login »
16 maart 2023

Voorkomen van radicalisering door vergroten van veerkracht

Bij het voorkomen van extremisme en radicalisering van jongeren ligt de nadruk nog vaak op een benadering die zich richt op risicofactoren. Verschillende experts pleiten er echter voor om meer in te zetten op het versterken van veerkracht.

Overzicht beleidsmatige ontwikkelingen en interventies

Wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk laten zien dat een benadering die zich richt op het versterken van beschermende en stimulerende factoren heel effectief kan zijn. De publicatie 'Voorkomen van radicalisering door vergroten van veerkracht' geeft een overzicht van de beleidsmatige ontwikkelingen en van de inzet van interventies.

Expertise-unit Sociale Stabiliteit

De publicatie is opgesteld door de expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Professionals die aan de slag willen met het versterken van veerkracht ter preventie van radicalisering, kunnen voor meer informatie contact opnemen nemen met ess@minszw.nl. Via dit adres is het ook mogelijk om een adviesgesprek in te plannen.

Downloads