login »
25 september 2023

Evaluatie Nederlandse contraterrorisme wetgeving

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) heeft het rapport 'Inzicht in Samenhang – Een evaluatie van de Nederlandse contraterrorisme wetgeving' naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het rapport evalueert de Nederlandse contraterrorisme wetgeving in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Vooruitgang

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland vooruitgang boekt op het gebied van contraterrorisme wetgeving. De wetgeving is de afgelopen jaren voortdurend aangepast om tegemoet te komen aan de veranderende dreigingen op het gebied van terrorisme. Het onderzoek heeft specifiek gekeken naar de wetten en maatregelen die door de overheid zijn geïmplementeerd om terrorisme te bestrijden en de veiligheid van burgers te waarborgen.

Uit de evaluatie blijkt dat de Nederlandse wetgeving op het gebied van contraterrorisme consistente en samenhangende maatregelen omvat. Deze maatregelen zijn onder andere gericht op het voorkomen, opsporen en vervolgen van terroristische activiteiten, evenals het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties en internationale partners.

Respect grondrechten individuen

Een belangrijke bevinding van het onderzoek is dat de Nederlandse contraterrorisme wetgeving in lijn is met de internationale mensenrechtenstandaarden. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de bescherming en respect voor de grondrechten van individuen niet in het gedrang komen tijdens de tenuitvoerlegging van deze wetgeving.

Het onderzoek benadrukt echter ook enkele verbeterpunten die kunnen bijdragen aan een nog effectievere aanpak van terrorisme. Zo wordt aanbevolen om de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen nationale en internationale instanties verder te verbeteren, om zo een nog sterker netwerk te vormen in de strijd tegen terrorisme.

Daarnaast pleit het onderzoek voor meer transparantie en helderheid in de wettelijke kaders, om mogelijke juridische lacunes te voorkomen en het vertrouwen van het publiek in de wetgeving te vergroten.

Downloads