login »
03 april 2023

Nieuwe inzichten in wapens en wapengeweld bij jongeren

Anders dan de media soms suggereren, blijken messen en wapens niet gewoon te zijn geworden onder jongeren. Dat schrijven onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam in Secondant. Zij deden onderzoek naar wapens en wapengeweld onder jongeren in Rotterdam.

Messengeweld onder jongeren

Sinds een aantal jaren is er veel aandacht voor messengeweld onder jongeren. Verschillende geruchtmakende zaken met messengeweld kwamen in het nieuws. Het ging bijvoorbeeld om een steekpartij bij een gevecht tussen 2 rivaliserende groepen in Scheveningen en een doodgestoken jongen bij een Rotterdamse speelplaats.

Actieplan Wapens en Jongeren

Landelijk is sinds 2019 het jaarlijks aantal steekincidenten onder jongeren en jongvolwassenen toegenomen. Om iets tegen het messengeweld te doen, formuleerden een aantal gemeenten en instanties het Actieplan Wapens en Jongeren. Dit plan leidde onder meer tot een wetsvoorstel voor het verbieden van de verkoop van wapens aan jongeren onder de 18 en meerdere inzamelingsacties van wapens.

Onderzoek wapengeweld

Tegelijk bleef er nog veel onduidelijk over de oorzaken en achtergronden van dit fenomeen. Daarom vroeg de gemeente Rotterdam aan de Erasmus Universiteit om te onderzoeken in hoeverre wapens en wapengeweld onder jongeren in Rotterdam voorkomen.

Wapens zijn niet gewoon onder jongeren

Anders dan de suggestie die soms wordt gewekt in de media, blijken messen en wapens niet gewoon te zijn geworden onder jongeren. Een ruime meerderheid van de onderzochte jongeren had geen wapen in bezit, gedragen of gebruikt. De meeste jongeren vinden wapens verkeerd en beschouwen ze niet als normaal.

Links