordt onderzocht in een proeftuin rond dertig nieuw ingestroomde gedetineerden.
Lees het hele artikel

Recidive na een reclasseringscontact

24 april 2014
Dit onderzoek geeft een overzicht en analyse van de terugval van personen na beëindiging van een toezicht of een werkstraf in de periode 2002-2009. Het onderzoek laat zien dat werkgestraften minder vaak en minder ernstig opnieuw in de fout gaan vergeleken met ondertoezichtgestelden en dat die op hun beurt minder vaak recidiveren dan ex-gedetineerden.
Lees het hele artikel

Werking en besturing Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

7 april 2014
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een notitie opgesteld over de werking en besturing van het Veiligheidshuis. Aanleiding voor de notitie is de landelijke verschuiving van de regie op de Veiligheidshuizen van het Openbaar Ministerie naar de gemeenten en het Landelijk kader Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Vijfde nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

2 april 2014
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft zijn vijfde nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Het adolescentenstrafrecht is van kracht

1 april 2014
Het adolescentenstrafrecht treedt vandaag in werking. Het kabinet wil hiermee de criminaliteit van risicojongeren beter en effectiever aanpakken door de rechter van een breder pakket aan maatregelen te voorzien.
Lees het hele artikel

Jaarverslag Veiligheidshuis Gelderland Zuid 2013

1 april 2014
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft het jaarverslag 2013 gepresenteerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2013 en een doorkijk op de komende jaren.
Lees het hele artikel

Zoetermeer pakt criminele jongeren aan

27 maart 2014
Er blijken meer criminele en overlastgevende jongeren in Zoetermeer te zijn dan tot nu toe werd aangenomen en zij houden zich bezig met verschillende soorten overlast. Dat blijkt uit onderzoek van politie en een criminoloog, waarover Omroep West rapporteert.
Lees het hele artikel

Overdracht agressief gedrag vader op zoon

26 maart 2014

Gewelddadige ouders hebben vaker gewelddadige kinderen. Agressief gedrag, zoals bedreigingen, mishandeling en moord, blijkt in grote mate via de mannelijke familiebanden te worden doorgegeven. Dit stelt Steve van de Weijer in een proefschrift dat hij deze week verdedigt.
Lees het hele artikel

Werkconferentie ZSM/Veiligheidshuizen

25 maart 2014
Het CCV, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie organiseren op 17 april de werkconferentie ZSM/Veiligheidshuizen. Centraal staan de ontwikkelingen en het verloop van de aansluiting tussen ZSM en de Veiligheidshuizen in de praktijk.
Lees het hele artikel

Movisie vernieuwt begeleidingsmodel

17 maart 2014
Het vernieuwde 8-fasenmodel helpt professionals bij het begeleiden van cliënten met meervoudige problemen. De methode, oorspronkelijk bedoeld voor de maatschappelijke en vrouwenopvang, heeft zich bewezen en is nu herzien en breder geschikt gemaakt voor alle vormen van begeleiding. Uitgangspunt in het model is de eigen kracht van cliënten.
Lees het hele artikel

VVD Amsterdam pleit voor Top 1500 aanpak

13 maart 2014
VVD Amsterdam wil de komende bestuursperiode 40 miljoen euro extra uittrekken voor het verbeteren van de veiligheid in Amsterdam. Met dit geld wil de partij onder andere de Top600-aanpak uitbreiden naar een Top1500 om zo veelplegers steviger aan te pakken.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Twente, editie maart 2014

12 maart 2014
Het Veiligheidshuis Twente een nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Ruim 1600 jongeren naar Halt voor vuurwerkdelict

11 maart 2014
De politie heeft rond de afgelopen jaarwisseling 1.644 jongeren vanwege een vuurwerkdelict naar Halt verwezen. Bij de vorige jaarwisseling waren dit er 1.693.
Lees het hele artikel

Algemene Onderwijsbond ziet niets in tbo-maatregel

8 maart 2014
De Algemene Onderwijsbond ziet weinig in het kabinetsplan om jeugddelinquenten ter beschikking van het onderwijs te stellen (tbo-maatregel). “Als het plan tot wasdom komt, gaat het voor grote problemen zorgen,” stelt AOb-voorzitter Walter Dresscher.
Lees het hele artikel

Ministerraad stemt in met tbo-maatregel

7 maart 2014
Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen bij een veroordeling straks een maatregel opgelegd krijgen die ervoor zorgt dat ze weer naar school gaan om hun diploma te halen. Het doel van het volgen van onderwijs is tweeledig: voorkomen dat zij zich schuldig maken aan nieuwe strafbare feiten en vergroten van hun kansen op werk.
Lees het hele artikel

Derde Europese vrouwen slachtoffer geweld

5 maart 2014
Een derde van alle Europese vrouwen is vanaf de leeftijd van 15 jaar wel eens het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Dat blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen.
Lees het hele artikel

Wet MBVEO naar Tweede Kamer

5 maart 2014
Burgemeesters kunnen straks voor een langere periode een gebiedsverbod, meldplicht of groepsverbod opleggen aan personen die voor het eerst worden betrapt op ernstige verstoring van de openbare orde (bijvoorbeeld voetbalhooligans).
Lees het hele artikel

CBS publiceert Veiligheidsmonitor 2013

3 maart 2014
Ruim twee procent van de Nederlanders is in 2013 slachtoffer geweest van een of meerdere geweldsdelicten. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2013 die het CBS vandaag heeft gepubliceerd.
Lees het hele artikel

Eerste resultaten Goudse Top60 aanpak

27 februari 2014
Uit een eerste tussenevaluatie na een half jaar Top60 aanpak blijkt dat er een voorzichtige positieve ontwikkeling is ingezet in Gouda. De eerste recidivemeting over de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 toont een recidivevermindering van 15%. Ook het totale veiligheidsbeeld in Gouda laat een lichte verbetering op woninginbraken en jeugdoverlast zien ten opzichte van 2011 en 2012.
Lees het hele artikel

Lichte daling zeer actieve veelplegers in Twente

26 februari 2014
Zowel straffen als begeleiding lijken een positief effect te hebben op de recidive van zeer actieve veelplegers. Dit blijkt uit de monitor Veelplegers Twente van Bureau Intraval.
Lees het hele artikel

Eerste Kamer stemt in met nieuwe Jeugdwet

18 februari 2014
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. 45 senatoren steunden het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), 22 senatoren stemden tegen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Brabant Zuidoost op twitter!

18 februari 2014
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is sinds kort ook actief op twitter! Volg het Veiligheidshuis via @VHHBZO en kom meer te weten over de casuïstiek, de ontwikkelingen en ander nieuws van de werkvloer.

Merendeel zaken veelvoorkomende criminaliteit via ZSM beoordeeld

17 februari 2014
In 2013 zijn 183.798 zaken binnengekomen op de ZSM-locaties. Het aantal zaken steeg in de loop van dat jaar met bijna 50% van 10.842 zaken in januari tot 16.104 zaken in december. Volgens procureur-generaal Marc van Nimwegen en plaatsvervangend korpschef Nationale politie Ruud Bik is ZSM daarmee ‘de grootste omwenteling in behandeling van strafzaken ooit voor politie, OM en ketenpartners.'
Lees het hele artikel

Utrechtse proef veelplegers gaat landelijk

31 januari 2014
De proef waarmee in de gemeente Utrecht jonge veelplegers een intensieve behandeling krijgen, wordt landelijk ingevoerd. Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vinden de Utrechtse aanpak succesvol.
Lees het hele artikel

Opstelten en Teeven: aanpak veelplegers werkt

30 januari 2014
De persoonsgerichte aanpak van veelplegers door politie, Openbaar Ministerie en andere justitiële partners, werkt. Dat blijkt uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum die gisteren door minister Opstelten en staatssecretaris Teeven naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.
Lees het hele artikel

Jongeren weer op de rails

29 januari 2014
Deze FORUM-handreiking geeft een beeld van de kennis die wordt toegepast om migrantenjongeren weer op de rails te krijgen. Doel is om recidive onder met name Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren terug te dringen.
Lees het hele artikel

CCV bezoekt regio’s

27 januari 2014
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) houdt in 2014 weer een aantal landelijke bijeenkomsten voor de Veiligheidshuizen. Nieuw is dat de medewerkers van het CCV dit jaar ook de regio’s in trekken.
Lees het hele artikel

Samenwerking onderwijs en justitie moet crimineel gedrag voorkomen

24 januari 2014
Om schooluitval en schoolverzuim effectief terug te dringen, is een integrale aanpak nodig. Dit betekent samenwerking van onderwijs en gemeenten met zorg, hulpverlening, arbeidsmarkt en ook met de partners uit de keten van justitie en politie. Een eerste stap is om het onderwijs aan te laten sluiten bij het Veiligheidshuis. Dit meldt de website 'Aanval op schooluitval', onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Regio Utrecht op twitter!

17 januari 2014
Met ingang van deze week is het Veiligheidshuis Regio Utrecht actief op twitter! Volg het Veiligheidshuis via @VH_RegioUtrecht en kom meer te weten over de casuïstiek, de ontwikkeling van een Top X aanpak en ander nieuws van de werkvloer.

Markiezine, glossy over Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

16 januari 2014
Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft ter gelegenheid van zijn heropening een tijdschrift uitgegeven: Markiezine. Het tijdschrift beschrijft het verleden, het heden en de toekomst van het Zorg- en Veiligheidshuis en laat betrokken partners aan het woord.
Lees het hele artikel

Opstelten heropent Veiligheidshuis in Bergen op Zoom

15 januari 2014
Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten heeft vandaag in Bergen op Zoom het nieuwe Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten officieel heropend. “Al heeft het Veiligheidshuis dan nu een historische naam, de blik blijft eens te meer gericht op de toekomst. En die toekomst, die zit ‘m vooral in goed samenwerken: de core business van het Veiligheidshuis”, aldus Opstelten.
Lees het hele artikel

‘Gerichte aanpak jeugdgroepen blijft nodig’

14 januari 2014
De aanpak van jeugdgroepen door de overheid werpt zijn vruchten af, maar blijft een hardnekkig probleem. Dat stelt Henk Ferwerda, directeur van onderzoeksbureau Beke vandaag in De Telegraaf. “We moeten er bovenop zitten en jongeren laten weten dat we ze in de gaten houden”, aldus criminoloog.
Lees het hele artikel

Politie pakt harde kern Haagse jeugdgroep op

14 januari 2014
Zeker 200 politiemensen vanochtend ingezet om de harde kern van een groep jongeren uit de Haagse wijk Zuidwest op te pakken. De groep, waarvan elf leden werden aangehouden, veroorzaakt al ruim een jaar overlast in de regio.
Lees het hele artikel

Nieuwe regio-indeling Reclassering Nederland

13 januari 2014
Reclassering Nederland heeft sinds dit jaar een nieuwe regio-indeling. De regio-indeling volgt in grote lijnen de nieuwe rechtelijke indeling van Nederland.
Lees het hele artikel

Forse toename meldingen huiselijk geweld Noord-Nederland

10 januari 2014
Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Noord-Nederland is de afgelopen vier jaar met ruim 27 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de politie. In Drenthe, Groningen en Friesland werden het afgelopen jaar 6202 incidenten van huiselijk geweld gemeld: ruim 1300 meer dan in 2010.
Lees het hele artikel

Verbindingsteam steunt mentor probleemjongeren

7 januari 2014
Jongeren die door problemen dreigen vast te lopen op school, werk of thuis, kunnen sinds kort in drie regio’s een beroep doen op een Verbindingsteam. In de regio’s Eemland, Gooi & Vechtstreek en Foodvalley bieden deze teams jongeren de mogelijkheid om met een JIM (door Jullie Ingezette Mentor) de problemen aan te pakken.
Lees het hele artikel

Monitor Veelplegers 2013

7 januari 2014
De Monitor Veelplegers 2013 van het WODC beschrijft trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003-2013. De monitor brengt de aantallen veelplegers in Nederland in kaart en volgt de ontwikkelingen in de tijd. Ook wordt bijgehouden welke achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive zeer actieve volwassen veelplegers hebben.
Lees het hele artikel

Criminele jeugdgroep Culemborg voor de rechter

7 januari 2014
Zes kernleden van een criminele jeugdgroep uit Culemborg staan deze en volgende week voor de rechter. Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland verdenkt de jongeren uit de Culemborgse wijk Terweijde van het plegen van tientallen woninginbraken in Culemborg in 2012 en 2013 en van heling, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie.
Lees het hele artikel

Dordrecht presenteert regiovisie huiselijk geweld

6 januari 2014
Gemeenten in de Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gaan samen huiselijk geweld en kindermishandeling aanpakken. Zij hebben hierover afspraken gemaakt met zorgpartners, justitie en politie. Deze afspraken staan beschreven in de regiovisie ‘Een veilig thuis’.
Lees het hele artikel

Vroeg ingrijpen bij jongeren voorkomt zware criminaliteit

6 januari 2014
Door op de basisschool al in te grijpen, kan voorkomen worden dat honderden jongeren in Amsterdam uitgroeien tot zware, gewelddadige criminelen. Dat blijkt uit onderzoek door de GGD naar jongeren in de Top 600, zo meldt het Parool.
Lees het hele artikel

Alle informatie over het adolescentenstrafrecht gebundeld

3 januari 2014
De website wegwijzer Jeugd en Veiligheid heeft alle beschikbare informatie over het adolescentenstrafrecht in een dossier gebundeld. Het dossier, dat in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie tot stand kwam, biedt bezoekers algemene informatie, beleidsontwikkelingen en onderzoeken rondom het adolescentenstrafrecht.
Lees het hele artikel

OM Den Haag: Ruim 100 zaken voorgelegd op ZSM met oud en nieuw

2 januari 2014
Het OM in Den Haag heeft op woensdag 1 januari op de ZSM-locatie in Den Haag ruim 100 zaken voorgelegd gekregen. Een groot deel daarvan was gerelateerd aan oud en nieuw.
Lees het hele artikel

Reclassering Nederland heeft handen vol aan huiselijk geweld

23 december 2013
Ongeveer 30 tot 40 procent van alle zaken die bij Reclassering Nederland binnenkomt, gaat over huiselijk geweld. Dat meldt de organisatie op haar website. De reclassering heeft ook indirect vaak met huiselijk geweld te maken. Door goed te luisteren naar de verhalen van plegers krijgen de medewerkers ook een beeld van hoe iemand met zijn gezin omgaat. Zij zijn getraind om signalen van huiselijk geweld te herkennen.
Lees het hele artikel

ZSM-Amsterdam officieel geopend

18 december 2013
De nieuwe ZSM-locatie aan het Singel in Amsterdam is gisteren officieel geopend. ZSM wordt vooral ingezet bij veelvoorkomende criminaliteit zoals winkeldiefstal, zakkenrollerij, vernieling en mishandeling. In het kort is ZSM: direct een relevante strafrechtelijke reactie tot stand brengen, zodat slachtoffers, verdachten en de samenleving merken dat er meteen iets gebeurt.
Lees het hele artikel

Terugblik Dag van het Veiligheidshuis

18 december 2013
SBO verzorgde op 10 december een studiedag over de Veiligheidshuizen. Tijdens deze bijeenkomst werd zowel historie als de toekomst van de Veiligheidshuizen belicht. Een belangrijk aandachtspunt was hoe de aansluiting tussen het Veiligheidshuis en de lokale praktijk vorm moet krijgen.
Lees het hele artikel

Vierde nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

17 december 2013
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft zijn vierde nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Presentaties Netwerkdag Veiligheidshuizen beschikbaar

16 december 2013
De ketenmanagers van de Veiligheidshuizen en de leden van de landelijke stuurgroep, gingen eind november met elkaar in gesprek over de toekomst van het Veiligheidshuis. Inmiddels zijn de presentaties van deze bijeenkomst digitaal beschikbaar.
Lees het hele artikel

Zorg voor multi-probleem gezinnen in kaart gebracht

12 december 2013
De samenwerkende jeugdinspecties hebben in kaart gebracht hoe 21 gemeenten de zorg en ondersteuning organiseren voor gezinnen met een geringe sociale redzaamheid. Over een jaar moeten de gemeenten rapporteren over de verbeteringen die de inspecties verwachten.
Lees het hele artikel

Regioaanpak huiselijk geweld Hollands Midden

11 december 2013
De gemeenten in de regio Hollands Midden hebben samen uitgangspunten opgesteld om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Hiermee willen zij zorgen voor een vroegtijdige signalering van geweld, en het stoppen van geweld.
Lees het hele artikel

Rondhangen op straat stimuleert crimineel gedrag

11 december 2013
Jongeren die rondhangen op openbare plekken zonder veel toezicht gedragen zich vaker crimineel dan andere (hang)jongeren. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.
Lees het hele artikel

Wetgevingsadvies Raad voor de rechtspraak: tbo-maatregel

6 december 2013
De verplichting voor scholen om jongeren op te nemen die ter beschikking worden gesteld aan het onderwijs, is een goede aanvulling op het arsenaal dat er al is om criminele jongeren op het rechte pad te krijgen. Dat staat in een wetgevingsadvies van de Raad voor de rechtspraak naar aanleiding van het wetsvoorstel dat voorziet in de invoering van de maatregel ‘ter beschikkingstelling aan het onderwijs’ (tbo-maatregel).
Lees het hele artikel

Schouwen-Duiveland ondertekent convenant School en Veiligheid

6 december 2013
De scholengroep Pontes Pieter Zeeman, de gemeente Schouwen-Duiveland, politie, Openbaar Ministerie, HALT, GGD en het Veiligheidshuis Zeeland gaan samenwerken aan de schoolveiligheid. Hiervoor ondertekenen ze op 10 december het Convenant School en Veiligheid.
Lees het hele artikel

Presentatie ‘Jeugdige veelplegers vijf jaar later’

4 december 2013
In het Veiligheidshuis Regio Utrecht zijn onlangs de belangrijkste bevindingen van het onderzoeksrapport ‘Jeugdige veelplegers vijf jaar later’ gepresenteerd. ‘Jeugdige veelplegers vijf jaar later’ beschrijft de resultaten van een dossieronderzoek naar 81 jongvolwassenen uit de regio Utrecht die vier tot zes jaar geleden werden geregistreerd als ‘jeugdige veelpleger’.
Lees het hele artikel

Netwerkdag Veiligheidshuizen 28 november 2013

2 december 2013
De ketenmanagers van de Veiligheidshuizen en de leden van de landelijke stuurgroep, gingen donderdag 28 november met elkaar in gesprek over de toekomst van het Veiligheidshuis. Het was een inspirerende, leuke dag.
Lees het hele artikel

Top 60 aanpak Gouda boekt resultaten

2 december 2013
Van de Goudse Top 60 lijst zijn sinds juli dit jaar 38 personen aangehouden. Dit blijkt uit een tussenrapport van het project.
Lees het hele artikel

Adolescentenstrafrecht aangenomen door Eerste Kamer

26 november 2013
De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Invoering adolescentenstrafrecht aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, D66 en 50PLUS stemden voor.
Lees het hele artikel

Nieuw hulpaanbod huiselijk geweld Veiligheidshuis Tilburg

25 november 2013
Het Zorg- en Veiligheidshuis in Tilburg wil de hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld toegankelijker maken. Het richt daarom onder meer een speciale huis- en kinderkamer in. Slachtoffers kunnen dan in een vertrouwde omgeving hun verhaal vertellen en eventueel aangifte doen, in plaats van op politiebureau.
Lees het hele artikel

Toename meldingen huiselijk geweld bij Veiligheidshuis district Sittard

18 november 2013
Het Veiligheidshuis district Sittard heeft in 2012 een grotere toestroom van cliënten gehad dan de jaren daarvoor. De grootste stijging is waarneembaar bij het aantal meldingen huiselijk geweld, dat steeg van 1.592 in 2011 naar 2.144 in 2012.
Lees het hele artikel

Terugkoppeling VNG-commissie Bestuur en Veiligheid

18 november 2013
Het veiligheidsbeleid moet integraler worden, bijvoorbeeld door een koppeling aan te brengen met het sociale domein. Dat is een van de uitkomsten van de vergadering van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid op 14 november. De vergadering stond grotendeels in het teken van een brainstorm over de gemeentelijke agenda Veiligheid 2014 – 2018.
Lees het hele artikel

Versterking strafrechtketen leidt tot betere prestaties in 2014

15 november 2013
Met de landelijke uitrol van de ZSM-aanpak van veelvoorkomende criminaliteit, de verbetering van het aangifteproces en de efficiëntere uitvoering van strafrechtelijke beslissingen zijn belangrijke stappen gezet om de strafrechtketen te versterken. De maatregelen die nu in gang zijn gezet, moeten in 2014 al zorgen voor betere prestaties van politie, openbaar ministerie en rechtspraak en bij de tenuitvoerlegging van straffen.
Lees het hele artikel

7.000 strafzaken tegen criminele jeugdgroepen

13 november 2013
Het aantal criminele jeugdgroepen in Nederland is verder afgenomen. De teller staat nu op 17, ten opzichte van de 89 jeugdgroepen die bij het begin van de aanpak criminele jeugdgroepen werden geregistreerd. Dit liet minister Opstelten van Veiligheid en Justitie weten aan de Tweede Kamer.
Lees het hele artikel

Wetsvoorstel aanpak geweldplegers naar Tweede Kamer

12 november 2013
Verdachten van een geweldsmisdrijf moeten rekening houden met een hogere straf als uit een zogeheten middelentest blijkt dat zij zich onder invloed van alcohol of drugs hebben misdragen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees het hele artikel

Afsluiting leergang procesmanagers Veiligheidshuizen

3 november 2013
Ruim twintig managers sloten op donderdag 31 oktober de leergang voor procesmanagers succesvol af. Een leergang die zich richtte op de dagelijkse praktijk in het veiligheidshuis. Daarbij kwam de rol van de procesvoorzitter in het casusoverleg uitgebreid aan bod en was er aandacht voor het delen en ontdekken van manieren om tot succesvolle interventies te komen.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

1 november 2013
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid publiceerde deze week de najaarseditie van zijn nieuwsbrief. Deze keer is het een themanummer geworden over de bestuurlijke miniconferentie die in september werd gehouden.
Lees het hele artikel

CBP bezorgd over overheveling taken naar gemeente

31 oktober 2013
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de overheveling van taken van provincie en Rijk aan gemeenten. Dat heeft het CBP in een brief aan minister Plasterk (BZK) laten weten. Het is volgens het college niet duidelijk hoe de privacy daarbij gewaarborgd kan worden.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Gelderland Zuid focust op ernstigste probleemgevallen

22 oktober 2013
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid locatie Nijmegen gaat zich focussen op een groep van zo'n 150 veelplegers, daders van huiselijk geweld, ernstige overlastgevers en jeugdige delinquenten. Deze complexe probleemgevallen krijgen een casemanager toegewezen die de persoon in kwestie blijft volgen en de hulp coördineert.
Lees het hele artikel

Afsluiting leergang managers Veiligheidshuizen

14 oktober 2013
Ruim dertig managers sloten op donderdag 3 oktober in Zeist de leergang voor ketenmanagers succesvol af. Een leergang die zich richtte op hoe managers hun interventierepertoire kunnen uitbreiden en ze bewust en strategisch interveniëren in de veelal onverwachte dynamiek die zich voordoet, en zal blijven doen, rondom de Veiligheidshuizen. Zeker nu de 'regie' op het Veiligheidshuis naar de gemeenten is verschoven.
Lees het hele artikel

Vernieuwd webdossier Veiligheidsbeleving

14 oktober 2013
Bepaalde dadergroepen, delicten, doelgroepen of specifieke plekken kunnen een reden zijn dat de veiligheidsbeleving in een wijk of buurt te lijden heeft. Hoe je dat kunt aanpakken lees en leer je in het nieuwe webdossier Veiligheidsbeleving van het CCV.
Lees het hele artikel

Basismodel Meldcode vernieuwd

18 oktober 2013
Van het basismodel Meldcode is deze week een nieuwe versie gepubliceerd. Het basismodel Meldcode is een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lees het hele artikel

Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen gestopt in huidige vorm

2 oktober 2013
Het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen van het ministerie van VenJ is per 1 oktober gestopt. Het programma heeft ruim 2,5 jaar de Nederlandse Veiligheidshuizen ondersteund. Tijdens een afsluitende bijeenkomst presenteerde het programma de resultaten.
Lees het hele artikel

Kenniscafé Huiselijk geweld in het sociale domein

2 oktober 2013
Kenniscentrum MOVISIE houdt op donderdag 31 oktober een kenniscafé over huiselijk geweld in het sociale domein. ‘Hoe waarborgen wij de veiligheid van slachtoffers en de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties binnen het nieuwe sociale domein?’ is een vraag die deze middag centraal staat.
Lees het hele artikel

Regiobijeenkomsten Veiligheidshuizen

26 september 2013
Het Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen en Het CCV organiseerden deze maand drie regiobijeenkomsten ‘Veiligheidshuizen’. De eerste bijeenkomst werd in Amsterdam gehouden. Vervolgens was het de beurt aan Eindhoven en Zwolle. Met 100 deelnemers per keer waren deze al in enkele dagen 'uitverkocht'.
Lees het hele artikel

Terugkomdag Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen

23 september 2013
Verslaving, relatieproblemen, gedragsproblemen en financiële nood, de gemiddelde cliënt van het Veiligheidshuis heeft te maken met een opeenstapeling van problemen. In de Veiligheidshuizen komen de werelden van zorg en veiligheid samen rond complexe problematiek, het is daarmee een uitgelezen manier om overtreders aan te pakken en recidive te voorkomen. Maar de problemen van een harde kern van veelplegers zijn niet makkelijk op te lossen. In de Leergang Procesmanager is aandacht geschonken aan deze uitdagende problematiek waar de Procesmanager alledag mee te maken krijgt. Tijdens de leergang was er ruimte om kennis op te doen en om ervaringen uit te wisselen met collega- professionals.
Lees het hele artikel

Verslag bijeenkomst Aanpak mensenhandel door Veiligheidshuizen en RIEC’s

18 september 2013
Het CCV verzorgde op 3 september een Uitgelicht-bijeenkomst over de aanpak van mensenhandel door Veiligheidshuizen en RIEC's. Tijdens de bijeenkomst in Utrecht werden de mogelijkheden voor samenwerking op het thema mensenhandel verkend en ervaringen gedeeld.
Lees het hele artikel

Succesvol ZSM Limburg bestaat 1 jaar

16 september 2013
ZSM Limburg bestaat 1 jaar. Voor het Openbaar Ministerie tijd om de balans op te maken. In het eerste jaar ZSM Limburg zijn in totaal 7907 zaken behandeld, zijn 1704 dagvaardingen uitgegaan en zijn 4076 zaken door het OM afgedaan.
Lees het hele artikel

Regiobijeenkomst Veiligheidshuizen Amsterdam

13 september 2013
Het Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen en Het CCV organiseren deze maand drie regiobijeenkomsten ‘Veiligheidshuizen’. De eerste bijeenkomst werd gisteren in Amsterdam gehouden.
Lees het hele artikel

Lancering beveiligd GCOS-platform

9 september 2013
GCOS-gebruikers en hun leidinggevenden kunnen sinds vandaag terecht op het nieuwe GCOS-platform. Op het platform is allerlei relevante informatie verzameld die van belang is om GCOS goed te kunnen gebruiken.
Lees het hele artikel

Tweede leergang Procesmanager Veiligheidshuis van start

5 september 2013
De tweede Leergang Procesmanager Veiligheidshuis is deze week in Utrecht van start gegaan. De leergang richt zich op het verwerven van kennis en vaardigheden en het aanreiken van instrumenten voor het effectief regisseren van het casusoverleg. Deze eerste dag stond in teken van competenties van de procesmanager als procesregisseur.
Lees het hele artikel

Nieuwe leeromgeving helpt gemeenten bij terugkeer ex-gedetineerden

3 september 2013
Gemeenten kunnen in een nieuwe digitale leeromgeving kennis en ervaringen delen over hoe te handelen bij de terugkeer van ex-gedetineerden. De leeromgeving komt voort uit het project Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en is samen met de VNG ontwikkeld.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Almere gaat regionaal

29 augustus 2013
Het Veiligheidshuis Almere krijgt een regionaal karakter en gaat daarmee Veiligheidshuis Flevoland heten. Vanaf 1 januari 2014 nemen Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder en Urk deel in dit Veiligheidshuis Flevoland. De vestigingsplaats van het nieuwe Veiligheidshuis blijft Almere.
Lees het hele artikel

Breda pakt jongerenoverlast aan

26 augustus 2013
De Bredase wijk Haagse Beemden krijgt een Grote Broer-project. Vanaf september gaan 35 nieuwe broers in de wijk Haagse Beemden aan het werk met jongeren. De harde kern wordt aangepakt door de partners in het Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Eindhoven zet fietscoach in

2 augustus 2013
Een fietscoach moet ervoor zorgen dat het aantal fietsdiefstallen in Eindhoven afneemt. Het idee is ontstaan uit een samenwerking tussen de winkeliers in de binnenstad van Eindhoven, het Veiligheidshuis en gebiedsontwikkeling.
Lees het hele artikel

Vijf managers over de doorontwikkeling van Veiligheidshuizen in Noord Brabant en Limburg

30 juli 2013
K2, het Brabants Kenniscentrum Jeugd, sprak met vijf managers van Veiligheidshuizen in de provincies Noord-Brabant en Limburg over de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en de relatie tot de transitie van de jeugdzorg. Welke ontwikkelingen én welke kansen zien deze managers in de aanpak van complexe problematiek op het snijvlak van de strafrechtketen en de zorgketen?
Lees het hele artikel

Steeds meer zaken ZSM afgehandeld

25 juli 2013
Meer dan 15.000 zaken per maand stromen binnen op de gezamenlijke ZSM-tafel van OM, politie, reclassering en slachtofferhulp. In meer dan driekwart van de ZSM-zaken wordt een zaak afgedaan binnen zeven dagen.
Lees het hele artikel

Utrecht telt minder problematische jeugdgroepen

19 juli 2013
Het aantal problematische jeugdgroepen in Utrecht daalt. Dit jaar telt Utrecht 21 overlastgevende, hinderlijke of criminele groepen waarin zo'n 288 jongeren zitten. Vorig jaar waren dat veertig groepen met in totaal 640 jongeren. De stevige aanpak van problematische groepen en de inzet op het voorkomen van nieuwe problematische groepen lijken te werken.
Lees het hele artikel

Top60 aanpak Gouda van start

17 juli 2013
In Gouda is gestart met een Top60 aanpak. Op maandag 8 juli vond de kick-off bijeenkomst plaats in het Huis van de Stad in Gouda. De aanpak richt zich op de vaak jonge criminelen, die verantwoordelijk zijn voor de meeste inbraken en ander High Impact Crimes.
Lees het hele artikel

Code Rood: Eindevaluaties pilots Enschede, Eindhoven en Noord-Limburg

15 juli 2013
Code Rood is een gerichte aanpak waarbij een verscherpte strafrechtelijke aanpak en actieve zorg wordt ingezet bij daders van ‘intimate terrorism’. De pilots, uitgevoerd bij een drietal Veiligheidshuis, mogen volgens deze eindevaluatie een succes worden genoemd. De goede samenwerking tussen ketenpartners die elkaar voorheen niet regulier zagen en het daardoor snel en slagvaardig reageren zijn de belangrijkste uitkomsten.
Lees het hele artikel

Jaarverslag 2012 Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht

15 juli 2013
Het Veiligheidshuis Regio Utrecht heeft zijn Jaarverslag 2012 gepubliceerd. 2012 was voor de voormalige Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht een belangrijk jaar dat werd gekenmerkt door vele veranderingen op diverse terreinen. Veranderingen die leidden tot een positieve uitkomst: het samenbrengen van de Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht tot één regionaal Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU).
Lees het hele artikel

Strafzaken sneller en beter afgehandeld door digitalisering strafrechtketen

11 juli 2013
Om strafzaken sneller en beter af te kunnen wikkelen, wordt de gehele strafrechtketen gedigitaliseerd. Vanaf 2016 kunnen politie, Openbaar Ministerie, rechtspraak en de partners in de executiefase, zoals de reclassering, alle processtukken digitaal uitwisselen. Dat staat in een brief over de versterking van de prestaties in de strafrechtketen die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie mede namens staatssecretaris Teeven vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees het hele artikel

Beeldverslag Bestuurdersdiner kick-off pilots aansluiting ZSM-Veiligheidshuizen

9 juli 2013
Om de start van de pilot voor de aansluiting tussen ZSM en de Veiligheidshuizen te markeren, vond op 25 juni een bijzondere bijeenkomst plaats. Op uitnodiging van minister Opstelten namen bestuurders van alle ketenpartners uit de vier pilotregio’s – Zeeland en West Brabant, Rijnmond en Drechtsteden, Midden Nederland en Oost Nederland – deel aan het ‘Bestuurdersdiner’.
Lees het hele artikel

Brochure Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

9 juli 2013
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een brochure uitgebracht met de titel 'Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid, samenwerken aan een veilige en leefbare regio'. In de brochure wordt, aan de hand van vier kernthema's, het profiel van het Veiligheidshuis verwoord.
Lees het hele artikel

Lelystad sluit zich per 2014 aan bij Veiligheidshuis Flevoland

3 juli 2013
De gemeente Lelystad wil zich per 1 januari 2014 voor een proeftijd van twee jaar aansluiten bij het Veiligheidshuis Flevoland. Dit heeft het college van Lelystad op dinsdag 2 juli 2013 besloten.
Lees het hele artikel

De uitvoering van de isd-maatregel

28 juni 2013
In het laatste kwartaal van 2012 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de tenuitvoerlegging van de strafrechtelijke maatregel: ‘plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders’, oftewel de ‘isd-maatregel’. Het betrof een vervolg op het thema- onderzoek naar de tenuitvoerlegging van de isd-maatregel in het laatste kwartaal van 2007.
Lees het hele artikel

Interview Leon van der Elsen, manager Veiligheidshuis Noord-Limburg

26 juni 2013
Met ‘ambitiesessies’ heeft het Veiligheidshuis Noord-Limburg breed draagvlak opgebouwd voor het transitieproces dat ze doormaken. Met het Landelijk Kader als uitgangspunt werken zij toe naar een nieuwe Koers Veiligheidshuis Noord-Limburg. Daarom sprak het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen met de manager Leon van der Elsen: “Zorgvuldigheid is essentieel.”
Lees het hele artikel

Inschrijving regionale bijeenkomsten Veiligheidshuizen geopend

26 juni 2013
Het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen (VenJ) en het CCV organiseren drie regionale bijeenkomsten voor partners werkzaam in en rond het netwerkverband Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Uitgelicht-bijeenkomst: Aanpak mensenhandel door Veiligheidshuizen en RIEC’s?

21 juni 2013
Op 3 september organiseert het CCV een Uitgelicht-bijeenkomst over de aanpak van mensenhandel en loverboyproblematiek in het Veiligheidshuis. Waar zit de winst van een goede samenwerking met het RIEC? Het CCV nodigt u uit voor deze informele bijeenkomst om te luisteren, nieuwe kennis(sen) op te doen en uw ervaringen met de andere deelnemers te delen.
Lees het hele artikel.

Impressie van de verBINDINGsdag van het Veiligheidshuis Gelderland-Zuid

19 juni 2013
Het Veiligheidshuis Gelderland-Zuid organiseerde op vrijdagmiddag 14 juni een verBINDINGsmiddag. Kern van de middag: een verbrede verbinding van Zorg, Bestuur en Veiligheid.
Lees het hele artikel

Verslag derde dag Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen

17 juni 2013
De derde dag van de Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen stond in het teken van de samenwerking in het casusoverleg en daarbuiten. Corine Balder gaf een presentatie over botsende logica's van zorg en justitie.
Lees het hele artikel

Factsheet landelijke ontwikkelingen aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld beschikbaar

13 juni 2013
Het transitiebureau jeugd heeft een factsheet ontwikkeld waarin de landelijke ontwikkelingen rond de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in samenhang staan beschreven. De factsheet is bedoeld als een hulpmiddel voor gemeentelijke transitiemanagers en beleidsambtenaren die jeugd en huiselijk geweld in hun dossier hebben.
Lees het hele artikel

Gratis ebook: 4 sleutels voor een succesvolle aanpak jeugdgroepen

13 juni 2013
Regisseurs bij gemeenten die problematische jeugdgroepen aanpakken kunnen vanaf nu gebruik maken van een praktisch hulpmiddel: het ebook ‘4 sleutels voor een succesvolle aanpak jeugdgroepen’.
Lees het hele artikel

Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis Rivierenland

4 juni 2013
Dit jaarverslag 2012 bestaat uit een beschrijving van het Veiligheidshuis Rivierenland, een weergave van de resultaten en cijfermatige overzichten van de doelgroepen. Het jaar 2012 stond onder andere in het teken van samenwerking met Veiligheidshuis Rijk van Nijmegen.
Lees het hele artikel

Kompas Transitie jeugd en Veiligheidshuizen

3 juni 2013
Het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen heeft in samenwerking met het transitiebureau stelselherziening jeugd het Kompas Transitie jeugd en Veiligheidshuizen ontwikkeld. Dit kompas brengt de samenhang tussen de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en de transitie jeugd in beeld.
Lees het hele artikel

Doelbereik van de pilot BIJ

31 mei 2013
Onderzoek naar de pilot 'Bestuurlijke informatievoorziening justitiabelen' (BIJ): burgemeesters worden tijdig geïnformeerd over de terugkeer van plegers van ernstige geweld- en zedendelinquenten in de maatschappij. De proef is naar het oordeel van de minister een succes en wordt landelijk voortgezet.
Lees het hele artikel

Minder veelplegers en geen criminele jeugdgroep in regio Arnhem

29 mei 2013
Het aantal veelplegers in de regio Arnhem na in 2012 af. Ook was eind 2012 geen criminele jeugdgroep meer actief in de gemeente. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Veiligheidshuis over 2012.
Lees het hele artikel

Nazorg aan Amsterdamse gedetineerden kan beter

27 mei 2013
Reguliere nazorg aan gedetineerden in Amsterdam blijkt om verschillende redenen lastig. Dit komt niet alleen doordat het bieden van nazorg moeilijk is, maar ook door de manier waarop de gemeente de nazorg heeft vormgegeven. Amsterdam moet keuzes maken in wat zij wil met de reguliere nazorg aan gedetineerden. Dit schrijft de Rekenkamer in het rapport 'Nazorg aan gedetineerden: een ongemakkelijke keten'.
Lees het hele artikel

Tweede dag Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen

22 mei 2013
Wat is het proces achter een goed casusoverleg in teamverband? En: over welke kenmerken beschikt een eigenzinnige professional? Wat maakt dat hij tot goede resultaten komt? Deze vragen kwamen aan bod tijdens de tweede dag van de Leergang Procesmanager Veiligheidshuizen van het Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen. Op deze bijeenkomst die gisteren plaatsvond, stonden het casusoverleg en de eigenzinnige professional centraal.
Lees het hele artikel

Tweede nieuwsbrief Veiligheidshuis Gelderland Zuid

17 mei 2013
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft zijn tweede nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch e.o. presenteert Jaarverslag 2012

15 mei 2013
Het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en omstreken heeft haar Jaarverslag 2012 gepubliceerd. In dit jaarverslag wordt aan de hand van een realistische casus teruggeblikt op 2012. Tevens is een factsheet bijgevoegd van het aantal casussen per gemeente, besproken in de reguliere op themagerichte casusoverleggen die momenteel nog plaatsvinden in het Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Eén regisseur voor probleemgezin

14 mei 2013
Gezinnen met ernstige problemen moeten voortaan één regisseur krijgen die ze helpt, in plaats van verschillende instanties. Dat schrijven staatssecretaris van Volksgezondheid Van Rijn (PvdA) en staatssecretaris van Justitie Teeven (VVD) in een plan dat zij maakten met gemeenten en provincies. Het plan is gisterenavond naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees het hele artikel

Afdoening jeugdzaken in Noord-Nederland ook in ZSM

3 mei 2013
De Raad van de Kinderbescherming is vanaf deze week aangesloten bij ZSM Noord-Nederland. Alle misdrijven in Noord-Nederland waarbij minderjarige verdachten zijn betrokken, kunnen nu ook volgens de ZSM-aanpak worden afgedaan.
Lees het hele artikel

Veiligheidsregio Haaglanden krijgt eigen Veiligheidshuis

1 mei 2013
De gemeenten Delft, Rijswijk, Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer hebben, in samenspraak met de gemeente Den Haag, besloten om een Veiligheidshuis Haaglanden op te richten met Regionale en Lokale Kamers. Hiermee ontstaat een regionaal Veiligheidshuis dat voor alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Haaglanden gaat functioneren.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis IJsselland, april 2013

29 april 2013
Het Veiligheidshuis IJsselland heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

SECONDANT over aanpak huiselijk geweld Brabantse Veiligheidshuizen

26 april 2013
In het nieuwste nummer van tijdschrift SECONDANT is een artikel opgenomen over de aanpak van huiselijk geweld door de Brabantse Veiligheidshuizen. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek dat werd uitgevoerd door het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool.
Lees het hele artikel

Vijfde nieuwsbrief Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

19 april 2013
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft zijn vijfde nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Leergang Procesmanager Veiligheidshuis van start

18 april 2013
De Leergang Procesmanager Veiligheidshuis is vandaag in Utrecht van start gegaan. De leergang richt zich op het verwerven van kennis en vaardigheden en het aanreiken van instrumenten voor het effectief regisseren van het casusoverleg. Deze eerste dag stond in teken van competenties van de procesmanager als procesregisseur.
Lees het hele artikel

Aantal problematische jeugdgroepen blijft verder dalen

16 april 2013
Het aantal problematische jeugdgroepen in Nederland blijft verder dalen, dit maakte minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag bekend. Nederland kent eind 2012 in totaal 976 jeugdgroepen (731 hinderlijke, 186 overlastgevende en 59 criminele jeugdgroepen). Daarmee is een daling van 16% ten opzichte van 2011 gerealiseerd en 46% ten opzichte van het eerste landelijk beeld uit 2009. Dat is een significante afname.
Lees het hele artikel

Verslag bijeenkomst Regie op Veiligheidshuizen

15 april 2013
De subwerkgroep Veiligheidshuizen van de G32, het Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het CCV verzorgden op 11 april een bijeenkomst over de regie op Veiligheidshuizen. Er waren 40 vertegenwoordigers vanuit 25 steden aanwezig, werkzaam in het domein veiligheid dan wel zorg/jeugd/leerplicht.
Lees het hele artikel

Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

5 april 2013
Dit jaarverslag van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid geeft de resultaten van de activiteiten uit het jaarplan weer, de stand van zaken van het onderhavige werkplan, cijfermatige overzichten van de doelgroepen en een beknopte jaarrekening.
Lees het hele artikel

Convenant forensische zorg

4 april 2013
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ondertekende in Den Haag een convenant met GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, waarin afspraken zijn vastgelegd over ontwikkelingen die de komende jaren plaatsvinden in de forensische zorg.
Lees het hele artikel

Netwerkanalyse jeugd en veiligheid

28 maart 2013
De netwerkanalyse Jeugd en Veiligheid van het CCV geeft jeugdregisseurs een compleet beeld van het netwerk waarin zij zich met hun partners bewegen. Dit nieuwe instrument helpt bij het opstellen van een jeugdaanpak op zowel individueel- als domein- én groepsniveau. In een oogopslag zien zij wat de huidige of de gewenste inzet is van de partners.
Lees het hele artikel

Oproep deelname enquête casusoverleg

27 maart 2013
De universiteiten van Utrecht en Tilburg hebben een enquête ontwikkeld voor deelnemers aan casusoverleggen. Dit onderzoek is bedoeld om beter inzicht krijgen in de factoren die bijdragen aan een succesvol casusoverleg.
Lees het hele artikel

Leergang (proces)manager Veiligheidshuizen

26 maart 2013
Het Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft met Het CCV een leergang Procesmanager Veiligheidshuizen ontwikkeld. Deze leergang richt zich op het verwerven van kennis en vaardigheden en het aanreiken van instrumenten voor het effectief regisseren van het casusoverleg.
Lees het hele artikel

Wat werkt in Nederland en wat niet?

25 maart 2013
Strafrechtelijke interventies gericht behandeling en/of begeleiding vertonen vaker positieve effecten dan interventies gericht op repressie. Dat is één van de belangrijke conclusies uit deze meta-analyse van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).
Lees het hele artikel

Proef met Caring Dads in Tilburg

22 maart 2013
Tilburg gaat een proef houden met een eerste groep ‘Caring Dads’. Dit is een groepstraining/behandelprogramma voor vaders die hun partner en/of kind hebben mishandeld. De gemeente Tilburg, het Veiligheidshuis Tilburg, Kompaan en De Bocht, het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering en Avans Hogeschool hebben hiervoor middelen beschikbaar gesteld.
Lees het hele artikel

Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland

21 maart 2013
De Stuurgroep Veiligheidshuis IJsselland heeft op 21 maart het jaarverslag 2012 vastgesteld. Basis voor dit jaarverslag is het meerjarenplan 2012 / 2013.
Lees het hele artikel

Opening Veiligheidshuis Regio Utrecht

20 maart 2013
In aanwezigheid van de burgemeesters uit de regio Utrecht, de politie, het Openbaar Ministerie en justitie- en zorgpartners wordt morgen het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) geopend. Na afloop van de officiële opening ondertekenen alle partners tevens het nieuwe samenwerkingsconvenant. Met ingang van 1 januari 2013 zijn het beheer en de regie van het VHRU belegd bij de gemeente Utrecht.
Lees het hele artikel

Toolbox persoonsgericht aanpak High Impact Crimes

20 maart 2013
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Toolbox persoonsgerichte aanpak High Impact Crimes laten ontwikkelen. De toolbox biedt concrete handvatten om te komen tot een optimale persoonsgerichte aanpak voor (potentiële) plegers van High Impact Crimes.
Lees het hele artikel

Top-X aanpak Veiligheidshuis district Bergen op Zoom

19 maart 2013
Het Veiligheidshuis district Bergen op Zoom gaat jonge daders van woninginbraken, overvallen en straatroven heel dicht op de huid zitten. Onder de codenaam Top-X is een lik-op-stuk aanpak ontwikkeld waarbij jonge daders zo snel mogelijk worden gestraft en vervolgens wordt gekeken hoe zij weer op het rechte pad kunnen worden gebracht.
Lees het hele artikel

Marokkaanse geweldplegers vaak slachtoffer kindermishandeling

19 maart 2013
Jonge Marokkaanse geweldplegers zijn vaak zelf als kind mishandeld door hun ouders. Dat blijkt uit Tilburgs onderzoek dat binnenkort wordt gepubliceerd in het vakblad European Journal of Criminology. Dat meldt de Volkskrant vandaag.
Lees het hele artikel

Jaarplan Veiligheidshuis district Bergen op Zoom 2013

18 maart 2013
Het Veiligheidshuis district Bergen op Zoom presenteerde vandaag het jaarplan 2013 en de verantwoording over 2012. Het jaarplan gaat onder andere in op drie belangrijke ontwikkelingen: de regionale aanpak TOP-X, het Interventieteam Huiselijk Geweld en het nieuwe landelijk kader Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

De aanpak van multi-problematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond

15 maart 2013
Een steviger en consequentere benadering van multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond helpt kinderen in deze gezinnen aan een betere toekomst. Dit rapport, opgesteld door de Politieacademie, biedt handreikingen aan hulpverleners en wetshandhavers in de aanpak van zaken, zoals overlast, schoolverzuim en de inzet van kinderen bij criminaliteit.
Lees het hele artikel

Posterlijn Veiligheidshuizen

15 maart 2013
Het Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een posterlijn voor de Veiligheidshuizen laten ontwikkelen.
Download de posters

Proef uithuisplaatsing plegers kindermishandeling geslaagd

15 maart 2013
Na een geslaagde proef met het tijdelijk huisverbod voor plegers van kindermishandeling, gaat de gemeente Rotterdam dit instrument nu definitief inzetten.
Lees het hele artikel

Convenant Wijkaanpak Jeugdgroepen Zoetermeer

12 maart 2013
In Zoetermeer werken de politie, het jongerenwerk en de gemeente samen bij de aanpak van jeugdgroepen. De samenwerkingspartijen ondertekenen vandaag een convenant dat het uitwisselen van gegevens over jongeren makkelijker maakt.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuizen Noord-Holland Noord bundelen krachten

11 maart 2013
De drie Veiligheidshuizen in Noord-Holland Noord gaan volgend jaar hun krachten bundelen. Alkmaar vormt vanaf 2014 de spil, met dependances in Den Helder en Hoorn. Deze gezamenlijk aanpak moet voorkomen dat maatregelen van de ene gemeente ten koste gaan van de andere.
Lees het hele artikel

Politie: 95.000 meldingen huiselijk geweld is topje van de ijsberg

11 maart 2013
De politie is het afgelopen jaar gemiddeld iedere zes minuten uitgerukt voor huiselijk geweld. Dat vertelde Mariette Christophe, chef Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak, afgelopen vrijdag in een interview met Sp!ts. Vorig jaar ontving de politie 95.000 meldingen van huiselijk geweld.
Lees het hele artikel

Den Helder biedt probleemgezinnen één aanspreekpunt

8 maart 2013
"1Gezin1Plan is een uitstekend voorbeeld van wijkgericht werken in de praktijk en een uitdaging om dit in alle wijken toe te passen", zegt de Helderse wijkwethouder Pia Bruin. De gemeente Den Helder startte vorig jaar deze uitgebreide proef met vernieuwende oplossingen voor probleemgezinnen.
Lees het hele artikel

Kamervragen afstemming ketenpartners

8 maart 2013
Antwoorden op de vragen van het PvdA-Kamerlid Myrthe Hilkens aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vragen zoomen in op de afstemming tussen ketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld.
Lees het hele artikel

Aanpak van risicojongeren in Weert

7 maart 2013
De gemeente Weert wil met het plan ‘Aanpak van risicojongeren in Weert’ risicojongeren een perspectief bieden en hen helpen grip op hun leven en toekomst te krijgen. Het project is tevens bedoeld om het veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten. Het college van B&W heeft het plan op 26 februari vastgesteld.
Lees het hele artikel

Beeldverslag Congres Veiligheidshuizen

7 maart 2013
Het Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen van het ministerie van Veiligheid en Justitie hield vorige maand het Landelijk Congres Veiligheidshuizen. Inmiddels is het beeldverslag van deze dag beschikbaar.
Lees het hele artikel

Aanpak problematische jeugdgroepen Spijkenisse succesvol

7 maart 2013
De aanpak van problematische jeugdgroepen in Spijkenisse is succesvol. De groepsaanpak is van toegevoegde waarde voor zowel de jongeren, de gemeenschap als de betrokken organisaties, zo blijkt uit een evaluatie. De overlast is op alle aangepakte locaties afgenomen.
Lees het hele artikel

Meldcode huiselijk geweld hamerstuk in Eerste Kamer

7 maart 2013
De Eerste Kamer heeft geen opmerkingen of vragen over het wetsvoorstel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het voorstel wordt op 12 maart 2013 als hamerstuk afgedaan.
Lees het hele artikel

Aanhoudingen en recidive Amsterdamse Top600 flink gedaald

5 maart 2013
De Amsterdamse Aanpak Top600 boekt goede resultaten. Uit de kwartaalmonitor van het project blijkt dat het aantal aanhoudingen met 59 procent is gedaald en dat het aantal gedagvaarde zaken (recidive) met 57 procent is gedaald.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, maart 2013

1 maart 2013
Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord heeft zijn derde nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Eerste nieuwsbrief Veiligheidshuis Fryslân

28 februari 2013
Veiligheidshuis Fryslân heeft zijn eerste nieuwsbrief gepubliceerd. Met deze digitale nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Breda geeft veiligheid ook in 2013 prioriteit

27 februari 2013
De gemeente Breda zet in 2013 sterk in op de aanpak van woninginbraken, overvallen en straatroven. De partners in het Veiligheidshuis Breda e.o. spelen een centrale rol bij deze aanpak. Dit staat in het Jaarplan Veiligheid 2013, dat op 7 maart aanstaande besproken wordt met de Commissie Bestuur.
Lees het hele artikel

Compilatie Landelijk Congres Veiligheidshuizen

25 februari 2013
Een compilatie van het landelijke congres veiligheidshuizen 2013 met indrukken van bezoekers.
Lees het hele artikel

Vijf misverstanden over ZSM

25 februari 2013
In het februari-nummer van het tijdschrift Opportuun staat een artikel over ZSM. Het relatiemagazine van het Openbaar Ministerie laat plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Chris van Dam aan het woord over de vijf grootste misverstanden over ZSM.
Lees het hele artikel

Procureur-generaal belicht positie van het slachtoffer

21 februari 2013
Procureur-generaal Annemarie Penn belichtte dinsdag in een interview met het radioprogramma Villa VPRO de speciale positie van het slachtoffer in het strafproces. Het gesprek stond in het teken van De Europese Dag van het Slachtoffer, die morgen plaatsvindt.
Lees het hele artikel

Minder jeugdgroepen in Rotterdam

21 februari 2013
Het aantal jeugdgroepen in Rotterdam is het afgelopen jaar gedaald van 28 naar 18. Dat schrijft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdag in een brief aan de gemeenteraad.
Lees het hele artikel

Uitstroomcijfers gevangeniswezen 2012

21 februari 2013
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft de Uitstroomcijfers gevangeniswezen 2012 bekendgemaakt. Deze cijfers zijn vooral interessant met oog op de nazorg van ex-gedetineerden.
Lees het hele artikel

Het ongrijpbare veiligheidsfenomeen grijpbaar maken

21 februari 2013
'Van wie is de straat? Methodiek en lessen voor de politie om ongrijpbare veiligheidsfenomenen grijpbaar te maken' is de nieuwste uitgave in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap. Met de publicatie helpen wetenschappers de politie meer grip te krijgen op ongrijpbare fenomenen, zoals jeugdgroepen.
Lees het hele artikel

Veenendaal presenteert aanpak jongerenoverlast á la carte

14 februari 2013
De 'menukaart jong Veenendaal' is een nieuw instrument van de gemeente Veenendaal om jeugdgroepen aan te pakken. De kaart geeft een overzicht van alle mogelijke persoons-, groeps- en domeingerichte maatregelen die kunnen worden ingezet.
Lees het hele artikel

Jeugdcriminaliteit daalt verder in Amsterdam

7 februari 2013
Het aandeel jongeren dat in Amsterdam wordt verdacht van criminaliteit is voor het vijfde achtereenvolgende jaar gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste Factsheet Jeugdcriminaliteit.
Lees het hele artikel

Kleine groep veelplegers onbehandelbaar

7 februari 2013
Een kleine groep veelplegers blijkt onbehandelbaar. Deze groep veelplegers stelt hun omgeving en de betrokken hulpverleners voor vrijwel onmogelijke opgaven. Geen interventie, of dit nu psychische hulp of tijdelijke detentie is, biedt structureel soelaas. Hierdoor vormen zij een bedreiging voor de veiligheid van de burger, zo blijk uit recent onderzoek naar veelplegers.
Lees het hele artikel

Experiment Family Justice Centers bij huiselijk geweld in Tilburg en Venlo

6 februari 2013
MOVISIE verzorgt morgen de kick-off van een Europees project waarbij in zes Europese steden wordt experimenteerd met Family Justice Centers. In een Family Justice Center zitten alle ketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld - politie en justitie, reclassering, opvang en hulpverlening – fysiek in één gebouw. Slachtoffers kunnen daar naar binnen gaan, direct aangifte doen en hulp, opvang en politiebescherming krijgen.
Lees het hele artikel

Officiële presentatie Landelijk kader Veiligheidshuizen

5 februari 2013
Vandaag vond tijdens het landelijk congres Veiligheidshuizen de officiële presentatie van het Landelijk kader Veiligheidshuizen plaats. Door de totstandkoming van het kader is er helderheid en consensus over de gemeenschappelijke kern van Veiligheidshuizen, waarbij ruimte is gelaten voor lokale en regionale invulling.
Lees het hele artikel

Animatie Veiligheidshuizen

5 februari 2013
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een animatie laten ontwikkelen waarin in drie minuten de werking van de Veiligheidshuizen wordt uitgelegd. De première van de animatie vond vandaag plaats in Rotterdam tijdens het landelijk congres Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Toespraak minister Opstelten landelijk congres Veiligheidshuizen

5 februari 2013
De Veiligheidshuizen hebben een geheel eigen, niet meer weg te denken plek veroverd in het domein van veiligheid en zorg. Dat zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag tijdens de afsluiting van het landelijk congres Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

VNG Magazine: ‘Gemeente als regisseur in Veiligheidshuis’

4 februari 2013
VNG Magazine heeft deze week een artikel over de Veiligheidshuizen. Het artikel gaat in op de rol die gemeenten spelen binnen de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis IJsselland

29 januari 2013
Het Veiligheidshuis IJsselland heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Landelijk kader Veiligheidshuizen vastgesteld

21 januari 2013
Op 17 januari is door alle landelijke partners in de stuurgroep het kader Veiligheidshuizen officieel vastgesteld. Door de totstandkoming van het kader is er helderheid en consensus over de gemeenschappelijke kern van Veiligheidshuizen, waarbij ruimte is gelaten voor lokale en regionale invulling.
Lees het hele artikel

Succesvolle aanpak jeugdgroepen in noordelijke provincies

17 januari 2013
In Friesland, Groningen en Drenthe zijn er momenteel geen jeugdbendes. Dit is het resultaat van gezamenlijk optrekken door gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM) bij de aanpak van hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen.
Lees het hele artikel

ZSM-aanpak in Noord-Nederland van start

16 januari 2013
In Noord-Nederland is afgelopen maandag de ZSM-aanpak geïntroduceerd. De afkorting ZSM staat voor Zo Simpel, Spoedig, Samen en Selectief Mogelijk zaken afdoen. In deze aanpak werken de politie, het Openbaar Ministerie (OM), Reclassering Nederland, Verslavingszorg Noord-Nederland, het Leger des Heils, Slachtofferhulp Nederland en (bij jeugdige verdachten) de Raad voor de Kinderbescherming, samen aan de versnelde afdoening van strafzaken.
Lees het hele artikel

Voorzetting Katwijkse pilot 'Nazorg ex-gedetineerden'

16 januari 2013
De pilot 'Nazorg ex-gedetineerden' laat na twee jaar goede resultaten zien in Katwijk. Van de 77 bezochte gedetineerden is slechts 10 procent na vrijlating teruggevallen in detentie. Er is dan ook besloten om de pilot voort te zetten. Daarnaast komt er uitbreiding van uren om ook jeugdige gedetineerden te kunnen bezoeken.
Lees het hele artikel

Op zoek naar uw aanpak van huiselijk geweld

15 januari 2013
Heeft u een succesvolle aanpak van huiselijk geweld op het terrein van preventie, hulpverlening, aanpak en/of nazorg bij huiselijk geweld? Misschien komt deze dan in aanmerking voor opname in de databank Effectieve interventies huiselijk geweld.
Lees het hele artikel

Haarlem pakt criminele jongeren Schalkwijk harder aan

11 januari 2013
De gemeente Haarlem gaat criminele jongeren in Schalkwijk harder aanpakken. Voor burgemeester Bernt Schneiders is de grens bereikt. In Schalkwijk is een groep van zo’n 25 criminele jongeren actief.
Lees het hele artikel

Opstelten bezoekt Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland

10 januari 2013
De aanpak van jeugdcriminaliteit in Zaanstad en Purmerend werkt naar behoren. Dat liet minister Opstelten van Veiligheid en Justitie woensdag weten tijdens een werkbezoek aan het Veiligheidshuis in Zaanstad. ,,Het gaat hier gewoon goed.’’
Lees het hele artikel

Publiekscollege ‘Criminele meisjes en vrouwen’

10 januari 2013
De faculteit Strafrecht & Criminologie van de Vrije Universiteit houdt op 24 januari 2013 een publiekscollege over criminele meisjes en vrouwen. Aanleiding is de presentatie van het boek ‘Criminele meisjes en vrouwen; achtergronden en aanpak’.
Lees het hele artikel

Toename aangiftes huiselijk geweld Brabant-Noord

10 januari 2013
In Brabant-Noord is vorig jaar 770 keer aangifte gedaan van huiselijk geweld, tegen 738 aangiftes in 2011. Al met al waren er in de regio bijna 3.000 incidenten van huiselijk geweld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de politie.
Lees het hele artikel

Minister Opstelten tevreden over aanpak jeugdoverlast Velsen

9 januari 2013
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft gisteren een aantal ‘hangplekken’ in Velsen bezocht. Hij deed dat op uitnodiging van Streetcornerwork, die probleemjongeren in de gemeente probeert te helpen door actief het gesprek met hen aan te gaan. De minister gaf aan onder de indruk te zijn van de aanpak van jeugdoverlast binnen de gemeente.
Lees het hele artikel

Friese politie krijgt meer meldingen van huiselijk geweld

3 januari 2013
De Friese politie kreeg in 2012 meer meldingen van huiselijk geweld dan een jaar eerder. Het afgelopen jaar was in 2882 Friese huishoudingen sprake van geweld. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de politie Fryslan.
Lees het hele artikel

Succes voor Groningse aanpak multiprobleemgezinnen

28 december 2012
Een verbetering van de zelfredzaamheid en duidelijke vooruitgang op de leefgebieden opvoeden, inkomen, gezondheid, activering en werk. Deze conclusies trekt onderzoeksbureau Intraval in de evaluatie van het Groningse pilotproject Multiprobleemgezinnen ‘De Ploeg’.
Lees het hele artikel

Laatste nieuwsbrief Veiligheidshuis Rivierenland

20 december 2012
Het Veiligheidshuis Rivierenland heeft haar laatste nieuwsbrief uitgebracht. Vanaf 1 januari 2013 gaat het Veiligheidshuis Rivierenland samenwerken met het Veiligheidshuis Nijmegen onder de naam: Veiligheidshuis Gelderland Zuid.
Lees het hele artikel

Geweld aanpakken? Doe het integraal!

18 december 2012
Is geweld een hot issue in uw gemeente? En wilt u een samenhangend, flexibel en resultaatgericht geweldbeleid? Maak het beleid integraal! Het stappenplan Integraal Geweldbeleid van het CCV helpt u.
Lees het hele artikel

Helft professionals bekend met meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

7 december 2012
51 procent van de professionals in onderwijs, zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en justitie zijn bekend met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 36 procent van deze professionals beschikt in hun dagelijkse werk over een meldcode. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS.
Lees het hele artikel

Gemeente Heerlen ondertekent privacyconvenant Veiligheidshuis

4 december 2012
De gemeente Heerlen heeft gisteren als eerste partner van het Veiligheidshuis Heerlen het nieuwe privacyconvenant ondertekend. Namens de gemeente Heerlen tekende burgemeester Paul Depla het nieuwe convenant 'Samenwerking & verwerking gegevens voor integrale persoons-/systeem gerichte aanpak’.
Lees het hele artikel

Wie doet wat bij de nazorg van criminele jongeren?

3 december 2012
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft op de website Wegwijzer Jeugd en Veiligheid de matrix Nazorg gepubliceerd. Deze matrix biedt veiligheidsprofessionals een actueel overzicht van de samenwerkende partners in een nazorgtraject.
Lees het hele artikel

Verslag regionale bijeenkomsten Veiligheidshuizen

3 december 2012
Het Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen en Het CCV organiseerden in november 2012 drie regiobijeenkomsten ‘Veiligheidshuizen’. Per bijeenkomst zijn er zo’n 100 deelnemers aanwezig geweest vanuit ketenpartners werkzaam in het netwerkverband Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslân 2013-2014

29 november 2012
Alle Friese burgemeesters en de ketenpartners binnen het Veiligheidshuis Fryslân hebben gisteren hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslân 2013-2014. Het Veiligheidshuis valt per 1 januari 2013 niet meer onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie, maar van de Friese gemeenten. Deze ondertekening markeert het sluitstuk van een goed en intensief proces van deze transitie.
Lees het hele artikel

Vierde nieuwsbrief Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

27 november 2012
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft zijn vierde nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Vooraankondiging landelijk congres Veiligheidshuizen

21 november 2012
Het ministerie van Veiligheid en Justitie verzorgt op dinsdag 5 februari 2013 in Rotterdam het landelijk congres Veiligheidshuizen. Tijdens dit landelijk congres kijken de deelnemers vooruit naar de toekomst van de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Tussenrapportage Veiligheidshuis Drenthe, locatie Hoogeveen

21 november 2012
Het college van de gemeente Hoogeveen heeft de gemeenteraad gisteren de tussenrapportage van het Veiligheidshuis aangeboden. De rapportage beschrijft de landelijke ontwikkelingen, de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis Drenthe en gaat vervolgens dieper in op de uitvoering vanuit de locatie Hoogeveen.
Lees het hele artikel

Verslag Regionale bijeenkomsten

20 november 2012
Het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het CCV houden in november 2012 drie regiobijeenkomsten ‘Veiligheidshuizen’. De eerste twee bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.
Lees het hele artikel

Samenwerking Veiligheidshuizen Nijmegen en Rivierenland

14 november 2012
De Veiligheidshuizen Nijmegen en Rivierenland gaan vanaf volgend jaar nader samenwerken. Per 1 januari 2013 krijgen de twee Veiligheidshuizen één stuurgroep en één managersoverleg van partnerorganisaties. Het wordt een samenwerking met één bestuurlijke en operationele paraplu en twee locaties: Tiel en Nijmegen.
Lees het hele artikel

Openbaar Ministerie Breda en Politie Midden en West Brabant starten ZSM-aanpak

13 november 2012
Het Openbaar Ministerie Breda en Politie Midden en West Brabant zijn gisteren officieel van start gegaan met de ZSM-aanpak; de versnelde afdoening van zaken. De werkwijze heeft tot doel om eenvoudige strafzaken zoals vernieling en winkeldiefstal ‘sneller, simpeler en slimmer' af te doen.
Lees het hele artikel

Feestelijke opening nieuwe locatie Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

9 november 2012
Champagne, gebak, livemuziek en verwachtingsvolle gezichten. Trots presenteerde het Veiligheidshuis Zuid-Holland gisteren officieel haar nieuwe onderkomen bij het politiebureau Overkampweg in Dordrecht. Maar ook: de handen uit de mouwen. Want op de tafel in de receptieruimte lagen werkhandschoenen en een scheepsketting waarvan de schakels nog verbonden moesten worden.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Noord-Holland Noord

6 november 2012
Per 1 januari 2014 gaan de drie Veiligheidshuizen uit de regio’s West-Friesland, Noordkop en Regio Alkmaar op in het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. Het Veiligheidshuis NHN wordt sober en robuust.
Lees het hele artikel

Uitgelicht bijeenkomst privacy

5 november 2012
Het CCV organiseert op donderdag 13 december een Uitgelicht-bijeenkomst over de rol van privacy bij gegevensuitwisseling. Kent u de mogelijkheden en beperkingen? Wat vraagt de wet? Wat is goed fatsoen?
Lees het hele artikel

Onderzoek naar schulden van verslaafde delinquenten

2 november 2012
Wie een delict pleegt, recidiveert gemakkelijker als er schulden zijn. Bovendien staan schulden vaak een succesvolle re-integratie na detentie in de weg. Dit geldt zeker voor verslaafde delinquenten. Zij hebben vaak maar weinig mogelijkheden voor een oplossing via een schuldregeling of -sanering. Daarom laat de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) de Hogeschool Utrecht onderzoek doen naar schuldhulpverlening bij verslaafde delinquenten die onder toezicht staan bij de (verslavings)reclassering.
Lees het hele artikel

Tweede Nieuwsbrief Noord-Holland Noord

1 november 2012
De Veiligheidshuizen de regio Noord-Holland Noord hebben hun tweede gezamenlijke nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrief is een zichtbare stap van de samenwerking van de drie Veiligheidshuizen in de regio.
Lees het hele artikel

Zuid-Holland-Zuid presenteert nieuwe aanpak hardleerse overlastgevers

1 november 2012
Notoire overlastgevers zouden onafgebroken gevolgd en begeleid moeten worden, ondanks de enorme weerstand die de behandeling soms oproept. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van de Veiligheidssociëteit Zuid-Holland Zuid naar mensen met onaangepast gedrag. De resultaten van deze praktijkverkenning werden eind vorige week gepresenteerd.
Lees het hele artikel

Database Aanpakken jeugdgroepen uitgebreid

1 november 2012
De database Aanpakken jeugdgroepen op de website Wegwijzer Jeugd en Veiligheid is uitgebreid met twee nieuwe aanpakken: Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer en NPT-LVB.
Lees het hele artikel

Tiende nieuwsbrief Veiligheidshuis Rivierenland

31 oktober 2012
Het Veiligheidshuis Rivierenland heeft haar negende nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Samenscholingsverbod in Edese wijk verlengd

31 oktober 2012
Het samenscholingsverbod in de Edese wijk Rietkampen wordt verlengd tot 1 mei 2013. Burgemeester Cees van der Knaap van Ede heeft dit besloten. Notoire overlastgevers krijgen daarbij extra aandacht van de politie en vanuit het Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Appingedam besteedt nazorg ex-gedetineerden uit aan Veiligheidshuis in Groningen

30 oktober 2012
De gemeente Appingedam besteedt de re-integratie van ex-gedetineerden uit aan het Veiligheidshuis in Groningen. Appingedam heeft daarover met de gemeente Groningen een overeenkomst gesloten.
Lees het hele artikel

'Belevingsfilm' over werkwijze Veiligheidshuizen Limburg

29 oktober 2012
De Limburgse Veiligheidshuizen hebben een 'belevingsfilm' laten maken, die een goed beeld geeft van de werkwijze van de Veiligheidshuizen in Limburg. De verhaallijn van de film is gebaseerd op bestaande casussen en toont de dagelijkse werkelijkheid van de procesmanager, betrokkenen en partners van het Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Zeeland presenteert vijfde Nieuwsbrief

29 oktober 2012
Veiligheidshuis Zeeland heeft haar vijfde nieuwsbrief gepubliceerd. Met deze digitale nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Aandacht voor het eigen spoor!

25 oktober 2012
Het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool is nagegaan welke factoren de effectiviteit van de casusoverleggen huiselijk geweld in de provincie Noord-Brabant bevorderen of belemmeren. Dit onderzoek ‘Aandacht voor het eigen spoor!’ moet een bijdrage leveren aan het verbeteren van de effectiviteit van de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Aanpak jeugdoverlast Kanaleneiland werkt nog niet

23 oktober 2012
Scheve beelden, de nieuwe intensieve aanpak van overlastgevende jongeren in Kanaleneiland (Utrecht), heeft nog niet geleid tot daling van de overlast. Uit cijfers van de politie Utrecht blijkt dat de jeugdgroep niet minder crimineel is geworden meldt de Volkskrant.
Lees het hele artikel

Twentse Veiligheidshuizen gaan vanaf 2013 samen

18 oktober 2012
De drie Veiligheidshuizen in de regio (Enschede, Hengelo en Almelo) gaan met ingang van 1 januari 2013 op in het Veiligheidshuis Twente. In 2006 kreeg Enschede een Veiligheidshuis, drie jaar later volgden Hengelo en Almelo.
Lees het hele artikel

Eerste resultaten landelijke Enquête Nazorg ex-gedetineerden

18 oktober 2012
Zo’n 130 gemeenten en negentig medewerkers van penitentiaire inrichtingen vulden inmiddels de landelijke Enquête Nazorg ex-gedetineerden in. Deze voorlopige tussenstand laat hiermee al een hoge score zien. De vragenlijst kan nog vandaag en morgen worden ingevuld.
Lees het hele artikel

Overzicht van onderzoek naar de PIJ-maatregel tussen 2006-2011

16 oktober 2012
De PIJ-maatregel is een maatregel binnen het jeugdstrafrecht. Dit onderzoek gaat na waar de knelpunten liggen en wat de successen zijn bij de oplegging en de tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel.
Lees het hele artikel

Forensische zorg tijdens detentie is nog onvoldoende

12 oktober 2012
De psychische problematiek onder gedetineerden is ernstig en omvangrijk. Het merendeel van de gedetineerden heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis, verslavingsproblemen, een lichte verstandelijke beperking of combinaties daarvan. Slechts een beperkt deel krijgt tijdens detentie een passende behandeling zegt de Raad voor de Strafrechtstoepassing in een advies.
Lees het hele artikel

Monitor veelplegers 2012

10 oktober 2012
De Monitor Veelplegers 2012 van het WODC beschrijft trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003-2009. De monitor brengt de aantallen veelplegers in Nederland in kaart en volgt de ontwikkelingen in de tijd. Ook wordt bijgehouden welke achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive zeer actieve volwassen veelplegers hebben.
Lees het hele artikel

Ambtelijke Conferentie Bestuurlijke Informatie Justitiabelen

9 oktober 2012
Het ministerie van Veiligheid en Justitie verzorgt op 1 november in Amersfoort een ambtelijke conferentie over bestuurlijke informatie inzake terugkerende ernstige gewelds- en zedendelinquenten aan gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder andere dieper ingegaan op de uitkomsten van de evaluatie van het project BIJ.
Lees het hele artikel

Regionale bijeenkomsten Veiligheidshuizen

6 oktober 2012
Het CCV en het programma doorontwikkeling Veiligheidshuizen organiseren drie regiobijeenkomsten ‘Veiligheidshuizen’: in Amsterdam (6 november = VOL), Zwolle (15 november = VOL) en Eindhoven (29 november = VOL).
Lees het hele artikel

Doelbereik van de pilot BIJ

5 oktober 2012
Regioplan Beleidsonderzoek heeft in opdracht van het WODC onderzoek gedaan naar het project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. Het onderzoek moest inzicht verschaffen in de doelbereiking van het project. Op basis van de resultaten neemt het ministerie van Veiligheid en Justitie een besluit over de voortgang en de mogelijke landelijk implementatie.
Lees het hele artikel

Haagse aanpak criminele jongeren

3 oktober 2012
Een speciaal team van de politie Haaglanden heeft vorige week negentien verdachten aangehouden voor onder meer woninginbraken, straatroven en brandstichting. Het team richt zich op het beëindigen van overlast van jongeren in en rond de Haagse Schilderswijk.
Lees het hele artikel

ZSM in hele regio Amsterdam ingevoerd

2 oktober 2012
De ZSM-pilot die het Openbaar Ministerie (OM) en de politie met Slachtofferhulp Nederland en Reclassering Nederland een jaar geleden gestart is, wordt in hele regio Amsterdam ingevoerd. Door veelvoorkomende misdrijven zoals winkeldiefstallen en vernielingen al op het politiebureau gezamenlijk op te pakken, kunnen deze eerder en efficiënter afgehandeld worden.
Lees het hele artikel

Meidencriminaliteit op Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

1 oktober 2012
De website Wegwijzer Jeugd en Veiligheid is uitgebreid met een dossier over criminaliteit gepleegd door meisjes. Het dossier Meidencriminaliteit geeft een overzicht van landelijk en lokaal beleid, onderzoek en de laatste ontwikkelen op het gebied van meidencriminaliteit.
Lees het hele artikel

Landelijke enquête nazorg ex-gedetineerden

27 september 2012
De Landelijke Enquête Nazorg Ex-gedetineerden is gisteren verstuurd aan alle gemeentelijke nazorgcoördinatoren en hoofden gedetineerdenzaken in de penitentiaire inrichtingen (PI). De enquête wordt uitgevoerd om successen en knelpunten in de aanpak van nazorg ex-gedetineerden te inventariseren.
Lees het hele artikel

Database Aanpakken jeugdgroepen uitgebreid

26 september 2012
De database Aanpakken jeugdgroepen op de website Wegwijzer Jeugd en Veiligheid is uitgebreid met twee nieuwe aanpakken. Het gaat om Wijkgericht Outreachend Werken en de aanpak Ernstig Overlastgevende Gezinnen.
Lees het hele artikel

Toename huiselijk geweld Kop van Noord-Holland

17 september 2012
Het aantal meldingen van huiselijk geweld in de Kop van Noord-Holland neemt toe. Dat heeft het regionale Steunpunt Huiselijk Geweld bekendgemaakt. In 2010 werden er 866 meldingen gedaan. In 2011 waren dat er 947. De meldingen komen van professionals, politie en burgers uit de hele regio.
Lees het hele artikel

Jongerendebat: ‘Straf niet zwaarder; begeleiding moet zwaarder’

14 september 2012
"De straffen voor jongeren moeten niet zwaarder worden; de begeleiding moet zwaarder." Dat betoogde een van de deelnemers donderdagavond tijdens een debat over jeugdcriminaliteit in jongerencentrum Dynamo Eindhoven. Het debat werd georganiseerd door de rechtbank 's-Hertogenbosch en ProDemos (huis voor democratie en rechtsstaat).
Lees het hele artikel

Snellere aanpak van jeugdstrafzaken in hoger beroep bij Hof ’s-Hertogenbosch

13 september 2012
Door een snellere werkwijze in jeugdstrafzaken wil gerechtshof ’s-Hertogenbosch de tijd tussen rechtszaak en einduitspraak in hoger beroep aanzienlijk korter maken. Belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is een voortvarende start van de procedure en een effectieve samenwerking tussen de betrokken professionals.
Lees het hele artikel

Toename huisverboden GGD Rivierenland

13 september 2012
In de regio Rivierenland worden meer huisverboden opgelegd dan beraamd. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn al achttien huisverboden opgelegd. In de begroting van de GGD was rekening gehouden met slechts twintig huisverboden in een heel jaar. De GGD verwacht nu in 2012 veertig gevallen.
Lees het hele artikel

Teeven wil één landelijke Halt-organisatie

10 september 2012
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil per 1 januari 2013 overgaan naar één landelijke Halt-organisatie (in plaats van de huidige 16 Halt-bureaus plus Halt Nederland). De nieuwe Halt-organisatie zal vertegenwoordigd zijn in tien politieregio's. Ook gaat Halt nauw samenwerken met de Veiligheidshuizen. In de praktijk vinden de meeste gesprekken al plaats op politiebureaus en in de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Verdient uw project de European Crime Prevention Award?

9 september 2012
Het thema van de European Crime Prevention Award (ECPA) is dit jaar Community Policing, een criminaliteitspreventie middel om inbraak, huiselijk geweld en jeugdcriminaliteit te voorkomen. De winnaar van de ECPA wordt op 4 december 2012 bekendgemaakt.
Lees het hele artikel

Ede wil ‘kansen voor de jeugd’ bieden

5 september 2012
Het college van burgemeester en wethouders legt een ambitieus plan neer om de kansen voor de jeugd in Ede te vergroten. In het beleidskader Jeugd en Onderwijs zet het college op een rij waar zij in de komende periode naar toe wil werken. Het gaat daarbij onder meer om betere voorschoolse voorzieningen, meer zorg op en rond scholen en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Noord Limburg start pilot Code Rood

5 september 2012
Het Veiligheidshuis Noord Limburg is op 1 september gestart met de pilot Code Rood. Code Rood stelt het Veiligheidshuis in staat om in het geval van huiselijk geweld nog sneller en adequater te reageren naar het gezinssysteem om veiligheid te borgen.
Lees het hele artikel

Start pilot adolescentenstrafrecht

5 september 2012
In Almelo is vandaag de aftrap gegeven voor een pilot met het adolescentenstrafrecht. Met deze pilot wil staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), vooruitlopend op het wetsvoorstel Adolescentenstrafrecht, onderzoeken hoe het flexibele systeem van het adolescentenstrafrecht kan worden vormgegeven.
Lees het hele artikel

Katwijk boekt succes met nazorg aan ex-gedetineerden

31 augustus 2012
De Katwijkse pilot 'Nazorg ex-gedetineerden' laat na één jaar goede resultaten zien. Een tussentijdse evaluatie wijst uit dat van de 51 bezochte gedetineerden niemand na vrijlating was teruggevallen in detentie.
Lees het hele artikel

Omvang huiselijk geweld Veluwe 'zorgelijk'

28 augustus 2012
Jaarlijks vinden in dertien gemeenten op de Veluwe een kleine tweeduizend zaken van huiselijk geweld plaats. Dit is volgens het Steunpunt Huiselijk Geweld nog maar het topje van de ijsberg. Het Steunpunt vindt deze ontwikkeling zorgelijk en heeft onlangs zijn website vernieuwd om de doelgroep nog beter te bereiken.
Lees het hele artikel

Overlast door Arnhemse hangjeugd sterk afgenomen

28 augustus 2012
De overlast door Arnhemse hangjeugd is volgens het Veiligheidshuis Arnhem flink afgenomen. Zo is het aantal groepen hangjongeren in Arnhem de afgelopen twee jaar afgenomen van 84 naar 14.
Lees het hele artikel

Nieuwe campagne tegen geweld in huiselijke kring

27 augustus 2012
Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) en minister Ivo Opstelten (VenJ) starten vandaag een campagne tegen geweld in huiselijke kring. Doel van de campagne is slachtoffers, omstanders of plegers van kindermishandeling, partnergeweld, eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking en ouderenmishandeling er toe aan te zetten om zo snel mogelijk advies en hulp te zoeken.
Lees het hele artikel

Wetsvoorstel: drugs- of alcoholtest bij geweldsmisdrijf

17 augustus 2012
Verdachten van geweldsmisdrijven moeten straks verplicht meewerken aan een drugs- of alcoholtest. Wie onder invloed is van drugs of alcohol kan een hogere straf krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Persoonsgericht aanpak veelplegers in Rotterdam

9 augustus 2012
Zo’n 400 criminelen en potentiële misdadigers krijgen deze week een brief van burgemeester Aboutaleb. Met de brief kondigt hij aan dat ze zijn geplaatst in het zogeheten traject van ‘persoonsgerichte aanpak’.
Lees het hele artikel

Interventiematrix jeugdgroepen

3 augustus 2012
Bij de aanpak van problematische jeugdgroepen wilt u vroeg of laat weten welke interventies u kunt inzetten en welke partijen u daarbij kunt betrekken. De nieuwe interventiematrix jeugdgroepen op de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid biedt hiervoor een overzicht.
Lees het hele artikel

Delinquent heeft meer zorg nodig

2 augustus 2012
Bij de aanpak van patiënten met ernstig psychische aandoeningen moet de stoornis in plaats van het delict leidend zijn. Dit staat in het advies ‘Stoornis en delict’ van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).
Lees het hele artikel

Kermistaakstraffen Tilburg 2012 afgerond

1 augustus 2012
Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant heeft zeven kermistaakstraffen opgelegd aan personen die werden aangehouden tijdens de Tilburgse kermis. De Tilburgers werden na hun aanhouding uitgenodigd voor een taakstrafzitting in het Zorg- en Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Hardenberg kijkt Veiligheidshuis een jaar aan

1 augustus 2012
De gemeente Hardenberg sluit zich toch aan bij het Veiligheidshuis IJsselland. De deelname kost de gemeente ruim tienduizend euro per jaar. Na een jaar volgt een evaluatie en kijkt Hardenberg of de gemeente aangesloten wil blijven bij het Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Uitgelicht-bijeenkomst ‘loverboyproblematiek’

31 juli 2012
Een live chat met de politie op internet bijwonen? Dit is uw kans. De politie Rotterdam-Rijnmond deelt tijdens de CCV 'Uitgelicht-bijeenkomst' op 18 september tips en ervaringen die zij opdeed tijdens de pilot Loverboys 2.0. In ieder geval krijgt u antwoorden op praktische vragen als ‘hoe maak je een goed lokprofiel aan?’.
Lees het hele artikel

Eerste Nieuwsbrief Noord-Holland Noord

26 juli 2012
De Veiligheidshuizen de regio Noord-Holland Noord hebben een eerste gezamenlijke nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrief is een zichtbare stap van de samenwerking van de drie Veiligheidshuizen in de regio.
Lees het hele artikel

Betere registratie huiselijk geweld regio Dordrecht

17 juli 2012
Door betere registratie behandelt het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid steeds meer gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wekelijks worden binnen het overleg tussen gemeente, politie, justitie en zorginstellingen ongeveer veertig nieuwe incidenten besproken.
Lees het hele artikel

Jaarlijks 7,7 miljoen beschikbaar voor Veiligheidshuizen

13 juli 2012
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks 7,7 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten. De bijdrage is bedoeld voor de basisfaciliteiten en de kosten die voortkomen uit de samenwerking in de Veiligheidshuizen. Opstelten ondertekende met Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de bestuurlijke afspraken over de verdeling van het bedrag.
Lees het hele artikel

Gemeente Hollands Kroon sluit aan bij Veiligheidshuis Den Helder

12 juli 2012
Gemeente Hollands Kroon gaat zich aansluiten bij het Veiligheidshuis Den Helder. Door dit besluit verbetert de bestrijding van overlast en criminaliteit. Het Veiligheidshuis zorgt er voor dat sneller kan worden ingegrepen als er signalen zijn van strafbare feiten of risicogedrag.
Lees het hele artikel

Nieuwe werkwijze ZSM van start in Oost-Nederland

9 juli 2012
Politie en Openbaar Ministerie (OM) hebben, in afstemming met de justitiële ketenpartners, afspraken gemaakt over de invoering van ZSM in de nieuw te vormen regio Oost. ZSM staat voor: Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk.
Lees het hele artikel

Flinke daling aantal problematische jeugdgroepen

6 juli 2012
De strengere aanpak van jeugdbendes heeft de afgelopen twee jaar gezorgd voor een flinke daling in het aantal problematische jeugdgroepen. Sinds begin vorig jaar zijn er echter wel 36 nieuwe criminele jeugdgroepen ontstaan.
Lees het hele artikel

Coördinatiepunt ex-gedetineerden Groningen naar Veiligheidshuis

5 juli 2012
Het coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden Groningen komt met ingang van 1 januari 2013 in het Veiligheidshuis. Dat heeft de gemeente Groningen besloten.
Lees het hele artikel

Negende nieuwsbrief Veiligheidshuis Rivierenland

27 juni 2012
Het Veiligheidshuis Rivierenland heeft haar negende nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Sneller actie bij seksueel geweld Midden-Brabant

20 juni 2012
Het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant gaat meldingen van seksueel geweld beter en sneller aanpakken. Bij ernstige zaken, waar duidelijk sprake van misbruik is, moeten de belangrijkste ketenpartners binnen 24 uur om de tafel zitten. Het steunpunt gaat de samenwerking met de ketenpartners, zoals politie, Justitie, MEE, het Zorg- en Veiligheidshuis en Bureau Jeugdzorg, intensiveren.
Lees het hele artikel

Kwart Amsterdamse Top 600 zit vast

19 juni 2012
Ongeveer een kwart van de 600 ergste jonge criminelen van Amsterdam zit op dit moment vast. Dat staat in de kwartaalmonitor die de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan onlangs naar de gemeenteraad heeft gestuurd.
Lees het hele artikel

Pilot ZSM Rotterdam

19 juni 2012

Het Openbaar Ministerie is in 2011 gestart met pilots voor ZSM (Zo Spoedig, Selectief, Slim, Samen en Simpel mogelijk). Dit is een integrale werkwijze van daderafdoening bij veelvoorkomende criminaliteit en heeft verwantschap met de aanpak in Veiligheidshuizen. Het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen heeft daarom een bezoek gebracht aan het OM in Rotterdam en gesproken met Ellen van Veenen (projectleider ZSM, namens het OM) om te informeren naar de ZSM-pilot in het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief over werkconferentie samenwerking Veiligheidshuizen Oost Brabant

18 juni 2012
De Veiligheidshuizen in Oost Brabant organiseerden eind mei een werkconferentie waarbij werd gesproken over de samenwerking tussen de vier Veiligheidshuizen. Deze nieuwsbrief informeert over de samenwerking, het proces, de meerwaarde en de uitkomsten van de werksessies.
Lees het hele artikel

Minister Opstelten op werkbezoek in Almere

12 juni 2012
Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op maandag 11 juni een werkbezoek aan Almere gebracht. Burgemeester Jorritsma ontving de minister en praatte met hem over het veiligheidsbeleid van de gemeente Almere. Daarna volgde een bezoek aan het Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Wasstraat-actie Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland succesvol

8 juni 2012
In Amsterdam vond op 24 en 25 de Wasstraat 'een veiliger Openbaar Vervoer, een Veiliger Amsterdam' plaats. Dit is een gezamenlijk project van het Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland, de politie en GVB. Bij de actie krijgen minderjarigen die een overtreding of een misdrijf hebben begaan in het openbaar vervoer, snel een passende straf aangeboden krijgen.
Lees het hele artikel

Effectieve aanpak loverboyproblematiek

7 juni 2012
De handreiking 'Aanpak loverboyproblematiek' is beschikbaar. Hiermee krijgen betrokken partijen als gemeenten, jeugdzorg, politie en scholen handvatten om loverboyproblematiek te herkennen en aan te pakken. Er komen onder andere maatregelen en succesfactoren op drie deelthema’s aan bod: bewustwording en preventie, signalering & melding en interventies.
Lees het hele artikel

Integrale aanpak ernstige overlast jongeren Landgraaf

31 mei 2012
De gemeente Landgraaf gaat over tot een integrale aanpak met concrete acties om de jongerenoverlast zo spoedig mogelijk te verminderen. In de wijk Ubach over Worms in Landgraaf is al geruime tijd sprake van ernstige overlast door jongeren in de vorm van geluidoverlast, vernielingen, bedreigingen, auto- en woninginbraak.
Lees het hele artikel

Botsende logica’s van zorg en justitie

25 mei 2012
Een consortium van kennisinstellingen doet onderzoek naar de aanpak van veelplegers in de Veiligheidshuizen van Rotterdam en Leiden. Dit onderzoek moet leiden tot aanbevelingen voor de ontwikkeling van een compacte managementrapportage voor de Veiligheidshuizen. Ook wordt bekeken in hoeverre een productenboek kan bijdragen aan inzicht in interventies.
Lees het hele artikel

Extra Nieuwsbrief Veiligheidshuis Rivierenland

21 mei 2012
Veiligheidshuis Rivierenland heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Deze speciale editie staat geheel in het teken van de themabijeenkomst PRIVACY, ’t geheim onthult….
Lees het hele artikel

Verslag Algemeen Overleg Veiligheidshuizen

15 mei 2012
In het Algemeen Overleg van 12 april 2012 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie overleg gevoerd met minister Opstelten. Dit naar aanleiding van de brief van de minister van 20 april 2011 over het rapport Resultaten van Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Zeeland presenteert vierde Nieuwsbrief

14 mei 2012
Veiligheidshuis Zeeland heeft haar vierde Nieuwsbrief gepubliceerd. Met deze digitale nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Jaarverslag 2011 Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht

7 mei 2012
De Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht hebben hun gezamenlijke jaarverslag gepubliceerd. In deze rapportage schetsen de Veiligheidshuizen een beeld van hun activiteiten in 2011.
Lees het hele artikel

Werkbezoek minister Opstelten aan Veiligheidshuis regio Alkmaar

2 mei 2012
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vandaag het Veiligheidshuis regio Alkmaar bezocht. Tijdens zijn bezoek sprak hij onder andere met Julia Mölck (ketenmanager van het Veiligheidshuis) en Rienk Mud (Veiligheidsofficier) over de samenwerking binnen het Veiligheidshuis. Ook woonde de minister een regulier casusoverleg Risicojongeren bij.
Lees het hele artikel

April-nummer nieuwsbrief Veiligheidshuis Kennemerland verschenen

27 april 2012
Veiligheidshuis Kennemerland heeft het april-nummer van haar nieuwsbrief uitgebracht. Met deze digitale nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Strafkaarten tegen overlast hangjongeren Etten-Leur succesvol

25 april 2012
In Etten-Leur is een proef met het uitdelen van strafkaarten aan overlastgevende hangjongeren goed verlopen. Zo goed dat ook Breda dergelijke strafkaarten gaat uitdelen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland wil in 2012 het verschil maken

25 april 2012
Het jaarplan 2012 voor het Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland is gereed. Dit jaar heeft het Veiligheidshuis de ambitie om door een effectieve werkwijze het verschil te maken op belangrijke veiligheidsthema’s. Met de inbedding van de Top 600 in het Veiligheidshuis, een nieuwe flexibele aanpak van overlastproblematiek en de focus op een efficiënte samenwerking staat er veel te gebeuren.
Lees het hele artikel

Rheden sluit zich aan bij Veiligheidshuis Arnhem

20 april 2012
De gemeente Rheden sluit zich aan bij het Veiligheidshuis Arnhem. Het Veiligheidshuis zoekt samenwerking met buurgemeenten omdat veiligheidskwesties niet bij de gemeentegrenzen ophouden.
Lees het hele artikel

Eerste toepassing Wet voorwaardelijke sancties

20 april 2012
De officier van justitie in Den Haag heeft dinsdag in twee zaken met succes toepassing van de Wet voorwaardelijke sancties geëist. Dat is de eerste keer sinds de inwerkingtreding van deze wet op 1 april dit jaar.
Lees het hele artikel

Criminele jongeren vaak zwakbegaafd

17 april 2012
De laatste vier decennia is het aantal aangehouden minderjarige, criminele verdachten verdrievoudigd. Hierbij zijn de zwakbegaafde jongeren zwaar oververtegenwoordigd concluderen wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam in hun rapport 'Verraderlijk gewoon'.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Leiden presenteert jaarverslag en jaarplan

10 april 2012
Het Veiligheidshuis Leiden heeft zijn jaarverslag en jaarplan gepresenteerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2011, het jaarplan geeft inzicht in de plannen voor 2012 en een doorkijk op de komende jaren.
Lees meer

Matrix vroegsignalering

5 april 2012
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft een matrix ontwikkeld die een overzicht geeft van alle organisaties die betrokken zijn bij vroegsignalering. Het overzicht maakt per organisatie de taken en verantwoordelijkheden bij vroegsignalering inzichtelijk.
Lees het hele artikel

Aanmelden Hein Roethofprijs 2012

3 april 2012
De inzendtermijn voor de Hein Roethofprijs 2012 is geopend. Deelname staat open voor ieder Nederlands project dat gericht is op de preventie van criminaliteit of het bevorderen van sociale veiligheid. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. Fred Teeven, reikt de Hein Roethofprijs uit op maandag 29 oktober 2012, in de Nieuwe Kerk in Den Haag.
Lees het hele artikel

VNG position paper over toekomst Veiligheidshuizen

2 april 2012
De VNG heeft een gemeentelijke toekomstvisie op de Veiligheidshuizen opgesteld. In deze position paper komen onder andere de wettelijke taak en regierol van gemeenten en (co)financiering aan bod.
Lees het hele artikel

Aanpak veelplegers werkt

29 maart 2012
De maatregel om veelplegers voor twee jaar in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) te plaatsen draagt bij aan het verminderen van criminaliteit en recidive. Dit blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Derde nieuwsbrief Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

28 maart 2012
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft zijn derde nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Minder ex-gedetineerden opnieuw in de fout

27 maart 2012
Voor het derde jaar op rij is het aantal ex-gedetineerden dat opnieuw de fout in gaat gedaald. De recidivemonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) laat zien dat van alle volwassen gedetineerden die in 2008 de gevangenis verlieten, 48,5 procent binnen twee jaar opnieuw in aanraking kwam met Justitie. In 2002 was dit nog 55,2 procent.
Lees het hele artikel

Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis IJsselland

23 maart 2012
Het Veiligheidshuis IJsselland heeft deze week het jaarverslag 2011 gepresenteerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op 2011.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Limburg gaat onveiligheidsgevoelens onderzoeken

23 maart 2012
Het Veiligheidshuis Limburg gaat in Panningen een onderzoek uitvoeren naar hoe burgers veiligheid ervaren. De proef moet leiden tot een nieuwe aanpak rond veiligheid in wijken voor alle gemeenten. Behalve Panningen wordt voor de pilot nog een nader te bepalen dorp of wijk in Zuid-Limburg gekozen.
Lees het hele artikel

Jaarplan en Verantwoording Veiligheidshuis district Bergen op Zoom

19 maart 2012
Het Veiligheidshuis district Bergen op Zoom presenteerde vorige week de Verantwoording 2011 en jaarplan 2012. Dit document beschrijft de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Daarnaast komen de ambities voor 2012 aan bod.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid presenteert jaarverslag 2011

15 maart 2012
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft zijn jaarverslag over 2011 gepubliceerd. Het verslag bestaat uit een weergave van de resultaten, cijfermatige overzichten van de doelgroepen en een beknopte jaarrekening.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuizen

12 maart 2012
Maart 2012 verschijnt de eerste nieuwsbrief Veiligheidshuizen. Deze nieuwsbrief komt iedere zes weken uit en bevat informatie over verschillende onderwerpen waar (beleids)medewerkers van Veiligheidshuizen en ketenpartners mee te maken hebben.
Lees het hele artikel

Eerste 'kopstukkenzitting' Utrechtse jeugdgroepen

8 maart 2012
Tijdens de eerste strafzitting voor leden van overlastgevende en criminele jeugdgroepen uit de stad Utrecht zijn gisteren zes zaken behandeld. Degenen die voor de rechter komen - de 'kopstukken' - zijn de politie negatief opgevallen. De rechtbank in Utrecht wil de komende tijd elke maand zon zitting houden.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuizen Noord-Holland Noord Willen meer samenwerken

5 maart 2012
Het Veiligheidshuis regio Alkmaar wil meer gaan samenwerken met de Veiligheidshuizen Den Helder en West Friesland. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Veiligheidshuis regio Alkmaar.
Lees het hele artikel

Tijdschrift SECONDANT over onaantastbaren en extra respectlozen

1 maart 2012
Het maartnummer van het CCV-tijdschrift SECONDANT staat stil bij de aanpak van 'onaantastbaren en extra respectlozen'. Zo gaat een artikel in op criminele, overlastgevende (jonge)mannen die onaantastbaar lijken voor justitie en politie. In een ander stuk komt de projectleider van de Amsterdamse Top600 aanpak aan het woord.
Lees het hele artikel

Onderzoeken over Marokkaans-Nederlandse jongeren gebundeld

28 februari 2012
Het samenwerkingsverband Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren heeft een database ontwikkeld met alle relevante onderzoeken over Marokkaans-Nederlandse jongeren. Dit instrument is bedoeld voor beleidsambtenaren en uitvoerende professionals.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis regio Eindhoven helpt gedetineerden solliciteren

28 februari 2012
Het Veiligheidshuis regio Eindhoven heeft een oplossing gevonden voor gedetineerden die willen solliciteren: ZOOOmeee. Een aantal gedetineerden in de penitentiaire inrichting in Vught kunnen door dit project, aan de vooravond van hun terugkeer in de maatschappij, onder begeleiding op internet zoeken naar werk.
Lees het hele artikel

Kwart Amsterdamse Top600-veelplegers in detentie

28 februari 2012
Van de eerste 250 personen die met behulp van de Amsterdamse Top600-aanpak zijn gevolgd, zit ruim een kwart in detentie. Dit blijkt uit de derde kwartaalmonitor over de periode oktober tot en met december 2011 die begin deze week naar de gemeenteraad is gestuurd.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis IJsselland

20 februari 2012
Het Veiligheidshuis IJsselland heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Gemeenten financieren Zeeuws Veiligheidshuis

17 februari 2012
Het Veiligheidshuis Zeeland krijgt een structureel karakter. De dertien gemeenten hebben toegezegd een financiële bijdrage te willen leveren aan de instandhouding van de koepel, aldus ketenmanager Bruno Vanassche in de Provinciale Zeeuwse Courant.
Lees het hele artikel

'Bajesfilm' moet bewustwording jongeren stimuleren

8 februari 2012
In het Luxor theater in Hoogeveen vond dinsdag 7 februari de première plaats van Waarschuwing uit de bajes . Deze ontmoedigingsfilm werd geproduceerd in het kader van het Preventieproject van de PI (Penitentiaire Inrichting) Hoogeveen. De film is in samenwerking met het Veiligheidshuis van de gemeente Hoogeveen en jongerenwerkers uit Assen en Hoogeveen tot stand gekomen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Alkmaar presenteert jaarverslag en jaarplan

7 februari 2012
Het Veiligheidshuis regio Alkmaar heeft zijn jaarverslag en jaarplan gepresenteerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2011, het jaarplan geeft inzicht in de plannen voor 2012 en een doorkijk op de komende jaren.
Lees het hele artikel

Februari-nummer nieuwsbrief Veiligheidshuis IJsselland

7 februari 2012
Het Veiligheidshuis IJsselland heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

NRC-serie over Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant

20 januari 2012
De NRC besteedt deze week in de serie 'De standplaats' aandacht aan het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. Voor deze serie loopt een verslaggever langere tijd
rond op één plek en beschrijft wat zich daar afspeelt.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Zeeland presenteert jaarplan 2012

20 januari 2012
Het Veiligheidshuis Zeeland heeft zijn jaarplan 2012 gepresenteerd. In dit jaarplan beschrijft het Veiligheidshuis de bereikte resultaten tot nu toe en de nieuwe initiatieven voor het komende jaar.
Lees het hele artikel

Samenwerking gemeente Zuidplas en Veiligheidshuis

16 januari 2012
De gemeente Zuidplas gaat gedurende een pilotperiode van 1 jaar samenwerken met het Veiligheidshuis Gouda e.o. Doel is het terugdringen van criminaliteit, overlast door jongeren en het verlenen van zorg.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis West-Friesland van start

9 januari 2012
Het Veiligheidshuis West-Friesland is op 1 januari 2012 van start gegaan. De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec werken samen met andere veiligheidspartners rond de thema's jeugdoverlast en criminaliteit, huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, veelplegers en multi-probleemgevallen waarbij veiligheid in het geding is.
Lees het hele artikel

Informatiebijeenkomst 'Jeugdketens sluitend verbinden' Friesland

9 januari 2012
Partoer verzorgt op 7 februari 2012 de informatiebijeenkomst 'Jeugdketens sluitend verbinden'. Deelnemers worden tijdens deze bijeenkomst geïnformeerd over huidige samenwerking tussen Veiligheidshuis Fryslân en CJG. Welke resultaten zijn behaald en wat is de ambitie van partijen voor 2012 en verder.
Lees het hele artikel

Minister Opstelten bezoekt ZSM-pilot

6 januari 2012
Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) bracht vandaag een werkbezoek aan een Rotterdamse pilot waarmee versnelde afhandeling van eenvoudige misdrijven moet worden gerealiseerd. Dit traject heeft de naam zo spoedig, simpel en samen mogelijk (ZSM) meegekregen.
Lees het hele artikel

'Nieuwe veelpleger is jonger, sluwer en gewelddadiger'

5 januari 2012

"De drugsverslaafde van vroeger die dagelijks auto-inbraken pleegde om in z'n verslaving te voorzien verdwijnt uit het straatbeeld. Daarvoor in de plaats krijgt Nederland te maken met een nieuwe veelpleger die jonger, sluwer en gewelddadiger is", constateerde korpschef Frank Paauw van politie Rotterdam-Rijnmond dinsdag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.
Lees het hele artikel

Aantal huisverboden ook in 2011 gestegen

3 januari 2012
De Wet tijdelijk huisverbod is een goed middel om huiselijk geweld tegen te gaan. Sinds 2009 is het aantal opgelegde huisverboden gestegen. Inmiddels is er overeenstemming met het ministerie van Veiligheid en Justitie over de financiering voor 2012 en 2013. Gemeenten krijgen extra geld om de wet zorgvuldig uit te kunnen voeren.
Lees het hele artikel

== Verbeterde nazorg ex-gedetineerden in Alblasserwaard/Vijfheerenlanden ==

23 december 2011
De gemeenten in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden gaan zich inzetten om opvang en nazorg van ex-gedetineerden te verbeteren en zo recidive te voorkomen. Het college van Hardinxveld-Giessendam heeft dit bekrachtigd door in te stemmen met deelname aan het plan van aanpak 'Project ex-gedetineerden Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 18+' van de samenwerkende gemeenten in de regio.
Lees het hele artikel

Zevende nieuwsbrief Veiligheidshuis Rivierenland

20 december 2011
Het Veiligheidshuis Rivierenland heeft haar zevende nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Kennemerland pakt loverboys aan

15 december 2011
Het Veiligheidshuis Kennemerland start in januari 2012 een digitaal meldpunt waar professionals uit onderwijs en zorg terecht kunnen met signalen van loverboypraktijken.
Lees het hele artikel

VNG-ledenpeiling over toekomst Veiligheidshuizen

13 december 2011
Het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) kwam in november bijeen. Dit keer werd er onder andere gesproken over de ledenpeiling van de VNG over de meerwaarde van Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Zorg- en Veiligheidshuis voor Midden-Brabant

13 december 2011
Acht burgemeesters uit Midden-Brabant hebben een intentieverklaring ondertekend voor een Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant is een samenwerking tussen 21 organisaties die werken aan een gezamenlijke aanpak van sociale veiligheid.
Lees het hele artikel

Terugblik regionale bijeenkomsten nazorg ex-gedetineerden

12 december 2011
Het CCV verzorgde in november en december vier regionale bijeenkomsten over de nazorg van ex-gedetineerden. De bijeenkomsten werden in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) georganiseerd.
Lees het hele artikel

VNG-commissie Bestuur en Veiligheid over Veiligheidshuizen

12 december 2011
De Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG vergaderde 8 december 2011 over een breed palet aan onderwerpen. Een van de agendapunten was de financiering van de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Campagne 'Oud en Nieuw is pas echt vet als je een beetje oplet'

8 december 2011

De campagne 'Oud en Nieuw is pas echt vet als je een beetje oplet' is ontstaan uit de samenwerking van de verschillende partners rondom de jaarwisseling: het grootste evenement in Fryslân.

In aanloop naar de jaarwisseling hebben het Veiligheidshuis Fryslân, Politie Fryslân, HALT Noord Nederland, het Openbaar Ministerie, de Friese gemeenten, GGD Fryslân, GHOR Fryslân en Brandweer Fryslân de handen ineengeslagen om van oud en nieuw een feest zonder kater te maken. Daarnaast is een bijdrage van de provincie Fryslân in het kader van de campagne Nuchtere Fries.

Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Alkmaar presenteert zevende Nieuwsbrief

8 december 2011
Veiligheidshuis Alkmaar heeft haar zevende Nieuwsbrief gepubliceerd. Met deze digitale nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Lokale pilot nazorg ex-gedetineerden in Alphen aan de Rijn

1 december 2011
De gemeente Alphen aan de Rijn begint een pilot, waarbij de gemeente zelf zorg draagt voor de persoonlijke begeleiding van ex-gedetineerden. Een coördinator Nazorg ex-gedetineerden neemt deze taak op zich. Hiermee wijkt Alphen aan de Rijn af van de regionale aanpak.
Lees het hele artikel

Netwerkdag ketenmanagers Veiligheidshuizen

1 december 2011
het CCV verzorgde op 17 november in samenwerking met het landelijk programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen (ministerie van Veiligheid en Justitie) en het Veiligheidshuis Den Haag de derde netwerkdag van 2011.
Lees het hele artikel

Re-integratietraject ex-gedetineerden in Beverwijk

18 november 2011
Beverwijk start met een re-integratietraject voor ex-gedetineerde burgers uit de gemeente. Het doel van het project is om recidive terug te dringen en overlast te voorkomen.
Lees het hele artikel

Zaanstreek-Waterland bundelt krachten tegen overvallen

14 november 2011
Het aantal overvallen in de regio terugdringen door samen te werken. Dat is de achterliggende gedachte achter de Werkgroep Overvallen, die sinds begin 2011 in de regio Zaanstreek-Waterland actief is. Het Veiligheidshuis, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Kamer van Koophandel en Hoofd Bedrijfschap Detailhandel gaan binnen de Werkgroep nauwer samenwerken om de overvallen een halt toe te roepen.
Lees het hele artikel

Helft ex-gevangenen door traject stichting DOOR op rechte pad

14 november 2011
De intensieve aanpak van de stichting DOOR bij de nazorg van ex-gedetineerden is succesvol. Dat bleek vandaag bij het tienjarig jubileum van de stichting in Middelburg. Zo'n 50 procent van de ex-gedetineerden die bij DOOR een traject volgt, is twee jaar later nog steeds niet in aanraking gekomen met justitie.
Lees het hele artikel

Impressie werkconferentie 'Toekomstproof!' Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf

8 november 2011
Onder het motto 'Toekomstproof!' verzorgde het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf op 7 november een werkconferentie. Tijdens deze bijeenkomst werd met alle betrokken gemeenten en organisaties een blik op de toekomst geworpen. Een impressie.
Lees het hele artikel

Netwerkdag Veiligheidshuizen Den Haag

1 november 2011
Op donderdag 17 november aanstaande vindt de eerstvolgende netwerkdag Veiligheidshuizen plaats. De locatie van deze netwerkdag is Den Haag, middenin de Schilderswijk. Dé plek waar het Veiligheidshuis een criminele jeugdgroep aanpakt.
Lees het hele artikel

Teeven wil betere nazorg ex-gedetineerden

28 oktober 2011
Staatssecrataris Teeven (VenJ) laat weten dat er de komende jaren meer geld beschikbaar is voor organisaties die hulp bieden aan ex-gedetineerden, zoals Onmoeting en Exodus. Hiermee geeft hij gevolg aan een motie van de SGP hierover.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Kennemerland

21 oktober 2011
Het Veiligheidshuis Kennemerland heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Effectieve ouderparticipatie bij jeugdstrafproces

14 oktober 2011
Voorlichting aan ouders en training van professionals leidt tot effectievere deelname van ouders aan de strafzitting van hun kind. Dit is de voornaamste conclusie uit het rapport Effectieve ouderparticipatie in het jeugdstrafproces van Ido Weijers en Kristien Hepping. Het rapport werd vandaag gepresenteerd in het Veiligheidshuis Utrecht.
Lees het hele artikel

Tweede nieuwsbrief Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

13 oktober 2011
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft zijn tweede nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Ruim 40 procent criminele jeugdgroepen aangepakt

11 oktober 2011
De politie heeft de afgelopen tijd ruim 40 procent van jeugdbendes in Nederland aangepakt. Dat wil niet zeggen dat ze zijn opgerold, maar dat "de groepsdynamiek is doorbroken", zegt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Daarmee verloopt de aanpak van de criminele jeugdgroepen zeer voortvarend.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland geopend

10 oktober 2011
Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en burgemeester Van der Laan openden vandaag gezamenlijk het Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland. Naast jeugd en veelplegers zal het Veiligheidshuis zich met name richten op de Top 600. Dit zijn de 600 veelal jonge mannen van tussen de 18 en 24 jaar, die verantwoordelijk zijn voor een grote hoeveelheid ernstige misdrijven in de stad.
Lees het hele artikel

Extra geld voor coördinatie nazorg ex-gedetineerden

23 september 2011
De komende twee jaar gaat er extra geld naar gemeenten voor de regionale coördinatie van de nazorg van ex-gedetineerden, zo meldt de VNG. De Centrumgemeenten Maatschappelijke Opvang ontvangen 4 miljoen euro in 2012 en 2 miljoen euro in 2013. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken de discussie over de toekomst van de nazorg voor ex-gedetineerden te voeren in samenhang met de discussie over de financiering van de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Miljoenennota: Werken aan een veilige samenleving

21 september 2011
De pakkans voor overvallers, straatrovers, geweldplegers en woninginbrekers moet worden verhoogd. Mensenhandel, drugscriminaliteit en witwassen wordt krachtiger bestreden. De Veiligheidshuizen spelen hierbij een belangrijke rol, zo blijkt uit de eerste Miljoenennota van het kabinet Rutte-Verhagen.
Lees het hele artikel

G32: Veiligheidsbeleid levert meer op dan het kost

16 september 2011
In een tijd van crisis moeten veiligheid en leefbaarheid de laatste posten zijn waarop wordt gekort. Want goede veiligheid en leefbaarheid besparen al snel meer dan ze kosten, aldus de 32 grotere gemeenten in Nederland (G32) in reactie op het kabinetsbeleid. Ze gemeenten noemen de Veiligheidshuizen als voorbeeld van een goede investering.
Lees het hele artikel

Geactualiseerd samenwerkingsmodel nazorg ex-gedetineerden

6 september 2011
Het samenwerkingsmodel nazorg ex-gedetineerden uit 2009 is op een aantal punten geactualiseerd. Gemeenten, maatschappelijke organisaties en het Rijk hebben het model onder de loep genomen.
Lees het hele artikel

Capelle aan den IJssel wil regionaal Veiligheidshuis

6 september 2011
De gemeente Capelle aan den IJssel gaat meewerken aan de ontwikkeling van een regionaal Veiligheidshuis. Capelle verwacht dat het Veiligheidshuis helpt om het aantal veelplegers in de gemeente te verminderen.
Lees het hele artikel

Huurwoning voor ex-gedetineerden

2 september 2011
De Hengelose woningcorporatie Welbions gaat een huurwoning in Hengelo beschikbaar stellen voor het tijdelijk huisvesten van ex-gedetineerden. De corporatie werkt hiervoor nauw samen met het Veiligheidshuis in Hengelo.
Lees het hele artikel

VNG wil met Teeven in gesprek over de financiering huisverbod

30 augustus 2011

De VNG wil met staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) in gesprek over de financiering van de Wet tijdelijk huisverbod. Volgens de VNG hebben gemeenten momenteel onvoldoende middelen beschikbaar om de huisverboden zorgvuldig uit te voeren.
Lees het hele artikel

Workshop Wet bescherming persoonsgegevens

30 augustus 2011

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en De Beuk Organisatieadvies organiseren de komende maanden gezamenlijk een drietal workshops over de vraag hoe gemeenten, binnen de mogelijkheden die de Wet bescherming persoonsgegevens biedt, tot een effectieve aanpak kunnen komen van problemen waarbij herkomst een belangrijke rol speelt. In één dagdeel worden bestuurders gewezen op de dos and dont's wanneer er knelpunten in de beleidsontwikkeling- en implementatie ontstaan.
Lees het hele artikel

Project voor ex-gedetineerden in Flevoland

26 augustus 2011
Kerk in Actie en Exodus Nederland starten op 1 september met een proefproject voor ex-gedetineerden in Flevoland.
Lees het hele artikel

Samenscholingsverbod in deel Edese wijk Rietkampen

23 augustus 2011
In een deel van de Edese wijk Rietkampen geldt vanaf donderdag 25 augustus 2011 een samenscholingsverbod. Sinds enkele jaren is in de buurt sprake van een wisselende mate van vooral overlast en soms criminaliteit. In de aanpak voor herstel van veiligheid speelt het Veiligheidshuis een coördinerende rol.
Lees het hele artikel

Jeugdzorg Friesland stuit op meervoudige problemen

22 augustus 2011

Een kwart van de kinderen die vorig jaar een eerste indicatie voor Jeugd & Opvoedhulp kregen van Bureau Jeugdzorg Friesland, heeft te maken gehad met mishandeling. Zij leden onder huiselijk geweld of psychische verwaarlozing. Dit wijst een eerste groot onderzoek van Jeugdzorg Friesland uit. Verder blijkt dat de kinderen vaak vier of meer kernproblemen hebben.
Lees het hele artikel

Teeven stuurt centrumgemeenten brief over huisverbod

21 augustus 2011

De Wet tijdelijk huisverbod heeft duidelijk een toegevoegde waarde om huiselijk geweld tegen te gaan. De uitvoering ervan is inmiddels goed geworteld in de desbetreffende organisaties. Dat heeft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) vandaag in een brief aan de centrumgemeenten laten weten. Hij spreekt daarbij zijn waardering uit voor hun inzet om deze wet tot een succes te maken.
Lees het hele artikel

SECONDANT-artikel over resultaten Veiligheidshuizen

11 augustus 2011
In het augustusnummer van het tijdschrift SECONDANT staat een artikel over de resultaten van de Veiligheidshuizen. Het artikel, dat werd geschreven door Ben Rovers (eigenaar van BTVO in Den Bosch), geeft onder andere antwoord op de vraag wat de maatschappelijke resultaten van Veiligheidshuizen zijn.
Lees het hele artikel

CDA-fractievoorzitter bezoekt Veiligheidshuis Almere

5 augustus 2011
Sybrand van Haersma Buma, voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede kamer, bracht deze week een werkbezoek aan Almere. Hij bezocht onder meer het Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Huiselijk geweld als indicator voor geweldsdelict

4 augustus 2011

Minimaal een op de vijf verdachten van moord en doodslag blijkt pleger van huiselijk geweld. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van Bureau Beke. De politie heeft echter niet altijd aandacht voor deze informatie.
Lees het hele artikel

Deventer pakt jeugdgroepen aan

1 augustus 2011

De gemeente Deventer gaat samen met een aantal andere partijen in de stad een dadergerichte aanpak voor overlastgevende jongeren ontwikkelen. Het gaat om hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen. Belangrijk daarbij is een goed zicht te krijgen op deze groepen. Het uitgangspunt is preventie zo lang het kan en repressie zodra het moet.
Lees het hele artikel

Vijfde nieuwsbrief Veiligheidshuis Rivierenland

29 juli 2011
Het Veiligheidshuis Rivierenland heeft haar vijfde nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Tilburgse kermis 2011: het Veiligheidshuis ook druk bezocht

25 juli 2011
Het was (roze) maandagmorgen the place to be voor verdachten van lichte vergrijpen: het zorg- en veiligheidshuis Tilburg. Zes personen kregen een likopstuk-reactie. Ze moeten morgenochtend weer terug naar de kermis, maar dan met een bezem in de hand.
Lees het hele artikel

Verslag Werkconferentie Politie en Veiligheidshuizen

12 juli 2011
Op woensdag 29 juni 2011 kwamen veertig deelnemers van politie en dertig deelnemers vanuit het Openbaar Ministerie, gemeenten en Veiligheidshuizen in Warnsveld bijeen voor het programma Politie en Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Alkmaar presenteert vijfde Nieuwsbrief

11 juli 2010
Veiligheidshuis Alkmaar heeft haar vijfde Nieuwsbrief gepubliceerd. Met deze digitale nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Congres Samen stoppen we huiselijk geweld

8 juli 2011
Het landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak houdt op 30 november 2011 het congres Samen stoppen we huiselijk geweld. Wie doet wat?. Het congres vindt plaats in congrescentrum De Reehorst te Ede.
Lees het hele artikel

Uitbreiding Veiligheidshuis Breda en omstreken

30 juni 2011
De burgemeesters van de gemeenten Etten-Leur, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Rucphen en Zundert hebben woensdagmiddag het Convenant Veiligheidshuis Breda en omstreken ondertekend. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de districtelijke driehoek in het gemeentehuis van Zundert.
Lees het hele artikel

Teeven wil risicojongeren strenger straffen

27 juni 2011
Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wil een speciaal adolescentenstrafrecht invoeren. Jongeren tussen 15 en 23 die ernstige delicten begaan, kunnen daardoor strenger gestraft worden. Teeven heeft hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees het hele artikel

West-Friesland krijgt Veiligheidshuis

20 juni 2011
West-Friesland krijgt per 1 januari een Veiligheidshuis. Door nauwe samenwerking van hulpverlening en justitie moet het huis een eind maken aan de ad-hoc aanpak van jongerenoverlast.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Sittard wil huisverbod vaker preventief inzetten

7 juni 2011
Het Veiligheidshuis district Sittard, wil dit jaar meer inzetten op het preventief huisverbod. Want hoewel de wet is bedoeld om huiselijk geweld zoveel mogelijk te voorkomen, wordt een huisverbod vaak pas opgelegd als al sprake is van een strafrechtelijk traject tegen de dader.
Lees het hele artikel

College Etten-Leur tevreden over deelname Veiligheidshuis Breda

6 juni 2011
Het college van Etten-Leur heeft besloten om zich aan te sluiten bij het Veiligheidshuis Breda. Na een gratis 'proefperiode' wordt de gemeente betalend lid.
Lees het hele artikel

Tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

6 juni 2011
Het WODC heeft de tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden opgeleverd. Deze monitor geeft inzicht in de stand van de reïntegratie van ex-gedetineerden op de leefgebieden identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen, schulden en contact met zorginstelling.
Lees het hele artikel

Gemeenten sluiten zich aan Bureau Nazorg Den Bosch

6 juni 2011
Brabantse gemeenten gaan samenwerken bij de nazorg aan ex-gedetineerden. De gemeenten Boxtel en Schijndel sluiten zich binnenkort aan bij Bureau Nazorg uit Den Bosch. Woordvoerders van de gemeenten Heusden en Sint-Michelsgestel laten in het Brabants Dagblad weten dat die gemeenten naar verwachting snel zullen volgen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Sittard wil preventief huisverbod vaker inzetten

1 juni 2011
Het Veiligheidshuis district Sittard, wil dit jaar meer inzetten op het preventief huisverbod. Want hoewel de wet is bedoeld om huiselijk geweld zoveel mogelijk te voorkomen, wordt een huisverbod vaak pas opgelegd als al sprake is van een strafrechtelijk traject tegen de dader.
Lees het hele artikel

Eerste editie nieuwsbrief Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

31 mei 2011
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit

25 mei 2011
In deze uitgave ter afsluiting van dit programma Aanpak jeugdcriminaliteit staan interviews met een aantal personen die de aanpak van jeugdcriminaliteit mede hebben vormgegeven. Verder is in dit boekje een verslag opgenomen van de Dag van de jeugdcriminaliteit.
Lees het hele artikel

Mei-nummer nieuwsbrief NOG Veiligerhuis verschenen

20 mei 2011
NOG Veiligerhuis heeft het mei-nummer van haar nieuwsbrief uitgebracht. Met deze digitale nieuwsbrief informeert het NOG Veiligerhuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Ede gaat overlastgevende jeugd aanpakken

17 mei 2011
De overlast van jongeren in Ede is in 2010 toegenomen. De gemeente Ede, politie, het OM, het Veiligheidshuis West Veluwe-Vallei, Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg hebben de handen ineengeslagen om korte termijn de overlast terug te dringen.
Lees het hele artikel

Unieke aanpak overlastplegers Korrewegwijk

10 mei 2011
Gineke Meinders heeft voor de wijkkrant van de Groningse Korrewegwijk (de Korrespondent, nummer 2 - 2011) een artikel over de unieke aanpak van de overlastplegers in de Korrewegwijk geschreven.
Lees het hele artikel

Vierde nieuwsbrief Veiligheidshuis Rivierenland

10 mei 2011
Het Veiligheidshuis Rivierenland heeft haar vierde nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Eerste succes in aanpak criminele veelplegers uit EU-landen

28 april 2011
Het aantal winkeldiefstallen en straatroven in het centrum van Amsterdam dat wordt gepleegd door een selecte groep EU-onderdanen is verleden jaar gedaald tot 127 gevallen. In 2009 waren dat er nog 231; een daling van bijna 50 procent. Dat blijkt uit de evaluatie van de pilot "Aanpak criminele EU-onderdanen Amsterdam". De aanpak krijgt een structureel vervolg en wordt ondergebracht in het nieuwe Amsterdamse Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Proef terugkeer zware delinquenten uitgebreid

27 april 2011
De proef waarin burgemeesters door het ministerie van Veiligheid en Justitie worden geïnformeerd over de ophanden zijnde terugkeer van plegers van ernstige gewelds- of zedendelicten in hun gemeente, is fors uitgebreid.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Den Helder roept jongeren op

21 april 2011
Het Veiligheidshuis Den Helder heeft op maandag 19 april negen jongeren en hun ouders opgeroepen. Aanleiding was de jeugdoverlast in de Visbuurt. Het was een zeer positieve bijeenkomst. De ouders en de jongeren begrepen dat de buurtbewoners overlast ervaarden.
Lees het hele artikel

Brochure Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

12 april 2011
Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een brochure uitgebracht met de titel 'Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid, samenwerken aan een veilige en leefbare regio'. In de brochure wordt, aan de hand van vier kernthema's, het profiel van het Veiligheidshuis duidelijk verwoord.
Lees het hele artikel

April-nummer nieuwsbrief Veiligheidshuis Alkmaar verschenen

8 april 2011
Veiligheidshuis Alkmaar heeft het april-nummer van haar nieuwsbrief uitgebracht. Met deze digitale nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Raalte sluit aan bij Veiligheidshuis IJsselland

5 april 2011
De gemeente Raalte gaat zich aansluiten bij het Veiligheidshuis IJsselland. De combinatie van strafrecht en zorg (traject op maat) is succesvol gebleken, aldus de gemeente.
Lees het hele artikel

April-nummer nieuwsbrief NOG Veiligerhuis verschenen

4 april 2011
NOG Veiligerhuis heeft het april-nummer van haar nieuwsbrief uitgebracht. Met deze digitale nieuwsbrief informeert het NOG Veiligerhuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Eerste jaarverslag Veiligheidshuis Rivierenland

1 april 2011
Het eerste jaar van Veiligheidshuis Rivierenland is een feit. Eind 2009 is het veiligheidshuis officieel geopend en sinds maart 2010 draait het op volle toeren. Van dit eerste jaar is een jaarverslag gemaakt. Er wordt ingegaan op de organisatie van het veiligheidshuis (doelen, doelgroep, taken), de werkwijze en veranderingen. Ook staan de eerste cijfers op een rij.
Lees het hele artikel

Gegevensuitwisseling Veiligheidshuizen onderzocht

31 maart 2011
Binnen de Veiligheidshuizen zijn onvoldoende waarborgen voor een zorgvuldige omgang met gegevens van minderjarigen. Dit concludeert het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek van de gegevensuitwisseling tussen verschillende partijen in het zogeheten Justitieel Casusoverleg binnen de Veiligheidshuizen Bergen op Zoom en Fryslân.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Fryslân presenteert jaarplan en resultaatverantwoording

29 maart 2011
Het Veiligheidshuis Fryslân heeft deze week het jaarverslag 2010 / jaarplan 2011 gepresenteerd. In het jaarverslag wordt teruggeblikt op 2010. In het jaarplan staan de activiteiten voor 2011 beschreven.
Lees het hele artikel

Pilotplus Terugkeer ex-gedetineerden in 80 gemeenten

29 maart 2011
Aan de pilotplus Terugkeer ex-gedetineerden doen 80 gemeenten mee. De proef moet ervoor zorgen dat burgemeesters een betere informatiepositie krijgen over de komst en de achtergrond van zware gewelds- of zedendelinquenten in hun gemeente.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuizen zijn veelbelovend

23 maart 2011
Veiligheidshuizen leveren een bijdrage aan het terugdringen van criminaliteit, blijkt uit een evaluatie. Dit onderzoek naar het functioneren van de Veiligheidshuizen werd uitgevoerd door het BVTO, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuizen en de aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren

23 maart 2011
Deze publicatie geeft informatie over Marokkaans-Nederlandse risicojongeren en de Veiligheidshuizen. De informatie is gericht op gemeenten.
Lees het hele artikel

Haagse overvallenaanpak lijkt succesvol

22 maart 2011
Het aantal overvallen in Den Haag is in de eerste twee maanden van 2011 fors gedaald. Hiermee zet de in 2010 ingezette daling door. Hoewel het aantal overvallen verminderde, bleef het aantal aangehouden verdachten gelijk. De in 2009 geïntroduceerde Haagse overvallenaanpak lijkt succesvol.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Zeeland vraagt gemeenten om financiële steun

15 maart 2011
Het Veiligheidshuis Zeeland heeft de dertien Zeeuwse gemeenten in een brief gevraagd om structurele financiële steun van 40 cent per inwoner. In de brief wijst ketenmanager Bruno Vanassche op de cijfers van crimineel gedrag en overlast in 2010.
Lees het hele artikel

Amsterdam pakt top 600 jeugdige veelplegers aan

4 maart 2011
Amsterdam is op 1 maart begonnen met de aanpak van de top 600 veelplegers tussen de 18 en 24 jaar. Deze veelplegers zijn verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid ernstige misdrijven in de stad. Bij de aanpak zijn onder andere partners uit zorg- en jeugdinstellingen, de reclassering, politie en OM betrokken.
Lees het hele artikel

Onveiligheidsgevoelens nauwelijks veranderd

3 maart 2011
Eind 2010 voelde 26 procent van de inwoners zich wel eens onveilig. Dit is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren. Dit blijkt uit de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De IVM toont ook aan dat criminaliteit en onveiligheidsgevoelens ondanks de recessie niet zijn verslechterd.
Lees het hele artikel

Limburgse pilot rond huisverbod

1 maart 2011
De gemeenten Venlo, Venray, Maasgouw en Leudal starten in april met een proef rond het tijdelijk huisverbod. Het doel van deze pilot is om sneller, preventiever en efficiënter te werken. Naast de gemeenten zijn de Mutsaersstichting, de Rooyse Wissel, het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, de Veiligheidshuizen en de politie belangrijke spelers in deze pilot.
Lees het hele artikel

Prioriteiten NOG Veiligerhuis 2011

28 februari 2011
Het februarinummer van de nieuwsbrief van het NOG Veiligerhuis staat volledig in het teken van de prioriteiten die het NOG Veiligerhuis voor 2011 heeft gesteld. Het NOG Veiligerhuis gaat zich richten op het versterken van de aanpak van huiselijk geweld en veelplegers en de begeleiding van ex-gedetineerden en jeugd.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Breda breidt flink uit

22 februari 2011
Het Veiligheidshuis in Breda wordt één van de grootste van Nederland. Elf gemeenten sluiten zich aan bij dit Veiligheidshuis in het centrum van Breda, zo meldt Omroep Brabant.
Lees het hele artikel

Uniek overzicht: jeugdgroepen effectief aanpakken

17 februari 2011
Op de website Wegwijzer Jeugd en Veiligheid is vandaag de database Jeugdgroepen gelanceerd. Deze database biedt een uniek overzicht van bestaande aanpakken om problemen met hinderlijke, overlastgevende of criminele jeugdgroepen op te lossen. Door gericht te kiezen op type jeugdgroepen, type aanpak, middel en aard van de aanpak, komt de zoekende veiligheidsprofessional uit bij die aanpakken die het meest aansluiten bij de lokale jeugdproblematiek.
Lees het hele artikel

Netwerkdag ketenmanagers Veiligheidshuizen

18 februari 2011
De zevende netwerkdag Veiligheidshuizen vond op donderdag 17 februari plaats in Leeuwarden. De netwerkdag is bestemd voor de ketenmanagers van de Veiligheidshuizen en voor coördinerende functionarissen die op bovenregionaal niveau betrokken zijn bij de Veiligheidshuizen. In totaal kwamen 45 personen naar deze dag.
Lees het hele artikel

Almere wil overlast jongeren terugdringen

3 februari 2011
De overlast van jongeren in Almere moet voor 2014 met tien procent zijn afgenomen. Dat zei burgemeester Annemarie Jorritsma donderdagmiddag bij de opening van het nieuwe onderkomen van het Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

CCV zet activiteiten Steunpunt Uitgaansgeweld voort

27 januari 2011
Het Steunpunt Uitgaansgeweld van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is, na de lancering in april vorig jaar, voortvarend van start gegaan. Regelmatig doen gemeenten, politie of opleidingsinstituten een beroep op het steunpunt voor beschikbare aanpakken, advies-op-maat en andere vragen over uitgaansgeweld. De ervaringen zijn positief en om die reden zet het CCV de activiteiten voor het Steunpunt Uitgaansgeweld voort in 2011.
Lees het hele artikel

Regionale uitrol Apeldoornse aanpak pooierboys

27 januari 2011
De in Apeldoorn succesvolle aanpak van pooierboys krijgt een regionaal vervolg. De provincie Gelderland ziet in de Apeldoornse methode een manier om ook in andere delen van Gelderland de jeugdprostitutie terug te dringen. De provincie stelt hiervoor 136.000 euro subsidie aan het NOG Veiligerhuis ter beschikking.
Lees het hele artikel

Jongerenoverlast in Sittard-Geleen gedaald

24 januari 2011
Jongerenoverlast in de gemeente Sittard-Geleen is in 2010 ten opzichte van 2009 met 35 procent afgenomen. Dat blijkt uit een onlangs verschenen rapportage over de Methodiek Integrale Aanpak Straatgroepen (MIAS) in Sittard-Geleen. MIAS methodiek is een landelijk concept dat een integrale aanpak tussen jongerenwerk, politie, het Veiligheidshuis en stadsdeelmanagement bevordert.
Lees het hele artikel

Jongerenoverlast in Sittard-Geleen met 35 procent gedaald

21 januari 2011
Jongerenoverlast in de gemeente Sittard-Geleen is in 2010 ten opzichte van 2009 met 35 procent afgenomen. Dat blijkt uit een onlangs verschenen rapportage over de Methodiek Integrale Aanpak Straatgroepen (MIAS) in Sittard-Geleen. MIAS methodiek is een landelijk concept dat een integrale aanpak tussen jongerenwerk, politie, het Veiligheidshuis en stadsdeelmanagement bevordert.
Lees het hele artikel

Definitieve cijfers jaarwisseling: forse daling geweld

7 januari 2011
Tijdens de afgelopen jaarwisseling is het geweld tegen werknemers met een publieke taak met bijna de helft gedaald. Ook hebben minder incidenten plaatsgevonden dan het voorgaande jaar. Dat blijkt uit de definitieve rapportage over het verloop van de jaarwisseling 2010-2011, die staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees het hele artikel

Roermond pakt criminele jeugd aan

4 januari 2011
Roermond pakt de komende drie jaar jeugdige criminelen aan. Het gaat om een harde kern van circa 75 jongeren die verantwoordelijk is voor meer dan 60 procent van alle delicten in Roermond.
Lees het hele artikel

Jaarwisseling: minder incidenten, meer aanhoudingen

3 januari 2011
Uit een eerste inventarisatie van het verloop van de jaarwisseling blijkt dat er minder incidenten hebben plaatsgevonden en meer aanhoudingen zijn verricht. Uit de eerste cijfers blijkt dat er deze jaarwisseling 2010 incidenten waren.
Lees het hele artikel

Derde nieuwsbrief Veiligheidshuis Rivierenland

30 december 2010
Het Veiligheidshuis Rivierenland heeft haar derde nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
Lees het hele artikel

Politie heeft steeds beter zicht op jeugdgroepen

12 december 2010
De politie heeft haar informatiepositie over de aard en omvang van jeugdgroepen de afgelopen twee jaar sterk verbeterd. Dit staat in de rapportage Problematische Jeugdgroepen in Nederland over 2010. Goed zicht op de jeugdgroepen is van groot belang voor de aanpak van overlast en criminaliteit.
Lees het hele artikel

Overlast jongeren Ede: harde aanpak gaat gepaard met zorg en preventie

10 december 2010
Gemeente Ede, politie Gelderland-Midden, Openbaar Ministerie Arnhem, Veiligheidshuis West Veluwe-Vallei, Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg slaan de handen ineen om overlast van jongeren in Ede terug te dringen. Maatregelen zijn gericht op intensief toezicht, handhaving van de openbare orde en veiligheid en repressie. Jongeren en hun ouders krijgen een uitnodiging voor een gesprek met de burgemeester. Wie dat wil krijgt een zorgtraject aangeboden.
Lees het hele artikel

Campagne 'Oud en Nieuw is pas echt vet als je een beetje oplet'

6 december 2010

De campagne 'Oud en Nieuw is pas echt vet als je een beetje oplet' is ontstaan uit de samenwerking van de verschillende partners rondom de jaarwisseling: het grootste evenement in Fryslân.

In aanloop naar de jaarwisseling hebben het Veiligheidshuis Fryslân, Politie Fryslân, HALT Noord Nederland, het Openbaar Ministerie, de Friese gemeenten en de hulpverleningsdiensten de handen ineengeslagen om van oud en nieuw een feest zonder kater te maken. Daarnaast is een bijdrage van de provincie Fryslân in het kader van de campagne Nuchtere Fries.

Lees het hele artikel

Verslag 'Dag van de Versnelling 2010'

3 december 2010
Het NOG Veiligerhuis verzorgde op 26 november de 'Dag van de Versnelling'. Tijdens deze dag kwamen ruim 100 mensen bijeen om te praten over zorg en veiligheid in Noord- en Oost Gelderland. Er werd ontmoet, afgestemd en vooral veel informatie uitgewisseld.
lees meer

Utrecht gaat nazorg aan ex-gedetineerden verbeteren

3 december 2010
In de regio Utrecht gaan gemeenten nauwer samenwerken bij de nazorg aan
ex-gedetineerden. Op 1 januari komt hiervoor een regionaal uitwisselingspunt, waar informatie over ex-gedetineerden gedeeld kan worden.
lees meer

Uitvoeringskader Nazorg jeugd 2010

1 december 2010
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Uitvoeringskader Nazorg jeugd 2010 gepubliceerd. In dit Uitvoeringskader wordt het doel van het netwerk- en trajectberaad in de jeugddetentie nader omschreven.
lees meer

'Samen sterk in Veiligheid' Maas en Leijgraaf

26 november 2010
Het regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf heeft een krantje met als titel 'Samen sterk in Veiligheid' uitgegeven. In het krantje stelt het Veiligheidshuis zich voor en worden de laatste ontwikkelingen beschreven.
lees meer

Meer geld nodig voor verplichte begeleiding gedetineerden

23 november 2010
In 2011 is minimaal 1,5 miljoen euro extra geld nodig voor de verplichte begeleiding van gedetineerden door de organisaties Exodus, Door, Moria en Ontmoeting.
lees meer

Hardere aanpak overvalcriminaliteit nodig

23 november 2010
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie voert de strijd tegen overvalcriminaliteit op. Het aantal overvallers dat wordt bestraft, moet de komende vier jaar verdubbelen en het Openbaar Ministerie gaat hogere straffen eisen. Door een persoonsgerichte aanpak, waarbij de Veiligheidshuizen een belangrijke rol spelen, moeten de overvallers beter in beeld komen.
lees meer

VVD Renkum wil voortzetting van Veiligheidshuis

20 november 2010
De VVD Renkum hecht grote waarde aan voortzetting van het Veiligheidshuis. De fractie gaat vragen stellen aan het College van B&W over de financiering, én zal aandringen op continue steun van het Veiligheidshuis door de gemeente Renkum.
lees meer

Congres 'Jeugd in Onderzoek': oproep voor bijdragen

18 november 2010
'Jeugd in Onderzoek', het jaarlijkse kenniscongres over onderzoek in de jeugdsector, staat dit jaar in het teken van implementatie. Voor het congres, dat plaatsvindt op 12 maart 2010, worden onderzoekers uit de wetenschap en de praktijk opgeroepen om een bijdrage te leveren.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Tilburg

18 november 2010
Het Zorg- en Veiligheidshuis Tilburg heeft een nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
lees meer

Leeuwarden stelt actieprogramma Veiligheid 2011 vast

17 november 2010
Het college van gemeente Leeuwarden heeft het actieprogramma Veiligheid 2011 vastgesteld. Speerpunten voor 2011 zijn de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende en criminele jongeren, criminele personen uit etnische groeperingen, dak- en thuislozen, veelplegers en plegers van huiselijk geweld. De coördinatie van deze aanpak is in handen van het Veiligheidshuis Fryslân.
lees meer

Reportage Veiligheidshuis Gouda

10 november 2010
Een journalist van de Goudse Post liep deze week een dagje mee met het Veiligheidshuis Gouda. Tijdens de reportage komt onder andere ketenmanager Natascha Schaper aan het woord.
lees meer

Evaluatie straatcoaches en de rol van de jeugdregisseur in Venlo

3 november 2010
Het Verwey-Jonker Instituut heeft een evaluatie gepubliceerd over de straatcoaches en de rol van de jeugdregisseur in Venlo. In het rapport gaan de onderzoekers aan de hand van de ervaringen van directbetrokkenen in op de resultaten die het afgelopen jaar behaald zijn.
lees meer

Veiligheidshuis Alkmaar presenteert derde Nieuwsbrief

29 oktober 2010
Veiligheidshuis Alkmaar heeft haar derde Nieuwsbrief gepubliceerd. Met deze digitale nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
lees meer

Staatssecretaris Teeven opent Veiligheidshuis Alkmaar

22 oktober 2010
Met het ophangen van het drie ringen logo aan (een foto van) de gevel verrichtte staatssecretaris Teeven op 21 oktober de officiële opening van het Veiligheidshuis Alkmaar. Staatssecretaris Teeven onderstreepte de potentiële kracht van de Veiligheidshuizen nog eens, door te verwijzen naar het recente evaluatierapport Vastpakken en niet meer loslaten van criminoloog Peter Nelissen.
lees meer

Opening nieuwe locatie Veiligheidshuis Alkmaar

16 oktober 2010
Donderdag 21 oktober 2010 wordt de nieuwe locatie van het Veiligheidshuis Alkmaar geopend. Dit gebeurt op symbolische wijze in Hal 25, die schuin tegenover de nieuwe locatie ligt.
lees meer

Meldpunt Loverboys Westelijke Mijnstreek van start

4 oktober 2010
Het meldpunt Loverboys Westelijke Mijnstreek is vorige week officieel van start gegaan. Dit meldpunt is tot stand gekomen in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen, mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg in samenwerking met het Veiligheidshuis district Sittard, Partners in Welzijn en Stichting Manna.
lees meer

'Veiligheidshuizen mogen niet verdwijnen'

1 oktober 2010
De Veiligheidshuizen mogen niet verdwijnen want de aanpak van die huizen is effectief en moet worden voortgezet. Dat zegt hoofdofficier Annemarie Penn, van het Openbaar Ministerie in Maastricht.
lees meer

Nazorg aan jeugdigen ondersteund door ICT

23 september 2010
Alle netwerk- en trajectberaden kunnen vanaf vandaag gebruik maken van de ICT applicatie voor ondersteuning van hun beraad. Veiligheidshuis regio Eindhoven kreeg de primeur. Vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg/jeugdreclassering, de Justitiële Jeugdinrichting en de Gemeente namen de applicatie in ontvangst.
lees meer

Heemskerk sluit aan bij Veiligheidshuis Kennemerland

22 september 2010
De gemeente Heemskerk heeft zich officieel aangesloten bij het Veiligheidshuis Kennemerland. In het Veiligheidshuis werken professionals van zowel zorg- als justitiële instanties samen aan het verbeteren van veiligheid in de regio, door op één fysieke plek te zitten. Ze werken aan een betere afstemming tussen preventie, handhaving en nazorg. Jeugdige veelplegers en bijvoorbeeld huiselijk geweld worden beter aangepakt.
lees meer

Gemeente Delft wil regionaal Zorg- en Veiligheidshuis

20 september 2010
De gemeente Delft overlegt met omringende gemeenten om samen een Zorg- en Veiligheidshuis op te richten. Nauwe samenwerking tussen veiligheidsinstanties en zorginstellingen voor jeugd en volwassenen beperkt de overlast en criminaliteit.
lees meer

Tweede nieuwsbrief Veiligheidshuis Rivierenland

16 september 2010
Het Veiligheidshuis Rivierenland heeft haar tweede nieuwsbrief uitgebracht. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het Veiligheidshuis betrokken zijn.
lees meer

Voetbalwet van kracht

1 september 2010
De wet bestrijding maatregelen voetbalvandalisme en ernstige overlast - de voetbalwet - is vandaag in werking getreden. In de wet staan extra maatregelen tegen mensen die steeds weer ernstige overlast veroorzaken. Dat kan overlast op straat zijn van groepen of individuen, maar ook voetbalvandalisme kan met de nieuwe wet worden aangepakt.
lees meer

Netwerkdag veiligheidshuizen

31 augustus 2010
De Limburgse veiligheidshuizen organiseren samen met het CCV op 30 september 2010 een Netwerkdag Veiligheidshuizen. De dag begint met een conferentie over de effectiviteit van Veiligheidshuizen: om te markeren en te borgen wat samen is bereikt.
lees meer

Flexteam Maastricht controleert overlastpanden

10 augustus 2010
Het Flexteam Maastricht heeft de afgelopen twee maanden 27 panden gecontroleerd op overlast. Het Flexteam werkt nauw samen met onder meer de politie, de sociale recherche, de GGD en het Veiligheidshuis.
lees meer

Juli-nummer nieuwsbrief NOG Veiligerhuis verschenen

30 juli 2010
NOG Veiligerhuis heeft het juli-nummer van haar nieuwsbrief uitgebracht. Met deze digitale nieuwsbrief informeert het NOG Veiligerhuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
lees meer

Lik-op-stukbeleid van de politie op Tilburgse kermis

19 juli 2010
De Tilburgse politie heeft ook dit jaar afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie (OM) voor een lik-op-stuk beleid voor lichte vergrijpen. Jongeren die door de politie worden aangehouden, moeten zich de volgende dag melden bij het Veiligheidshuis in Tilburg.
lees meer

Verwijsindex voor risicojongeren

12 juli 2010
Op 1 augustus 2010 treedt de Verwijsindex Risicojongeren in werking. De verwijsindex is een landelijke ICT-toepassing die risicomeldingen van jongeren tot 23 jaar registreert. Door de verwijsindex te gebruiken kunnen gemeenten en hulpverleners effectiever samenwerken.
lees meer

CDA Terneuzen pleit voor Veiligheidshuis

9 juli 2010
De CDA-fractie in de Terneuzense gemeenteraad pleit voor een Veiligheidshuis in Terneuzen. Plaatsvervangend fractievoorzitter Jack Begijn hield gisteren in de vergadering van de gemeenteraad een vurig pleidooi voor een Veiligheidshuis.
lees meer

Over eer gesproken

8 juli 2010
De gemeente Eindhoven heeft in samenwerking met Veiligheidshuis regio Eindhoven Over eer gesproken.12 Eindhovense portretten' uitgebracht. De publicatie bevat twaalf portretten van mensen die in Eindhoven wonen, leven en werken. Verhalen die inzicht geven in de betekenis van eer binnen verschillende culturen en in wat voor situaties dit met geweld gepaard kan gaan.
lees meer

NW-Veluwe pakt nazorg ex-gedetineerden regionaal op

7 juli 2010
De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten gaan hun krachten bundelen in de nazorg van ex-gedetineerden. De zeven gemeenten hebben afgesproken dat Nunspeet een coördinerende rol gaat vervullen in de regio.
lees meer

Veiligheidshuis Den Helder presenteert jaarverslag 2009

6 juli 2010
Het Veiligheidshuis Den Helder presenteerde deze week het jaarverslag 2009. Het verslag beschrijft de ontwikkelingen op de speerpunten van 2009 en geeft een overzicht van de activiteiten per doelgroep en thema.
lees meer

Noord West Twente gaat nazorg ex-gevangenen verbeteren

4 juli 2010
De regio Noord West Twente gaat de nazorg aan ex-gedetineerden verbeteren. Het ministerie van Justitie maakt het financieel mogelijk met deze begeleiding een begin te maken. Wanneer er voor ex-gevangenen een justitiële maatregel geldt of als de veiligheid in het geding is, wordt het lokale Veiligheidshuis betrokken. Zorg, hulp en dienstverlening op maat luidt het credo van het Veiligheidshuis.
lees meer

Steunpunt huiselijk geweld Ede blij met Veiligheidshuis

1 juli 2010
Door de komst van het Veiligheidshuis in Ede is de aandacht voor huiselijk geweld behoorlijk toegenomen. Dat concludeert het Edese Steunpunt huiselijk geweld in dagblad De Gelderlander. Het steunpunt, begonnen in 2006, is een altijd bereikbare advies- en hulplijn voor burgers en professionals.
lees meer

Justitie: aanpak jeugdcriminaliteit lijkt te werken

30 juni 2010
De aanpak van jeugdcriminaliteit van de afgelopen jaren lijkt vruchten af te werpen. Jongeren plegen minder vaak zware delicten en ze recidiveren iets minder dan vijf jaar geleden. Dat staat in het rapport Beleidsdoorlichting jeugdsancties van het ministerie van Justitie.
lees meer

Veiligheidshuis Alkmaar presenteert tweede Nieuwsbrief

29 juni 2010
Veiligheidshuis Alkmaar heeft haar tweede Nieuwsbrief gepubliceerd. Met deze digitale nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
lees meer

Vrijwilligerswerk voor (ex-)gedetineerden krijgt meer ruimte

25 juni 2010
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan een succesvolle terugkeer van gedetineerden in de samenleving. Met de Beleidsvisie Vrijwilligerswerk geeft minister Hirsch Ballin het vrijwilligerswerk voor ex-gedetineerden een volwaardige plek binnen het justitiebeleid.
lees meer

Veiligheidshuis regio Eindhoven presenteert publicatie Nazorg, onze zorg

15 juni 2010
Het Veiligheidshuis regio Eindhoven heeft een boek over de nazorg van ex-gedetineerden samengesteld. Sinds 2004 zet Eindhoven stevig in op nazorg. Deze publicatie gaat uitgebreid in op de ontwikkeling van de afgelopen jaren.
lees meer

Succesvolle aanpak veelplegers in Midden-Limburg

15 juni 2010
De persoonsgericht aanpak van zogenaamde veelplegers door het Veiligheidshuis Midden-Limburg zorgt ervoor dat zij 70 procent minder misdrijven plegen. Dit blijkt het jaarverslag 2009 van het Veiligheidshuis. Wel wordt opgemerkt dat een aantal veelplegers voor langere tijd in detentie zit.
lees meer

Bijeenkomsten over nazorg aan (ex-) gedetineerden

10 juni 2010
'Buiten blijven begint binnen' is het thema van vier regionale bijeenkomsten over de nazorg aan volwassen (ex-)gedetineerde burgers. Samen met het ministerie van Justitie, de VNG en de Dienst Justitiële Inrichtingen organiseert het CCV deze bijeenkomsten in oktober.
lees meer

Digitale brochure 'Hoe sluit je jeugdketens goed op elkaar aan?'

3 juni 2010
Risicojongeren uit multiprobleemgezinnen zijn vaak gebaat bij een integrale aanpak, met een inbreng van partners uit de wereld van onderwijs, (jeugd)zorg en justitie. Dat vergt een intensieve samenwerking tussen de Zorg- en Adviesteams, de Centra voor Jeugd en Gezin en de Veiligheidshuizen. De onlangs verschenen brochure Jeugdketens sluitend verbinden laat zien hoe deze samenwerking in de praktijk concreet vorm kan krijgen.
lees meer

Verder bouwen aan het Veiligheidshuis Noord-Limburg

2 juni 2010
Afgelopen week werd door de partners van het Veiligheidshuis Noord-Limburg de intentieovereenkomst getekend om op korte termijn te komen tot een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst. Een samenwerkingsverband dat met behulp van gezamenlijke doelen en afspraken zich in de toekomst verder kan voortzetten.
lees verder

Onderzoek belang Veiligheidshuis voor gemeente Noordoost-Brabant

29 mei 2010
Het functioneren van het Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf wordt nog dit jaar wetenschappelijk onderzocht. Het ministerie van Justitie wil weten hoe belangrijk deze organisatie is voor dertien gemeenten in Noordoost-Brabant.
lees verder

Dadergerichte aanpak geweldplegers krijgt landelijk vervolg

27 mei 2010
De dadergerichte aanpak van geweldplegers krijgt een landelijk vervolg. Dat heeft minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag bekend gemaakt in Almere. Deze aanpak helpt geweld te voorkomen door geweldplegers nauwlettend in de gaten te houden. Na een pilot in Almere, Gouda en Tilburg zal de aanpak het komend jaar ook in andere gemeenten worden gestart.
lees verder

Goed afwegen van lokaal veiligheidsbeleid

27 mei 2010
Het CCV organiseert samen met de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) een congres over het goed afwegen van lokaal veiligheidsbeleid. Centraal thema tijdens deze bijeenkomst, die op 27 september 2010 wordt gehouden in Amersfoort, is 'mag het een onsje meer zijn of juist minder?'
lees verder

Gemeenten rond Bergen op Zoom werken samen aan meer veiligheid

27 mei 2010
Het Veiligheidshuis, de Veiligheidsregio, drugsproblematiek, jeugdoverlast & criminaliteit en rampenbestrijding. Een greep uit de onderwerpen waarbij de zes gemeenten uit politiedistrict Bergen op Zoom de krachten willen bundelen.
lees verder

Jaarverslag van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

26 mei 2010
Het aantal minderjarige veelplegers neemt in het verzorgingsgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf af. Dat blijkt uit het jaarverslag 2009. Het Veiligheidshuis is nu enkele jaren operationeel en dertien gemeenten in Noordoost Brabant.
lees verder

Nederbetuwe haakt aan bij veiligheidshuis Rivierenland

25 mei 2010
De gemeente Neder-Betuwe haakt alsnog aan bij het Veiligheidshuis Rivierenland. Aanvankelijk deed Neder-Betuwe niet mee.
lees verder

Eerste nieuwsbrief Veiligheidshuis Rivierenland

18 mei 2010
Het Veiligheidshuis Rivierenland heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrief zal vanaf nu elk kwartaal verschijnen. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle gemeenten en organisaties die bij het veiligheidshuis betrokken zijn.
lees verder

Veiligheidshuis Alkmaar presenteert jaarverslag 2009 en het werkplan 2010

18 mei 2010
Het Veiligheidshuis Alkmaar heeft deze week het jaarverslag 2009 en het werkplan 2010 gepresenteerd. Het jaarverslag bevat een terugblik op de jaren 2008 en 2009, het werkplan geeft de activiteiten voor 2010 weer.
lees verder

Veiligheidshuis als paraplu tegen misdaad en overlast

17 mei 2010
JeugdenCo, het tijdschrift voor professionals in de jeugdsector besteedt deze maand aandacht aan de succesvolle aanpak van 'etterbakjes' door de Veiligheidshuizen. Volgens het artikel werken politie, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, bureau Halt nog te vaak langs elkaar heen. De Veiligheidshuizen moeten dat verhelpen, maar hoe pakken ze dat aan?
lees verder

Hein Roethofprijs 2010

10 mei 2010
De inzendtermijn voor de Hein Roethofprijs 2010 is geopend. Deze jaarlijkse prijs is in 1987 door het ministerie van Justitie in het leven geroepen om nationale bekendheid te geven aan projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit of met het bevorderen van sociale veiligheid.
Lees verder

CCV lanceert webdossier Nazorg ex-gedetineerden

29 april 2010
Het is een gezamenlijke ambitie van rijk en gemeenten om het hoge recidivecijfer onder ex-gedetineerde burgers terug te dringen. Een goede nazorg aan ex-gedetineerden is van essentieel belang om te voorkomen dat deze mensen na hun detentie terugvallen in hun criminele gedrag. Om gemeenten en andere partijen te informeren over dit onderwerp heeft het CCV het webdossier Nazorg ex-gedetineerden samengesteld.
Lees verder

Stand van zaken Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin in Gelderland

27 april 2010
Vandaag verscheen de tweede monitor naar de stand van zaken met betrekking tot de Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) in de provincie Gelderland. De monitor - die in opdracht van de provincie Gelderland is uitgevoerd - geeft een beeld van de realisatie van de Veiligheidshuizen en CJG's zoals gemeten in februari van dit jaar.
Lees verder

Werkconferentie Jeugd Veiligheidshuis IJsselland en Raad voor de Kinderbescherming

23 april 2010
Om meer inzicht te krijgen op de samenwerking binnen de jeugdstrafrechtketen hielden de Raad voor de Kinderbescherming en het Veiligheidshuis IJsselland op 4 maart 2010 de gezamenlijke conferentie Jeugd. Deze week kwam het verslag van de bijeenkomst beschikbaar.
Lees verder

Op maat gesneden bijeenkomsten Ontnuchterende blik op jeugd & alcohol

21 apr 2010
Aantal comazuipers onder jongeren het afgelopen jaar verdubbeld, Veel drinken vergroot risico op schooluitval, Alcohol cruciale factor bij uitgaansgeweld, zomaar een aantal koppen uit de krant. Alcoholgebruik onder jongeren is een groot probleem. Wat zijn de achtergronden en ontwikkeling in alcoholgebruik door jongeren? Wie houdt jongeren van de alcohol? En hoe? Wat biedt de nieuwe Drank- en Horecawet u wellicht voor mogelijkheden? Met andere woorden, waar worstelt u mee bij het opstellen en uitvoeren van lokaal alcoholbeleid en welke vragen wilt u graag beantwoord hebben?
Lees verder

Veiligheidshuis Fryslân presenteert jaarverslag 2009 en jaarplan 2010

16 april 2010
Het Veiligheidshuis Fryslân heeft deze week het jaarverslag 2009 en jaarplan 2010 gepresenteerd. Het verslag blikt terug op 2009, in het jaarplan staan de activiteiten voor 2010 beschreven.
Lees verder

Opening Veiligheidshuis locatie Emmen

13 april 2010
Burgemeester Cees Bijl van Emmen opent op vrijdag 16 april de Emmer locatie van Veiligheidshuis Drenthe. Het is na Assen en Hoogeveen het derde Veiligheidshuis in de provincie.
Lees verder

Dalfsen wil deelnemen aan Veiligheidshuis IJsselland

8 april 2010
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen wil deelnemen aan het Veiligheidshuis IJsselland. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om financiële middelen beschikbaar te stellen.
Lees verder

Subsidie Limburgse veiligheidshuizen

2 april 2010
De zes Veiligheidshuizen in Limburg krijgen van de provincie Limburg een subsidie van 335.000 euro. Uit cijfers blijkt dat Veiligheidshuizen bijdragen aan een veiliger Limburg: steeds minder veelplegers gaan opnieuw in de fout.
Lees verder

Steunpunt Uitgaansgeweld geopend

1 april 2010
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft vandaag het Steunpunt Uitgaansgeweld gelanceerd. Lokale partijen die op zoek zijn naar een succesvolle aanpak uitgaansgeweld kunnen bij dit steunpunt terecht voor vragen en advies-op-maat.
Lees verder

Nieuwsbrief Werken aan RecidiveReductie

23 maart 2010
Het maart-nummer van de nieuwsbrief Werken aan RecidiveReductie is uit. In deze nieuwsbrief - uitgegeven door het ministerie van Justitie - onder andere een interview met minister Hirsch Ballin over de Veiligheidshuizen.
Lees verder

Coördinator nazorg ex-gedetineerden in Veiligheidshuis Kennemerland

18 maart 2010
Binnen het Veiligheidshuis Kennemerland komt er een regionale coördinator voor de nazorg van ex-gedetineerden. Deze coördineert zowel de nazorg aan ex-gedetineerde burgers van de regiogemeenten als ook de nazorg van zeer actieve veelplegers.
Lees verder

Groningse ketenpartners tekenen intentieverklaring casusoverleg

15 maart 2010
In Groningen vinden voortaan wekelijkse casusoverleggen Huiselijk Geweld plaats. Daartoe wordt in het Veiligheidshuis Groningen vandaag een intentieverklaring ondertekend. Demissionair minister van Justitie Hirsch Ballin is hierbij aanwezig.
Lees verder

Nieuwe publicatie: Regie op veiligheid effectief?

15 maart 2010
Het CCV organiseerde eind vorig jaar samen met de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) een conferentie over de zin en onzin van een wet op de regierol van gemeenten. Plenaire lezingen, workshops en extra informatie van de conferentie zijn gebundeld in de nieuwe publicatie Regie op veiligheid effectief?
Lees verder

Tommy-zittingen Veiligheidshuis Bergen op Zoom succesvol

10 maart 2010
De Tommy-zittingen in het Veiligheidshuis waarin onder meer de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge, Woensdrecht Steenbergen en Moerdijk participeren, blijken hun vruchten af te werpen. Van de 58 jongeren die op deze manier begeleid werden, zijn er 51 weer op het rechte pad.
Lees verder

Project LoJack for Laptops in Groningen moet woninginbraken en laptopdiefstallen verminderen

4 maart 2010
Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen krijgen volgende week de kans om hun laptop gratis te beveiligen. In het kader van het project LoJack for laptops in Groningen stellen de gemeente Groningen, Regiopolitie Groningen en het Openbaar Ministerie Groningen, samenwerkend vanuit het Veiligheidshuis Groningen, 1000 gratis registratiecodes ter beschikking aan studenten, waarmee de laptop onzichtbaar beveiligd kan worden.
Lees verder

Nieuwe website over jeugd en veiligheid

2 maart 2010
De nieuwe website - wegwijzerjeugdenveiligheid.nl - biedt gemeenten informatie om jeugdproblematiek aan te pakken. Op de site komen onderwerpen aan de orde als overlastgevende jongeren, hangjongeren, uitgaansgeweld, vandalisme, alcohol en drugs, 12-minners die in aanraking dreigen te komen met politie en justitie en veiligheid op school.
Lees verder

Nieuwe editie brochure Veiligheidshuizen

2 maart 2010
Begin maart is de derde druk verschenen van de VbbV-brochure Veiligheidshuizen'. De brochure biedt inzicht in de uitgangspunten en doelstellingen van het concept Veiligheidshuis en blikt vooruit naar de borging en verdere ontwikkeling.
Lees verder

Prostitutieloket Alkmaar open

1 maart 2010
Alkmaar heeft sinds vandaag een prostitutieloket. Dit loket maakt onderdeel uit van nieuwe maatregelen in de 'integrale aanpak' van het prostitutieprobleem in Alkmaar.
Lees verder

Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Amersfoort

26 februari 2010
De gemeenten Soest, Baarn, Bunschoten en Eemnes stellen gezamenlijk een medewerker aan die namens deze vier gemeenten optreedt in het Veiligheidshuis Amersfoort. De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De vier burgemeesters ondertekenen deze overeenkomst op 1 maart 2010.
Lees verder

Handleiding ketenbeleid beschikbaar

22 februari 2010
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met diverse partners een handleiding ketenbeleid voor gemeenten ontwikkeld. De handleiding helpt gemeenten bij het formuleren, implementeren en handhaven van hun beleid. Ook is een handreiking en gedragscode voor ouders en keeteigenaren verschenen.
Lees verder

Werkconferentie 'Jeugd' Veiligheidshuis IJsselland

16 februari 2010
Het Veiligheidshuis IJsselland houdt op 4 maart 2010 de werkconferentie Jeugd. De conferentie is bedoeld voor iedereen die een schakel vormt in de jeugdstrafrechtketen.
Lees verder

Arbeidstoeleiding vanuit detentie

11 februari 2010
Werk vinden direct na de detentie blijkt voor de meeste gedetineerden een hele klus. Daarom hebben DJI, UWV WERKbedrijf en een aantal gemeenten de pilot Arbeidstoeleiding vanuit detentie geïnitieerd.
Lees verder

Nieuwe Veiligheidskrant is uit

11 februari 2010
Krachtige aanpak overvallen, toepassing van de agressie regulatie training op scholen, het landelijk netwerk van Veiligheidshuizen en de aanpak van jeugdcriminaliteit. Deze en andere onderwerpen zijn te vinden in het zesde nummer van de Veiligheidskrant, een digitale publicatie van Veiligheid begint bij Voorkomen.
Lees verder

Maatregelen Taskforce Overvalcriminaliteit bekend

10 februari 2010
Quick response teams, helikopters om overvallers op heterdaad aan te houden en innovatieve maatregelen zoals de DNA-spray. Dinsdag presenteerde de Taskforce Overvalcriminaliteit maatregelen om het aantal overvallen en straatroven drastisch terug te dringen. De taskforce ziet ook een rol voor de Veiligheidshuizen. Via de Veiligheidshuizen kan er toezicht en nazorg worden georganiseerd, gericht op gedragsverandering bij de daders.
Lees verder

Arnhem pakt overlastgevende jeugd aan

10 februari 2010
Arnhem heeft een nieuwe stap gezet in de aanpak van jeugdoverlast. Alle problematische jeugdgroepen zijn met een landelijk toegepaste methode in kaart gebracht. Daarnaast hebben de samenwerkende partijen een stramien gemaakt voor een gestructureerde aanpak. De aanpak wordt gecoördineerd door een coördinator jeugdoverlast die vanuit het Veiligheidshuis in Arnhem opereert.
Lees verder

Veiligheidshuis Eindhoven gaat regionaal

8 februari 2010
Het Veiligheidshuis Eindhoven (VHE) gaat regionaal in samenwerking met het Veiligheidshuis regio Helmond. Dat blijkt uit de strategische heroriëntatie Toekomst in zicht' die in januari is vastgesteld.
Lees verder

Ontwikkelingen Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

8 februari 2010
Door de kwartiermakers van het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek is een voorstel geformuleerd voor een duurzaam bestuursconstruct en daarmee voor de organisatorische plaatsing van het Veiligheidshuis. Tevens is een rapportage opgesteld waarmee de kwartiermakers verantwoording afleggen jegens het Regionaal College over hun werkzaamheden.
Lees verder

Groningen opent Veiligheid in de Buurt-pand

8 februari 2010
Burgemeester Peter Rehwinkel en hoofdcommissaris Oscar Dros hebben maandagochtend in de Floresstraat 75 in Groningen het Veiligheid in de Buurt- pand (ViB) geopend. Vanuit deze plek gaan buurt- en jeugdagenten, stadswachten, het meldpunt Overlast en Zorg, de hulpverlening OGGZ en de projectleider aanpak huiselijk geweld op het terrein van veiligheid samenwerken.
Lees verder

Nieuwe huisvesting Veiligheidshuis Alkmaar

4 februari 2010
De stuurgroep Veiligheidshuis Alkmaar heeft groen licht gegeven voor nieuwe huisvesting. Door de nieuwe huisvesting komen alle partijen binnen het Veiligheidshuis op een locatie te werken.
Lees verder

Voorbeelden CJG-convenanten

2 februari 2010
Bent u bij het opzetten van uw CJG van plan een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met andere organisaties? Tal van gemeenten gingen u hierin voor en sloten convenanten af. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een overzicht opgesteld.
Lees verder

Veiligheidsuitgaven groeien hard

2 februari 2010
De uitgaven op het gebied van de veiligheid zijn tussen 2002 en 2008 met ruim zes procent per jaar gegroeid, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2002 werd er 7,5 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg. In 2008 was dat opgelopen tot een kleine 11 miljard.
Lees verder

Venlo boekt successen met Wet tijdelijk huisverbod

25 januari 2010
De aanpak van huiselijk geweld in Noorden Midden-Limburg met huisverboden werpt vruchten af. Op de lange termijn vergt de aanpak meer inzet van personeel van het Veiligheidshuis en de politie.
Lees verder

Jongerenoverlast in Utrechtse wijken neemt af

25 januari 2010
De ervaren jongerenoverlast is in Utrecht gedaald van 22 procent in 2006 naar 14 procent in 2009. Om jongerenoverlast te bestrijden werkt de gemeente intensief samen met Veiligheidshuis Utrecht, politie, Openbaar Ministerie en welzijnsorganisaties.
Lees verder

Eén website en registratiesysteem voor Centra voor Jeugd en Gezin in Regio De Vallei

21 januari 2010
De verschillende Centra voor Jeugd en Gezin in Regio De Vallei ontwikkelen samen een website en een registratiesysteem. Op 19 januari 2010 hebben de colleges van B&W van de Vallei-gemeenten besloten om BiblionetID te gebruiken voor de ontwikkeling van de website en Jeugdlinq voor de ontwikkeling van een registratiesysteem.
Lees verder

'Rol van burgemeester als wetshandhaver te ver doorgetrokken'

18 januari 2010
De handhavende taken van de burgemeester zijn te ver doorgeschoten vindt Henny Sackers, hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en eerste leerstoelhouder op dit gebied. Op 15 januari sprak hij in zijn oratie over de rol van de burgemeester in het bestuurlijk sanctierecht.
Lees verder

Invoering JCO Leerplicht in Veiligheidshuis Drenthe

13 januari 2010
Het Veiligheidshuis Drenthe begin op 27 januari officieel met het casusoverleg Leerplicht. Ter voorbereiding daarop vond vandaag een voorbereidingsbijeenkomst plaats.
Lees verder

Commissaris van de Koningin bezoekt Veiligheidshuis district Bergen op Zoom

13 januari 2010
De nieuwe Commissaris van de Koningin in Noord - Brabant Wim van de Donk heeft vandaag kennis gemaakt met het Veiligheidshuis district Bergen op Zoom en haar werkwijze. Met name de verbinding tussen straf en zorg noemde Van de Donk 'een goede zaak'.
Lees verder

Veiligheidshuis Groningen en gevangenis Ter Apel slaan efficiencyslag met videoconferentie

11 januari 2010
Sinds vrijdag 8 januari is het mogelijk om vanuit het Veiligheidshuis Groningen gedetineerden van de penitentiaire inrichting (P.I.) Ter Apel op afstand - via een beeldscherm - te zien en te spreken. Dit is mogelijk door het communicatiemiddel videoconferentie. Met dit systeem worden tijd, kosten en het milieu gespaard aangezien er minder naar de gevangenis in Ter Apel gereisd hoeft te worden. Vandaag is de verbinding officieel in gebruik genomen.
Lees verder