login »
20 maart 2024

CBS publiceert Verkenning Monitor Preventie met Gezag

Voor het programma 'Preventie met gezag' heeft het CBS op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid een verkenning gepubliceerd die inzicht geeft in de criminaliteitsproblematiek onder jongeren in 27 focusgebieden.

Beter beeld

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om een monitor ‘Preventie met Gezag’ samen te stellen. De eerste stap daartoe is deze verkenning. Het geeft het ministerie een beter beeld om de wensen met betrekking tot de opzet en de inhoud van de monitor te kunnen formuleren en daarmee een besluit te kunnen nemen over de volgende stap(pen) in het onderzoek.

Links