login »
01 augustus 2023

Aansluiting jongerenwerk in preventieve wijkaanpak polarisatie en radicalisering

Jongerenwerkers spelen een prominente rol bij de preventie van radicalisering en polarisatie van jongeren in wijken. In opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) onderzocht het Verwey-Jonker Instituut hoe jongerenwerkers hierbij zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen vanuit het onderzoek zijn:

  • Er is meer erkenning nodig bij partners voor de belangrijke rol van het jongerenwerk in de preventieve wijkgerichte aanpak van polarisatie en radicalisering.
  • Meer ondersteuning is gewenst op kennis/expertise en domein overstijgende samenwerking. Dit geldt vooral voor jongerenwerkers in middelgrote steden.
  • Faciliteer verdieping van jongerenwerkers op online thema’s, hoe zich daartoe te verhouden en te handelen.

Betrokkenheid

Het rapport geeft inzicht in hoeverre jongerenwerkers worden betrokken door wijkpartners bij preventieve aanpakken; of jongerenwerkers zich voldoende toegerust voelen in wijkgerichte samenwerkingen en wat jongerenwerkers nodig hebben om nog effectiever te werken aan preventie van polarisatie en radicalisering, en het vergroten van de veerkracht van jongeren hiertegen.

De bijlage bevat een factsheet over de betrokkenheid en behoeften van jongerenwerkers bij preventieve wijkaanpak van polarisatie en radicalisering.

Downloads