login »
10 april 2024

Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15 jarigen

Er zijn zorgen over jonge minderjarigen die betrokken zijn bij vermogensdelicten, drugs- en wapendelicten en ernstige feiten als doodslag en zware mishandeling. Uit onderzoek blijkt dat frequente plegers van ernstige delicten vaker een langere criminele carrière hebben, meer verschillende typen delicten plegen en op jongere leeftijd beginnen.

Onderzoek naar interventies

Het WODC heeft onderzoek gedaan in de literatuur en praktijk naar interventies gericht op het voorkomen dat kinderen in hun vroege adolescentie (9-15 jaar) bij ernstige delicten betrokken raken. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft de Tweede Kamer dit onderzoek 'Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15 jarigen: wat als je het de praktijk vraagt?' gisteren gestuurd.

Meerwaarde

De resultaten in het rapport wijzen op de meerwaarde in het versterken van goed opgroeien, nog voor er sprake is van problematisch antisociaal of delictgedrag en het inzetten van interventies gericht op ‘bijsturen’ (primaire preventies) en het ‘stoppen en ombuigen’ (secundaire preventie).Het onderzoek geeft een actueel beeld voor het maken van beleidskeuzes, zowel landelijk als regionaal en lokaal.

Meer informatie