login »
13 januari 2022

Podcast: hoe help je gezinnen met multiproblematiek?

Veel professionals, of ze nu procesregisseur, schuldhulpverlener of wijkagent zijn, kunnen er ’s nachts wakker van liggen: mensen of gezinnen waar multiproblematiek speelt. Waar bijvoorbeeld de straatangst van een moeder ervoor zorgt dat kinderen niet naar school worden gebracht. Hoe help je zo’n gezin? In de podcastserie Multiproblematiek vertellen professionals van gemeenten en politie wat nodig is om ze te helpen.

Het is daarbij soms 1 stap vooruit en dan weer 2 stappen achteruit. In deze serie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) hoor je daarom de verschillende verhalen. Het doel is daarbij telkens dat organisaties hun samenwerking verder kunnen verbeteren.

Iedere situatie van multiproblematiek vraagt om een andere aanpak

Want met welk probleem begin je en hoe voorkom je dat de oplossing van het ene probleem ervoor zorgt dat ander probleem voortduurt? Overheid en gemeenten werken met allerlei organisaties, instellingen en professionals samen om mensen met meervoudige en complexe problemen te helpen. Iedere situatie vraagt om een andere aanpak. Hoe zorg je dat partners met elkaar blijven overleggen? In de 2 podcasts hoor je verschillende verhalen van professionals bij gemeenten en politie.

2 afleveringen over multiproblematiek

In aflevering 1 ‘de burger als uitgangspunt’ hoor je dat voor veel oplossingen het nodig kan zijn om even om de regels heen te werken, oplossingen te kiezen die buiten de normale kaders vallen. Als professional kun je nog zo ervaren zijn, het blijft lastig om over de grenzen van je eigen taak heen te kijken. Soms is het juist nodig om bestaande afspraken bij te buigen zodat de leefwereld van cliënten kan veranderen.

In de 2e aflevering ‘veiligheid voorop’ wordt gesproken over hoe je een gezin dat met multiproblematiek kapt kunt helpen, terwijl je tegelijkertijd de samenleving veilig houdt. Hoe help je ook de hulpverleners die bij deze mensen thuis komen? Wat heeft iedereen nodig en hoe vangen professionals met elkaar de signalen op? In deze podcast luister je naar de zorgen van hulpverleners en hoe iedereen van elkaars ervaringen en verhalen kan leren.

Beluister de podcasts

Je kunt naar de 2 afleveringen van de podcast-serie over de aanpak van multiproblematiek luisteren via een van de volgende podcast-apps: